Stamboom GD04

Juli 2014
Onderstaande tot heden bijgewerkte stamboom van het geslacht Van Dijkemet de code GD 04, is samengesteld door (Henk) Hendrik Adriaan van Dijke,geb. Bergen op Zoom 11 juni 1938, wonende te Amstelveen, behorende tot het geslacht Van Dijke met de code GD 01.
De stamboom is in het millenniumjaar 2000 in boekvorm gepubliceerd, voorzienvan vele illustraties. De publicatie is aanwezig en in te zien op het Gemeentearchief van Tholen,Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag en Rijksarchief Zeeland te Middelburg.
De stamboom is ook in te zien op de website van de Familiestichting Van Dijke: www.genvandijke.nl
 Aanvullingen zijn van harte welkom op het e-mailadres van Henk van Dijke: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel. 020-6411592 of 0610148918.
 
 
 
 
I. Adriaenus Jannes van Deijck [2], geb. verm. Kalmthout (België) ca. 1630,
ged. rooms katholiek, overl. verm. Kalmthout (België) na 1669, tr.(rooms
katholiek) [2] verm. Kalmthout (België) ca. 1658 Catharina Andries
Brosis (Brosens) [3], geb. verm. Kalmthout (België) ca. 1635, rooms
katholiek, overl. verm. Kalmthout (België) na 1669.
 
Uit dit huwelijk:
1. Joes (Joannes/Jan) Adriaans , alias Jan den Herder [4], ged.(rooms
katholiek) Kalmthout (België) 27-10-1658 doopget.: Joes (Joannes)
Cornelij Snack(Suard) en Eva Paolij Cornelissen, volgt II.
2. Petronella (ook Pieternelle) [5], ged.(rooms katholiek) Kalmthout
(België) 24-12-1669, doopget. Judocus Gijsbrechts de Vos en Janna
Francken.
 
 
 
II. Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck [4], alias Jan den Herder (zn.
van I), ged.(rooms katholiek) Kalmthout (België) 27-10-1658 doopget.:
Joes (Joannes) Cornelij Snack(Suard) en Eva Paolij Cornelissen,
schaapherder, begr. Sint-Maartensdijk 12-1733, ondertr./tr.(1) [3]
Sint-Maartensdijk 10-2/5-3-1687 Francijntje Jans van de Polder [6],
ged.(ned.herv.) Sint-Maartensdijk 21-6-1665, overl. verm.
Sint-Maartensdijk tussen 1-4-1696 en 1704, dr. van Jan Willems (van de
Polder) [220] en Pieternella Frans [221].
Jan deed belijdenis te Sint-Maartensdijk 26-4-1687 (Nederduits
gereformeerd), wonende op "den derden dijck" bij Stavenisse,
voorkomende als lidmaat te Sint-Maartensdijk 1682-1687, 1706,
1722-1724, 1724-1726 (stad) en 1728 (stad), begraven als Jan den
Herder.
Francijntje deed belijdenis te Sint-Maartensdijk 21-1-1696.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Jansen van Dijke [7], geb. Sint-Maartensdijk,
ged.(ned.herv.) Sint-Maartensdijk 11-1-1688 doopget. Cornelis Cijs,
Matthijs Adriaens en Jacomijntje Marinussen,, volgt IIIa.
2. Pieternella van Dijke [8], ged. Sint-Maartensdijk 6-11-1689,
doopget. Marinus Marinussen Boer en Catelijntje Teeuwissen Heijboer,
overl. verm. Sint-Maartensdijk tussen 6-11-1689 en 19-9-1694.
3. Jan van Dijke [9], ged. Sint-Maartensdijk 3-2-1692 , doopget. Jacob
Commers, Pieternella van Deijck en Cornelia Syncke.
4. Pieternelle van Dijke [10], ged. Sint-Maartensdijk 19-9-1694,
doopget. Lena Pieters (Sempel), overl. verm. Sint-Maartensdijk
tussen 19-9-1694 en 1-4-1696.
5. Pieternelle van Dijke [11], ged. Sint-Maartensdijk 1-4-1696,
doopget. Jacob de Koker en Tannetje Leenderts.
 
Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck, ondertr.(2) [4] 16-5-1704
Jannetje Cornelis Schenk(s) [12], geb. Sint-Annaland ca. 1677, overl.
voor juni 1717, dr. van Cornelis Andriesse Schenk(s) [1726] en Jobje Jans
[1725].
Jan woonde bij huwelijk te Sint-Maartensdijk en Jannetje te
Poortvliet.
Jannetje was bij huwelijk weduwe van Marinus Claesse Vleerbos, met
wie zij in 1699 te Scherpenisse gehuwd was.
Tekst akte d.d. 23-6-1717: "Compareerde voor weezmeesteren der stad
en lande van Sint-Maartensdijk nagenoemd Jan van Dijke alias den
Herder laast weduwnaar van Jannetje Schenks als vader ende voogd van
desselfs twee minderjarige kinderen met namen Cornelis oud 9 jaar,
en Jobje oud 3 jaar, door den comparant aan gemelte Jannetje Schenks
verwekt. Denwelken verklaarde en beloofde aan heeren weesmeesteren
(bij gebrek van bloedverwanten van zijn overledene genoemde vrouws
zijde) zig te zullen gedragen wegens der kinderen haar moederrijke
goed en successie in voegen en manieren hierna volgende, te weten.
Dat den comparant zal blijven int volle bezit van den boedel zoo van
baten als schaden die alle tot last en voordeel van hem zullen komen
mits dat denzelven gehouden blijfd gemelte kinderen behoorlijk te
alimenteren en onderhouden van eten, drinken, kleren, den reeden
ziek en gezond totdat dezelve zullen gekomen zijn tot mondige jaren,
huwelijk ofte andere geapprobeerden staat en inmiddels dezelve laten
leeren lezen schrijven cijfferen en een stijl of handwerk waar toe
dezelve na den staat des boedels bequaam zullen zijn, en alsdan aan
dezelve yder uit te keeren eenen zilveren ducaton, en dat alles tot
supplement van den kinderen moederlijke goed en successie als boven.
Sint-Maartensdijk den 23 juny 1717, present sheeren Cornelis Meerman
en C. Roelandi, weezmeesteren".
 
Uit dit huwelijk:
1. Jobje van Dijke [13], ged. Sint-Maartensdijk 22-3-1705, doopget.
Jan Gillisse, Pieternella van Dijke en Grietje Schenk, overl. verm.
Sint-Maartensdijk tussen 22-3-1705 en 28-5-1713.
2. Cornelis Jansen van Dijke [14], ged. Sint-Maartensdijk 27-2-1707 ,
doopget. Arjaan de Suyver, Matje Schenks en Cornelis Janssen, volgt
IIIb.
3. Andrais van Dijke [15], ged. Sint-Maartensdijk 27-10-1709 doopget.
Cornelis Hoek en Jacomijntje Marinussen, overl. verm.
Sint-Maartensdijk op jonge leeftijd.
4. Jobje van Dijke [16], ged. Sint-Maartensdijk 28-5-1713, doopget.
Arjaen Jansen van Dijke (=stiefbroer van Jobje) en Jacomijntje
Dekkers, belijdenis Sint-Maartensdijk 16-4-1745.
 
Joes (Joannes/Jan) Adriaans van Deijck, ondertr./tr.(3) [5] Scherpenisse
26-6/11-7-1717 Lena Pieters (Sempel) [17], geb. Poortvliet, overl. verm.
Sint-Maartensdijk 10-1734.
Ten tijde van het huwelijk woonde Lena te Scherpenisse; zij was
weduwe van Arij van der Meer, geb. Poortvliet, wonende te
Scherpenisse.
 
 
 
IIIa. Adriaan Jansen van Dijke [7] (zn. van II), geb. Sint-Maartensdijk,
ged.(ned.herv.) Sint-Maartensdijk 11-1-1688 doopget. Cornelis Cijs,
Matthijs Adriaens en Jacomijntje Marinussen, landman in de Noordpolder
te Sint-Maartensdijk (RAZE 5352 fol. 233, d.d. 9-9-1766), overl.
Sint-Maartensdijk tussen 1-9-1762 en 25-10-1763, ondertr./tr. [6]
Sint-Maartensdijk 3-4/8-5-1717 Maria Kornelis Landmeters [18],
ged.(ned.herv.) Stavenisse 22-9-1697, begr. Sint-Maartensdijk 21-4-1773
dr. van Kornelis Adriaansen Landmeters [223] en Maatje Leenderts
Dans(s)er [224].
In het testament van Maria d.d. 3-11-1761, RAZE
(=R(echterlijke)A(rchieven)Z(eeuwse)E(ilanden)) 5352 fol. 51, is
vermeld: "Maria Cornelisse Adriaanse, sijnde haer selver geen andere
van of toenaam bewust". Het testament was ondertekend met een
handmerk, hetgeen betekent dat Maria niet kon lezen of schrijven.
 
Uit dit huwelijk:
1. Francijntje [19], ged. Sint-Maartensdijk 20-7-1721, doopget. Leena
IJks en Jan van Dijke, overl. verm. Sint-Maartensdijk tussen
20-7-1721 en 30-1-1729.
2. Maatje [20], ged. Sint-Maartensdijk 2-8-1722, doopget. Cornelia
Leenderts (Roelofs) en Heyndrik Bastiaanse, overl.
Sint-Maartensdijk 27-9-1759, ondertr./tr.(1) [229] Sint-Maartensdijk
19-12-1740/9-1-1741 Cornelis Quaak [1871], begr. Sint-Maartensdijk
6-1748.
Maatje deed belijdenis te Sint-Maartensdijk op 20-4-1742,
voorkomende als lidmaat aldaar in 1744.
Maatje, ondertr./tr.(2) [231] Sint-Maartensdijk 15-11/4-12-1748 Jan
van Driel [1872].
3. Johannes [21], ged. Sint-Maartensdijk 16-7-1724, doopget. Cornelia
Heijboer en Jan van Dijke, overl. verm. Sint-Maartensdijk tussen
16-7-1724 en 9-9-1731.
4. Cornelis [22], ged. Sint-Maartensdijk 7-10-1725, doopget. Leendert
Jansen Platdijk en Cornelia Leenderts Roelofs, belijdenis
Sint-Maartensdijk 8-4-1746, volgt IVa.
5. Francijntje [23], ged. Sint-Maartensdijk 30-1-1729, doopget. Maria
Hendriks.
6. Johannes [24], geb. onder Sint-Maartensdijk, ged.(ned.herv.)
Sint-Maartensdijk 9-9-1731 doopget. Kornelia Kruislander en Cornelis
volgt IVb.
7. Helena(ook Lena) [25], geb. Sint-Maartensdijk ca. 1733, belijdenis
Sint-Maartensdijk 20-4-1753, overl. Poortvliet 11-3-1805,
ondertr.(1) [31] 7-1-1757 Cornelis Pipping [179], geb. verm.
Middelburg, ged.(ned.herv.) Sint-Laurens 21-9-1727, landbouwer te
Poortvliet, belijdenis Poortvliet 18-3-1761, begr. Poortvliet
24-7-1779, zn. van Cornelis Pippinck [2252], landbouwersknecht cq,
en Susanna van den Driest [2253].
Op 24-6-1761 woonde dit echtpaar aan de noordzijde van het dorp
Poortvliet; in de lidmatenlijst van de Ned. Geref. Kerk ald. van
23-7-1768 staan zij genoteerd als wonend buiten het dorp (G.A.
Tholen, J.J. Bevelander, lidmatenlijsten Poortvliet p. 15 en
21); Cornelis leende geld van zijn oom en voogd Laurens Pipping,
zo kan worden opgemaakt uit de boedelinventarisatie van
laatstgenoemde. Op 19-6-1758 leende hij fl. 100,-- en op
25-1-1769 fl. 600,--, beide tegen een rente van 4% per jaar
(Raze 5563, 19-12-1777, fol. 143v).
Tot de nalatenschap van Lena behoorden: een boerderij aan de
rand van de Reygershoek te Poortvliet en land te Poortvliet ter
grootte van 41 gementen en 102 roeden; voorts land te
Scherpenisse ter grootte van 5 gemeten en 292 roeden (Raze 5697,
14-8-1805, fol. 44 t/m 52).
Helena(ook Lena), ondertr.(2) [792] Poortvliet 21-4-1780 Jan Beke
[1932], geb. Scherpenisse ca. 1744, overl. Scherpenisse 11-8-1817
(73jr).
8. Adriaan [26], geb. Sint-Maartensdijk ca. 1735, volgt IVc.
 
 
 
IIIb. Cornelis Jansen van Dijke [14] (zn. van II), ged. Sint-Maartensdijk
27-2-1707, doopget. Arjaan de Suyver, Matje Schenks en Cornelis Janssen
overl. Dreischor 2-2-1738, ondertr./tr. [62] Zonnemaire/Dreischor
29-8/14-9-1732 Sara Stoffelse Lucaart (ook Luijkaard) [1865], geb.
Dreischor.
Dit gezin woonde in 1732 te Dreichor.
Raze (weeskamer Dreischor) d.d. 29-3-1739: inventaris Cornelis
Jansen van Dijke, helft voor zijn weduwe Sara, helft voor verdere
familie.
Raze 4522 d.d. 2-5-1735: Adam Stoffels Luijkaart (= vermoedelijk
broer van Sara)levert aan Cornelis Jansen een huis en schuur aan de
noordzijde van de Ring te Dreischor voor £ 70.-.-.
 
Uit dit huwelijk:
1.Janna [1866], geb. Dreischor 7-9-1734.
 
 
 
IVa. Cornelis van Dijke [22] (zn. van IIIa), ged. Sint-Maartensdijk
7-10-1725, doopget. Leendert Jansen Platdijk en Cornelia Leenderts
Roelofs, belijdenis Sint-Maartensdijk 8.4.1746, begr. Sint-Maartensdijk
28-2-1769, ondertr./tr.(1) [64] Sint-Maartensdijk 21-7/10-8-1752
Elisabeth (Lijsbeth) Pelle [27], ged. Sint-Maartensdijk 24-2-1720,
overl. verm. Sint-Maartensdijk voor 5-1768, dr. van Cornelis Arjaanse
Pelle [231] en Willemtje Cornelis Potappel(s) [232].
Elisabeth was bij haar huwelijk weduwe van Jasper (van) Heynsdijk.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria [28], geb. Sint-Maartensdijk ca. 1753, overl.
Sint-Maartensdijk 19-7-1786, ondertr. [32] Sint-Maartensdijk
30-1-1778 Cornelis Polderman [185], geb. Sint-Maartensdijk 1737,
landbouwer, overl. Sint-Maartensdijk 5-8-1800.
Cornelis was eerder gehuwd te Sint-Maartensdijk op 23-9-1760 met
Maatje Scherpenisse, daarna te Sint-Maartensdijk op 8-1-1765 met
Janna Kuipers en na het overlijden van Maria van Dijke is
Cornelis voor de vierde keer te Sint-Maartensdijk op 16-5-1788
gehuwd met Maria van Putten.
2. Willemijntje [29], ged. Sint-Maartensdijk 12-1-1755, doopget.
Adriana Pelle en Anna van Hemert.
3. Maatje [30], ged. Sint-Maartensdijk 11-12-1757, begr. Sint-Annaland
7-7-1784, ondertr. [567] Sint-Annaland 15-8-1777 Abraham Pieterse
Pavias [1873], geb. Sint-Annaland.
4. Neeltje [32], ged. Sint-Maartensdijk 1-4-1759, belijdenis
Sint-Maartensdijk 24.3.1780, begr. Sint-Maartensdijk 21-9-1809,
ondertr./tr.(1) [999] Sint-Maartensdijk 7-8/25-8-1778 Jacobus
Rinkelaar [2363], geb. Leeuwarden, overl. Sint-Maartensdijk.
Dit huwelijk is hypothetisch.
Neeltje, tr.(2) [1000].
5. Kornelis [31], ged. Sint-Maartensdijk 4-4-1762.
 
Cornelis van Dijke, tr.(2) [8] Sint-Maartensdijk 10-5-1768 Maatje
Heyboer [34], geb. Sint-Maartensdijk, hertr. Stavenisse, otr.
27.8.1769 Jacobus Abrahamse Uyl.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes [33], ged. Sint-Maartensdijk 18-2-1769.
 
 
 
 
IVb. Johannes van Dijke [24] (zn. van IIIa), geb. onder Sint-Maartensdijk,
ged.(ned.herv.) Sint-Maartensdijk 9-9-1731 doopget. Kornelia
Kruislander en Cornelis, landman, overl./begr. Sint Philipsland
11/14-9-1807, ondertr./tr.[9] Sint-Maartensdijk 9-2/27-2-1759 Neeltje
Pieters Klippel [35], geb. Sint-Maartensdijk, ged.(ned.herv.)
Sint-Maartensdijk 12-1-1738, landvrouw, later rentenierster, overl. Sint
Philipsland 13-6-1817, dr. van Pieter Leunissen Klippel [225], landman,
en Neeltje Leenderts Faasse (ook Fase) [226].
Johannes deed belijdenis te Sint-Maartensdijk 27-3-1755 en Neeltje
op 8-4-1757 aldaar; samen met attestatie van Sint-Maartensdijk naar
Scherpenisse in 1759, met att. van Westkerke (een voormalig gehucht
nabij Scherpenisse)op 3-4-1773 naar Sint Philipsland, waar zij woonden
in de Ouden Polder, diaken Sint Philipsland 1784-1788, ouderling
1789-1795, schepen van Westkerke 1760 (RAZE 5972 fol. 159v, d.d.
17-11-1760) en 1769-1772 (lijst van doden te Westkerke 1772 met
handtekening), schepen van Sint Philipsland 1773-1807 (lijst
functionarissen), landman te Sint Philipsland, burgemeester aldaar,
gezworene van de polder 1793-1807.
 
Johannes kocht op 23-11-1789 de hofstede "Bouwlust" te Sint
Philipsland met 169 gemeten en 124 roeden van Petronella de Kok voor
in totaal £ 1694.4.0. Op dezelfde dag (RA 5882 nr 73) leende hij van
Willem de Bruyn Leendertzn, makelaar te Middelburg, m.i.v. 1-11-1789
£ 1300 tegen 4.5%, jaarlijks £ 200 af te lossen. Op 10-12-1773 (RA
5882 nr 31) leende Johannes van de Diaconie £ 100 tegen 4%,
onderpand was zijn hofstede, voldaan 1.1.1796. Op 2-3-1818
(Not.arch.inv.nr. 2814(763) vond boedelscheiding plaats van Johannes
en Neeltje. Hun zoon Pieter aanvaardde de hem gelegateerde hofstede
voor in totaal f. 25412,--. Johannes was pachter van de hofstede van
1773-1812.
 
Johannes kocht op 29-11-1789 (RA 5881 nr 76) een huis en erf
Voorstraat westzijde 38 te Sint Philipsland van Machiel Slootmaker
voor de prijs van £ 60 kontant. Dit pand is in eigendom gebleven tot
1807.
 
Johannes kocht op 29-10-1799 (RA 5881 nr 118) het huis en erf
Voorstraat oostzijde 17 van de erven Pieter Steenpoorte voor de
prijs van £ 147. Op 4-10-1803 is dit huis verkocht aan Marinus
Reyngoud voor de prijs van £ 166.13.4. kontant.
 
Johannes kocht op 6-5-1801 (RA 5881 nr 21?) het huis en erf
Voorstraat westzijde 8 van Johannes van den Tol voor de prijs van £
116.13.4. Op 2-3-1818 (Not.arch.inv.nr.2814(763) vond
boedelscheiding plaats van Johannes' weduwe, waaruit blijkt dat
voornoemd huis op 31-10-1817 in het openbaar is verkocht aan haar
zoon Pieter voor f. 995,--
 
Johannes kocht op 18-6-1801 (RA 5881 nr 26) het huis, schuur en erf
Voorstraat oostzijde 15 van Jeremias Daene voor de prijs van £ 100
kontant. Op 14-5-1804 (RA 5881 nr 14 en 16) heeft hij het pand
verkocht aan Jan Jacob de Gruson voor de prijs van £ 116.3.4. De
verkoop vond plaats ten huize van zijn zoon Pieter (Voorstraat 8),
die namens de Diaconie had geboden. Johannes c.s. waren
cijnsplichtig van 1802-1816.
 
Johannes kocht op 11-3-1806 (RA 5881 nr 2,4; RA 5885) de hofstede
"Reephoeve" te Sint Philipsland van Neeltje Kuyper, weduwe van Jacob
de Groen, voor de prijs van £ 4288.14.10., welk bedrag hij op
dezelfde dag (RA 5882 nr 5) tegen 5.25% van de verkoopster heeft
geleend. Op 2-3-1818 (Not.arch.inv.nr.2814(763) vond boedelscheiding
plaats van Johannes en Neeltje. Hun zoon Adriaan heeft de hem
gelegateerde hofstede niet aanvaard. (Lasonder=Dr.L.W.A.M. Lasonder,
De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over
het tegenwoordige grondgebied gefungeerd hebben. De Zeeuwsche
Eilanden (1456-1811/1852), 's-Gravenhage 1914).
(RA=Rechterlijk Archief).
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria [36], geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 19-1-1760, overl.
verm. Scherpenisse op jonge leeftijd.
2. Neeltje [37], geb. Westkerke, ged.(ned.herv.) Scherpenisse 18-7-1761
arbeidster, overl. Stavenisse 24-9-1815, ondertr.(1) [33] Sint
Philipsland 31-3-1780 Machiel Slootmaker [186], ged. Sint-Annaland
19-3-1752, begr. Stavenisse 4-7-1798, zn. van Dignis Lowijse
Slootmaker [227] en Maria Franken [228].
Lasonder 5933 folio 218 nr 97 Stavenisse 11-9-1816 Pieter van
Dijke, landman te Sint Philipsland, en Machiel Slootmaker,
arbeider te Stavenisse, voogden over de erfgenamen van Machiel
Slootmaker en Neeltje van Dijke.
Lasonder 5933 folio 218 nr 99 Stavenisse 15-7-1816 verkoping op
verzoek van Pieter van Dijke, landman te Sint Philipsland,
vanwege minderjarige erfgenamen van wijlen Neeltje van Dijke,
wed. van Machiel Slootmaker, verkoop van tarwe te velde,
paardeboonen, zitplaats in de kerk enz.
Neeltje, ondertr.(2) [34] Stavenisse 26-4-1799, tr.(2) [34]
Stavenisse 18-7-1799 (Lasonder 5933 folio 159 nr 16) Marijnis
Abrahamsen de Groene [187], arbeider (boerenzoon).
3. Adriaan [38], geb. Westkerke 1-1-1763, ged. Scherpenisse 8-1-1763 ,
in 1789 arbeider (GADTB nr. 506), later landbouwer, diaken
Nederduits Geref. Gemeente Sint Philipsland 1810-1812, ouderling
Ned. Herv. Gemeente 1819-1824 en 1827-1829, belijdenis Sint
Philipsland 19.3.1785, volgt Va.
4. Pieternella [39], geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 21-4-1764,
arbeidster, overl. Sint Philipsland 21-4-1839, ondertr. [35] Sint
Philipsland 5-8-1784 Willem Steenpoorte [188], geb. verm. Arnemuiden
9-1752, ged. Arnemuiden 1-10-1752, arbeider, overl. Sint Philipsland
16-10-1822.
Pieternella woonde bij haar ouders op de boerderij "Bouwlust" en
Willem op de boerderij de "Steene Poorte", welke boerderijen
naast elkaar lagen te Sint Philipsland zodat ze elkaar zodoende
ongetwijfeld hebben leren kennen. Willem heeft de boerderij
gekocht en moeten verkopen in 1792. Zijn vader Adriaan had de
boerderij gepacht na de watersnoodramp van Nieuw- en Sint
Joosland in 1753, waar hij al het vee, land en boerderij heeft
verloren. Willem werd daardoor in Arnemuiden gedoopt. Het
droogmaken van Nieuw- en Sint Joosland was toen voorlopig niet
mogelijk.
Pieternella was kennelijk een sterke vrouw want zij baarde van
1784 t/m 1808 in totaal 19 kinderen, haar eerste kind op
19-jarige leeftijd.
5. Pieter [40], geb./ged. Sint Philipsland 10/15-2-1766, volgt Vb.
6. Marinus [41], geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 9-1-1768, overl.
verm. Scherpenisse op jonge leeftijd.
7. Johannes [42], geb. Westkerke, ged. Scherpenisse 1-7-1769, overl.
verm. Scherpenisse op jonge leeftijd.
8. Cornelis [43], geb./ged. Westkerke/Scherpenisse 2/10-11-1771, volgt
Vc.
 
 
 
IVc. Adriaan van Dijke [26] (zn. van IIIa), geb. Sint-Maartensdijk ca. 1735,
tr.(1) [11] Sint-Maartensdijk 29-12-1765 Jacomina/Jacomijntje Eekenhout
[46] ook Hekenhout/Juttenhoudt/Suttenhoudt/Eekhout, geb. Oud-Vossemeer,
overl. verm. Sint-Maartensdijk na 15-11-1772.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan [47], geb. Sint-Maartensdijk 16-10-1768, volgt Vd.
2. Cornelia [49], geb. Sint-Maartensdijk 15-9-1770, arbeidster, overl.
Sint-Maartensdijk 8-4-1845, ondertr. [748] Sint-Maartensdijk
22-4-1795 Willem Stouten [1854], geb. Sint-Maartensdijk 14-3-1770,
arbeider, overl. Sint-Maartensdijk 19-9-1846, zn. van Hubregt
Stouten [2361] en Elizabeth van de Boogaart [2362].
Dit echtpaar woonde ult. 1835 te Sint-Maartensdijk.
3. Johannes [48], geb. Sint-Maartensdijk 15-11-1772, volgt Ve.
 
Adriaan van Dijke, ondertr./tr.(2) [12] Sint-Maartensdijk
12-11/30-11-1773 Catharina (ook Kaatje) Geluk [50].
 
Uit dit huwelijk:
1. Catharina [51], ged. Sint-Maartensdijk 14-12-1777, ondertr./tr.
[39] verm. Tholen/ Tholen 15-4/3-5-1801 David van Hiele [197], geb.
Fijnaart.
2. Willemijntje [52], ged. Sint-Maartensdijk 25-4-1779, doopget.
Leendert Geluk en Martha van Driel.
3. Jacob [53], ged. Sint-Maartensdijk 8-10-1780, doopget. Cornelis de
Wilde en Cornelia Geluk, volgt Vf.
 
 
 
Va. Adriaan van Dijke [38] (zn. van IVb), geb. Westkerke 1-1-1763, ged.
Scherpenisse 8-1-1763, in 1789 arbeider (GADTB nr. 506), later
landbouwer, diaken Nederduits Geref. Gemeente Sint Philipsland
1810-1812, ouderling Ned. Herv. Gemeente 1819-1824 en 1827-1829,
belijdenis Sint Philipsland 19.3.1785, overl. Sint Philipsland 3-2-1849,
ondertr.(1) [10] Sint Philipsland 31-12-1789 (in 1790 wegens ondertrouw
voldaan 3 Eng. ponden, 19 shilling en 8 pence), tr.(1) [10] Sint
Philipsland Jannetje Cornelis Reijngoudt [44], geb. Sint Philipsland,
overl. Sint Philipsland 26-9-1803, dr. van Cornelis Reijngoudt [235] en
Neeltje den Braber [236].
Westkerke was tot 1816 een zelfstandige gemeente, westelijk gelegen
van Scherpenisse. Thans is er nog de Westkerkse weg. In de periode
van 1806-1826 was Adriaan pachter/gebruiker van de boerderij
"Reephoeve" te Sint Philipsland; volgens het bevolkingsregister was
hij van 1813-1825 ingeschreven aldaar als landbouwer. In de periode
van 1821-1837 was Adriaan in het bevolkingsregister ingeschreven op
het adres Voorstraat westzijde 20 te Sint Philipsland,
cijnsplichtige van 1832-1833. In de periode van 1826-1832 was hij
pachter/gebruiker van de boerderij "Bouwlust" te Sint Philipsland.
Uit bescheiden van de voormalige hypotheekbewaarder te Zierikzee
over het tijdvak van 1832-1842, nr 99 folio 124,125 t/m 128 aktenr
35 blijkt: "Adriaan bezit kapitale hofstede, genaamd "Bouwlust", met
71HA, 33 are en 90ca grond". Adriaan behoorde tot één van de
grootste landbouwers in Sint Philipsland, die de gemeenteraad van
die plaats domineerden.
Burgemeester Marinus Dorst (1767-1853) kreeg in zijn benoemingsjaar
1837 naast zich als assessoren de landbouwers Jeremias van Oeveren
en Adriaan van Dijke, die in 1847 op 84-jarige leeftijd eervol
ontslag kreeg. De meest enerverende gebeurtenis tijdens het
burgemeesterschap (1837-1851) van Marinus Dorst was ongetwijfeld de
afscheiding. Vanaf 1839 maakte een groot deel van de bevolking zich
los van de Hervormde Kerk en sloot zich aan bij de afgescheiden
gemeente, waarvan Adriaan's zoon, de landbouwer Pieter van Dijke, al
spoedig de leidinggevende figuur werd.
Burgemeester Dorst heeft met behulp van zijn veldwachter de
afscheiding proberen tegen te werken door onder meer het opmaken van
processen-verbaal, waardoor gerechtelijke vervolging kon
plaatsvinden. Binnen het college van burgemeester en assessoren
leidde dit tot spanningen. Adriaan was één van de twee assessoren,
op wiens hofstede de godsdienstoefeningen van zoon Pieter werden
gehouden. Vanzelfsprekend had vader Adriaan bezwaren. Burgemeester
Dorst bleef echter pal staan. Onvermoeid verzette hij zich, evenals
zijn buurman, de Hervormde predikant ds. S.J. Everaers en na diens
overlijden in januari 1842 ook ds. A.F. Gerlach, tegen de
samenkomsten van de afgescheidenen.
In mei 1842 kwam het bijna tot een crisis. De beide assessoren,
Jeremias van Oeveren en Adriaan van Dijke, vielen burgemeester Dorst
af. Jeremias, hoewel Hervormd, kon het wat zijn geweten betreft niet
over zijn hart krijgen om mee te werken aan deze vervolging. Adriaan
van Dijke, bijna 80 jaar oud, kwam het evenmin gelegen dat zijn zoon
Pieter steeds heviger werd vervolgd. Zowel burgemeester Dorst als de
beide assessoren dreigden met ontslag, dat echter niet werd
aangevraagd. Gemeentesecretaris Van Voorst Catshoek steunde de
burgemeester en deed al het mogelijke om de assessoren op de lijn
van de burgemeester te krijgen.
Na veel geldboeten en gevangenisstraf kreeg Pieter van Dijke
uiteindelijk op 10 oktober 1844 vergunning om met zijn gemeente
samen te komen in een gebouw op het erf van het door hem bewoonde
huis (ult. 1992 Voorstraat 38).
Bron: onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters 1850-1855 door J.
Kempeneers.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannis [54], ged. Sint Philipsland 1-7-1790, doopget. Johannes van
Dijke en Neeltje Pieters Klippel, dagloner, overl. Sint Philipsland
17-2-1863.
Johannis, die ongehuwd is gebleven, woonde in 1811 te
Scherpenise; hij is tussen 1808 en 1813 als dienstplichtige
opgeroepen en was in Franse krijgsdienst. Bron: Archief van de
Kapitein van Rekrutering in het departement der Monden van de
Schelde 1811-1814, kanton Tholen.
2. Cornelis [55], geb. Sint Philipsland 22-3-1792, ged. Sint
Philipsland 25-3-1792 doopget. Cornelis Reijngoudt en Neeltje den
Braber, volgt VIa.
3. Neeltje [56], geb. Sint Philipsland 20-10-1795, ged. Sint
Philipsland 15-11-1795 doopget. Johannes van Dijke en Neeltje
Pieters Klippels, boerenmeid, overl. Sint Philipsland 15-4-1836, tr.
[40] Sint Philipsland 5-2-1827 Willem Kock [198], geb. Steenbergen
25-10-1780, boerenknecht, zn. van Johannes Kock [239] en Rozetta van
Nieuwenhuizen [240].
Huw.get.: Hubrechts de Ruyter 32jr schipper, vriend van de
bruidegom, Frans Noorthoek 35jr arbeider, Marinus van Dijke 30jr
landbouwer, vriend van de bruid, Jozeph van Nieuwenhuizen 52jr,
particulier.
4. Marinus [57], geb. Sint Philipsland 2-11-1796, ged. Sint Philipsland
4-12-1796 doopget. Marinus Cornelissen Reijngoudt, volgt VIb.
5. Adriaan [58], geb./ged. Sint Philipsland 7/12-8-1798, volgt VIc.
6. Maria [59], geb./ged. Sint Philipsland 25/30-5-1802, boerenmeid, tr.
[41] Sint Philipsland 24-6-1820 Cornelus van Sliedrecht [199], geb.
Fijnaart en Heijningen 4-5-1797 (of 4-7), boerenknecht, zn. van Aart
Jacobsen van Sliedrecht [241] en Pieternella Herbertse Vriens [242].
Huw.get.: Marinus Mol 45jr boerenlandman, Machiel Mol Mzn 30jr
boerenlandman, Adriaan Mol 25jr boerenlandman, Pieter van Dijke
54jr boerenlandman.
 
Adriaan van Dijke, ondertr./tr.(2) [13] Sint Philipsland 14-9/30-9-1804
Maria van Oeveren [45], geb. De Heen, ged. Steenbergen 9-3-1783,
belijdenis Sint Philipsland 13-4-1805, landvrouw, overl. Sint
Philipsland 27-3-1869, dr. van Abraham van Oeveren [237], winkelier, en
Adriana (ook Adriaantje) Mol [238], vroedvrouw.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaantje [60], geb./ged. Sint Philipsland 19/24-11-1805, overl.
verm. Sint Philipsland tussen 24-11-1805 en 30-9-1817.
2. Pieter [61], geb./ged. Sint Philipsland 9/16-7-1812, volgt VId.
3. Abraham [62], geb. Sint Philipsland 9-11-1814, volgt VIe.
4. Adriaantje [63], geb. Sint Philipsland 30-9-1817, overl. Sint
Philipsland 18-7-1889, tr. [367] Sint Philipsland 28-12-1837 Jacob
Kornelis Lindhout [243], geb. Tholen 28-9-1810, heel- en
vroedmeester te Sint Philipsland van 1835-1887, overl. Sint
Philipsland 3-6-1888, zn. van Marinus Lindhout [244] en Adriana
Karreman [245].
 
 
 
Vb. Pieter van Dijke [40] (zn. van IVb), geb./ged. Sint Philipsland
10/15-2-1766, landbouwer, overl. Sint Philipsland 8-12-1825,
ondertr./tr. [36] Sint Philipsland 8-7/24-7-1796 Adriana Abrahamse van
Oeveren [189], geb. Sint Philipsland 29-9-1775, landvrouw, overl. Sint
Philipsland 28-6-1831, dr. van Abraham van Oeveren [237], winkelier, en
Adriana (ook Adriaantje) Mol [238], vroedvrouw.
Pieter kocht op 6-5-1801 van Johannes van den Tol huis en erf
Voorstraat westzijde 8 te Sint Philipsland voor de prijs van £
116.13.4.
In de periode van 1807-1825 was Pieter ook eigenaar van het huis
Voorstraat westzijde 38, aldaar.
In 1817 was Pieter cijnsplichtige van het pand Voorstraat oostzijde
15, zo ook van de panden Voorstraat westzijde 8 in de periode van
1802-1825, zijn weduwe van 1825-1831, en Voorstraat westzijde 38 in
de periode van 1818-1825, zijn weduwe van 1825-1831.
Uit de boedelscheiding d.d. 2-3-1818 (Not.arch.inv.nr. 2814(763) van
Pieter's moeder Neeltje Klippel blijkt: - dat het huis Voorstraat
Westzijde 8 in het openbaar aan Pieter is verkocht voor de prijs van
f. 995,-- - dat Pieter de hem gelegateerde hofstede "Bouwlust" heeft
aanvaard voor een totaalbedrag van f. 25.412,--. Pieter was
pachter/gebruiker van deze hofstede in de periode van 1807-1825.
Op dezelfde datum (Not.arch.inv.nr. 2814(767) lenen Pieter en
Adriana van Marinus Anthony Catshoek, vrederechter te Tholen, een
bedrag van f. 10.000,-- tegen 5%. Onderpand is de hoeve met de
daarbij behorende losse inventaris en de gewassen te velde.
Op 4-8-1825 (Not.arch.inv.nr. 2897(90)heeft Pieter de hofstede,
bekend onder nr. 64, aan zijn broer Adriaan verpacht voor 10 jaar.
De pacht is ingegaan op 1-3-1826 en is geëindigd op de laatste dag
van februari 1836.
Op 6-3-1826 (Not.arch.inv.nr. 2898(431) heeft op verzoek van Adriana
de openbare verkoop plaatsgevonden van paarden, koeien, bouw- en
melkgereedschappen en meubels "waarbij zich geen goude of zilvere
werken noch horlogien bevinden" op de hoeve bewoond door Pieter's
weduwe, landvrouw.
Op 27-7-1829 (Not.arch.inv.nr.2911(636) heeft Adriana geleend van
Jan Schuurbeque Boeye, te Zierikzee, een bedrag van f. 19.000,--
tegen 5%. Onderpand is o.a. de hofstede groot 68 bunder 14 roeden 70
ellen.
Transactie 30-9-1831 (Not.arch.inv.nr.2920(981) boedelbeschrijving
van Adriana, waaruit blijkt dat de hofstede werd gelegateerd aan
Pieter van Dijke A.zn (1812-1883).
 
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje [190], geb./ged. Sint Philipsland 8/11-8-1805, overl. Sint
Philipsland 17-1-1822.
 
 
 
Vc. Cornelis van Dijke [43] (zn. van IVb), geb./ged. Westkerke/Scherpenisse
2/10-11-1771, landbouwer, overl. Sint-Maartensdijk 13-10-1823,
ondertr./tr. [14] Sint Philipsland 2-3/20-3-1798 Janna Machielsdr Mol
[64], ged. Sint Philipsland 9-4-1779, overl. Sint Philipsland 5-9-1847
(mogelijk 5-3-1836), dr. van Machiel Mol [248] en Aaltje Hage [249].
Dit gezin woonde in 1813 in Dreischor.
Janna hertr. Stavenisse 8-6-1825 Cornelis Marinussen Pleune,
landbouwer, wednr met 1 kind van Adriana Moerland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes [65], geb. Sint Philipsland 21-7-1798, ged. Sint
Philipsland 29-7-1798, jong overleden.
2. Machiel [66], geb./ged. Sint Philipsland 18/23-2-1800, volgt VIf.
3. Johannis [1924], geb. Dreischor 17-12-1801, ged. Dreischor
20-12-1801, jong overleden.
4. Marinus [1925], geb./ged. Dreischor 20/24-7-1803.
5. Neeltje Aaltje [1926], geb. Dreischor 15-2-1805, ged. Dreischor
24-2-1805, jong overleden.
6. Neeltje [67], geb./ged. Dreischor 20/30-3-1806, overl. Sint
Philipsland 22-8-1829.
7. Aaltje [68], geb./ged. Dreischor 1/5-8-1810, arbeidster, overl. Sint
Philipsland 16-10-1868, ondertr./tr. [42] Sint Philipsland
8-6/30-6-1832 Willem van Nieuwenhuizen [200], geb./ged. Sint
Philipsland 5/15-5-1808, boereknecht, overl. Sint Philipsland
10-3-1853, zn. van Joseph van Nieuwenhuizen [250] en Lijntje van
Nieuwenhuizen [251].
8. Johanna [1884], geb. Dreischor ca. 24-9-1811, overl. Dreischor
7-12-1811.
9. Johannis [1869], geb. Dreischor 8-11-1815, overl. Dreischor
23-11-1815.
10. Johannis [1855], geb. verm. Sint-Maartensdijk 1-1817, overl.
Sint-Maartensdijk 28-4-1818 (of 28-8).
11. Cornelis [69], geb. Sint-Maartensdijk 9-8-1818, volgt VIg.
 
 
 
Vd. Adriaan van Dijke [47] (zn. van IVc), geb. Sint-Maartensdijk 16-10-1768,
winkelier, later tuinman, overl. Tholen 24-7-1823, ondertr./tr.(1) [37]
Tholen 6-9/27-9-1797 Geertruy de Wit [191], geb. Dreischor 10-11-1755,
winkelierster, overl. Tholen 16-6-1819.
Geertruy was bij haar huwelijk weduwe van Leendert Metselaar.
 
Adriaan van Dijke, tr.(2) [38] Tholen 9-12-1819 Agnes Jansen [192],
geb. ca. 1785, dienstmeid, dr. van Joannes Jansen [2284], stoelmaker, en
Joanna Visser [2285].
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan (tweeling) [193], geb. Tholen 4-2-1820, overl. Tholen 7-2-1820.
2. Adriaan (tweeling) [194], geb. Tholen 4-2-1820, overl. Tholen
9-2-1820.
3. Johanna Adriana [195], geb. Tholen 1-9-1821.
4. Jacomina Cornelia [196], geb. Tholen 16-12-1822, tr.(1) [790]
Tholen 12-9-1849 Franciscus Johannes van Ballaart [2319], geb.
Oudenbosch ca. 1818, postbode, zn. van Johannes Baptista van
Ballaart [2320] en Cornelia van Loock [2321], tr.(2) [821] Joris
Johannes van Scheindelen [1990].
Dit huwelijk is ontleend aan informatie Ned. Patriciaat 19de
jaargang 1930.
 
 
 
Ve. Johannes van Dijke [48] (zn. van IVc), geb. Sint-Maartensdijk
15-11-1772, boerenknecht te Oud-Vossemeer, begr. Tholen 30-1-1809,
ondertr. [75] Oud-Vossemeer (mogelijk Tholen) 16-6-1802, tr.kerk [75]
Tholen 4-7-1802 Margaretha (ook Margrieta) Quist [253], geb./ged. Tholen
23/27-11-1774, dienstmeid te Tholen, begr. Tholen 27-6-1808, dr. van
Jacobus Quist [1819] en Maria Melis [1820].
Margaretha was eerder voor de kerk getrouwd te Tholen op 16-3-1796
met Antony Deurloo, geb. Tholen 4-2-1776, ged. ald. 7-2-1776, overl.
Klundert 25-2-1800.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacomina [255], geb. Tholen 16-3-1803, ged. Tholen 27-3-1803,
doopget. Adriaan van Dijke en Geertruy de Wit, begr. Tholen
23-8-1803.
2. Jacobus [256], geb. Tholen 12-11-1804, ged. Tholen 18-11-1804,
doopget. Cornelis Kwist en Janna Manse, begr. Tholen 5-12-1804.
3. Adriana [257], geb. Tholen 15-4-1806, ged. Tholen 20-4-1806 ,
doopget. Willem Stoute en Cornelia van Dijk, begr. Tholen 3-7-1806.
4. Adriaan [258], geb./ged. Tholen 18/25-6-1807, begr. Tholen
12-9-1807.
 
 
 
Vf. Jacob van Dijke [53] (zn. van IVc), ged. Sint-Maartensdijk 8-10-1780 ,
doopget. Cornelis de Wilde en Cornelia Geluk, overl. Fijnaart 5-10-1807,
ondertr./tr. [824] Tholen 29-4/24-5-1807 Martina Slootmaker [1992], geb.
Den Bommel 23-10-1785, arbeidster, overl. Oud-Vossemeer 11-1-1853, dr.
van Pieter Slootmaker [1993] en Josina Deurloo [1994].
Martina hertr. 1) ondertr. Tholen 31-10-1810 Mels Praat, geb.
Tholen, overl. Fijnaart 27-1-1811, hertr. 2) Tholen 22-3-1813 Willem
den Engelsman. Zij woonde in 1838 te Oud-Vossemeer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacob [1995], geb. Tholen 19-3-1808, ged. Tholen 27-3-1808,
doopget. Catharina van Dijke en Cornelis de Rijke, volgt VIh.
 
 
 
VIa. Cornelis van Dijke [55] (zn. van Va), geb. Sint Philipsland 22-3-1792,
ged. Sint Philipsland 25-3-1792, doopget. Cornelis Reijngoudt en Neeltje
den Braber, huisknecht/boerenknecht, overl. Sint Philipsland 16-5-1832,
tr. [16] Sint Philipsland 28-4-1821 Pieternella Willemina van
Nieuwenhuizen [78], geb. Steenbergen 7-12-1801, arbeidster, overl. Sint
Philipsland 8-2-1870, dr. van Joseph van Nieuwenhuizen [250] en Lijntje
van Nieuwenhuizen [251].
Cornelis is tussen 1808 en 1813 als dienstplichtige opgeroepen in
Franse krijgsdienst. Bron: Archief van de Kapitein van Recrutering
in het departement der Monden van de Schelde 1811-1814, kanton
Tholen.
Huw.get.: Marinis Dorst 53jr, landman, Hermanis van Nieuwenhuizen
54jr, landman, Jacobus Stols(Stolp) 52jr, landman, Pieter van Dijke
55jr, landman.
Volgens het bevolkingsregister stond Cornelis van 1821-1825 als
arbeider ingeschreven op het adres van de boerderij "Het Oude
Baken", gelegen in de Oude Polder van Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje [79], geb. Sint Philipsland 4-8-1821, overl. Sint
Philipsland 4-4-1838.
2. Joseph [80], geb. Sint Philipsland 10-5-1825, volgt VIIa.
3. Adriana Maria [81], geb. Sint Philipsland 28-4-1828, volgt VIIb,
4. Lijntje [82], geb. Sint Philipsland 7-12-1830, arbeidster, overl.
Sint Philipsland 30-10-1900, tr. [44] Sint Philipsland 27-7-1849
Marinus Noorthoek [202], geb. Sint Philipsland 8-8-1816,
boerenknecht, overl. Sint Philipsland 6-1-1913, zn. van Marinus
Noorthoek [259] en Geertje Stein [260], arbeidster.
Huw.get.: Poulus Noorthoek 25jr arbeider, broer van de
bruidegom, Jozeph van Dijke 24jr arbeider, Marinus van
Nieuwenhuizen 23jr boerenknecht, Willem van den Bos 27jr,
boerenknecht. De bruid en de moeder van de bruidegom, Geertje
Stein, konden niet schrijven.
 
 
 
VIb. Marinus van Dijke [57] (zn. van Va), geb. Sint Philipsland 2-11-1796,
ged. Sint Philipsland 4-12-1796 doopget. Marinus Cornelissen Reijngoudt,
boerenknecht, overl. Sint Philipsland 29-9-1870, tr. [18] Sint
Philipsland 20-10-1832 Cornelia van der Burgt [83], geb. Sommelsdijk
22-2-1807, arbeidster, overl. Sint Philipsland 14-12-1879, dr. van
Pieter van der Burgt [274], smid, en Cornelia van Oeveren [275].
Huw.get.: Cent den Braber 49jr, schipper, goede kennis van de
bruidegom, Jeremias van Oeveren 56jr, particulier, goede kennis van
de bruidegom, Jakob van de Burgt 29jr, broer van de bruid, Cornelis
Geense 38jr, timmerman, goede kennis van de bruid. Cornelia kon bij
haar huwelijk niet schrijven. Het kind Adriaan, geb 12-12-1831, is
bij dit huwelijk erkend.
Marinus was vanaf 1831 in dienst van de Zeeuwse Mobiele Schutterij in de
functie van schutter.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan [84], geb. Sint Philipsland 12-12-1831, Chr.Gereformeerd,
arbeider, overl. Kloetinge 14-2-1906, ongehuwd, inwonend bij zijn
in Sint Philipsland wonende zuster Cornelia Centina, vandaar
vertrokken naar Kloetinge, waar Adriaan bij zijn broer Johannes en
diens vrouw Anna Overbeeke is ingetrokken op het adres Monnikendijk
(=Noordhoek) 238.
2. Cornelia Centina [85], geb. Sint Philipsland 18-5-1835, arbeidster,
overl. Sint Philipsland 7-4-1916 (memorie van successie kantoor
Tholen nr 3/4525), tr. [45] Sint Philipsland 25-7-1866 Abraham van
den Bos [203], geb. Sint Philipsland 5-6-1833, arbeider, overl. Sint
Philipsland 19-2-1909, zn. van Marinus van den Bos [276] en Janna
Nelisse [277], arbeidster.
Cornelia deed belijdenis te Sint Philipsland op 12-1-1859; zij
was Chr. Afgescheiden.
Abraham deed belijdenis te Sint Philipsland op 12-1-1859; hij
was Chr. Afgescheiden.
Huw.get.: Aarnoud van den Bos 29jr arbeider, broer van de
bruidegom, Willem Mol 44jr secretaris, Marinus Adrianus Lindhout
28jr boerenknecht, Willem Mol Abr.zn. 23jr boerenknecht.
Het gezin woonde op het adres A 60 te Sint Philipsland. Dit was
het huisje op de kruising Zuiddijk-Achterstraat, waar, tot het
in 1971 werd gesloopt, Kees en Janna Noorthoek woonden. Tot ruim
na de eeuwwisseling woonde het echtpaar Van den Bos op deze
lokatie. Abraham is hier in 1909 gestorven. Later woonde zijn
dochter Adriana, gehuwd met Jacob Mol, in dit huisje. Ze woonden
in bij hun moeder Cornelia Centina van Dijke, die in de
volksmond "Kneelja van den Burgt" werd genoemd (de naam van haar
moeder).
3. Johannes [86], geb. Sint Philipsland 22-2-1837, volgt VIIc.
 
 
 
VIc. Adriaan van Dijke [58] (zn. van Va), geb./ged. Sint Philipsland
7/12-8-1798, arbeider/boerenknecht, overl. Sint Philipsland 3-3-1856,
tr. [19] Sint Philipsland 21-5-1825 Maatje van Poortvliet [94], geb.
Oud-Vossemeer 10-1-1798, arbeidster, overl. Sint Philipsland 17-12-1863,
dr. van Dirck van Poortvliet [278], arbeider, en Huberdina Pollie [279],
arbeidster.
Het gezin van Adriaan van Dijke behoorde tot de Chr.afgescheiden
gemeente.
Huw.get.: Hendrik IJzerman Snoodijk 30jr, schoolonderwijzer, nabuur
van de bruidegom, Hubrick de Ruyter 31jr, schipper, nabuur van de
bruidegom, Cornelis Geense 30jr, timmerman, nabuur van de bruid,
Willem van Nieuwenhuizen 30jr, landbouwer, nabuur van de bruid.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan [95], geb. Sint Philipsland 20-8-1825, volgt VIId.
2. Huberdina [96], geb. Sint Philipsland 29-3-1829, overl. Sint
Philipsland 21-2-1831.
3. Johannes [97], geb. Sint Philipsland 15-4-1835, volgt VIIe.
4. Dirk [98], geb. Sint Philipsland 19-7-1837, overl. Sint Philipsland
20-7-1837.
5. Dirk [99], geb. Sint Philipsland 19-1-1841, volgt VIIf.
 
 
 
VId. Pieter van Dijke [61] (zn. van Va), geb./ged. Sint Philipsland
9/16-7-1812, predikant, overl./begr. Sint Philipsland 3/8-3-1883, tr.(1)
[20] Sint Philipsland 25-8-1832 Pieternella Marina Mol [100], geb. Sint
Philipsland 16-1-1815, overl. Sint Philipsland 15-10-1853, dr. van
Marinus Mol [264], landbouwer, wonende op de, en Pieternella Jacobs van
Oeveren [265], landvrouw.
Pieter kreeg in het testament van Adriana van Oeveren(=zuster van
zijn vrouw Maria van Oeveren) het recht van voorkeur op de boerderij
"Bouwlust", gelegen in de Oude Polder te Sint Philipsland, waarvan
hij gebruik maakte en werd zodoende in 1832 eigenaar. In zijn jonge
jaren ging Pieter vechtend, stropend en feestend door het leven. Na
zijn huwelijk in 1832 nam hij zich voor om een ander leven te gaan
leiden maar dat was moeilijk in de praktijk te brengen. Ook nadat
hij tot diaken in de Hervormde Kerk was benoemd hield hij zijn
geliefkoosd jagen en stropen nog zoveel mogelijk vol op 's-Heeren
rustdag.
Pieter was niet alleen landbouwer op de hoeve maar ook schipper en
koopman. Hij deed belijdenis te Sint Philipsland in mei 1833. Vanaf
1836, het jaar van Pieter's bekering, tot omstreeks 1840 was de
boerderij de plaats van samenkomst van de Afgescheiden gemeente van
Sint Philipsland (thans Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland),
van welke gemeente Pieter de eerste voorganger was. Op de boerderij
preekte meermalen Ds. H.J. Budding, die zich als enige predikant in
Zeeland had afgescheiden van de Hervormde Kerk. Pieter genoot grote
bekendheid als lerend ouderling (oefenaar) sinds 1842. Nadat Pieter
op 23-3-1851 tot predikant was bevestigd door Ds. L.G.C. Ledeboer is
de boerderij overgegaan naar Pieter's jongere broer Abraham.
Pieter woonde in 1832 op het adres Voorstraat westzijde 38 te Sint
Philipsland. In 1859 is hij met zijn gezin uit Middelburg naar Sint
Philipsland gekomen, waar de woningen Voorstraat 38 en 40 in verband
met zijn gezinsgrootte een tijd lang samengevoegd zijn geweest en
door Pieter's gezin waren bewoond. Later werd deze samenvoeging weer
ongedaan gemaakt. Sinds 1990 is hier een winkel gevestigd.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan [101], geb. Sint Philipsland 27-12-1832, overl. Sint
Philipsland 20-5-1833.
2. Pieternella Marina [102], geb. Sint Philipsland 18-6-1834, overl.
Sint Philipsland 28-12-1853, ongehuwd.
3. Adriaan Johannes [103], geb. Sint Philipsland 24-8-1835, overl. Sint
Philipsland 3-11-1856, ongehuwd.
4. Marinus [104], geb. Sint Philipsland 1-8-1837, volgt VIIg.
5. Maria [105], geb. Sint Philipsland 31-8-1839, overl. Bergen op Zoom
25-8-1913, tr. [47] Sint Philipsland 25-10-1866 Govert Johannes
Augustijn [206], geb. Bergen op Zoom 17-3-1836, potfabrikant, overl.
Bergen op Zoom 27-5-1920, zn. van Govert Marinus Augustijn [1893],
pottenfabrikant, en Anna Straatman [1894].
Maria is op 13.8.1909 vertrokken naar Stichting "Vrederust" te
Halsteren en hiervan teruggekeerd naar Bergen op Zoom 1-1-1910,
waar zij woonde in de Havenstraat 5.
6. Jacob [106], geb. Sint Philipsland 10-11-1841, volgt VIIh.
7. Abraham [107], geb. Sint Philipsland 25-9-1844, volgt VIIi.
8. Aaltje [108], geb. Sint Philipsland 18-2-1847, overl. Sint
Philipsland 2-11-1869.
9. Pieter [109], geb. Sint Philipsland 26-3-1849, overl. Sint
Philipsland 14-3-1923 (memorie van successie kantoor Tholen 3/6287),
tr. [48] Sint Philipsland 18-9-1898 Johanna Kornelia van Dalen [207]
geb. Tholen 5-11-1858, overl. Sint Philipsland 7-12-1942, dr. van
Johannis van Dalen [1867] en Apolonia Johanna Geluk [1868].
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
In 1901 is Pieter kandidaat voor gemeenteraadslid in Sint Philipsland.
In 1904 staat hij op voordracht voor het college van zetters.
10. Machiel [110], geb. Sint Philipsland 4-9-1851, overl. Sint
Philipsland 1-1-1853.
 
Pieter van Dijke, tr.(2) [21] Sint Philipsland 12-6-1857 Janna Willemina
Maria Meijer [117], geb. Sint Philipsland 23-9-1830, overl. Sint
Philipsland 17-3-1893, dr. van Willem Meijer [266] en Maria den Braber
[267].
 
Uit dit huwelijk:
1. Willem [111], geb. Sint Philipsland 18-10-1858, verm. overl. Sint
Philipsland 2-10-1912 (memorie van successie kantoor Tholen nr
3/3657), volgt VIIj.
2. Adriaan [112], geb. Sint Philipsland 30-8-1860, volgt VIIk.
3. Johannes [113], geb. Sint Philipsland 16-3-1863, volgt VIIl.
4. Kornelis Machiel [114], geb. Sint Philipsland 2-2-1866, volgt VIIm.
5. Machiel [115], geb. Sint Philipsland 23-12-1868, volgt VIIn.
6. Pieternella Marina Alida [116], geb. Sint Philipsland 1-5-1872, tr.
[49] Sint Philipsland 4-8-1898 Jacob de Waal [208], geb. Bruinisse
22-9-1875, schipper, zn. van Gabriel de Waal [268], schipper, en
Jacoba Voorbeijtel [269] koopman in groenten, overl. Rotterdam 2-7-1964.
 
 
 
VIe. Abraham van Dijke [62] (zn. van Va), geb. Sint Philipsland 9-11-1814,
landbouwer, overl. Sint Philipsland 12-3-1897, tr. [22] Tholen 1-6-1847
Catharina (Kaatje) Geluk [118], geb. Tholen 12-4-1824, landvrouw,
overl. Sint Philipsland 24-2-1889, dr. van Adriaan Geluk [2280],
landman, en Maria van Oost [2281].
Toen Abraham's broer Pieter van Dijke predikant werd ging Abraham de
boerderij "Bouwlust" te Sint Philipsland beboeren, een kapitale
hoeve met 71HA, 33 are en 90 ca grond, welke hofstede in 1986 is
afgebroken, waarvoor een vernieuwde boerderij in de plaats is
gekomen.
Abraham behoorde tot één van de vooraanstaanden in Sint Philipsland,
tot wie de categorie van de 12 landbouwers behoorde, van wie Abraham
één van de grootste was. In 1843 bezat hij 11-19 runderen en 9-14
paarden, uit welke veestapel de welstand kan worden afgeleid, zo ook
uit de betaling van 30 gulden en meer in de grond en andere direkte
rijksbelastingen.
Bron: onderzoek naar de Zeeuwse burgemeesters Marinus Dorst en
Bastiaan Abraham Kramer door J. Kempeneers.
Abraham ligt op de begraafplaats te Sint Philipsland naast zijn
broer Pieter begraven.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana [119], geb. Sint Philipsland 14-6-1848, overl. Sint
Philipsland 29-6-1893, tr. [50] Sint Philipsland 24-8-1870 Willem
Cornelis van Nieuwenhuijzen [209], geb. Sint Philipsland 10-8-1848,
landbouwer, overl. Sint Philipsland 21-11-1915, zn. van Anthonie van
Nieuwenhuijzen [270] en Jozina Bierens [271].
2. Adriaan [120], geb. Sint Philipsland op de hofstede Bouwlust
3-12-1849, volgt VIIo.
3. Adriaantje [121], geb. Sint Philipsland 29-6-1857, overl. Sint
Philipsland 26-1-1858.
4. Adriaantje [122], geb. Sint Philipsland 13-7-1859, overl. Sint
Philipsland 9-1-1893.
 
 
 
VIf. Machiel van Dijke [66] (zn. van Vc), geb./ged. Sint Philipsland
18/23-2-1800, arbeider, overl. Sint Philipsland 16-11-1870, tr. [23]
Sint Philipsland 20-5-1831 Neeltje de Groen(e) [123], geb. Sint
Philipsland 6-3-1806, arbeidster, overl. Sint Philipsland 29-11-1861,
dr. van Marinus de Groen(e) [282] en Adriana de Ruijter [283],
herbergierster.
Na het huwelijk heeft Machiel op 5-6-1831
(Not.arch.inv.nr.2919(944) gekocht, en direkt in gebruik genomen van
Jan de Groen, landman te Bruinisse, het huis en erf aan de
Achterstraat 34 te Sint Philipsland voor een koopsom van f. 200,--.
In de periode van 1832-1833 was Machiel cijnsplichtige.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis [124], geb. Sint Philipsland 30-1-1832, volgt VIIp.
2. Adriaantje [125], geb. Sint Philipsland 23-12-1833, volgt VIIq.
3. Marinus [126], geb. Sint Philipsland 1-2-1836, overl. Sint
Philipsland 19-2-1836.
4. Marinus [127], geb. Sint Philipsland 9-8-1838, overl. Sint
Philipsland 15-6-1864.
5. Machiel [128], geb. Sint Philipsland 20-3-1840, overl. Sint
Philipsland 24-10-1841.
6. Machiel [129], geb. Sint Philipsland 5-1-1842, overl. Sint
Philipsland 2-7-1843.
7. Machiel [130], geb. Sint Philipsland 12-11-1843, overl. Sint
Philipsland 11-3-1845.
8. Janna [131], geb. Sint Philipsland 2-1-1846, overl. Sint Philipsland
28-2-1847.
9. Machiel [132], geb. Sint Philipsland 27-4-1850, arbeider, op
10-4-1877 in Charlois (Gem.Rotterdam) ingeschreven, op 28-5-1877 in
Houtrijk en Polanen (Gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude) waar
Michiel vanaf 1-1-1880 tot 18-9-1886 samen met zijn zuster Adriaantje
van Dijke heeft gewoond. Op 14-12-1894 zou Michiel vertrokken zijn
naar de Gem. Nieuwveen, waar geen inschrijving is gevonden.
 
 
 
VIg. Cornelis van Dijke [69] (zn. van Vc), geb. Sint-Maartensdijk 9-8-1818
arbeider, paardenknecht, landbouwopzichter en landbouwer, overl.
Oosterland 30-3-1898, tr. [15] Sint Philipsland 5-5-1838 Geertje
Wagemaker [70], geb. Sint Philipsland 8-1-1813, dienstbode, overl. Sint
Philipsland 9-12-1885, dr. van Cent Wagemaker [272] en Jannetje Meijer
[273], arbeidster.
Cornelis is op 26-4-1892 vertrokken naar Oosterland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janna [71], geb. Sint Philipsland 9-7-1838, overl. Bruinisse
2-9-1855.
2. Jannetje [72], geb. Sint Philipsland 11-4-1841, overl. Sint
Philipsland 19-9-1841.
3. Jannetje [73], geb. Sint Philipsland 17-9-1842, overl. Sint
Philipsland 7-6-1846.
4. Cornelis Cent [74], geb. Sint Philipsland 12-11-1844, volgt VIIr.
5. Geertje [75], geb. Sint Philipsland 23-5-1847, dienstbode, overl.
Oosterland 26-3-1932, tr. [55] Sint Philipsland 15-12-1869 Adriaan
Hendrik Koster [217], geb. Axel 9-3-1843, landarbeider, zn. van Jan
Koster [2311] en Janna de Blaaij [2312].
6. Cent [76], geb. Bruinisse 12-11-1850 , Chr. Ger., volgt VIIs.
7. Machiel [77], geb. Bruinisse 9-7-1855, overl. Sint Philipsland
21-8-1864.
 
 
 
VIh. Jacob van Dijke [1995] (zn. van Vf), geb. Tholen 19-3-1808, ged. Tholen
27-3-1808 , doopget. Catharina van Dijke en Cornelis de Rijke, arbeider,
overl. Oud-Vossemeer 12-4-1884, tr. [827] Oud-Vossemeer 10-1-1835
Johanna Quist (ook Kwist) [1998], geb./ged. Oud-Vossemeer 23-9/2-10-1808
arbeidster, overl. Poortvliet 17-6-1857, dr. van Laurens Quist (ook
Kwist) [1999], hengsthouder/landman, en Jacoba Zandijk [2000],
arbeidster.
Jacob was ´onder de maat´, zijn lengte was korter dan 155cm.
Johanna hertr. Poortvliet 20-02-1852 Pieter Roks.
 
Uit dit huwelijk:
1. Martina [2001], geb. Tholen 27-4-1835, overl. Oud-Vossemeer 8-9-1837.
2. Jacoba [2002], geb. Tholen 15-12-1836, overl. Tholen 30-12-1836.
3. Martina [2003], geb. Oud-Vossemeer 23-12-1837, dienstbode,
arbeidster, overl. Oud-Vossemeer 10-3-1908, tr. [829] Oud-Vossemeer
8-11-1861 David Istha [2004], geb. Oud-Vossemeer ca. 1839,
veldarbeider, overl. Oud-Vossemeer 28-3-1911, zn. van Di(n)g(e)nus
Istha [2010] en Adriana (of Johanna) van Dommele [2011].
4. Jacoba [2005], geb. Oud-Vossemeer 25-7-1840, overl. Oud-Vossemeer
13-11-1840.
5. Jakob [2006], geb. Oud-Vossemeer 16-10-1841, volgt VIIt.
6. Jacoba Josina [2007], geb. Tholen 20-8-1844, landvrouw, overl.
Oud-Vossemeer 9-1-1907, tr. [830] Oud-Vossemeer 7-5-1868 Kornelis 't
Gilde [2008], geb. Oud-Vossemeer 11-1-1839, landman.
 
 
 
VIIa. Joseph van Dijke [80] (zn. van VIa), geb. Sint Philipsland 10-5-1825,
arbeider, overl. Sint Philipsland 8-12-1884, tr.(1) [28] Sint
Philipsland 17-6-1854 Jacoba Quist [167], geb. Nieuw-Vossemeer 28-9-1828
arbeidster, overl. Sint Philipsland 15-11-1860, dr. van Johannes Quist
[286] en Thona Boogaard [287], arbeidster.
Huw.get.: Marinus Noorthoek 37jr arbeider, zwager van bruid, Jacobus
van Nieuwenhuizen Jozefszn 35jr herbergier, oom, Anthonie van
Nieuwenhuizen 39jr landbouwer, geen familie, Jacobus Stols Janszn
27jr boerenknecht, geen familie.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis [169], geb. Sint Philipsland 2-9-1854, volgt VIIIa.
2. Johannes [170], geb. Sint Philipsland 14-3-1856, volgt VIIIb.
3. Pieter Willem [171], geb. Sint Philipsland 11-10-1859, overl. Sint
Philipsland 5-3-1860.
 
Joseph van Dijke, tr.(2) [29] Sint Philipsland 1-10-1864 Maria Izabella
Pagé‚ [168], geb. Sint-Annaland 16-12-1835, ned.herv., arbeidster, overl.
1900, dr. van Izaak Pagé‚ [288], arbeider, en Kaatje Gunst [289],
arbeidster.
Maria is op 9-10-1891 met 2 van haar kinderen van Sint Philipsland
naar Noord-Amerika vertrokken.
Dit gezin behoorde tot de Ned. Herv. Gemeente.
 
Uit dit huwelijk:
1. Izak Pieter [172], geb. Sint Philipsland 1-8-1866, volgt VIIIc.
2. Pieternella Willemina Kornelia [173], geb. Sint Philipsland 5-5-1868
tr. [92] Sint Philipsland 24-5-1889 Marinus Beurkens [292], geb.
Sint Philipsland 3-8-1865, arbeider, zn. van Anthonie Christoffel
Beurkens [2342] en Maria Cats [2343].
Dit gezin behoorde tot de Ned.Herv.Gem. en is op 14-6-1889 naar
Noord-Amerika vertrokken.
3. Marinus [174], geb. Sint Philipsland 1-6-1870.
4. Adriaan [175], geb. Sint Philipsland 8-12-1871, in 1891 naar
Noord-Amerika vertrokken.
5. Joseph [176], geb. Sint Philipsland 5-1-1874.
6. Anna [1895].
 
 
 
VIIb Adriana Maria (81), (dr. van VIa), geb. Sint Philipsland 28-4-1828,
arbeidster, overl. Sint Philipsland 17-11-1903 (memorie van successie
kantoor Tholen nr 3/1284), ondertr. [43] Sint Philipsland 11-1-1850 Willem
van den Bos [201], geb. Sint Philipsland 23-8-1821, boerenknecht,
overl. Sint Philipsland 25-9-1901, zn. van Aarnoud van den Bos
[261], arbeider, en Neeltje Steenpoorte [262], arbeidster.
 
Kind: Neeltje van Dijke, geb. Sint Philipsland 1849.
Het kind Neeltje is bij het huwelijk erkend.
Huw.get.: Johannesvan den Bos 30jr, arbeider, broer van de bruidegom,
Jozef van Dijke 24jr arbeider, broer van de bruid, Jacobus van
Nieuwenhuizen 31jr herbergier, Marinus Noorthoek 33jr
boerenknecht, zwager van de bruid.
 
 
 
VIIc. Johannes van Dijke [86] (zn. van VIb), geb. Sint Philipsland 22-2-1837,
landbouwer, overl. Kloetinge 28-12-1907 (memorie van successie kantoor
Goes nr 6/7187), tr. [17] Sint-Annaland 20-4-1860 Anna Overbeeke [87],
geb. Sint-Annaland 15-1-1835, arbeidster, overl. Kloetinge 8-11-1905,
dr. van Jacobus Overbeeke [334] en Aaltje Guiljam [335], arbeidster.
Johannes en Anna behoorden tot de Chr. Afgescheiden Gemeente, later
Oud-Gereformeerde Gemeente.
Na de geboorte van hun derde kind is dit gezin op 25-9-1865 van Sint
Philipsland naar Kloetinge vertrokken, waar het woonde in de
Noordhoek op het adres Monnikendijk (=Noordhoek) 238, ult. 1997
plaatselijk bekend Manneeweg 4. Na Anna's overlijden heeft haar
enige zoon Leendert Guiljam het bedrijf voortgezet. Johannes wilde
de hofstede niet verlaten en bleef bij Leen inwonen.
Adriaan van Dijke, een ongehuwde broer van Johannes, inwonend bij
zijn enige in Sint Philipsland wonende zuster Cornelia Centina van
Dijke, is vandaar met pak en zak naar Kloetinge vertrokken en woonde
bij zijn broer en schoonzuster in, die hem in genade hebben
aangenomen. Adriaan (roepnaam Arjaen) was een lange man, die goed
voor zijn neefjes en nichtjes was, die veel van hem hielden.
Vorenstaande mededelingen over Adriaan zijn verteld door de in 1895
te Kloetinge geboren Adriana Pieternella Witte.
Leendert is opgevolgd door zijn oudste zoon Ananias, geb. Kloetinge
29-5-1904, die op zijn beurt is opgevolgd door zijn jongste zoon
Leendert Giljaam, geb. Kloetinge 10-10-1942.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Jacoba [88], geb. Sint Philipsland 28-6-1861, Chr.
Afgesch. (=Oud Gereformeerd), landbouwster, overl. Kloetinge
14-3-1929, tr. [56] Kloetinge 25-8-1887 Adriaan Trimpe [218], geb.
Kloetinge 29-8-1862, Ned. Herv., landbouwer, overl. Kloetinge
8-2-1906, zn. van Jozias Trimpe [1375], arbeider en landbouwer, en
Francina Johanna van Liere [1374].
In december 1921 kreeg C.J. van Dijke een bijdrage uitgekeerd van de
gemeente Kloetinge voor woningbouw ad f. 1760,--
Op 15-2-1888 zijn Adriaan en Cornelia naar Baarland vertrokken,
waarvandaan op 22-3-1894 naar Kloetinge, wonende Goessestraat
19, aldaar.
2. Jacobus Marinus [89], geb. Sint Philipsland 19-4-1864, overl. Sint
Philipsland 10-6-1864.
3. Aaltje Maria [90], geb. Sint Philipsland 17-5-1865, Chr. afgesch.,
overl. Goes 14-1-1886.
4. Marina Adriana [91], geb. Kloetinge 27-1-1868, Chr. afgesch., later
protestant, overl. Kloetinge 18-6-1894.
5. Maria Cornelia [92], geb. Kloetinge 8-9-1870, Chr. Afgesch., later
protestant, overl. Goes 14-7-1949, begr. Goes, tr. [57] Kloetinge
1-3-1894 Job Witte [219], geb. Nisse 8-7-1864, Ned.Herv.,
boerenknecht, overl. Goes 16-3-1960, begr. Goes, zn. van Job Witte
[1804] en Adriana Pieternella van Zweden [1805].
Dit echtpaar is op 27-2-1894 ingekomen in Kloetinge, op
14-5-1897 met hun kinderen Adriana Pieternella en Johannis naar
Goes vertrokken, waar Job een villa heeft laten bouwen in de
Vosmaerstraat 10.
6. Leendert Guiljam [93], geb. Kloetinge 9-12-1872, volgt VIIId.
 
 
 
VIId. Adriaan van Dijke [95] (zn. van VIc), geb. Sint Philipsland 20-8-1825,
arbeider, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 6-5-1905, tr. [117] Sint
Philipsland 12-7-1849 Margaretha den Houter [347], geb. Sint Philipsland
14-8-1829, arbeidster, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 4-7-1921, dr.
van Cornelis den Houter [348], kleermaker, en Catharina Kempeneers
[349], arbeidster.
Huw.get.: Abraham van Dijke 34jr landman, oom van de bruidegom,
Abraham Mol 50jr landman, Jan de Nijs 27jr winkelier, oom van de
bruidegom, Johannes Cornelis van Oeveren 24jr arbeider. Margaretha
en Adriaan's moeder konden niet schrijven bij het huwelijk. Dit
gezin behoorde tot de Chr.Afgescheiden Gemeente en is op 6-5-1889
met 4 kinderen naar Grand Rapids (Michigan) in Noord-Amerika
vertrokken, op 20-5-1889 met het ms 'Pennsylvania' in New York
aangekomen; Adriaan was toen reeds 64jr.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maatje Van Dyke [350], geb. Sint Philipsland 25-12-1849, arbeidster,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1931, begr. Oak Hill Cemetery, tr.
[119] Sint Philipsland 9-8-1871 Simon Kunst [351], geb. Sint
Philipsland 18-2-1847, arbeider, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1922, begr. Oak Hill Cemetery, zn. van Laurens Kunst [352],
arbeider, en Pieternella Wagemaker [353], arbeidster.
Simon en Maatje behoorden tot de Chr. Afgescheiden Gem., op
26-8-1871 naar Grand Rapids (Michigan) in Noord-Amerika
vertrokken.
2. Cornelis (Cornelius) Van Dyke [354], geb. Sint Philipsland 31-5-1851
volgt VIIIe.
3. Adriaantje Van Dyke [355], geb. Sint Philipsland 19-11-1853, overl.
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1933, begr. Oak Hill Cemetery, tr. [121]
Sint Philipsland 20-3-1877 Willem Verwijs [356], geb. Sint
Philipsland 17-6-1850, arbeider, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1934, begr. Oak Hill Cemetery, zn. van Abraham Verwijs [357],
arbeider, en Cornelia den Braber [358].
Dit gezin behoorde tot de Chr. Afgescheiden Gem., op 14-4-1892
naar Grand Rapids (Michigan) in Noord-Amerika vertrokken.
4. Catharina Van Dyke [359], geb. Sint Philipsland 13-10-1856,
arbeidster, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1935, begr. Oak Hill
Cemetery, tr. [123] Sint Philipsland 21-4-1882 Johannes den Braber
[360], geb. Sint Philipsland 10-10-1854, landarbeider, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 1935, begr. Oak Hill Cemetery, zn. van Fincent
(ook Vincent) den Braber [361], arbeider, en Pieternella van Oeveren
[362], arbeidster.
Dit gezin behoorde tot de Chr.Afgescheiden Gem., op 20-02-1891
naar Grand Rapids (Michigan) in Noord-Amerika vertrokken.
5. Adriaan Van Dyke [363], geb. Sint Philipsland 18-3-1859, volgt
VIIIf.
6. Louwrina Van Dyke [364], geb. Sint Philipsland 3-5-1861, overl.
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 12-9-1940, begr. Greenwood Cemetery, tr.
[125] Grand Rapids, Mi., U.S.A. na 4-1896 Leendert (Leonard) Pleune
[365], geb. Sint-Annaland 20-9-1862, overl. Rotterdam 24-6-1953.
7. Johannes (John) Van Dyke [366], geb. Sint Philipsland 17-10-1863,
volgt VIIIg.
8. Margaretha Francina Van Dyke [367], geb. Sint Philipsland 5-10-1866,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1946, begr. Garfield Cemetery, tr.
[126] Cornelis Johannes Meijer [368], geb. Sint Philipsland
28-7-1865, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1941, begr. Garfield
Cemetery.
9. Dirk Van Dyke [369], geb. Sint Philipsland 1-6-1869, volgt VIIIh.
 
 
 
VIIe. Johannes van Dijke [97] (zn. van VIc), geb. Sint Philipsland 15-4-1835,
landbouwersknecht, overl. Sint Philipsland 10-6-1886, tr. [128] Sint
Philipsland 13-9-1871 Neeltje Steenpoorte [372], geb. Sint Philipsland
24-2-1846, veldarbeidster, overl. ald. 15-12-1938, dr. van Willem Steen-
poorte [373], arbeider, en Jacoba Cornelia Kunst [374].
Huw.get.: Willem Cornelis van Nieuwenhuizen 23jr landbouwer, Adriaan
van Dijke 46jr arbeider, broer van de bruidegom, Levinus Hendricus
Marinus Geense 34jr broodbakker, Marinus Dorst 43jr
landbouwersknecht. De bruidegom kon bij het huwelijk niet schrijven.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan [375], geb. Sint Philipsland 26-4-1872, volgt VIIIi.
2. Willem [376], geb. Sint Philipsland 6-10-1873, dijkwerker, overl.
Sint Philipsland 2-10-1912, ongehuwd.
 
 
 
VIIf. Dirk van Dijke [99] (zn. van VIc), geb. Sint Philipsland 19-1-1841,
schippersknecht, tr. [46] Sint Philipsland 25-11-1865 Dingetje Faasse
[204], geb. Sint Philipsland 1-5-1834, dr. van Cornelis Faasse [280] en
Johanna Kempeneers [281].
Huw.get. Johannes van Dijke 30jr boerenknecht, broer van de
bruidegom, Abraham van Oeveren 24jr schippersknecht, Gilles Faasse
29jr schipper, broer van de bruid, Marinus Kunst 47jr winkelier. Dit
echtpaar is op 16-4-1866 met dr Maatje van Dijke van 1jr van Sint
Philipsland naar Noord-Amerika vertrokken, met het ms 'Liverpool' op
21-5-1866 in New York aangekomen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maatje [205], geb. Sint Philipsland 29-3-1866.
 
 
 
VIIg. Marinus van Dijke [104] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 1-8-1837,
landbouwer, overl. Scherpenisse 19-6-1909 (memorie van successie kantoor
Tholen 3/2809), tr. [141] Sint-Maartensdijk 11-7-1861 Neeltje Noom
[392], geb. Sint-Maartensdijk 7-4-1830, overl. Scherpenisse 5-5-1905,
dr. van Johannes Noom [393] en Janna Verschuure [394].
Marinus en Neeltje zijn kerkelijk getrouwd door Ds. Pieter van
Dijke, de vader van de bruidegom. Zij woonden op een boerderij in
Malland, (= een gedeelte van de Poortvlietse weihoek, gelegen in de
buurt van Scherpenisse, maar behorend onder het grondgebied van
Poortvliet), die ze op 15-6-1898 hebben verlaten, waarna ze te
Scherpenisse gingen wonen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Marina [395], geb. Poortvliet 10-11-1862, overl.
Scherpenisse 6-10-1934, ongehuwd.
2. Janna Johanna [396], geb. Poortvliet 2-9-1864, overl. Oud-Vossemeer
27-8-1954, ongehuwd, in mei 1947 wonende Langeweg 145, Scherpenisse
3. Maria Pieternella [397], geb. Poortvliet 10-8-1866, overl. Valburg
8-10-1944, tr. [142] Sint-Maartensdijk 5-5-1892 Johannes Leendert
Hage [398], geb. Sint-Maartensdijk 7-9-1862, ned.herv., landbouwer
in de Uiterst Nieuwlandpolder te Sint-Maartensdijk, landbouwer,
overl. Sint-Maartensdijk 25-7-1942, zn. van Pieter Cornelis Hage
[401] en Jacoba Helena Mol [402].
4. Johanna Willemina [399], geb. Poortvliet 15-2-1870, overl.
Scherpenisse 13-5-1943, tr. [717] Sint-Maartensdijk 5-5-1898
Marinus Willem Kloet [400], geb. Sint-Maartensdijk 13-11-1867,
landbouwer, die boerde op de boerderij van zijn schoonvader Marinus
van Dijke in Malland, landbouwer, overl. Scherpenisse 12-4-1942, begr.
Sint-Maartensdijk 16-4-1942, zn. van Andreas Kloet [403], landbouwer,
en Willemina Hage [404].
 
 
 
VIIh. Jacob van Dijke [106] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 10-11-1841,
landbouwer, overl. Groede 13-10-1906 (volgens memorie van successie
kantoor Oostburg nr 4/6094 overl. datum 14-10-1906), tr. [93]
Sint-Maartensdijk 21-4-1870 Pieternella Maria Groenewege [293], geb.
Sint-Maartensdijk 13-12-1843, overl. 't Zand (bij Koudekerke) 30-7-1919,
begr. Koudekerke (Walcheren), dr. van Leendert Leendertsen Groenewege
[1835] en Dirkje Moerland [1836].
Jacob heeft zich op 22-2-1869 in Hoedekenskerke gevestigd,
landbouwer aldaar tot 1888, zijn vrouw Pieternella is op 19-4-1870
in Hoedekenskerke gekomen. Zij betrokken in 1888 de hofstede Baarzande
te Groede, komende van Hoedekenskerke. Na Jacob's overlijden zette zijn
weduwe de exploitatie voort tot zij in 1909 werd opgevolgd door
haar zoon Leendert en diens echtgenote Maria Cathalijntje Beun.
Dit gezin behoorde tot de Chr.Afgescheiden Gemeente.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Marina [294], geb. Hoedekenskerke 9-2-1871, overl.
Sint-Maartensdijk 8-4-1941, tr. [94] Groede 8-6-1899 Willem Marinus
Kloet [295], geb. Sint-Maartensdijk 21-11-1870 , landbouwer op een
boerderij aan de Keizersweg te Sint-Maartensdijk, gezworene
waterschap Sint-Maartensdijk in 1918, dijkgraaf 1919-1937, raadslid
aldaar 1914-1919, wethouder aldaar 1923-1927, overl.
Sint-Maartensdijk 27-3-1937, zn. van Andreas Kloet [1833] en
Willemina Hage [1834].
2. Dirkje Lena [296], geb. Hoedekenskerke 14-12-1872, overl. verm.
Hoedekenskerke 12-5-1875.
3. Pieter [297], geb. Hoedekenskerke 16-11-1874 (moet
hoogstwaarschijnlijk 13-12-1874 zijn in welk geval hij een
tweelingbroer is van Dirkje Helena), overl. Hoedekenskerke 12-5-1875
4. Dirkje Helena [1959], geb. Hoedekenskerke 13-12-1874, overl.
Werkendam 28-12-1944 ,ongehuwd, begr. Werkendam in hetzelfde graf
als haar in 1876 geboren broer Pieter. Dirkje is
hoogstwaarschijnlijk een tweelingzuster van haar in 1874 geboren en
in 1875 overleden broer Pieter.
5. Pieter [298], geb. Hoedekenskerke 27-5-1876 (of 25-5-1876), volgt
VIIIj.
6. Lena Dirkje [299], geb. Hoedekenskerke 11-10-1878, overl.
Hoedekenskerke 26-9-1882.
7. Maria Alida [300], geb. Hoedekenskerke 23-5-1881, overl.
Retranchement 27-5-1940, tr. [96] Groede 10-5-1906 Abraham Izaak
Leenhouts [306], geb. Zuidzande 6-7-1877, hoofd
herverkavelingsdienst,later burgemeester, overl. Breda 23-7-1966,
zn. van Izaak Leenhouts [307] en Maria de Vlieger [308].
Dit echtpaar heeft in 1906 een hofstede in Retranchement,
bewesten Terhofstede-polder, laten bouwen, die wel in gebruik is
genomen maar niet metterwoon betrokken. In 1934 is er een neef
Leenhouts gekomen.
8. Helena Dirkje [301], geb. Hoedekenskerke 2-10-1883, overl. Groede
17-10-1962, tr. [95] Groede 26-4-1906 Izaak Abraham Becu [302], geb.
Groede 15-1-1886, landbouwer, overl. Groede 28-12-1959, zn. van Izaak
Becu [303] en Suzanna Salomé [304].
Dit echtpaar is in 1916 vertrokken naar het hof Den Eijkenboom
(Perponcherpolder) en heeft deze hofstede laten bekasteleinen
tot 1924 in welk jaar het hof is verkocht maar het echtpaar is
pachter gebleven. Men heeft er een vlasfabriek gesticht, die in
1922 is afgebrand. In 1923 zijn vreemden op de hoeve gekomen. In
mei 1947 woonde het echtpaar Torenweg O 225, Groede.
9. Leendert [305], geb. Hoedekenskerke 1-1-1886, volgt VIIIk.
 
 
 
VIIi. Abraham van Dijke [107] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 25-9-1844,
mossel-en oesterkweker/koopman, overl. Yerseke 6-1-1902, tr. [145] Sint
Philipsland 14-5-1873 Willemina van Blooijs [405], geb. Sint Philipsland
31-12-1849, dienstbode, overl. Yerseke 11-7-1920, dr. van Cornelis van
Blooijs [406] en Elizabeth van Dommele [407].
Abraham is bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg
d.d. 29-6-1893 in staat van faillissement verklaard. Hij woonde
toendertijd in Yerseke maar ten tijde van het faillissement was
Abraham voortvluchtig naar Noord-Amerika. De aanvrager van het
faillissement was Gerard Dees, koopman en commissionair, wonende te
Dordrecht; zijn vordering op Abraham bedroeg f. 1579,50, in totaal
was door schuldeisers voor een bedrag van ca f. 6000,-- aan
vorderingen ingediend.
Op 18-2-1874 is het gezin van Sint Philipsland naar Lunteren
vertrokken, op 1-11-1877 komende uit Oud-Vossemeer naar Sint
Philipsland, op 19-5-1879 van Sint Philipsland naar Hoedekenskerke
en daarvandaan naar Yerseke.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieter [408], geb. Sint Philipsland 3-2-1874, schipper(sknecht),
overl. Yerseke 18-6-1914 (volgens memorie van successie kantoor
Goes 7/2075 overl datum 5.6.1914), tr. [147] Yerseke 26-5-1904
Dingena Pekaar [409], geb. verm. Yerseke 20-3-1885, overl. Yerseke
12-10-1950, dr. van Philippus Pekaar [410], werkman, en Janna
Minnaard [411].
Uit dit huwelijk zijn vermoedelijk geen kinderen geboren.
Dingena hertr. met Christiaanse; in mei 1947 woonde Dingena
Polanen 8/Schotte 3, Yerseke.
2. Elisabeth Alida [413], geb. Ede 23-2-1875, overl./begr. Den
Helder/Den Haag 2/6-8-1966, tr.(1) [150] Yerseke 25-7-1901 Johannis
Gijsbertus Kemper [414], geb. Rotterdam 28-7-1878, timmerman, zn.
van Antonius Kemper [415], timmerman, en Pieternella Marie Beket
[416].
Elisabeth is op 24-10-1901 ingeschreven in Haarlem, komende uit
Yerseke. Johannis is op 18-9-1901 ingeschreven in Haarlem,
komende uit Den Haag. Beide zijn op 6-5-1903 van Haarlem
vertrokken naar Den Haag.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
Elisabeth Alida, tr.(2) [152] Den Haag 4-2-1914 Adolf George Herman
de Bock [417], geb. Delft 16-3-1865, overl. verm. Den Haag 1940.
Elisabeth woonde in mei 1947 Jan ten Brinkstr. 221, Den Haag.
3. Pieternella Marina [418], geb. Sint Philipsland 22-12-1877, overl.
Yerseke 14-10-1945, tr. [153] 21-6-1923 Marinus van der Maas [419],
geb. Wissenkerke 29-9-1872, los werkman, overl. Yerseke 8-8-1947,
zn. van Pieter van der Maas [420] en Maria Joppa Israel [421].
4. Cornelia Maria [422], geb. Hoedekenskerke 30-7-1880, overl. Den Haag
27-2-1962, tr. [155] Delft 1-8-1906 Johannes Drenth [423], geb.
Delft 26-10-1874, timmerman, overl. Rijswijk 11-12-1944, zn. van
Hendrik Johannes Pieter Drenth [424] en Willemijntje Kruijswijk
[425].
Cornelia woonde in mei 1947 Hugo Verrieststr. 52, Den Haag.
5. Marinus Jacob Pieter [426], geb. Hoedekenskerke 27-10-1882, overl.
Hoedekenskerke 4-4-1883.
6. Marinus Pieter [427], geb. Yerseke 10-6-1887, sjouwer, overl.
Zutphen 29-9-1943, ongehuwd, in 1920 van Rotterdam in Den Haag
gekomen en daarvandaan in 1925 vertrokken naar 's-Hertogenbosch,
waar Marinus op 22-6-1925 is ingeschreven in het psychiatrisch
ziekenhuis Reinier van Arkel, op 3-12-1926 weer ingeschreven in Den
Haag.
 
 
 
VIIj. Willem van Dijke [111] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 18-10-1858,
verm. overl. Sint Philipsland 2.10.1912 (memorie van successie kantoor
Tholen nr 3/3657), winkelier, tr. [116] Sint Philipsland 1-8-1884 Dirkje
Reijngoudt [341], geb. Sint Philipsland 8-10-1863, dr. van Cent
Reijngoudt [342], dijkbaas, en Maria Stoutjesdijk [343].
Huw.get.: Andries Faasse 26jr koopman, Anthonie Kunst 47jr
kleermaker, Willem de Rooy 28jr schipper, Cornelis Clarisse 23jr
bakker. De bruid en haar moeder konden bij het huwelijk niet
schrijven. Dit gezin behoorde tot de Chr.Afgescheiden Gemeente, op
18.4.1888 naar Noord-Amerika vertrokken, behalve Pieter, die bij
zijn grootouders Reijngoudt is achter gebleven.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieter [344], geb. Sint Philipsland 25-2-1885, volgt VIIIl.
2. Cent [345], geb. Sint Philipsland 23-7-1886.
3. Jan Willem Marinus [346], geb. Sint Philipsland 14-1-1888.
 
 
 
VIIk. Adriaan van Dijke [112] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 30-8-1860,
schipper, later gereformeerd predikant, overl. Kalamazoo,Mi, USA
16-8-1936, tr. [182] U.S.A. 9-11-1889 of 1-9-1889 Laurina Kunst [470],
geb. Sint Philipsland 22-1-1867, overl. Kalamazoo,Mi, USA 13-11-1950,
dr. van Cornelis Kunst [471] (1836-1922) en Pieternella Alberdina Jobse [472]
(1835-1900).
In ons land is Adriaan predikant geweest in Nieuw-Beijerland waar
hij woonde op het adres A nr. 46, ult. 2000 Voordoel 5. Hij was de
eerste steenlegger van de kerk van de Geref. Gem. in Goudswaard. In
1887 was Adriaan van beroep visser, in welk jaar hij naar
Noord-Amerika is vertrokken. Van 1913-1936 was Adriaan predikant van
verschillende Gereformeerde Gemeenten in de Noord-Amerikaanse staten
Michigan (Kalamazoo) en Iowa (Sioux Center en Rock Valley), alsmede
in de staat New Jersey (Paterson). Op 75-jarige leeftijd heeft hij
nog in de staat Iowa gepreekt.
Adriaan behoorde waarschijnlijk in 1887 tot de eerste leden van de
kerkelijke gemeente in Grand Rapids, een gemeente waartoe veel Zeeuwen
behoorden. Laurina deed in deze gemeente op 26-11-1893 openbare
belijdenis.
Op zondagmorgen 16-8-1936 is Adriaan te Kalamazoo overleden in de
woning van zijn zoon Pieter. Hij is aldaar begraven tegen zijn
uitdrukkelijke wens in om in ons land begraven te worden in het graf
van zijn vader te Sint Philipsland. Zijn weduwe heeft gezegd: "als
de Heere hem in Holland had willen laten begraven, zou de Heere hem
ook wel in Holland hebben laten sterven". Adriaan had van de
kerkeraad van zijn gemeente Nieuw-Beijerland toestemming om in
Amerika gedurende 4 maanden de gemeente Kalamazoo te dienen; hij was
dit keer dus slechts op bezoek in Amerika.
Een levensbeschrijving van Ds. A. van Dijke is in het bezit van de
samensteller van deze genealogie.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janna Willemina Maria [473], geb. 1890/1, tr. [184] Rosendaal [474].
Janna woonde in 1950 Long Beach, Californië, in 1959 in Youngtown, Arizona.
2. Cornelia [475], geb. 1892/3, tr. [185] Bremer [476], in 1959 wonende
Youngtown, Arizona.
3. Pieternella [477], geb. Grand Rapids 13-4-1895, overl. 27-12-1984, tr.
[186] Paul den Boer [478], overl. 5-12-1961.
4. Pieter Adrian [479], geb. Grand Rapids 4-6-1897, in 1920 soldaat, vanaf
1921 wonende in Kalamazo, overl. aldaar maart 1959, tr. Sioux Center
22-8-1921 Hendrika of Reka Doleslager.
Uit dit huwelijk:
Lorraine, geb. Kalamazoo 1926, tr. Van der Beek.
5. Cornelis [480], geb. Grand Rapids 8-1-1901, in 1950 wonende Long Beach,
Californië, overl. verm. Kalamazoo,Mi, USA 17-10-1957, tr. Hudson (South
Dakota) 13-12-1920 Rena Noteboom, geb. Township of Moulton-Murray
County (Minnesota)2-12-1901, dr. van Pieter Noteboom, geb. Zuid-Holland
1858, en Niesje Groeneweg, geb. Barendrecht 8-10-1872, in 1950 wonende in
Long Beach, Californië.
Uit dit huwelijk: Wilma, geb. 8-4-1925, overl. kalamazoo 10-4-1925.
Volgens verkregen informatie was Cornelis gehuwd, maar uit zijn
huwelijk zouden geen kinderen geboren zijn.
6. Willemina Maria Alida [482], geb. 1904/5, overl. Kalamazoo, Mi, USA
7-11-1923.
7. Adriaan [481], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 29-1-1910, volgt
VIIIm.
 
 
 
VIIl. Johannes van Dijke [113] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 16-3-1863,
beurtschipper, wethouder(1922), overl. Sint Philipsland 18-10-1922
(memorie van successie kantoor Tholen nr 3/6207), tr.(1) [157] Sint
Philipsland 27-10-1882 Adriaantje van Dijke [122], geb. Sint Philipsland
13-7-1859, overl. Sint Philipsland 9-1-1893, dr. van Abraham van Dijke
[62], landbouwer, en Catharina (Kaatje) Geluk [118], landvrouw.
Johannes heeft een motorschip laten bouwen genaamd "Drie
Gebroeders", een toespeling op zijn 3 zoons Pieter, Johannes en
Abraham. Deze laatste heeft het schip van zijn vader overgenomen en
later weer verkocht aan zijn broer Johannes. Zowel Johannes als zijn
zoons waren schippers van beroep.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieter [428], geb. Sint Philipsland 20-3-1883; hij kreeg een klap
van het grootzeil van een schip, tuimelde buiten bewustzijn
overboord in Ochten en is vervolgens verdronken verdronken te
Dreumel op 15-3-1905, gevonden aldaar op 4-6-1905 en begraven aldaar
op 6-6-1905 (memorie van successie kantoor Tholen nr 3/1720).
2. Abraham [429], geb. Sint Philipsland 17-4-1884, overl. Sint
Philipsland 16-6-1886.
3. Johannes [430], geb. Sint Philipsland 19-10-1885, volgt VIIIn.
4. Kaatje [431], geb. Sint Philipsland 9-10-1886, overl. Leerdam
12-7-1961, tr.(1) [160] Numansdorp 15-5-1913 Pieter Hendrik de
Bruijne [432], geb. Krabbendijke 17-4-1882, landbouwer, overl.
Rotterdam 8-7-1962.
Dit echtpaar is op 21-6-1913 naar Zuid-Beijerland vertrokken.
Het huwelijk is ontbonden door scheiding op 10-12-1930.
Kaatje, tr.(2) [163] Leerdam 9-10-1946 Frans van Strien [434], geb.
Leerdam 10-3-1874, overl. Leerdam 29-5-1949, zn. van Cornelis van
Strien [436] en Elizabeth Bouwman [437].
Frans was bij zijn huwelijk wednr van Johanna de Wit.
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Westwal 24, Leerdam.
5. Abraham [438], geb. Sint Philipsland 19-12-1888 , lid Oud Geref.
Gem., volgt VIIIo.
 
Johannes van Dijke, tr.(2) [158] Sint Philipsland 18-10-1895 Pieternella
Hooglander [439], geb. Sint Philipsland 5-9-1871, overl. Leerdam
8-5-1953, dr. van Glijn Hooglander [440], arbeider, en Jacoba Cornelia
Kunst [441], arbeidster.
 
 
 
VIIm. Kornelis Machiel van Dijke [114] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland
2-2-1866, schipper, overl. Sint Philipsland 9-3-1936, tr. [27] Sint
Philipsland 12-4-1889 Adriaantje Faasse [158], geb. Sint Philipsland
16-2-1867, overl. Sint Philipsland 12-9-1956, dr. van Cent Faasse [336],
schipper, en Cornelia Karreman [337].
Kornelis woonde op het Karreveld te Sint Philipsland.
Op 20-4-1871 werd door Kornelis Machiel de eerste steen gelegd voor
de nieuw te bouwen kerk van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te
Sint Philipsland (In 1932 onttrok Kornelis Machiel zich met een
aantal leden uit deze Gemeente, toen Oud Gereformeerde Gemeente
genoemd. Deze groep institueerde in 1939, dus na zijn overlijden,
een Gereformeerde Gemeente. Zij bouwden een kerkgebouw in de
Voorstraat).
4 ongehuwde kinderen uit dit huwelijk, te weten Pieter, Neeltje,
Pieternella M.A. en Cornelia C. zijn naast elkaar begraven op de
Oude Algemene Begraafplaats, Deensestraat, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieter [159], geb. Sint Philipsland 16-8-1890, schipper, overl. Sint
Philipsland 29-3-1981, begr. Sint Philipsland 2-4-1981, ongehuwd,
tot zijn overlijden wonende Wilhelminastraat 1, Sint Philipsland.
2. Centinus [160], geb. Sint Philipsland 1-9-1891, schipper, overl.
Sint Philipsland 1-3-1946 ,ongehuwd.
3. Jan Willem Marinus [161], geb. Sint Philipsland 1-2-1893, volgt
VIIIp.
4. Neeltje [162], geb. Sint Philipsland 3-6-1895, overl. Sint
Philipsland 18-12-1971 , ongehuwd.
5. Janna Wilhelmina Maria [163], geb. Sint Philipsland 6-1-1897,
overl./begr. Haamstede/Renesse 2/6-11-1990, tr. [114] Renesse
7-9-1917 Gerrit van Sluis [338], geb. Brouwershaven 26-5-1891,
overl. Renesse 14-5-1954, zn. van Leendert van Sluis [339] en Janna
van den Bos [340].
Janna is op 16-8-1917 van Sint Philipsland naar Renesse
vertrokken, waar zij ult. 1981 nog woonachtig was.
Volgens de Zierikzeesche Nieuwsbode van 31-12-1938 had het echtpaar
een Vleeschhouwerij in Renesse.
6. Cornelia Johanna [164], geb. Sint Philipsland 21-4-1898, overl. Sint
Philipsland 1-4-1899.
7. Pieternella Marina Alida [165], geb. Sint Philipsland 8-3-1902,
overl. Goes 10-12-1980, ongehuwd, tot haar overlijden wonende
Hogezoom 70, Renesse.
8. Cornelia Catharina [166], geb. Sint Philipsland 3-5-1906, overl.
Goes 21-2-1989, begr. Sint Philipsland 25-2-1989, ongehuwd, in mei
1947 wonende Wilhelminastraat A142, Sint Philipsland, vanaf 4-5-1982
Eendrachtstraat 16, aldaar, vanaf 26-9-1986 Jasmijnstraat 4, Goes.
 
 
 
VIIn. Machiel van Dijke [115] (zn. van VId), geb. Sint Philipsland 23-12-1868,
schipper ms "Twee Gebroeders", overl. Rotterdam 28-2-1945, tr. [25] Sint
Philipsland 11-9-1896 Neeltje Poulina den Braber [142], geb. Sint
Philipsland 7-11-1869, overl. Rotterdam 29-11-1944, dr. van Jacob den
Braber [442], schipper, en Pieternella Slootmaker [443].
Dit gezin behoorde tot de Oud-Gereformeerde Kerk.
Bij de geboorte van Jacob was Machiel schipper op het vaartuig ´´Neeltje
Paulina´´, dat in februari 1903 in de haven van Steenbergen lag.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieter [143], geb. Sint Philipsland 26-1-1897, volgt VIIIq.
2. Pieternella [144], geb. Sint Philipsland 11-6-1899, overl. Terneuzen
12-6-1986, tr. [166] Rotterdam 16-5-1934 Arij Jan Pape [444], geb.
Sint-Annaland 29-8-1897, schipper binnenvaart, overl. Terneuzen
6-2-1973, zn. van Marinus Pape [445] en Leuntje van Schouwen [446].
Pieternella is op 19-7-1933 naar Rotterdam vertrokken, wonende
Spaanschekade 6, aldaar.
3. Janna Wilhelmina Maria [148], geb. Sint Philipsland 19-8-1901,
overl./begr. Koudekerke-Gem.Valkenisse/Middelburg 8/13-6-1994, tr.
[172] Rotterdam 2-7-1930 Jacob van 't Hof [453], geb. 's-Gravendeel
29-7-1900, overl. Den Haag 9-4-1954, zn. van Cornelis van 't Hof
[454] en Francina van Ham [455].
Janna is op 26-4-1927 naar Rotterdam vertrokken.
4. Jacob [145], geb. Steenbergen 25-2-1903, volgt VIIIr.
5. Marina Pieternella Alida [146], geb. Sint Philipsland 19-4-1909,
verpleegster, werkzaam in het Wilhelminagasthis te Amsterdam, overl.
Tilburg 10-7-1987, tr. [168] Soerabaja(Indonesie) 16-12-1938 Petrus
Adrianus Riedel [447], geb. Amsterdam 15-3-1907, officier bij de
Koninklijke Marine, later Brandweercommandant te Amsterdam, overl.
Tilburg 7-10-1987, zn. van Eisso Gerard Riedel [448], Ingenieur, en
Anne Jeannette Geering[449].
Marina is op 13-9-1927 naar Rotterdam vertrokken. In de jaren
'30 heeft zij vermoedelijk in verband met haar
verpleegsteropleiding enkele jaren in Amsterdam gewoond: 1e
Helmersstraat 104, Vondelstraat 112 (1936) en Overtoom 87
(1937), waarna zij met haar echtgenoot naar Batavia is
vertrokken.
6. Jacomina Cornelia [147], geb. Rotterdam 25-3-1911, overl. Hoek
28-11-2000 (Zorgcentrum "Vremdieke"), begr. Terneuzen 2-12-2000, tr.
[170] Rotterdam 27-6-1934 Marinus Pols [450], geb. Willemstad
20-1-1908, schipper ms "Jacoma", overl. Terneuzen 10-2-1982, zn. van
Pieter Pols [451] en Adriana de Visser [452].
Jacomina is op 19-7-1933 naar Rotterdam vertrokken. Dit gezin
woonde in mei 1947 te Krimpen aan de IJssel, Jacomina ult. 1998
Irisstraat 30, Hoek.
 
 
 
VIIo. Adriaan van Dijke [120] (zn. van VIe), geb. Sint Philipsland op de
hofstede Bouwlust 3-12-1849, landbouwer, overl. Sint Philipsland
12-8-1920 (memorie van successie kantoor Tholen 3/5686), tr. [98] Sint
Philipsland 15-5-1872 Suzanna de Bruijne [309], geb. Zaamslag (of Axel)
23-7-1847, overl. Sint Philipsland 24-2-1929, dr. van Pieter de Bruijne
[2282] en Geertruij de Blaaij [2283].
Adriaan was dijkgraaf van de Oudenpolder te Sint Philipsland, Suzanna
lid van het Groene Kruis aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham [310], geb. Sint Philipsland 26-2-1873, volgt VIIIs.
2. Geertruida Antonetta [311], geb. Sint Philipsland 26-6-1874,
overl./begr. Spijkenisse 22/25-1-1952, tr. [102] Sint Philipsland
18-4-1901 Jan Jacobus van Strien [318], geb. Sint Philipsland
21-5-1877, landbouwer, overl./begr. Driebergen 1/4-2-1933, zn. van
Joris van Strien [2315], landbouwer, en Maria Jacoba van
Nieuwenhuizen [2316].
Geertruida woonde in mei 1947 Kerkweg 170E, Spijkenisse.
3. Pieter [312], geb. Sint Philipsland 12-1-1876, volgt VIIIt.
4. Karel Willem [313], geb. Bruinisse 22-10-1877, volgt VIIIu.
5. Catharina Maria [314], geb. Bruinisse 18-7-1879, overl./begr.
Ginneken/verm. Ginneken 3/6-11-1934, tr. [99] Sint Philipsland
18-4-1901 Govert Otto Sneep [325], geb. Ossendrecht ca. 1878,
landbouwer, zn. van Willem Sneep [2304] en Maria van Lindonk [2305].
6. Maria Adriana [315], geb. Bruinisse 17-12-1880, overl. Kortgene
14-11-1970, ondertr./tr. [103] Nieuwerkerk/Sint Philipsland
1-4/15-4-1909 Pieter Jacobus van de Zande [319], geb. Bruinisse
1-4-1883, landbouwer, overl. Kortgene 7-9-1954, begr. 10-9-1954, zn.
van Hubregt van de Zande [320], landbouwer, en Neeltje Bouman [321].
7. Adriaan Marinus [316], geb. Sint Philipsland 15-8-1883, volgt VIIIv.
8. Adriana Suzanna [317], geb. Sint Philipsland 18-12-1890,
overl./begr. Goes 24/27-9-1947, tr. [100] Sint Philipsland 19-4-1911
Cornelis Jacobus Kostense [322], geb. Kruiningen 19-5-1886,
landbouwer, overl. Breda 30-7-1923, zn. van Marinus Kostense [323]
en J.T. Goemans [324].
Adriana woonde in mei 1947 Rijksweg 17, Kruiningen.
 
 
 
VIIp. Cornelis van Dijke [124] (zn. van VIf), geb. Sint Philipsland 30-1-1832,
veldarbeider, overl. Sint Philipsland 23-10-1910, tr. [174] Sint
Philipsland 11-7-1860 Cornelia van de Velde [456], geb. Scherpenisse
19-11-1835, arbeidster, dr. van Dingenus van de Velde [2288] en
Pieternella Kwaak [2289].
 
Uit dit huwelijk:
1. Machiel [457], geb. Sint Philipsland 24-12-1860, volgt VIIIw.
2. Pieternella [458], geb. Sint Philipsland 23-8-1863, volgt VIIIx.
3. Neeltje [464], geb. Sint Philipsland 11-8-1865, arbeidster, overl.
De Heen(bij Steenbergen) 4-3-1943, tr. [180] Sint Philipsland
27-6-1884 Abraham Centse den Braber [465], geb. Sint Philipsland
13-2-1849, landarbeider, overl. Sint Philipsland 19-12-1917, zn. van
Fincent (ook Vincent) den Braber [361], arbeider, en Pieternella van
Oeveren [362], arbeidster.
Abraham was bij zijn huwelijk wednr van Johanna van Blooijs, met
wie hij te Sint Philipsland is gehuwd op 23-7-1873.
4. Dingena [469], geb. Sint Philipsland 15-7-1874, overl. Sint
Philipsland 17-5-1935, ongehuwd.
 
 
 
VIIq. Adriaantje van Dijke [125] (dr. van VIf), geb. Sint Philipsland
23-12-1833, overl. na 1895, [51].
Kind(eren):
1. Adriaantje [211], geb. Sint Philipsland 18-10-1858, volgt VIIIy.
 
Adriaantje van Dijke, tr.(1) [53] Sint Philipsland 13-6-1874 Johannis
Wagemaker [210], geb. Sint Philipsland 5-10-1825, arbeider, overl.
Renesse 8-10-1894, zn. van Johannis Wagemaker [284] en Adriaantje Wale
[285].
Het gezin Wagemaker-van Dijke komt op 17-7-1876 uit de Gem. Velzen
naar St Philipsland. Johannis gaat met zijn 3 kinderen uit het
eerste huwelijk met Cornelia den Braber, te weten Maarten,
Adriaantje en Cornelia Willemina Wagemaker, op 13-7-1877 naar
Ellemeet.
Adriaantje is op 1-1-1877 samen met haar dochter Adriaantje van Sint
Philipsland naar Rotterdam (Charlois) vertrokken, op 10-4-1877 van
Rotterdam naar Houtrijk en Polanen (= Gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude) waarvandaan op 18-9-1886 naar Uithoorn en vervolgens
op 22-1-1887 naar Aalsmeer. Zowel in de Gem.Haarlemmerliede als in
Uithoorn en Aalsmeer was Adriaantje, haar dochter en kleindochter
bij het gezin van Andries Cornelisse ingeschreven. Adriaantje's
broer Machiel heeft tot 18-9-1886 samen met zijn zuster gewoond. Op
14-12-1894 is hij naar Nieuwveen vertrokken. Adriaantje en Andries
zijn in juni 1895 van Aalsmeer naar Beverwijk vertrokken.
 
 
 
VIIr. Cornelis Cent van Dijke [74] (zn. van VIg), geb. Sint Philipsland
12-11-1844, landbouwopzichter, overl. Oud-Vossemeer 9-11-1927, tr. [107]
Sint Philipsland 30-9-1868 Cornelia Nieuwelink [149], geb. Hoek
15-5-1847, arbeidster, overl. Sint Philipsland 21-7-1910, dr. van Krijn
Nieuwelink [326], herbergier, en Eva Tholens [327].
 
Uit dit huwelijk:
1. Geertje [150], geb. Sint Philipsland 26-8-1869, winkelierster in
Oud-Vosssemeer, overl. Oud-Vossemeer 26-10-1960, begr. 29-10-1960,
tr. [108] Sint Philipsland 1-12-1893 Philippus Leendert Bevelander [331],
geb. Oud-Vossemeer 14-2-1870, manufacturier, overl. Oud-Vossemeer
6-5-1923, zn. van Johannis Bevelander [332], landbouwer, en Neeltje
Catharina Engelvaart [333].
Geertje woonde in mei 1947 Achterstraat B 166, Oud-Vossemeer,
ult. 1960 F.D. Rooseveldstraat 10, aldaar.
Philippus was bij zijn huwelijk weduwnaar van Willemina Maria
Martina Ruijtenburg.
2. [585], geb. Sint Philipsland 4-12-1871 (levenloos).
3. Eva Cornelia [152], geb. Sint Philipsland 1-3-1873, overl. Sint
Philipsland 27-8-1875.
4. Janna [153], geb. Sint Philipsland 24-6-1875, overl. Capelle aan den
IJssel 17-1-1967, tr. [418] Rotterdam 18-10-1905 Arie van Kralingen
[328], geb. Delfshaven 13-9-1877 , controleur Steenkolen Handels
Vereniging (S.H.V.), overl. Capelle aan den IJssel 27-6-1953, zn.
van Willem van Kralingen [329] en Catharina van Galen [330].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Bernweg 472, Capelle aan de
IJssel.
5. Krijn [154], geb. Sint Philipsland 28-4-1877, volgt VIIIz.
6. Cornelis [155], geb. Sint Philipsland 9-10-1879, volgt VIIIaa.
7. Eva Cornelia [156], geb. Sint Philipsland 19-2-1882, overl. Sint
Philipsland 24-3-1884.
8. Marinus Willem [157], geb. Sint Philipsland 27-7-1885, volgt VIIIab.
9. [584], geb. Sint Philipsland 8-9-1890 (levenloos).
 
 
 
VIIs. Cent van Dijke [76] (zn. van VIg), geb. Bruinisse 12-11-1850, Chr. Ger.
boerenarbeider/landbouwer, overl. Zierikzee 19-2-1932, tr. [24] Sint
Philipsland 28-5-1873 Adriana Koeman [133], geb. Heinkenszand 16-4-1847
, Chr. Ger., arbeidster, overl. Zierikzee 3-5-1939, dr. van Abraham
Koeman [1806], schaapherder, en Pieternella Hannewijk [1807].
Dit gezin is op 29-4-1879 van Sint Philipsland naar Bruinisse
vertrokken, in 1905 wonende in Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis [134], geb. Sint Philipsland 12-11-1873, volgt VIIIac.
2. Abraham [135], geb. Sint Philipsland 4-1-1875, volgt VIIIad.
3. Geertje [136], geb. Sint Philipsland 23-10-1876, volgt VIIIae.
4. Pieternella [137], geb. Bruinisse 29-7-1879, overl. Rotterdam
5-4-1915, tr. [132] Rotterdam 15-2-1905 Jan Baptist Mari van der
Horst [380], geb. Rotterdam 3-2-1880, fabrieksarbeider , ook
schipper binnenvaart, overl. Rotterdam 21-4-1949, zn. van Johannes
Baptist van der Horst [381] en Johanna van Ewijk [382].
Jan hertr. Rotterdam 8-3-1916 Neeltje Johanna de Kok, geb.
Rotterdam 24-11-1890, welk huwelijk is ontbonden door scheiding
Rotterdam 20-3-1946.
5. Janna [138], geb. Nieuwerkerk 11-1-1882, overl. Schiedam 25-1-1973,
tr. [134] Zierikzee 7-3-1906 Cornelis Johannes Lemson [383], geb.
Zierikzee 10-6-1881, bankwerker, overl. Schiedam 3-8-1969, zn. van
Willem Gerardus Lemson [384] en Wijnanda Tuinman [385].
Dit gezin woonde in mei 1947 Ploegstraat 35, Schiedam.
6. Cornelia [139], geb. Nieuwerkerk 15-5-1883, overl. Brummen 17-7-1945,
ongehuwd.
7. Jannetje [140], geb. Nieuwerkerk 5-1-1885, overl. Amsterdam
13-3-1961, tr. [136] Zierikzee 6-2-1907 Marinus Olree [386], geb.
Zierikzee 21-12-1881, overl. Zierikzee 26-12-1940.
Dit echtpaar woonde in 1940 Hofferstraat B146b, Zierikzee,
Jannetje in mei 1947 Cornelis Trooststraat 58-II, Amsterdam.
8. Jan [141], geb. Nieuwerkerk 25-4-1888, overl. Halsteren 3-8-1969,
ongehuwd, in mei 1947 wonende Moerstraatsebaan 503, Bergen op Zoom
(Stichting Vrederust), vanaf 1-1-1962 behorende tot de Gem.
Halsteren.
 
 
 
VIIt. Jakob van Dijke [2006] (zn. van VIh), geb. Oud-Vossemeer 16-10-1841,
boerenknecht, later landman, overl. Tholen 26-11-1929, tr. [833]
Poortvliet 16-8-1867 Elisabeth Cornelia Goudzwaard [2012], geb.
Poortvliet 31-12-1845, arbeidster, overl. Tholen 26-5-1928, dr. van
Adriaan Goudzwaard [2013], landman, en Neeltje van Iwaarde(n) [2014].
Het gezin Van Dijke-Goudzwaard bewoonde een boerderij(tje) in de
Rolandpolder, Gemeente Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacob [2015], geb. Poortvliet 1-8-1868, volgt VIIIaf.
2. Neeltje Jannetje [2016], geb. Poortvliet 30-10-1869, overl.
Oud-Vossemeer 25-1-1937, tr. [835] Tholen 27-4-1893 Pieter den
Engelsman [2017], geb. Oud-Vossemeer 28-1-1864, dijkbaas, overl.
Oud-Vossemeer 17-4-1931, zn. van Marinus den Engelsman [2018] en
Elisabeth Roggeband [2019].
3. Johanna [2020], geb. Poortvliet 13-9-1871, overl. Oud-Vossemeer
20-6-1922 (Memorie van Successie kantoor Tholen nr. 3/6144), tr.(1)
[982] Tholen 21-10-1897 Cornelis Boomsluiter [2328], geb.
Sint-Maartensdijk 1-9-1864, schipper, zn. van Adriaan Boomsluiter
[2329] en Maria Johanna van der Werf [2330].
Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding
Arrondissementsrechtbank Breda 4-10-1910.
Johanna, tr.(2) [837] Tholen 13-2-1913 Johannis Willem Rijstenbil
[2021], geb. Oud-Vossemeer 13-5-1871, landbouwer, zn. van Pieter
Rijstenbil [2326] en Adriana Heijboer [2327].
Johannis was bij huwelijk weduwnaar van Cornelia Janna van
Gorsel.
4. Adriaan [2022], geb. Poortvliet 10-12-1873 (tweeling), overl.
Poortvliet 14-1-1874.
5. [2023], geb. Poortvliet 10-12-1873 (tweeling) (levenloos).
6. Adriana [2024], geb. Poortvliet 1-1-1875, overl. Tholen 13-4-1925,
tr. [838] Tholen 3-6-1897 Jan Kievit [2025], geb. Poortvliet
13-5-1876, slager, overl. Tholen 15-9-1935, zn. van Abraham Kievit
[2026], slager, en Clasina Polderman [2027].
7. Martina [2028], geb. Poortvliet 14-2-1877, overl. Goes 7-10-1969,
tr. [840] Tholen 18-5-1899 Jacobus Smallegange [2029], geb.
Ellewoutsdijk 6-9-1872, koopman, landbouwer, overl. Ellewoutsdijk
17-12-1944, zn. van Janus Smallegange [2030], koopman, en Anna
Jacoba Spruijt [2031].
Martina woonde in mei 1947 Wijk B no. 1, Ellewoutsdijk.
8. Adriaan [2032], geb. Tholen 29-9-1879, overl. Tholen 4-10-1879.
9. Adriaan [2033], geb. Tholen 28-8-1880, volgt VIIIag.
10. Jacoba [2034], geb. Tholen 9-2-1882, overl. Terneuzen 23-4-1958, tr.
[842] Tholen 28-5-1908 Johannes Anthonie Feij [2035], geb.
Vlissingen 20-4-1880, waterbouwkundige, overl. Bergen op Zoom
10-12-1950, zn. van Adriaan Johannes Feij [2317], schoenmaker,
en Maria Aggenbach [2318].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Axelschestraat 12, Terneuzen.
11. Cornelis Jan [2036], geb. Tholen 5-11-1883, volgt VIIIah.
12. Elizabeth Jacoba [2037], geb. Tholen 10-12-1885, overl. Terneuzen
27-12-1950, tr. [843] Poortvliet 12-2-1920 Adriaan Jansen [2038],
geb. Poortvliet 24-11-1887, broodbakker, overl. Poortvliet 4-9-1949,
zn. van Hermanus Jansen [2039] en Wilhelmina Hartog [2040].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Steenkamplaan 2, Terneuzen.
13. Jan Quirijn [2041], geb. Tholen 28-6-1887, overl. Tholen 17-3-1890.
14. Krijn [2042], geb. Tholen 16-3-1889, volgt VIIIai.
15. Jan Krijn [2043], geb. Tholen 30-7-1891, volgt VIIIaj.
16. Maria [2044], geb. Tholen 8-9-1892, overl. Den Haag 20-8-1980, tr.
[845] Tholen 24-10-1912 Philippus Cornelis Engelvaart [2045], geb.
Oud-Vossemeer 2-10-1885, bakkersknecht, overl. Den Haag 20-12-1956,
zn. van Pieter Philippus Engelvaart [2334], kleermaker, en Maria
Pieternella Rijstenbil [2335].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Goeverneurlaan 27, Den Haag,
Maria ult. 1976 Scheveningseweg 96, aldaar.
 
 
 
VIIIa. Cornelis van Dijke [169] (zn. van VIIa), geb. Sint Philipsland 2-9-1854,
Gereformeerd, schippersknecht/veldarbeider, overl. Sint Philipsland
21-10-1898, tr. [187] Sint Philipsland 4-7-1878 Jannetje Maan de Kok [483],
geb. Sint Philipsland 15-11-1856, overl. Middelburg 8-11-1940, dr. van
Abraham Maan de Kok [484], arbeider, en Adriaantje Kunst [485],
arbeidster.
Uit Cornelis' zakboekje van het Regement Vesting-Artillerie d.d. mei
1874 blijkt, dat hij als milicien was ingedeeld bij de
Torpedo-Kompagnie en dat hij 168.5cm lang was.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jozeph [486], geb. Sint Philipsland 6-8-1879, volgt IXa.
2. Adriaantje Jacoba [487], geb. Sint Philipsland 9-3-1881, overl. Sint
Philipsland 21-4-1883.
3. Abraham [488], geb. Sint Philipsland 30-4-1883, overl. Sint
Philipsland 6-6-1883.
4. Jacoba Adriaantje [489], geb. Sint Philipsland 16-6-1884, overl.
Middelburg 15-2-1958, tr. [189] Middelburg 1-5-1908 Marinus Adriaan
Maljaars [490], geb. Oost-Kapelle 29-2-1888, handelsreiziger, overl.
Middelburg (bevonden) 7-2-1968, zn. van Marinus Maljaars [491] en
Martina Klopmeijer [492].
Dit gezin woonde in mei 1947 Nieuwstraat 21, Middelburg.
5. Adriaantje [493], geb. Sint Philipsland 13-3-1887, overl. Sint
Philipsland 31-7-1901.
6. Abraham [494], geb. Sint Philipsland 9-2-1889, volgt IXb.
7. Maria Pieternella [495], geb. Sint Philipsland 19-12-1890,
overl./begr. Haarlem 20/24-5-1956, tr. [191] Cornelis Hagens [496],
geb. Sloten (NH) 30-10-1890, overl. Haarlem 7-2-1956.
Dit gezin woonde in mei 1947 Versprinckweg 58, Haarlem.
8. Alewijn [497], geb. Sint Philipsland 5-11-1894, overl. Sint
Philipsland 24-3-1895.
 
 
 
VIIIb. Johannes van Dijke [170] (zn. van VIIa), geb. Sint Philipsland 14-3-1856,
landman, overl. Sint Philipsland 21-2-1934, tr. [192] Sint Philipsland
6-6-1884 Johanna Maria Kaashoek [498], geb. Sint Philipsland 14-5-1859,
dienstbode, overl./begr. Rotterdam/Charlois 9/13-12-1945, dr. van Jan
Kaashoek [503] en Johanna van der Welle [504].
Johannes was arbeider op de boerderij Henriëttehoeve, gelegen in de
Henriëttepolder te Sint Philipsland, bewoond door Jacobus Anthonie
Stols en Helena Pieternella Stoutjesdijk.
In 1927 is aan Johannes de zilveren medaille in de Orde van Oranje-
Nassau toegekend wegens langdurig dienstverband bij landbouwer Jacobus
A. Stols. Johannes is ook nog enkele jaren zetboer geweest op Vredenburg,
de tweede boerderij in de Henriëtte Polder.
Johanna woonde bij haar overlijden te Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Johanna [499], geb. Sint Philipsland 9-3-1885, overl.
Oud-Vossemeer 15-12-1967 (mogelijk 18-12), begr. Oud-Vossemeer
20-12-1967, tr. [193] Sint Philipsland 9-5-1913 Abraham Kievit [500]
geb. Oud-Vossemeer 22-10-1885, slager, overl. Bergen op Zoom
26-3-1962, zn. van Cornelis Kievit [501], slachter, en Neeltje Vos
[502].
Dit gezin kwam 18-8-1916 van Oud-Vossemeer naar Sint
Philipsland, wonende C 131/132 Anna Jacobapolder,
Hoogstwaarschijnlijk heeft slager Abraham de in de Lageweg
gevestigde slagerij van zijn zwager Jozeph Johannes van Dijke na
diens overlijden op 19-5-1916 overgenomen. Op 19-3-1919 is het
gezin naar Oud-Vossemeer teruggekeerd. Op 15-7-1944 van Sint
Philipsland, waar het 23 dagen op het adres A47 heeft gewoond,
vertrokken naar Hoogstraat 10, Tholen.
2. Jan Jozeph [505], geb. Sint Philipsland 3-9-1886 , kolenhandelaar en
kruidenier/waterstoker te Rotterdam (Zuidhoek), volgt IXc.
3. Jozeph Johannes [506], geb. Sint Philipsland 23-10-1890, slachter in
een pand aan de Lageweg te Anna Jacobapolder, overl. Sint
Philipsland 19-5-1916, ongehuwd, in 1911 van Den Haag naar Tholen
vertrokken.
4. Johannes Pieter [507], geb. Sint Philipsland 7-1-1895, volgt IXd.
5. [468], geb. Sint Philipsland 20-11-1899 (levenloos).
 
 
 
VIIIc. Izak Pieter van Dijke [172] (zn. van VIIa), geb. Sint Philipsland
1-8-1866, ned.herv., landbouwersknecht, tr. [30] Sint Philipsland
17-10-1890 Janna Willemina Faasse [177], geb. Sint Philipsland
25-12-1868, dienstbode, dr. van Marinus Faasse [290], veerman, en Maria
Wagemaker [291].
Dit gezin is in 1893 naar Noord-Amerika vertrokken, op 9-3-1893 met
het ms 'Maasdam' in Grand Rapids aangekomen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Isabella [178], geb. Sint Philipsland 19-3-1891.
 
 
 
VIIId. Leendert Guiljam van Dijke [93] (zn. van VIIc), geb. Kloetinge 9-12-1872
landbouwer, overl./begr. Kloetinge 2/4-3-1953, tr. [196] Kloetinge
16-5-1901 Cornelia Mieras [508], geb. Wemeldinge 25-3-1876, ned.herv.,
overl./begr. Kloetinge 10/12-1-1952, dr. van Hubrecht Mieras [1747] en
Jannetje Feijtel [1727].
Leendert heeft na het overlijden van zijn moeder Anna Overbeeke het
in de Noordhoek van Kloetinge gelegen boerenbedrijf voortgezet, ult.
1999 plaatselijk bekend Manneeweg 4. Leendert is opgevolgd door zijn
oudste zoon Ananias, die op zijn beurt is opgevolgd door zijn
jongste zoon Leendert Giljaam.
Leendert behoorde tot de Chr.Afgescheiden Gem. (= Oud-Gereformeerd),
later tot de Ned.Herv.Gem., zo ook zijn vrouw. Hij koopt in augustus
1928 te Kloetinge woonhuis met schuurtje, tuin en erf aan de Straatweg,
groot 2 are en 12 ca voor fl. 3390,-- In mei 1947 woonde het echtpaar
nog op de hofstede aan de Manneeweg 4 te Kloetinge.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes [509], geb. Kloetinge 6-3-1902, Oud Gereformeerd, later
Ned.Herv., overl. Kloetinge 7-6-1924 doordat hij in militaire dienst
een of andere ziekte had opgedaan. Johannes heeft tijdens zijn
ziekte veel geleden en aangezien zijn moeder Cornelia, genaamd
'Moeikee', niet tegen zieke mensen kon werd Johannes liefelijk
verzorgd door zijn zuster Jannetje. Het vorenstaande is verteld door
de in 1895 te Kloetinge geboren Adriana Pieternella Witte.
2. Jannetje [510], geb. Kloetinge 22-5-1903, Oud Gereformeerd, later
Ned.Herv., ongehuwd, in mei 1947 wonende Manneeweg 4, Kloetinge,
overl./begr. Goes/Kloetinge 13/17-4-1998.
3. Ananias [511], geb. Kloetinge 29-5-1904 , Oud Gereformeerd, later
Ned.Herv., volgt IXe.
4. Hubertha [512], geb. Kloetinge 19-6-1906, overl. Goes 31-7-1984 ,
Oud Gereformeerd, later Ned. Herv., ongehuwd, in mei 1947 wonende
Manneeweg 4, Kloetinge, ult. 1978 Buys Ballotstraat 34, Goes, begr.
Kloetinge.
5. Anna Johanna [513], geb. Kloetinge 24-2-1908 , Oud Gereformeerd,
later Ned. Herv., overl. Goes 8-7-1949, begr. Goes
(Alg.Begraafplaats) 11-7-1949, tr. [197] Kloetinge 20-11-1930 Janis
Ossewaarde [514], geb. Goes 19-5-1901, grossier in kruidenierswaren,
overl. Goes 25-7-1948, begr. Goes (Alg. Begraafplaats), zn. van
Marinus Ossewaarde [515] en Maatje Nonnekes [516].
Anna is op 26-11-1930 ingekomen in Kloetinge, komende uit Goes.
In mei 1947 woonde haar gezin Grote Markt 12, Goes.
6. Janna [517], geb. Kloetinge 12-5-1909, Oud Gereformeerd, later Ned.
Herv., fruitkweekster, overl. Goes of Kloetinge 29-2-2000, begr.
Kloetinge 3-3-2000, tr. [199] 20-11-1940 Jacob Adriaan Pouwer [518],
geb. Assen 26-4-1908, overl. 21-5-1943.
In mei 1947 woonde dit gezin Zuidvlietstraat 40, Goes; Janna
woonde ult. 1998 's Heer Elsdorpweg 18, kamer 210, aldaar.
7. Cornelis Marinus [519], geb. Kloetinge 28-5-1910 , Oud Gereformeerd,
later Ned. Herv., volgt IXf.
8. Maria [526], geb. Kloetinge 21-8-1911 , Oud Gereformeerd, later Ned.
Herv., overl. Emmeloord 30-10-1995, tr. [203] Kloetinge 7-3-1940
Jacob Pieter van der Moere [527], geb. Wissenkerke 17-12-1914,
overl. Emmeloord 9-4-1996.
Dit gezin is in 1944 van Sint Philipsland naar Kloetinge
vertrokken, in mei 1947 wonende K 75, Kerkwerve, vanaf 1962 in
Emmeloord (Gem. Noordoostpolder).
9. Hubrecht [528], geb. Kloetinge 6-12-1912 , Oud Gereformeerd, later
Ned. Herv., volgt IXg.
10. Leendert Cornelis [529], geb. Kloetinge 31-8-1914 , Oud
Gereformeerd, later Ned. Herv., volgt IXh.
11. Cornelia Helena [530], geb. Kloetinge 26-3-1920 , Oud Gereformeerd,
later Ned. Herv., overl. Goes 10-11-1988, begr. Kloetinge 14-11-1988,
tr. [204] Kloetinge 23-4-1942 Christiaan Jan Straub [531], geb.
Kloetinge 21-11-1918, overl./begr. Goes/Kloetinge 30-1/3-2-1992.
In mei 1947 woonde dit gezin Molenweg A1, Kattendijke, ult. 1988
Kon. Wilhelminastraat 18, Kloetinge.
 
 
 
VIIIe. Cornelis (Cornelius) Van Dyke [354] (zn. van VIId), geb. Sint
Philipsland 31-5-1851, metselaar, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
9-1-1916, begr. Garfield Cemetery, tr. [245] Sint Philipsland 5-7-1876
Cornelia Lau(w)rina Faasse [629], geb. Sint Philipsland 22-6-1850,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1921, begr. Garfield Cemetery, dr. van
Cornelis Marinus Faasse [630], schipper, en Adriaantje van Oeveren [631]
Dit gezin behoorde tot de Chr.Afgescheiden Gem., op 6-5-1889 van
Sint Philipsland naar Noord-Amerika vertrokken, op 20-5-1889 met het
ms 'Pennsylvania' in Grand Rapids aangekomen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan (Adrian) [632], geb. Sint Philipsland 31-1-1877, volgt IXi.
2. Cornelis (Cornelius) [633], geb. Sint Philipsland 1-5-1878, volgt
IXj.
3. Margaretha [634], geb. Sint Philipsland 5-8-1880, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 2-8-1981, tr. [247] Grand Rapids, Mi., U.S.A.
5-6-1908 Henry de Blaaij [635], geb. 9-1-1871, overl. Kent County,
Mi, USA 19-6-1944.
4. Marinus (Martin) [636], geb. Sint Philipsland 25-5-1882, volgt IXk.
5. Adriana Catharina [637], geb. Sint Philipsland 19-9-1883, overl.
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1950, tr. [248] Grand Rapids 25-5-1905
Gabriel Moel(i)ker [638], geb. Sint Philipsland 20-6-1881, overl.
1928, zn. van Jannetje Moel(i)ker [2398].
Gabriel emigreerde op 5-4-1902 en komt op 16-4-1902 in New York aan.
6. Johannes [639], geb. Sint Philipsland 3-1-1885, overl. Sint
Philipsland 29-6-1886.
7. Cent [640], geb. Sint Philipsland 15-3-1887, volgt IXl.
8. John [641], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1889, verkoper,
overl. 1913 (t.g.v. ongeval), ongehuwd, begr. Garfield Cemetery.
9. Maatje [642], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1891, overl.
verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1907, begr. Garfield Cemetery.
10. Lawrence (Louis) [643], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1892,
volgt IXm.
 
 
 
VIIIf. Adriaan Van Dyke [363] (zn. van VIId), geb. Sint Philipsland 18-3-1859,
schipper, later landbouwer, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 25-1-1945,
begr. Garfield Cemetery, tr. [305] Sint Philipsland 14-10-1887 Maria de
Blaaij [756], geb. Nisse 13-4-1864, dienstbode, overl. Grand Rapids,
Mi., U.S.A. 11-3-1932, begr. Garfield Cemetery, dr. van Adriaan de
Blaaij [757], arbeider, en Elisabeth Nortier [758], arbeidster.
Dit echtpaar behoorde tot de Chr. Afgescheiden Gemeente, in 1888
samen met 1 kind van Sint Philipsland naar Noord-Amerika vertrokken,
tot dan was Adriaan van beroep schipper.
 
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha [759], geb. Sint Philipsland 13-1-1888, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 26-5-1919, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A., tr.
[307] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 26-10-1911 Cornelis Hoek [760], geb.
Sint-Annaland 12-12-1876, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 14-9-1947
begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A..
2. Adriaan [761], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. ca. 1889, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. ca 6 weken na geboorte.
3. Elizabeth [762], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1891, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 1905.
4. Adrian [763], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 11-11-1892, volgt IXn.
5. Roger [764], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. ca. 1894, begr. Grand
Rapids, Mi., U.S.A., tr. [308] Cornelia Phillips [765], geb. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 20-8-1901, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
21-9-1992, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A..
6. Mary [766], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 8-2-1897, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 24-12-1980, tr. [309] Elkhart, Indiana 12-10-1932
Simon de Leeuw [767], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 4-11-1900,
overl. verm. Gran Rapids, Mi., U.S.A. 9-8-1969, zn. van Laurus de Leeuw
en Cornelia Verwijs.
7. Maude (Maatje) [768], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 18-1-1899,
overl. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 22-2-1991, tr. [310] Hiram
Troost [769], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 16-2-1900, overl.
verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 14-4-1972.
8. Sarah Sue [770], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 11-11-1902, tr.
[311] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 25-9-1924 Johannes Cornelis
Roodvoets [771], geb. Den Haag 12-1-1901, overl. Midland, Mi, USA
18-10-1971.
9. Jennie [772], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. ca. 1904 jong overleden
10. Isaac [773], geb. Cascade Township,Mi.,USA 17-4-1906, volgt IXo.
 
 
 
VIIIg. Johannes (John) Van Dyke [366] (zn. van VIId), geb. Sint Philipsland
17-10-1863, landbouwer, later schrijnwerker/meubelmaker, overl. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 22-6-1950, begr. Garfield Cemetery, tr. [316] Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 14-5-1891 Neeltje Johanna Luijk [782], geb.
's-Gravenpolder 22-3-1872, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 20-5-1937,
begr. Garfield Cemetery, dr. van Abraham Luijk [783] en Johanna Neeltje
Boogaard [784].
Johannes woonde in Sint Philipsland op boerderij 'Bouwlust' en is op
6-5-1889 samen met zijn ouders naar Grand Rapids (Michigan) in
Noord-Amerika vertrokken.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adrian (Edward/Ed) [785], geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 9-3-1892/29-10-1893, volgt IXp.
2. Johanna (Josephine/Josie) [786], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
10-7-1893, overl. Kalamazoo,Mi, USA 18-10-1965, begr. Garfield
Cemetery, ongehuwd.
3. Cornelius (Clayton) [787], geb./ged. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1-11-1894/21-6-1896, volgt IXq.
4. Wilhelmina (Minnie) [788], geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 17-8-1897/25-2-1906, overl./begr. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A./Garfield Cemetery 11/13-3-1993, tr. [318] Allegan, Mi, USA
17-9-1921 William Vander Molen [789], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
18-2-1896, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 31-8-1951, begr.
Garfield Cemetery.
5. Abraham (Abe) [790], geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids, Mi., U.S.A.
28-10-1898/25-2-1906, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 18-1-1988,
begr. Port Richey(Hudson),Flor., tr. [319] Eileen Agnes O'Connor
[791], geb. 10-11-1893, overl. Port Richey(Hudson),Flor. 9-5-1979.
6. Margaret [792], geb./ged. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
28-9-1900/25-2-1906, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 26-10-1972,
begr. Charlotte, Mi, USA, tr.(1) [320] 25-3-1939 Ernest Bacon [793].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding op 25-3-1939.
Margaret, tr.(2) [321] Angola, Indiana, USA 26-6-1947 Willard H.
Lentz [794], geb. 1895, overl. Ann Arbor, Mi., U.S.A. 13-3-1964,
begr. Charlotte, Mi, USA.
7. Marinus Johannes (Martin) [795], geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids,
Mi., U.S.A. 21-8-1904/25-2-1906, volgt IXr.
8. Johannes Marinus (John/Jack) [796], geb./ged.(ned.herv.) Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 22-6/10-10-1908, volgt IXs.
9. Morris [797], geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids, Mi., U.S.A.
30-8-1909/4-10-1910, volgt IXt.
10. Francis Helen [798], geb./ged. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
26-12-1913/17-5-1914, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 9-6-1993,
begr. Chapel Hill Cemetery, tr. [322] Grand Rapids, Mi., U.S.A.
28-5-1931 Joseph Edgar Sleeman [799], geb. Shawnee,Oklahoma,USA
7-9-1904, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 28-11-1985, begr. Chapel
Hill Cemetery.
 
 
 
VIIIh. Dirk Van Dyke [369] (zn. van VIId), geb. Sint Philipsland 1-6-1869,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1959, begr. Chapel Hill Cemetery, tr.
[127] Mary Kaashoek [371], geb. 1886, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
25-10-1972, begr. Chapel Hill Cemetery.
 
Uit dit huwelijk:
1. Edward [370].
 
 
 
VIIIi. Adriaan van Dijke [375] (zn. van VIId), geb. Sint Philipsland 26-4-1872,
landarbeider, overl. Sint Philipsland 11-1-1952, tr. [205] Sint
Philipsland 23-9-1904 Lena den Braber [532], geb. Sint Philipsland
6-11-1880, dienstbode, overl. Sint Philipsland 28-12-1947, dr. van
Abraham Centse den Braber [533], veldarbeider, en Margaretha den Braber
[534].
Margaretha van Dijke is bij het huwelijk erkend. Dit gezin woonde in
mei 1947 Pr.Hendrikstr. B59b (=vanaf 1951 nr. 23), Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha [535], geb. Sint Philipsland 5-5-1903, overl./begr. Sint
Philipsland 29-1/1-2-1966, tr. [206] Sint Philipsland 28-1-1921
Jacobus den Braber [536], geb. Sint Philipsland 3-10-1900,
landarbeider, los werkman, overl. Roosendaal 28-3-1977, zn. van
Maarten den Braber [537], arbeider, en Janna Verwijs [538],
arbeidster.
Dit gezin woonde in mei 1947 Karreveld A178 (=ult. 1966 nr 5),
Sint Philipsland.
2. Johannes [539], geb. Sint Philipsland 21-1-1905, landarbeider,
overl./begr. Roosendaal en Nispen/Sint Philipsland 14/18-11-1980,
tr. [718] Sint Philipsland 3-4-1931 Willemina van Duuren [540], geb.
Sint Philipsland 1-4-1908, Oud Geref., melkverkoopster,
overl./begr. Tholen/Sint Philipsland 22/26-2-1993, dr. van Jan van
Duuren [541], dijkwerker/landbouwer, en Dina Willemina Quist [542].
Het kinderloze echtpaar woonde in mei 1947 Julianastraat 10,
Sint Philipsland.
3. Neeltje [543], geb. Sint Philipsland 19-8-1907, dienstbode,
overl./begr. Sint Philipsland 4/7-4-1972, tr. [208] Sint Philipsland
21-12-1928 Cornelis Andries Verwijs [544], geb. Sint Philipsland
11-9-1906, landbouwersknecht, overl./begr. Bergen op Zoom/Sint
Philipsland 7/12-11-1980, zn. van Hubrecht Verwijs [545],
veldarbeider, en Geertruida Adriana Goedegebuure [546],
veldarbeidster.
Dit gezin woonde in mei 1947 Pr.Hendrikstr.B59 , Sint
Philipsland.
4. Abramina Centina [547], geb. Sint Philipsland 26-9-1909,
overl. Ten Anker, Tholen 2-7-1994, begr. Sint Philipsland 6-7-1994,
tr. [210] Sint Philipsland 4-5-1934 Jan Cornelis van der Reest [548],
geb. Sint Philipsland 2-9-1905, landbouwknecht, overl./begr. Bergen op
Zoom/Sint Philipsland 13/18-6-1983, zn. van Jacob van der Reest
[549], landarbeider, en Jacomina Verstrate [550].
Jan heeft op 29-4-1968 de zilveren medaille ontvangen, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn 50-jarig
dienstverband bij de landbouwer C.J. Strien op boerderij Nicke,
Lageweg 10, Anna Jacoba Polder, waar hij voorman
tractor-chauffeur was.
5. Willemina [551], geb. Sint Philipsland 2-11-1911, overl. Sint
Philipsland 17-7-1914.
6. Abraham [552], geb. Sint Philipsland 13-9-1913, volgt IXu.
7. Willemina [553], geb. Sint Philipsland 5-11-1915, landarbeidster,
winkelierster, overl./begr. Roosendaal en Nispen/Sint Philipsland
27/31-12-1992, tr. [212] Sint Philipsland 11-8-1939 Marinus den
Braber [554], geb. Yerseke 18-12-1898, winkelier in levensmiddelen
en manufacturen, ouderling van de Oud Ger. Gem. te Sint Philipsland
van 1933-1953, winkelier, overl. Bergen op Zoom 21-5-1953, zn. van
Gerrit den Braber [555] en Maria Cornelia Neele [556].
De eerste vergadering van de kerkeraad van de Oud Gereformeerde
Gemeente na de watersnoodramp vond plaats op 1 juli 1953. Twee
leden van de kerkeraad waren in de voorafgaande tijd ontvallen
en werden in deze vergadering herdacht waaronder ouderling
Marinus den Braber, die meer dan 20 jaar een belangrijke inbreng
in het kerkelijke leven heeft gehad. Zijn begrafenis werd geleid
door ds. M.A. Mieras.
Dit gezin woonde in mei 1947 Oostdijk B49, Sint Philipsland,
Willemina ult. 1989 Mosselkreekstraat 30, aldaar.
8. Jan [557], geb. Sint Philipsland 5-8-1917, volgt IXv.
9. Willem [558], geb. Sint Philipsland 11-9-1920, in 1980 (60jr) de
zilveren medaille ontvangen van de Orde van Oranje Nassau wegens
40-jarig dienstverband als landarbeider bij de familie de Oude op
boerderij 'De Noordhoeve' te Sint Philipsland, overl./begr. Sint
Philipsland 28-9/2-10-1991, tr. [214] Sint Philipsland 31-1-1946
Adriaantje Maan de Kok [559], geb. Sint Philipsland 18-10-1920, dr.
van Jan Maan de Kok [560], landarbeider, en Jacoba Cornelia Stouten
[561].
Het kinderloze echtpaar woonde in mei 1947 Achterstraat A88,
Sint Philipsland, ult. 1971 Voorstraat 32, aldaar, Adriaantje
ult. 1999 Eendrachtstraat 28, aldaar.
10. Lena [562], geb. Sint Philipsland 1-3-1924, tr. [216] Sint
Philipsland 14-4-1955 Cornelis Neele [563], geb. Sint Philipsland
11-10-1920, kantonnier bij het waterschap, zn. van Marinus Neele
[564], landarbeider, en Sara Verhage [565].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Eendrachtstraat 34, Sint
Philipsland.
 
 
 
VIIIj. Pieter van Dijke [298] (zn. van VIIh), geb. Hoedekenskerke 27-5-1876 (of
25-5-1876), landbouwer, overl./begr. Werkendam 22/26-10-1955, tr. [297]
Sint Philipsland 16-5-1907 Adriana Suzanna van Nieuwenhuizen [738], geb.
Sint Philipsland 23-11-1878, overl./begr. Hellendoorn 27-3/1-4-1937, dr.
van [746].
Dit echtpaar woonde in 1907 te Groede, op 1-11-1934 samen met hun 2
zoons ingeschreven op Texel op het adres 0162 = ult. 1999 Zwinweg 6,
Oosterend, op 28-4-1936 ingeschreven op het adres Eelerberg D13A =
ult. 1999 Steenhaarweg 1, Hellendoorn, op welk adres een
pachtboerderij ter grootte van 65ha is gevestigd, genaamd
"Corneliahoeve. Op 1-11-1937 zijn Pieter en zoon Willem verhuisd
naar Eelerberg D13c = Steenhaarweg 3; op 20-10-1940 is Pieter
vertrokken naar een dijkhuis op het adres Kruisstraat 39, Werkendam,
waar hij in mei 1947 nog woonachtig was, ult. 1955 wonende in de
Bakkerskilstraat 14, aldaar, op welk adres hij samen met zijn
ongehuwde zuster Dirkje woonde, beide in één graf begraven.
De naam van de boerderij "Corneliahoeve" is ontleend aan één van de
familieleden van de familie Vening Meinezs.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana [739], geb. Nieuw- en Sint Joosland 28-6-1910,
ned.ger., overl. Dussen 26-8-1966. In Kloetinge ingekomen op 5-5-1930
komende uit Sint Laurens., begr. Werkendam 30-8-1966, tr.(ned.herv.)
[298] Sint Laurens 30-4-1930 Adriaan de Jager [740], geb. Kloetinge
31-3-1909, landbouwer, overl. Dussen 26-8-1966, zn. van Marinus
Adriaan de Jager [741] en Thona Catharina Meulenberg [742].
Dit echtpaar, in mei 1947 wonende Biesbos 2, Werkendam, is
omgekomen bij een auto-ongeluk d.d. 26-8-1966.
2. Jacob [743], geb. Nieuw- en Sint Joosland 3-8-1911, volgt IXw.
3. Willem Cornelis [744], geb. Nieuw- en Sint Joosland 30-9-1912, volgt
IXx.
 
 
 
VIIIk. Leendert van Dijke [305] (zn. van VIIh), geb. Hoedekenskerke 1-1-1886,
overl. Breskens 19-1-1954, tr. [236] Sluis 13-5-1909 Maria Cathalijntje
Beun [609], geb. Sluis 20-10-1884, overl./begr. Breskens 12/15-12-1967,
dr. van Pieter Beun [610], landbouwer te Sluis, en Cathalijntje Lako
[611].
Leendert was aanvankelijk landbouwer, in 1909 heeft hij de hofstede
Baarzande te Groede (Zeeuws-Vlaanderen) van zijn moeder overgenomen,
in 1942 werd hij opgevolgd door zijn zoon Jacob Pieter. In 1932 is
Jacob commissaris geworden van Van Melle's Biscuits- en
Toffeefabrieken N.V., dat toendertijd was gevestigd te Breskens en
wel op een paar honderd meter afstand van de hofstede. Na 1945 was
Van Melle in Rotterdam gevestigd.
Maria woonde ult. 1967 Dorpsstraat 60, Breskens.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Pieter [612], geb. Groede 16-9-1916, volgt IXy.
2. Cathalijntje [613], geb. Groede 17-12-1918, overl./begr.
Barendrecht 26/31-1-2000, tr. [238] Groede 27-4-1940 Gideon Abraham
Pieter van Melle [614], geb. Breskens 3-2-1914, fabrikant van
suikerwerken, President-Direkteur van Van Melle, overl. 28-11-1987,
zn. van Izaak van Melle [615] en Adriana Cornelia Kousemaker [616].
Dit gezin woonde in mei 1947 Julianasingel 13, Vlaardingen, ult.
1950 te Barendrecht; Cathalijntje woonde bij overlijden Kofschip
46, aldaar.
 
 
 
VIIIl. Pieter van Dijke [344] (zn. van VIIi), geb. Sint Philipsland 25-2-1885,
schipper, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 30-10-1924, tr. [240] Sint
Philipsland 1-6-1906 Geertruida Boone [617], geb. Schore 2-6-1887,
overl. Sint Philipsland 8-5-1937, dr. van Laurens Boone [618], Leraar
bij de Chr.Afgesch.Gem., en Pieternella Rozendaal [619].
Rond 1910 is dit gezin met 2 kinderen naar Noord-Amerika vertrokken,
waar nog 3 kinderen werden geboren. Geertruida hertr. vermoedelijk
in Grand Rapids Pieter de Dreu, overl. Grand Rapids 23.11.1933,
waarna zij in augustus 1934 met haar kinderen naar Sint Philipsland
is teruggekeerd. Behalve Laurus zijn haar kinderen na de 2de Wereld
Oorlog naar Amerika teruggegaan.
Bij het huwelijk van Cornelia en Pieter waren huw.getuigen: Marinus
Boone 27jr schoenmaker, broer van de bruid wonende in Bruinisse,
Cornelis Reijngoudt 40jr dijkwerker, oom van de bruidegom, Abraham
Reijngoudt 60jr vleeshouwer, Leendert Gerrit van Zaltbommel 29jr
schilder.
 
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Pieternella [621], geb. Sint Philipsland 29-8-1906, volgt
IXz.
2. Laurus [623], geb. Sint Philipsland 29-11-1908,
meubelmaker/havenarbeider, overl. Amsterdam 20-3-1978, tr. [244]
Amsterdam 18-7-1950 Cornelia van Vossen [627], geb. Sint-Annaland
28-7-1913, overl. Vinkeveen 19-7-1966.
Laurus heeft van 1928-1936 in het Amerikaanse leger gediend. Hij
is in 1946 vertrokken van Sint Philipsland naar Amsterdam, waar
hij tot april 1964 was ingeschreven op het adres Kleine
Kattenburgerstraat 162-III.
Cornelia was bij haar huwelijk weduwe van Goudzwaard, uit welk
huwelijk 2 dochters zijn geboren. De jongste dochter Pieternella
Cornelia, geb. Sint Annaland 22-10-1945, is op 1-5-1963 gehuwd met
J.H. Koch, welk echtpaar ult. 2010 won. Speenkruid 24, Diemen.
3. Maria [626], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 5-7-1916.
4. Laurina [625], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 5-6-1919.
5. Janna [624], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 22-12-1923, op 2.3.1942
van Sint Philipsland (A169) naar Zierikzee vertrokken, p/a R. de
Waal, Zuidhoek 46, aldaar.
 
 
 
VIIIm. Adriaan van Dijke [481] (zn. van VIIk), geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
29-1-1910, overl. Kalamazoo,Mi, USA 7-8-1990, tr.(1) [333] Maasdam
3-8-1932 Adriana Johanna van Ooijen [820], geb. Maasdam 12-1-1913.
Adriaan was lid van de Comstock Church of the Nazarene, van 1971-1989
wonende in Florida.
Adriana hertr. Rotterdam 3-11-1943 Teunis Coenraad Nicolaas
Doolhoff, meubelmaker, geb. Rotterdam 12-3-1898, overl. ald.
28-1-1987,zn van Christiaan Doolhoff en Willemina Dijksman. Teunis
was eerder gehuwd te Rotterdam op 1-6-1921 met Neeltje Roos, geb.
Rotterdam 23-4-1901, ontbinding huwelijk 15-2-1940, aldaar.
Adriaan is in oktober 1936 van Rotterdam naar Noord-Amerika
vertrokken, met medeneming van zijn zoon Adriaan Eddie.
Echtscheidingsvonnis Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam d.d.
29-9-1941.
Adriana woonde in mei 1947 Schonebergerweg 71a, Rotterdam, ult. 1995
Marijkesingel 1, Barendrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adrian Eddie VanDyke [823], geb. Nieuw-Beijerland 9-10-1933, volgt IXaa.
2. Pieternella [824], geb. Rotterdam 10-6-1937, tr. [338] 17-7-1963
A.B. van der Wel [828].
Dit gezin is op 11-1-1973 van Rotterdam naar Oostvoorne
vertrokken.
Pieternella woonde in 2009 te Rotterdam.
 
Adriaan van Dijke, tr.(2) [334] 1942 Alice Mae Johnson, geb. 11-1-1912, overl.
4-11-2002
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
 
 
 
VIIIn. Johannes van Dijke [430] (zn. van VIIL), geb. Sint Philipsland
19-10-1885, schipper, overl./begr. Sint Philipsland 13/17-7-1950, tr.
[268] 's-Gravendeel 7-4-1909 Pietje van der Kolk [670], geb.
Oud-Beijerland 27-7-1888, overl. Dordrecht 5-6-1960, dr. van Leendert
van der Kolk [671] en Hendriksje Geertrui Barendregt [672].
Dit gezin, behorende tot de Oud-Gereformeerde Gemeente, woonde van
17-3-1924 tot 10-8-1941 in Zuid-Beijerland a/b 3 Gebroeders, in mei
1947 Voorstraat 72 (=vanaf 1951 nr. 40) te Sint Philipsland.
Johannes heeft het motorschip "Drie Gebroeders", dat zijn vader
heeft laten bouwen, van zijn broer Abraham overgenomen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaantje [673], geb. 's-Gravendeel 30-9-1909, overl. 7-2-1944, tr.
[270] Raamsdonk 30-6-1932 Pieter Christiaan Spuijbroek [674], geb.
Raamsdonk 20-4-1907, timmerman, aannemer, overl. Raamsdonk
24-12-1982.
Pieter is te Raamsdonk hertrouwd op 8-8-1945/1946
2. Leendert [675], geb. 's-Gravendeel 8-2-1911, volgt IXab.
3. Hendrika Geertruida [676], geb. 's-Gravendeel 9-4-1912, overl.
Rotterdam 25-5-1960, tr. [271] Zuid-Beijerland 4-7-1935 Cornelis Dam
[677], geb. Nieuw-Beijerland 12-9-1908, brood- en banketbakker,
kruidenier/drogist, overl. Nieuw-Beijerland 19-5-1994, zn. van
Leendert Dam [1935] en Jannetje Langendoen [1936].
Dit gezin woonde na huwelijk Voorstraat 3 (bedrijf),
Nieuw-Beijerland, later vernummerd Marktveld 2, aldaar.
4. Johanna [678], geb. 's-Gravendeel 30-4-1913, overl. Waalwijk
17-11-1949, tr. [272] 's-Gravendeel 17-8-1936 Arie Jan Spuijbroek
[679], geb. Raamsdonk 29-4-1910, aannemer, overl. Waalwijk
19-12-1979, zn. van Hendrik Pieter Spuijbroek [1963], aannemer, en
Cornelia van Strien [1964].
Dit echtpaar woonde vanaf 1936-1953 Besoijensestraat 48,
Waalwijk.
5. Pieternella Adriana [680], geb. 's-Gravendeel 18-9-1914, overl.
Bruinisse 5-10-1974, tr. [273] Dordrecht 30-1-1936 Marinus Cornelis
Boudeling [681], geb. Sint Philipsland 4-3-1911, overl. Bruinisse
17-3-1977, zn. van Leendert Cornelis Boudeling [682], landbouwer te
Anna Jacoba, en Pieternella Elizabeth Mol [683].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Noorderelseweg 25, Dubbeldam.
6. Johannes [684], geb. 's-Gravendeel 4-12-1915, volgt IXac.
7. Jilles [685], geb. 's-Gravendeel 27-7-1917, volgt IXad.
8. Pieter [686], geb. Sint Philipsland 6-3-1920, volgt IXae.
9. Sijtje [687], geb. 's-Gravendeel 30-7-1922, tr. [275] 27-3-1941
Cornelis Dane [690], geb. 17-12-1919, schipper, overl./begr. Krimpen
aan den IJssel 24/28-2-1998.
Dit gezin woonde in mei 1947 te `s-Gravendeel, ult. 1998 Prins
Bernhardstraat 8, Krimpen aan den IJssel.
10. Kaatje [688], geb. Zuid-Beijerland 9-3-1924, overl. Leiden 2-1-1926.
11. Kaatje [689], geb. 's-Gravendeel 12-6-1926, overl. Dordrecht
24-2-1929.
 
 
 
VIIIo. Abraham van Dijke [438] (zn. van VIIL), geb. Sint Philipsland 19-12-1888,
lid Oud Geref. Gem., schipper, overl. Rotterdam 27-5-1944, tr. [276]
Sint Philipsland 19-10-1916 Marina Westbroek [691], geb. Sint
Philipsland 8-6-1894, overl. Capelle aan den IJssel 30-3-1974, dr. van
Pieter Westbroek [692], beurtschipper, en Willemina Faasse [693].
Dit echtpaar woonde na hun huwelijk Voorstraat 40, Sint Philipsland
(Ult.1995 is op dit adres de winkel van C.L. Neele gevestigd), in
1922 vertrokken naar Zuid-Beijerland.
Abraham heeft het motorschip "Drie Gebroeders", dat zijn vader heeft
laten bouwen, van hem overgenomen en later verkocht aan zijn broer
Johannes.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaantje [694], geb. Beuningen 18-3-1917, overl./begr. Capelle aan
den IJssel/Rotterdam 1/5-3-1991, tr. [278] Zuid-Beijerland 16-9-1937
Marinus Stevense [695], geb. 's-Gravendeel 15-7-1911, schipper.
Dit gezin woonde in mei 1947 Bas Jungeriusstraat 250A,
Rotterdam; Marinus woonde ult. 1998 hoogstwaarschijnlijk
Bergpolderstraat 60A, aldaar.
2. Willemina [696], geb. Sint Philipsland 19-1-1921, overl. Rotterdam
8-8-1982, tr. [279] Rotterdam 7-11-1945 Marinus Schreuders [697],
geb. Lienden 22-5-1920.
Dit gezin woonde ult. 1982 Verschoorstraat 62a, Rotterdam;
Marinus woonde ult. 1998 hoogstwaarschijnlijk Russischestraat
78b, aldaar.
3. Johannes [698], geb. Zuid-Beijerland 6-6-1926, ged. Sint Philipsland
in de Oud Geref. Kerk 12-9-1926, volgt IXaf.
 
 
 
VIIIp. Jan Willem Marinus van Dijke [161] (zn. van VIIm), geb. Sint Philipsland
1-2-1893, schipper, overl. Bergen op Zoom 17-2-1971, tr. [230] Sint
Philipsland 25-3-1926 Cornelia Westbroek [597], geb. Sint Philipsland
20-8-1895, overl./begr. Sint Philipsland 7/11-12-1981, dr. van Pieter
Westbroek [692], beurtschipper, en Willemina Faasse [693].
Cornelia behoorde tot de Oud Gereformeerde Gemeente, ult. 1981
wonende Schoolstraat 5, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Willemina [600], geb. Sint Philipsland 7-2-1927, tr. [232]
Sint Philipsland 1-6-1949 Aarnoud Domenie [601], geb. Sint
Philipsland 30-3-1924, schipper, overl. Ridderkerk 1-11-2005, zn.
van Willem Jan Domenie [602], schipper, en Helena Wilhelmina van
den Bos [603].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Boutensstraat 46, Ridderkerk.
2. Pieter Leendert [604], geb. Sint Philipsland 2-3-1930, volgt IXag.
3. Kornelia Machilina [605], geb. Sint Philipsland 4-11-1933, tr. [235]
Sint Philipsland 11-6-1958 Leendert van der Sluis [608], geb.
's-Gravendeel 8-11-1931, ambtenaar der rijkspolitie, zn. van
Leendert van der Sluis [606], pluimveehouder, en Magdalena Roskam
[607].
Kornelia woonde in mei 1947 Schoolstr A47d, Sint Philipsland,
ult. 1998 van Assendelftgaard 29, Hendrik-Ido-Ambacht, ult. 2010
Vijverhof 40, aldaar.
 
 
 
VIIIq. Pieter van Dijke [143] (zn. van VIIm), geb. Sint Philipsland 26-1-1897,
schipper, later havenarbeider, overl. Rotterdam 25-11-1963, tr.(1) [323]
Rotterdam 2-9-1936 Jannetje Meijer [800], geb. Sint Philipsland
13-1-1902, overl. Rotterdam 16-3-1952, dr. van Willem Meijer [801] en
Maria Noorthoek [802].
Dit gezin woonde in mei 1947 Watergeusstraat 78b, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. [1905], geb. Rotterdam voor 1938 (levenloze dochter).
2. Wilhelmina Maria [804], geb. Rotterdam 27-9-1938, tr. [326]
Rotterdam 3-10-1963 Wilhelmus Johannes Terlaak [805], geb. Rotterdam
2-11-1935, overl tussen 1980 en 1990, zn. van Marinus Johannes Terlaak
[806] en Martina Maria Nelisse [807].
Wilhelmina woonde ult. 1998 Joubertstraat 152, Gouda.
3. Maria Wilhelmina [808], geb. Rotterdam 27-9-1938, administratief
medewerkster, overl. 7-5-2007, begr. Capelle a/d IJssel 12-5-2007,
tr. [719] Rotterdam 31-8-1962 Egbert Uuldriks [809],
geb. Groningen 8-10-1936, zn. van R. Uuldriks [810] en Trijntje van
Bolhuis [811].
 
Pieter van Dijke, tr.(2) [325] Rotterdam 23-2-1955 Grietje Johanna van
der Borgh [803], geb. Nieuw-Lekkerland 10-7-1901, overl. Ridderkerk
(Verpleeghuis Salem) 14-8-2000, begr. Rotterdam-Kralingen 17-8-2000.
 
 
 
VIIIr. Jacob van Dijke [145] (zn. van VIIn), geb. Steenbergen 25-2-1903,
schipper,later bouwvakarbeider, overl./begr. Rotterdam 9/13-5-1969, tr.
[329] Rotterdam 1-8-1934 Marina Adriana Westbroek [812], geb. Rotterdam
4-1-1909, overl. Rotterdam 12-3-1990, dr. van Cornelis Westbroek [813]
en Cornelia Pieternella Adriana Faasse [814].
In mei 1947 woonde dit gezin Westdu‰lstraat 51, Rotterdam, ult. 1969
Jaersveltstraat 57a, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Paulina [815], geb. Rotterdam 2-8-1935, tr. [331] Rotterdam
8-12-1960 Adriaan Piet de Graaff [816], geb. Schiebroek 18-12-1936,
physiotherapeut, zn. van Piet de Graaff [817] en Adriana Holtkamp
[818].
Dit gezin woonde ult. 1998 Jacob Catslaan 10, Papendrecht.
2. Cornelis [819], geb. Rotterdam 19-3-1947, overl. Rotterdam
23-11-1949.
 
 
 
VIIIs. Abraham van Dijke [310] (zn. van VIIo), geb. Sint Philipsland 26-2-1873,
landbouwer hofstede Bouwlust, overl. Goes 30-5-1950, tr. [339] Sint
Philipsland 21-4-1896 Jozina Jacoba Willemina Stols [829], geb. Sint
Philipsland 28-10-1871, overl./begr. Goes 18/21-9-1951, dr. van Jacobus
Anthonie Stols [830] en Willemina Tannetje van Nieuwenhuijzen [831],
landbouwster.
Dit gezin is op 1-3-1898 van Sint Philipsland naar 's-Gravenpolder
vertrokken, ult. 1950 wonende Stationsweg 8, Goes.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Jacobus [833], geb. Sint Philipsland 17-6-1897, landbouwer,
van 10.11.1919-1942 pachter van de hofstede 'De Wiel' te Nisse,
volgt IXah.
2. Jacobus Anthonie [832], geb. 's-Gravenpolder 30-12-1898, volgt IXai.
3. Willemina Susanna [836], geb. 's-Gravenpolder 25-9-1900, overl.
Vlissingen 21-3-1987, tr. [340] Goes 30-7-1930 Jacob Cornelis Willem
Jobse [837], geb. Oost- en West-Souburg 19-2-1903 , kolonel bij de
Ned. Marine, burgemeester van Rilland-Bath, ridder in de orde van
Oranje Nassau, overl./begr. Vlissingen 3/7-6-1995.
Dit gezin woonde in 1930 Stationsweg 8, Goes, in mei 1947
Oostsingel 134, Goes, vanaf 1954 Hoofdweg 28, Rilland-Bath en
vanaf 1971 Boulevard de Ruyter 184, Vlissingen.
4. Pieter [834], geb. 's-Gravenpolder 3-4-1902, volgt IXaj.
5. Anthonie Gerardus [835], geb. 's-Gravenpolder 19-7-1905, volgt IXak.
 
 
 
VIIIt. Pieter van Dijke [312] (zn. van VIIo), geb. Sint Philipsland 12-1-1876,
landbouwer, overl. Rotterdam 20-2-1922, tr. [353] Sint-Annaland
27-3-1903 Tanna Jacoba Geluk [868], geb. Sint-Annaland 27-2-1879, overl.
Rotterdam 9-10-1942, dr. van Jacobus Adriaan Geluk [869], landbouwer, en
Martina Jacomina Suurland [870].
Huw.get.: Abraham van Dijke 30jr wonende te 's-Gravenpolder, broer
van de bruidegom, en Jan Jacobus van Strien 25jr, zwager van de
bruidegom. Tanna is op 6.6.1903 van Sint Annaland naar Klaaswaal
vertrokken, in 1929 wonende Lindenlaan 19, Zeist.
 
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Martina [872], geb. Klaaswaal 25-1-1904, overl. Apeldoorn
14-3-1992, tr. [355] Klaaswaal 19-5-1927 Cornelis Warnaer [873],
geb. Melissant 7-9-1889, overl. Dirksland 24-5-1968.
Dit gezin woonde in mei 1947 Staakweg B70, Dirksland, in 1968
Straatweg 1, aldaar.
2. Jacobus Adriaan [871], geb. Klaaswaal 15-1-1906, volgt IXal.
3. Martina Jacomina [874], geb. verm. Klaaswaal ca. 1908, overl. Zeist
22-11-1929.
 
 
 
VIIIu. Karel Willem van Dijke [313] (zn. van VIIo), geb. Bruinisse 22-10-1877,
landbouwer, dijkgraaf Prins Hendrik Polder, overl. Goudswaard 16-1-1948,
tr. [348] Sint Philipsland 17-9-1914 Elisabeth Pieternella Mol [853], geb.
Sint Philipsland 14-8-1889, overl. Piershil 2-6-1969, dr. van Marinus
Cornelis Mol [854] en Susanna de Blaaij [855].
Dit gezin woonde aanvankelijk op de boerderij "De Slaakhoeve",
gelegen in de in 1907 tot stand gekomen Prins Hendrikpolder
(waterschap in de gemeenten Sint Philipsland (Zeeland) en
Steenbergen (Noord-Brabant). De boerderij is ca 3km buiten Sint
Philipsland gelegen, behorende tot de gemeente Steenbergen. Het
gezin woonde in mei 1947 Burg. Zahnweg 172a, Goudswaard; Elizabeth
woonde tot 16-11-1966 Burg.Zahnweg 1, aldaar, daarna bij haar
dochter Petronella op het adres Sluisjesdijk 50, Piershil.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Marinus [857], geb. Sint Philipsland 20-2-1915, volgt IXam.
2. Marinus Cornelis [858], geb. Sint Philipsland 18-2-1916, volgt IXan.
3. Suzanna Geertruida [859], geb. Sint Philipsland 5-5-1917, overl.
18-4-2013, begr. Piershil 24-4-2013, tr. [349] Steenbergen 14-8-1940
Martinus van Bergeijk [860], geb. Piershil 8-4-1911, landbouwer, overl.
Oud-Beijerland 15-8-1955, zn. van Adam van Bergeijk [861], landbouwer,
en Aartje Neeltje Maria Barendregt [862].
Dit gezin woonde in mei 1947 Voorstraat A98, Piershil. Suzanna
is op 25-3-1960 van Piershil vertrokken naar Burg. Groeneveld de
Katerstraat 23, Maasdam, ult. 1998 wonende G. van Voornestraat 57,
Brielle.
4. Petronella Suzanna [863], geb. Steenbergen en Kruisland 16-6-1918,
overl./begr. Rotterdam/Piershil 6/10-12-1992, tr. [351] Piershil
7-3-1944 Johannes Bastiaan Bouman [864], geb. Piershil 29-7-1919,
landbouwer, overl./begr. Korendijk/Piershil 16/21-1-1993, zn. van
Arie Bouman [865] en Jannigje Kooij [866].
Dit gezin heeft gewoond te Piershil, achtereenvolgens aan de
Sluisjesdijk 50, Christinastraat 9, Mauritsstraat 9
(bejaardenwoning) en tenslotte Voorstraat 26 (verzorgings-huis
"Heemzicht"), aldaar.
5. Abraham [867], geb. Steenbergen 15-4-1920, volgt IXao.
 
 
 
VIIIv. Adriaan Marinus van Dijke [316] (zn. van VIIo), geb. Sint Philipsland
15-8-1883, landbouwer hoeve 'Bouwlust' te St.Ph., in september 1938
benoemd tot voorzitter van het Armbestuur van Sint Philipsland, overl.
Roosendaal 27-6-1963, tr. [342] Sint Philipsland 16-11-1916 Louwrina
Willemina Mol [838], geb. Sint Philipsland 8-10-1896, overl./begr.
Apeldoorn/Sint Philipsland 8/13-4-1976, dr. van Marinus Cornelis
Mol [2286] en Susanna de Blaaij [2287].
Volgens een bericht in de Ierseksche en Thoolse Courant d.d.
31-12-1925 was bij Adriaan Marinus onder zijn veestapel mond- en
klauwzeer gekonstateerd.
Hij was op 11-1-1927, ter gelegenheid van de installatie van de heer
H.P. Kleppe tot burgemeester van Sint Philipsland, waarnemend
burgemeester.
Dit gezin woonde in mei 1947 Oude Polder B1, Sint Philipsland
(=boerderij "Bouwlust").
 
Uit dit huwelijk:
1. Suzanna Adriana [839], geb. Sint Philipsland 2-1-1917, overl.
Poortugaal 19-5-2003, tr. [343] Sint Philipsland 1-4-1943 Jacob
(ook Joost) Nicolaas van Es [840], geb. Oude Tonge 19-7-1916,
landbouwer, overl. Middelharnis 27-12-1978, zn. van Dirk van Es [841],
landbouwer, en Maatje van Prooijen [842].
Dit gezin woonde in mei 1947 Kerkring A92, Nieuwe Tonge.
2. Adriaan Marinus [843], geb. Sint Philipsland 14-4-1918 (tweeling),
volgt IXap.
3. Maria Suzanna [844], geb. Sint Philipsland 14-4-1918 (tweeling), overl.
Bilthoven 18-2-2006, begr. Hoog Soeren 24-2-2006, tr. [347] Sint
Philipsland 26-11-1948 Johan van Reekum [845], geb. Apeldoorn 26-6-1920,
fabrikant, overl. voor 2006, zn. van Johan van Reekum [2338], fabrikant,
en Aaltje Dekker [2339>. Dit gezin woonde ult. 1998 Asselsestraat 286,
Apeldoorn, Maria ult. 2006 Gezichtslaan 44, Bilthoven.
4. Pieternella Elizabeth [846], geb. Sint Philipsland 20-12-1920,
overl./begr. Nijmegen 14/19-2-1996, tr. en tr.kerk(ned.herv.) [345]
Sint Philipsland 15-8-1952 Cornelis Overwater [847], geb. Rotterdam
15-7-1925, zn. van Bastiaan Pieter Overwater [2340],
sleepbooteigenaar, en Adriana Cornelia Landheer [2341].
Cornelis woonde ult. 1998 G.v.Roggenstraat 23, Nijmegen.
5. Geertruida Antoinetta [848], geb. Sint Philipsland 28-9-1922, tr.
[346] Sint Philipsland 12-12-1945 Nicolaas Gerard van Nieuwenhuijzen
[849], geb. Den Bommel 16-10-1922, overl. Roosendaal 22-5-1999 ,
crematie Bergen op Zoom 26-05-1999, zn. van Nicolaas Gerard van
Nieuwenhuijzen [2313], landbouwer, en Pieternella van Schouwen
[2314].
Dit gezin woonde in mei 1947 Oude Polder B9, Sint Philipsland,
ult. 1999 Zuidwinde 2, Steenbergen.
6. Marinus Cornelis [850], geb. Sint Philipsland 12-4-1924, overleden
te Sint Philipsland door verdrinking in de drinkput voor de paarden
op 7-10-1925, begraven aldaar.
7. Abraham Pieter Karel [851], geb. Sint Philipsland 25-8-1925, volgt
IXaq.
8. Marinus Cornelis [852], geb. Sint Philipsland 4-12-1926, volgt IXar.
 
 
 
VIIIw. Machiel van Dijke [457] (zn. van VIIo), geb. Sint Philipsland 24-12-1860,
fabrieksarbeider, tr. [280] Sint Philipsland 9-5-1884 Maria van den
Berge [699], geb. Oosterland 7-4-1861, dienstbode, dr. van Cornelis van
den Berge [700] en Elizabeth de Vos [701].
Dit tot de Chr.Afgesch.Gem. behorende gezin woonde vanaf 19-10-1889
Kralingse Veer C155, Rotterdam (Kralingen), waarvandaan het op
8-12-1900 is vertrokken naar Capelle aan den IJssel, waar het in
1917 nog woonachtig was. De in 1882 geb. Kornelis is bij het
huwelijk erkend.
 
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis [702], geb. Oosterland 1-3-1882, ongehuwd, op 25-5-1898
van Rotterdam afgevoerd naar Rijksopvoedingsgesticht 'De Kruisberg'
in Amt Doetinchem; op 30-11-1904 is Kornelis opgesloten in een
krankzinnigengesticht te Rotterdam, hieruit ontslagen op 13-2-1905,
waarna vermoedelijk vertrokken naar Leiden (of 1-1-1882).
2. Cornelia [703], geb. Sint Philipsland 6-11-1884, overl. Rotterdam
22-6-1919, tr. [281] Rotterdam 18-4-1906 Arie Stout [704], geb.
Alblasserdam 9-7-1880, stoker gasfabriek, overl. Rotterdam 6-4-1976,
zn. van Adrianus Stout [705] en Geertruida Stam [706].
Arie hertr. Rotterdam 26-4-1922 Arentje van de Polder, waarna
hij opnieuw hertr. Rotterdam 1-2-1956 Elisabeth Dekker.
3. Pieter [707], geb. Sint Philipsland 18-6-1886, los
werkman/havenarbeider, overl. Rotterdam 20-6-1944, tr. [283]
Rotterdam 17-2-1915 Barendina van Bloppoel [708], geb. Rotterdam
6-9-1888, overl. Rotterdam 23-10-1973, dr. van Arnoldus van Bloppoel
[709] en Rachel Baas [710].
Het kinderloze echtpaar woonde in 1942 Oranjeboomstraat 21,
Rotterdam.
4. Cornelis [711], geb. Sint Philipsland 19-6-1887, volgt IXas.
5. Elisa [712], geb. Sint Philipsland 22-8-1888, ned.herv., bootwerker,
autolasser, overl. Rotterdam 10-1-1938, tr.(1) [290] Rotterdam
21-10-1914 Francina de Bruin [713], geb. Gouda ca. 1887, dr. van
Franciscus de Bruin [715] en Grietje Boer [716].
Uit dit huwelijk, dat is ontbonden wegens scheiding, zijn
hoogstwaarschijnlijk geen kinderen geboren.
Francina was bij haar huwelijk met Elisa gescheiden van Matthijs
Burger.
Elisa, tr.(2) [292] Rotterdam 21-8-1918 Maria Christina Albers [717]
geb. Nijmegen 23-7-1889, rooms katholiek, overl. Rotterdam 8-3-1963,
dr. van Antoon Albers [718] en Christina Johanna Bussers [719].
Hoogstwaarschijnlijk zijn ook uit het tweede huwelijk van Elisa
geen kinderen Het echtpaar heeft in de maanden oktober en
november 1933 in Amsterdam gewoond aan de Oosterparkstraat 174.
Voor die tijd en nadien was men in Rotterdam woonachtig.
Maria hertr. 1) Rotterdam 8.5.1940 (echtscheiding R'dam
19-5-1954) Frans Willem Dunk. Maria hertr. 2) R'dam 24-6-1959
Gerrit Willem van 't Slot.
6. Dingeman [722], geb. Rotterdam 2-1-1890, overl. Rotterdam 4-4-1890.
7. Dingeman [723], geb. Rotterdam 7-3-1891, volgt IXat.
8. Jan [726], geb. Rotterdam 29-2-1892, volgt IXau.
9. Marinus [724], geb. Rotterdam 30-4-1893, overl. Rotterdam 28-4-1894.
10. Pieternella [730], geb. Rotterdam (Kralingen) 20-8-1894, overl.
Dordrecht 13-1-1941, tr. [287] Rotterdam 2-2-1916 Cornelis Gaillard
[731], geb. Dordrecht 31-1-1889, inkasseerder, overl. Dordrecht
26-11-1954, zn. van Gerard EugŠne Gaillard [732] en Christoffelina
Adriana Vogel [733].
Dit gezin is in Haarlem ingeschreven op 1-11-1919, komende uit
Tiel, Cornelis was toen kontroleur. Op 5-1-1923 vertrokken van
Haarlem naar Dordrecht.
11. Marinus [725], geb. Rotterdam 10-1-1896, volgt IXav.
12. Machiel [734], geb. Rotterdam 30-8-1899, volgt IXaw.
 
 
 
VIIIx. Pieternella van Dijke [458] (dr. van VIIo), geb. Sint Philipsland
23-8-1863, veldarbeidster, overl. Sint Philipsland 10-10-1944, [175].
 
Kind(eren):
1. Cornelia [459], geb. Sint Philipsland 22-11-1888, veldarbeidster,
overl. Rotterdam 18-8-1937, tr. [176] Sint Philipsland 11-2-1910
Marinus Geluk [460], geb. Sint-Maartensdijk 19-5-1885,
landbouwersknecht, bootwerker, overl. Rotterdam 26-6-1944, zn. van
Cornelis Geluk [461], landbouwer, en Kaatje Poulisse [462].
Cornelia is een buitenechtelijke dr van Pieternella.
Marinus hertr. 1938 met J.A. van Loon.
 
 
 
VIIIy. Adriaantje van Dijke [211] (dr. van VIIp), geb. Sint Philipsland
18-10-1858, [54].
 
Kind(eren):
1. Adriana Jacoba [212], geb. Haarlemmerliede c.s. 25-2-1879 ,
buitenechtelijke dochter van Adriaantje van Dijke.
 
 
 
VIIIz. Krijn van Dijke [154] (zn. van VIIq), geb. Sint Philipsland 28-4-1877
schipper, schoenhandelaar en huizen-exploitant, overl. Rotterdam
31-5-1945, tr. [312] Dordrecht 13-1-1909 Hermanna Hendrika van
Wijngaarden [774], geb. Gent (Belgi‰) 28-8-1882, overl. Rotterdam
28-9-1960.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis [775], geb. Rotterdam 28-10-1909, volgt IXax.
2. Roelina Heildina [776], geb. Nijmegen 9-11-1910, overl./begr.
Rotterdam 16/22-4-2000, tr. [313] Rotterdam 26-3-1947 Cornelis
Gerrit Telleman [777], geb. Rotterdam 28-12-1913, overl. Rotterdam
14-11-1986.
Dit echtpaar woonde ult. 1995 Amelandseplein 9b, Rotterdam. Lien
woonde ult. 1998 Ravenswaard 45, aldaar, ult. 2000 verbleef zij
in het verzorgingshuis "Sonneburgh" te Rotterdam-IJsselmonde.
3. Cornelia [778], geb. op het water 11-7-1912, 4 dagen later aangegeven
te Zaandam, overl./begr. Tholen 20/24-5-1983, tr. [314] Rotterdam
25-7-1934 Pieter Dirk Doolaard [779], geb. Rotterdam 19-12-1908,
overl./begr. Oostburg/Tholen 27/30-10-1998.
Dit gezin woonde in 1934 Ebenhaezerstraat 70, Rotterdam, in 1974
Kotterstraat 25, Tholen, vanaf 1978 Pr.Bernhardstraat 23,
aldaar, later te Oostburg.
4. Maria [780], geb. Rotterdam 8-3-1919, tr. [315] Rotterdam 5-11-1941
Pieter Goedendorp [781], geb. Wormerveer 10-10-1916,
automatiseringsdeskundige bij de Shell, overl. Heerde 14-10-1992,
zn. van Adriaan Willem Goedendorp [2275], machinist bij de Shell, en
Cornelia van Wieringen [2276].
Maria woonde ult. 2010 De Haverkamp 11, Heerde, Gld.
 
 
 
VIIIaa.Cornelis van Dijke [155] (zn. van VIIq), geb. Sint Philipsland 9-10-1879,
winkelier, gemeente-werkman, overl. Rotterdam 26-6-1956, tr. [218] Sint
Philipsland 7-2-1902 Maatje van den Berge [566], geb. Sint Philipsland
11-9-1879, overl. Rotterdam 11-5-1956, dr. van Adriaan van den Berge
[567], arbeider, en Janneke Verstrate [568], arbeidster.
Dit gezin woonde in mei 1947 Hordijk 72, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adriaan [570], geb. Rotterdam 18-12-1902, overl. Gouda
3-5-1983, tr. [220] Rotterdam 18-8-1927 Hillegien Maria Spoor [571],
geb. Rotterdam 13-6-1899, overl. Moordrecht 15-7-1984, dr. van
Hendrikus Spoor [1785] en Albertje Schuitema [1762].
Cornelis - roepnaam Kees - is op 5-10-1917 (14 jaar) lid
geworden van de toenmalige Rotterdamse Voetbal Vereniging
"Feijenoord", per februari 1923 de Rotterdamse Voetbal &
Atletiek Vereniging "Feijenoord" (in januari 1972 de IJ
veranderd in Y, dus Feyenoord), van welke vereniging hij is lid
gebleven tot 1-6-1936. Kees speelde zijn eerste offici‰le
wedstrijd in het eerste team op 24-9-1922 als rechtsback, totaal
260 offici‰le wedstrijden, waarvan 256 kompetitiewedstrijden,
waarin hij 28 kompetitiedoelpunten maakte. Zowel in 1924 als in
1928 maakte hij deel uit van het elftal dat de landstitel
behaalde. Kees groeide op in de Afrikaanderwijk in
Rotterdam-Zuid en wel in de Schalkburgerstraat, later verhuisde
hij naar de Dordtsestraatweg.
Kees' schoonvader was eigenaar van Caf‚-Restaurant "De Spil"
(ult. 1999 Zuiderparkhotel geheten), dat hij later ook zelf ging
beheren. Kees heeft ook nog een caf‚ gehad op de hoek van de
Brielselaan en Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid. Hij speelde ook
nog 3 keer als rechtsback voor het Nederlands Elftal, t.w. op
15-3-1925 Belgi‰-Nederland 0-1 winst, op 29-3-1925
Nederland-Duitsland 2-1 winst en op 19-4-1925
Zwitserland-Nederland 4-1 verlies.
Na zijn voetbalcarriëre is Kees nog 1 jaar oefenmeester geweest
bij Feijenoord (1941/2), bij C.V.V. (1940/1) en bij het
Schiedamse S.V.V., met welke club hij in 1949 landskampioen is
geworden.
's Zomers kwam Kees ook uit voor Feijenoord in
atletiekwedstrijden. In 1923 clubrecord speerwerpen 35.49meter,
in 1924 clubrecord kogelstoten 9.64meter.
Het kinderloze echpaar woonde in Rotterdam, Den Haag, Leerdam,
Zwolle, Tilburg en tenslotte in Moordrecht (Land voor Water 3).
2. Adriaan Cornelis [574], geb. Rotterdam 3-1-1905, direkteur van de
N.V. Internationale Controle Mij te Rotterdam, volgt IXay.
3. Krijn Marinus [569], geb. Rotterdam 13-9-1910, volgt IXaz.
4. Cornelia Janneke [572], geb. Rotterdam 30-8-1912, overl. Rotterdam
26-4-1978, tr. [221] IJsselmonde 24-4-1936 Johannes de Groot [573],
geb. Rotterdam 28-3-1907.
5. Janneke [575], geb. Rotterdam 23-6-1916, overl. Rotterdam 10-10-1968
tr. [222] Rotterdam 10-7-1942 Gerrit Leendert Hartman [576], geb.
Rotterdam 21-5-1915.
Dit gezin woonde in mei 1947 Hordijk 72, Rotterdam, Gerrit ult.
1998 Vergeet Mijn Straat 19a, aldaar.
 
 
 
VIIIab.Marinus Willem van Dijke [157] (zn. van VIIq), geb. Sint Philipsland
27-7-1885, landbouwersknecht, overl. Sint Philipsland 11-5-1957, tr.
[223] Sint Philipsland 6-3-1908 Maria Cornelia Jacomina Verwijs [577],
geb. Sint Philipsland 3-3-1886, overl./begr. verm. Sint Philipsland/Anna
Jacoba Polder(St.Ph) 30-9/4-10-1971, dr. van Cornelis Andries Verwijs
[578], schoenmaker, en Cornelia Mol [579].
Dit gezin woonde in mei 1947 Lageweg C150, Anna Jacoba Polder.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Krijn [580], geb. Sint Philipsland 27-7-1908, volgt IXba.
2. Jacobus Johannes [581], geb. Sint Philipsland 7-8-1909, volgt IXbb.
3. Cornelia [582], geb. Sint Philipsland 22-1-1911, overl. Urk
3-12-1996, begr. 7-12-1996, tr. [225] Sint Philipsland 11-5-1934
Johannes van der Reest [583], geb. Rotterdam 6-3-1908, aanvankelijk
beurtschippersknecht, later commissionair en schapenhouder, overl.
Urk 19-4-1996, begr. 24-4-1996, zn. van Jacob van der Reest [549],
landarbeider, en Jacomina Verstrate [550].
Dit gezin woonde in mei 1947 Julianastraat B84f, Sint
Philipsland, in 1952 vertrokken naar Ens in de Noordoostpolder.
Later woonde het gezin te Urk.
4. Johannes [586], geb. Sint Philipsland 4-5-1912, volgt IXbc.
5. Krijn [587], geb. Sint Philipsland 2-6-1913, volgt IXbd.
6. Hubrecht [588], geb. Sint Philipsland 26-6-1916, volgt IXbe.
7. Pieter [589], geb. Sint Philipsland 31-3-1918, volgt IXbf.
8. Geertje Janna [592], geb. Anna Jacobapolder 1-3-1920, overl.
Tholen 27-4-2012, begr. Poortvliet 2-5-2012, tr. [227] Sint
Philipsland 10-10-1947 Jacob van Bemden [593], geb. Poortvliet
24-12-1914, landbouwer, overl./begr. Poortvliet 21/25-8-1982, zn.
van Jan Marinus van Bemden [594], landbouwer, en Pouwlina Maria den
Braber [595].
9. Jan Marinus [596], geb. Sint Philipsland 1-9-1923.
De begraafplaats in Anna Jacobapolder telt 2 eremonumenten van
gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Één van deze
dekt het graf van Jan Marinus, die als vrijwilliger bij de
Stoottroepen was van het commando Noord-Brabant,onderdeel van de
Binnenlandse Strijdkrachten. Bij dit onderdeel had zich de in Sterksel
bij Eindhoven ondergedoken Jan van Dijke aangemeld na de bevrijding
van de stad. Hij sneuvelde tijdens gevechten op 18-12-1944 te Wamel als
21-jarige. Kort voor nieuwjaar 1945 zijn Jan's ouders hiervan op
de hoogte gesteld. De graven worden nog altijd
onderhouden door een Stichting, die de graven van
oorlogsslachtoffers onderhoudt.
 
 
 
VIIIac.Cornelis van Dijke [134] (zn. van VIIr), geb. Sint Philipsland
12-11-1873, landbouwer/kok Gr.Handelsvaart, overl. Parijs, tr. [256]
Stavenisse 13-2-1896 Johanna Cornelia Potappel [151], geb. Stavenisse
4-8-1874, dienstbode, overl. 4-1910, dr. van Cornelis Potappel [2290] en
Willemina van Es [2291].
Volgens overlevering zou Cornelis t.g.v. schipbreuk overboord zijn
geslagen en door sterke onderkoeling zijn overleden.
Dit gezin heeft behalve in Zierikzee ook in Rotterdam gewoond.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriana [644], geb. Zierikzee 14-4-1896, verpleegster, overl. Ambt
Delden 7-6-1966, tr. [257] Ambt Delden 23-2-1917 Jan Hendrik Hofhuis
[655], geb. Ambt Delden 11-12-1893.
Adriana is in 1911 van Heusden in Rotterdam gekomen en op
14-2-1913 daarvandaan vertrokken.
2. Wilhelmina [645], geb. Zierikzee 14-4-1896, overl. Rotterdam
29-1-1980, tr. [258] Rotterdam 18-8-1920 Cornelis Wijnand Visser
[656], geb. Rotterdam 18-1-1897, metaaldraaier, overl. Rotterdam
7-4-1979, zn. van Cornelis Visser [657] en Pietertje Visser [658].
Dit gezin woonde in mei 1947 - ult. 1980 Blokweg 21B, Rotterdam.
3. Geertruida [646], geb. Zierikzee 13-5-1897, overl. Dordrecht
11-5-1983, tr.(1) [260] Dordrecht 19-9-1918 Stephanus Leendert
Vrolijk [659], geb. Dordrecht 28-1-1894, overl. Dordrecht 1-1-1924,
tr.(2) [261] Dordrecht 18-8-1925 Adrianus Cornelis van Leeuwen [660]
geb. Heusden 27-10-1895, bramer, magazijnmeester, overl. Dordrecht
19-1-1966, zn. van Cornelis van Leeuwen [661] en Johanna Valk [662].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Hollanderstraat 3, Dordrecht;
Geertruida woonde ult. 1983 Talmaweg 2, aldaar.
4. Cornelia [647], geb. Zierikzee 17-6-1898, huishoudster, overl.
Rotterdam 26-2-1982, tr. [263] Rotterdam 4-1-1922 Johannes Lodewijk
Hendrikus Mathlener [663], geb. Rotterdam 18-1-1899.
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Boomgaardstraat 24, Rotterdam;
op 13 juni van hetzelfde jaar is het huwelijk door scheiding
ontbonden, aldaar. Cornelia woonde ult. 1982 Grote Hagen 20,
aldaar.
5. Pieternella [648], geb. Zierikzee 24-11-1899, tr. [264] Rotterdam
18-12-1935 Adriaan van Eikelenburg [664], geb. Delft 7-3-1887.
Dit gezin woonde in mei 1947 van Malsenstraat 9, Rotterdam.
Voorkind van Pieternella:
Jan van Dijke, geb. Rotterdam 15-4-1935, overl. aldaar 26-7-1950.
6. Cornelis [649], geb. Zierikzee 9-1-1901, stuurman Groot Handelsvaart,
Stoker s.s. Friesland, militair onderdeel Koopvaardij, overl. op de
Noordzee 31-7-1942, zeemansgraf, ongehuwd.
7. Cent [650], geb. Zierikzee 5-9-1902, volgt IXbg.
8. Lambrecht [651], geb. Rotterdam 30-8-1904, volgt IXbh.
9. Maatje Johanna [652], geb. Rotterdam 30-11-1905, overl. Almelo
8-8-1997, tr. [267] Rijssen 19-12-1931 Hermannus ter Haar [669],
geb. Rijssen 12-11-1909, overl. verm. Rijssen 5-7-1999, begr.
Rijssen (Alg.Begraafplaats "Het Lentfert") 9-7-1999.
Dit echtpaar woonde in mei 1947 A. Baanstraat 44, Rijssen, waar
Hermannus ult. 1998 nog woonachtig was.
10. Abraham [653], geb. Rotterdam 28-3-1907, overl. Rotterdam 22-5-1907.
11. Abraham Jan [654], geb. Rotterdam 15-8-1908, volgt IXbi.
 
 
 
VIIIad.Abraham van Dijke [135] (zn. van VIIr), geb. Sint Philipsland 4-1-1875,
zakkenhersteller, overl. Noordgouwe 4-5-1955, begr. Zierikzee, tr. [301]
Zierikzee 14-1-1903 Jannetje Catshoek [747], geb. Zierikzee 7-8-1878,
overl./begr. Zierikzee 10/14-9-1965.
Dit gezin woonde in mei 1947 Paardenstraat 365A, Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriana [748], geb. Zierikzee 14-2-1903, overl. Zierikzee 22-2-1977,
tr. [302] Zierikzee 12-7-1929 Martinus Legemate [749], geb.
Kerkwerve 12-2-1902, overl. Zierikzee 15-4-1976, zn. van Jan
Legemate [750] en Cornelia Hart [751].
Dit gezin woonde in mei 1947 Minnebroerstraat B230, Zierikzee.
2. Willem [752], geb. Zierikzee 24-10-1904, volgt IXbj.
3. Cent [753], geb. Zierikzee 15-1-1907, schipper,
Café-houder/classificeerder, overl. Rotterdam 17-7-1977, tr. [304]
Zierikzee 20-8-1948 Jacoba Catharina Sinke [754], geb. Kloetinge
12-8-1897, overl. Sassenheim 11-8-1985.
Cent is Leendert van Vessum opgevolgd als kastelein in het caf‚
annex woonhuis in de Sint Domusstraat 4 te Zierikzee. Ult. 1999
was het pand niet meer in gebruik als café.
Het huwelijk van dit kinderloze echtpaar is ontbonden door
scheiding d.d. 18-3-1952.
4. Gerard [755], geb. Zierikzee 17-10-1914, volgt IXbk.
 
 
 
VIIIae.Geertje van Dijke [136] (dr. van VIIr), geb. Sint Philipsland 23-10-1876
overl. Rotterdam 10-12-1970, [140].
 
Kind(eren):
1. Maria (buitenechtelijk) [387], geb. Zierikzee 4-12-1899, overl.
Loosdrecht 25-8-1985, tr.(1) [138] Hilversum 2-10-1929 Maarten Raven
[388], geb. Kortenhoef 15-2-1896, kantine-beheerder, overl.
Hilversum 28-10-1975, zn. van Pieter Raven [1853] en Aaltje Bos
[1852].
Maria woonde in mei 1947 Joh. Geradtsweg 29, Hilversum; op 5
febr. van hetzelfde jaar is dit huwelijk door scheiding te
Hilversum ontbonden.
Maria, tr.(2) [139] Hilversum 27-10-1956 Hendrik van Werkhoven [389]
geb. Nijkerk 2-9-1889, aannemer, overl. Hilversum 30-3-1959, zn. van
Jan van Werkhoven [390] en Johanna de Gunst [391].
Hendrik was bij zijn huwelijk weduwnaar van Beertje Kroon.
Maria woonde ult. 1985 Diependaalselaan 337, Hilversum.
 
Geertje van Dijke, tr.(1) [130] Utrecht 10-10-1907 Onno Lissenberg [377]
geb. Utrecht 4-3-1883, ijzerdraaier op scheepswerf, overl. Schiedam
14-6-1961, zn. van Hermanus Lissenberg [378] en Cornelia Roodink [379].
Geertje is op 18-9-1907 van Rotterdam naar Utrecht vertrokken. In
mei 1947 woonde dit echtpaar Wilhelminaplein 20, Schiedam.
 
 
 
VIIIaf.Jacob van Dijke [2015] (zn. van VIIs), geb. Poortvliet 1-8-1868,
landbouwersknecht/timmerman, overl. Oud-Vossemeer 3-2-1953, tr.(1) [846]
Poortvliet 30-7-1891 Janna Dingena Elenbaas [2046], geb. Poortvliet
25-2-1866, dienstbode, overl. Oud-Vossemeer 27-6-1928, dr. van Jacobus
Elenbaas [2047] en Janna Bevelander [2048].
Janna was eerder gehuwd met Pieter van der Welle.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Jacobus [2050], geb. Poortvliet 17-1-1892, overl. Poortvliet
20-1-1892.
2. Elizabeth Janna [2051], geb. Poortvliet 8-2-1893, vroedvrouw, overl.
Renkum 13-2-1976, tr.(1) [849] Poortvliet 8-2-1913 Pieter Boersma
[2052], geb. Weesp 18-4-1880, boekhouder, zn. van Jan Boersma [2308]
en Jacoba Cornelia van Loenen [2309].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding
Arrondissementsrechtbank Den Haag 19-12-1918.
Elizabeth Janna, tr.(2) [850] Terneuzen 17-8-1928 Louis Meulenberg
[2053], geb. Terneuzen 9-10-1885, overl. Terneuzen 24-3-1931.
Elizabeth woonde in mei 1947 Noordstraat 64, Terneuzen.
3. Janna Jacoba [2054], geb. Poortvliet 16-12-1894, overl.
Oud-Vossemeer 18-11-1918 (Memorie van Successie kantoor Tholen no.
3/5195), tr. [851] Poortvliet 26-11-1914 Jacob Engelvaart [2055],
geb. Oud-Vossemeer ca. 1887, timmerman, zn. van Pieter Philippus
Engelvaart [2322], kleermaker, en Maria Pieternella Rijstenbil
[2323].
4. Jacob Jacobus [2056], geb. Ellewoutsdijk 9-11-1896, volgt IXbl.
5. Jacobus Jacob [2057], geb. Ellewoutsdijk 31-5-1898, volgt IXbm.
6. Neeltje Dingena [2058], geb. Ellewoutsdijk 26-3-1900, overl.
Waalwijk 15-2-1985, tr. [852] Utrecht 17-5-1944 Johannes Frederikus
Hanssen [2059], geb. Utrecht 17-6-1887, overl. Utrecht 4-6-1963.
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Meidoornstraat 22, Utrecht,
Neeltje ult. 1980 Eikendonklaan 2, Waalwijk.
7. [2060], geb. Poortvliet 8-4-1903 (levenloos).
8. Adriaan Cornelis [2061], geb. Poortvliet 28-10-1904, volgt IXbn.
 
Jacob van Dijke, tr.(2) [853] Oud-Vossemeer 14-3-1940 Jannetje
Pieternella de Graaf [2062], geb. Oud-Vossemeer 2-8-1876, overl.
Oud-Vossemeer 18-2-1960, dr. van Adriaan de Graaf [2063] en Maria Witte
[2064].
Jannetje was bij haar huwelijk wettig gescheiden van Leendert van
Poepelen.
 
 
 
VIIIag.Adriaan van Dijke [2033] (zn. van VIIs), geb. Tholen 28-8-1880,
onderwijzer, overl. Den Haag 11-4-1959, tr.(1) [856] Rilland-Bath
27-5-1909 Maria Pieternella de Veij [2066], geb. Rilland-Bath 1-11-1879,
overl. Den Haag 23-10-1925.
Adriaan kwam op 31-10-1902 van Sint Philipsland en vertrok op
1-7-1903 naar Rilland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Francina [2067], geb. Den Haag 25-9-1910, ongehuwd, in
mei 1947 wonende Kamperfoeliestraat 12, Den Haag; ult. 2000 was
Elizabeth nog in Den Haag woonachtig op onbekend adres.
2. Francina Jacoba [2068], geb. Den Haag 20-5-1914, overl. Leiden
31-10-2000, crematie Leiden 6-11-2000, tr. [858] verm. Den Haag
5-12-1941 Antonius Johannes Jungslager [2069], geb. 25-8-1915.
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Fagelstraat 15, Leiden; Antonius
woonde ult. 1981 J.G. Suurhoffstraat 20, Papendrecht.
 
Adriaan van Dijke, tr.(2) [857] Den Haag 13-11-1929 Geertruida Catharina
Tangel [2070], geb. Den Haag 3-3-1891, overl. Den Haag 21-3-1981, dr.
van Louis Michiel Tangel [2071] en Anthonia Jannigje Wilhelmina Verdonk
[2072].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Valkenboschkade 514, Den Haag;
Geertruida woonde bij haar overlijden in Huize "Oldeslo", Maurits de
Brauweg 18, Den Haag. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
 
 
 
VIIIah.Cornelis Jan van Dijke [2036] (zn. van VIIs), geb. Tholen 5-11-1883,
landbouwer, overl./begr. Oud-Vossemeer 30-7/2-8-1961, tr. [860] Tholen
20-5-1909 Anna van Dullemen [2073], geb. Sint-Annaland 4-7-1887, overl.
Bergen op Zoom 12-4-1964, dr. van Marinus van Dullemen [2293],
kleermaker, paardenfokker en Ester de Korte [2294], dienstbode.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jakob [2074], geb. Tholen 26-10-1909, sluismeester, overl./begr.
Tholen 17/21-6-2000, tr. [861] Tholen 8-7-1948 Elizabeth Cornelia
Kievit [2075], geb. Tholen 25-5-1905, overl./begr. Bergen op
Zoom/Tholen 27-7/1-8-1988, dr. van Jan Kievit [2076], slager, en
Adriana van Dijke [2077].
Jakob was betrokken bij de bunkeroverval te Stavenisse in maart
1945 (2de Wereld Oorlog 1940-1945). Hij en zijn vrouw waren neef
en nicht van elkaar, in 1974 wonende Grindweg 30, Tholen, waar
Jakob ult. 2000 nog woonachtig was. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen geboren.
2. Marinus [2078], geb. Oud-Vossemeer 3-3-1911, overl. Bergen op Zoom
10-11-1968, begr. Oud-Vossemeer 13-11-1968, ongehuwd, wonende aan
de Weele, het café´tje aan de Hiksedijk tussen Oud-Vossemeer en
Sint-Annaland, waartegenover 3 huizen stonden onder aan de dijk.
3. Elisabeth Cornelia [2079], geb. Oud-Vossemeer 6-4-1913, overl.
Bergen op Zoom 24-3-1928.
4. Simon [2080], geb. Oud-Vossemeer 20-7-1915, volgt IXbo.
5. Adriaan [2081], geb. Oud-Vossemeer 29-7-1916, landbouwer,
overl./begr. Oud-Vossemeer 24/28-12-1995, tr. [862] Oud-Vossemeer
31-12-1968 Dina Wilhelmina de Wilde [2082], geb. Oud-Vossemeer
22-9-1929, overl. Tholen 4-3-2011, begr. Oud-Vossemeer 11-3-2011,
dr. van Jacobus Louis de Wilde [2083] en Maria Sara Lindhout [2084].
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Dina woonde ult.
2010 Pr. Willem Alexanderstraat 9, Oud-Vossemeer.
6. Cornelis [2085], geb. Oud-Vossemeer 18-2-1920, volgt IXbp.
7. Krijn [2086], geb. Tholen 11-7-1925, overl. Oud-Vossemeer 22-9-1942.
8. Esther [2087], geb. Tholen 29-5-1927, tr. [865] Oud-Vossemeer
29-9-1949 Jan van der Vlies [2088], geb. Sliedrecht 15-9-1923,
electricien, overl. Sint Philipsland 16-7-1965, zn. van Pieter van
der Vlies [2089] en Janna Meijll [2090].
Esther woonde ult. 2010 Wilhelminastraat 30, Sint Philipsland.
Zij is in maart 2002 als nieuw bestuurslid van de heemkundekring
Philippuslandt gekozen.
 
 
 
VIIIai.Krijn van Dijke [2042] (zn. van VIIs), geb. Tholen 16-3-1889, commies 's
Rijksbelastingen, overl. Delft 26-12-1953, tr. [867] Oud-Vossemeer
21-12-1916 Catharina Lindhout [2091], geb. Oud-Vossemeer 18-11-1887, dr.
van Izak Lindhout [2092], landman, en Maatje Endhoven [2093].
Dit gezin is op 22-1-1919 van Anna Paulowna naar Edam vertrokken, in
mei 1947 wonende Zuideindscheweg 13, Pijnacker.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Iza(a)k [2094], geb. Anna Paulowna 28-10-1917, volgt IXbq.
2. Maatje Catharina Elisabeth Elsa Jenny [2095], geb. Ginneken 4-9-1923
tr. [868] 3-7-1951 G. Admiraal [2096].
 
 
 
VIIIaj.Jan Krijn van Dijke [2043] (zn. van VIIs), geb. Tholen 30-7-1891,
ned.herv., aanvankelijk landbouwer, later schoenmaker/winkelier in
schoenen, overl. Vlissingen 4-4-1972, tr.(1) [869] Oud-Vossemeer
4-2-1914 Maria Adriana de Wilde [2097], geb. Oud-Vossemeer 15-5-1892,
overl. Bergen op Zoom 29-7-1983, dr. van Dingenus (ook Dignus) George de
Wilde [2098], korenmolenaar, en Anna Jacoba Giljamse [2099].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding Arrondissements Rechtbank
Breda 20-9-1927.
Jan Krijn woonde ult. 1927 Volkenboschkade 514, Den Haag, Maria Oude
Molen te Oud-Vossemeer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Anna [2100], geb. Oud-Vossemeer 12-8-1914, ned.herv.,
overl. Breda 16-12-1974, tr. [870] Oud-Vossemeer 1-12-1938 Mathijs
Vos [2101], geb. Oud-Vossemeer 16-5-1909, brievenbesteller,
overl./begr. Breda 20/25-6-1998, zn. van Jozua Vos [2306], landman,
en Neeltje Cornelia Geuze [2307].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Sikkelstraat 17, Breda.
2. Jacob [2102], geb. Oud-Vossemeer 15-3-1917 (tweeling), volgt IXbr.
3. Dignus George [2103], geb. Oud-Vossemeer 15-3-1917 (tweeling),
ned.herv., schilder, overl. Oud-Vossemeer 18-7-1936, begr.
Oud-Vossemeer 22-7-1936, lid van Oud-Vossemeer's muziekvereniging.
4. Everhardus Jan [2104], geb. Tholen 5-1-1921, ned.herv., aanvankelijk
molenaarsknecht, later buschauffeur toeringcarbedrijf, overl.
Rotterdam 22-4-1996, begr. Bergen op Zoom 26-4-1996, ongehuwd, in
mei 1947 wonende Onder de Molen B 63 A, Oud-Vossemeer, ult. 1996
Bloemenlaan 130, Sint-Maartensdijk (relatie met Jansje Geuze-Priem).
 
Jan Krijn van Dijke, tr.(2) [872] Den Haag 18-2-1931 Francisca Cornelia
Spierenburg [2105], geb. Rotterdam 8-2-1899, overl. Velp 17-1-1973, dr.
van Gerrit Spierenburg [2106] en Christina Valat [2107].
Dit gezin woonde in 1944 Barentszstraat 46, Den Haag, ult. 1951
W(o)estduinweg 34A, Scheveningen. Francisca had een zoon uit een eerder
huwelijk: Florian Franciscus Aberle, geb. Rotterdam 25-2-1921,
gefusilleerd te Keulen op 8-6-1944, herbegraven 8-6-1951 op het
erekerkhof van de Begraafplaats "Rusthof" te Amersfoort.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Krijn [2108], geb. Den Haag 31-7-1933, volgt IXbs.
2. Francina Cornelia [2109], geb. Den Haag 18-12-1935, overl. 5-4-2011,
tr. [873] 9-11-1956 Han Slootweg [2110], geb. 4-3-1933.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding. Han woonde in
mei 1947 Mient 382, Den Haag; Francina ult. 2010 ongehuwd, wonende
Mauritsstraat 50, Velp.
3. Jacob [2111], geb. Den Haag 25-7-1937, volgt IXbt.
4. Adriaan [2112], geb. Den Haag 4-2-1940, volgt IXbu.
 
 
 
IXa. Jozeph van Dijke [486] (zn. van VIIIa), geb. Sint Philipsland 6-8-1879,
huisknecht in een hotel, overl. Middelburg 3-5-1911, tr. [358]
Middelburg 3-11-1905 Martina Clement [875], geb. Sloten (NH) 28-9-1883,
overl. Kamperland, dr. van Cornelis Marinus Clement [876] en Pieternella
Verburg [877].
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje [878], geb. Middelburg 16-1-1907, tr. [813] Amsterdam
26-3-1931 Bertus Hoogendorp [1972].
Jannetje is in nov. 1924 van Serooskerke in Amsterdam gekomen
waar zij achtereenvolgens heeft gewoond: Spaarndammerstraat 96,
Spaarndammerstraat 22-I hoog rechts (1926), Stadhouderskade 122
(1927), Fagelstraat 39-I hoog (1928), Jac. van Lennepstraat 15-I
hoog (1928), Eerste van Swindenstraat 50 (1929) en Von
Zesenstraat 31 (1930).
2. Cornelis Marinus [879], geb. Middelburg 23-9-1908, volgt Xa.
3. Pieternella [880], geb. Middelburg 7-12-1909, ned.herv., overl.
Stede Broec 1-9-1993, begr. Algemene begraafplaats Middenmeer,
tr. [360] Medemblik 26-9-1934 Thomas Koole [882], geb. Wissenkerke
26-1-1907, overl. Hoorn 31-12-1986, begr. Algemeen begraafplaats
Middenmeer.
Pieternella is in 1928 van Wissenkerke in Amsterdam gekomen waar
zij achtereenvolgens heeft gewoond: Nieuwendijk 139,
Spaarndammerstraat 22 of 122 (1929), von Zesenstraat 31-I hoog
achter (1932), P.C. Hooftstraat 175 (1932), Spaarndammerstraat
22-I rechts (1933), Transvaalkade 9-hs (1933), in 1935
vertrokken naar Medemblik, Oude Haven 30.
Dit gezin woonde in mei 1947 Zeugweg J65, Wieringermeer.
4. Jozeph [881], geb. Wissenkerke 8-7-1911, volgt Xb.
 
 
 
IXb. Abraham van Dijke [494] (zn. van VIIIa), geb. Sint Philipsland 9-2-1889,
wachtmeester der marechaussee, overl./begr. Den Haag/Loosduinen
28-8/2-9-1974, tr. [363] Middelburg 3-3-1911 Cornelia Gerredina
Elizabeth Riksen [888], geb. Middelburg 8-10-1886, gr, overl./begr. Den
Haag/Loosduinen 8/11-6-1966, dr. van Cornelis Riksen [889] en Jacoba
Gerredina Elisabeth van Velthoven [890].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Braambruggestraat 145, Den Haag,
ult. 1966 Melis Stokelaan 1348, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje [891], geb. Oost- en West-Souburg 22-7-1911, overl. Den
Haag 15-6-1977, begr. Lekkum (bij Leeuwarden), tr. [365] Den Haag
14-10-1936 Jacob Jan Schouwstra [892], geb. Den Haag 27-4-1911.
Dit gezin woonde in mei 1947 H. van Deventerstraat 36, Den Haag.
2. Jacoba Gerredina Elizabeth [893], geb. Zaandam 9-10-1913, overl.
Waldkirchen (DLD) 1-6-1987, tr. [366] Den Haag 2-8-1939 Karel
Hendrik Gerardus Louws [894], geb. Middelburg 11-9-1911.
Dit gezin woonde in mei 1947 Bennekomstraat 129, Den Haag, Karel
ult. 1998 G. Millerhof 5, kamer 34, aldaar.
3. Cornelis Gerardus [895], geb. Oost- en West-Souburg 10-11-1920,
volgt Xc.
4. Jozeph [896], geb. Oost- en West-Souburg 19-10-1921, volgt Xd.
 
 
 
IXc. Jan Jozeph van Dijke [505] (zn. van VIIIb), geb. Sint Philipsland
3-9-1886, kolenhandelaar en kruidenier/waterstoker te Rotterdam
(Zuidhoek), landbouwersknecht, overl. Rotterdam 27-1-1973, tr. [368]
Sint Philipsland 30-3-1917 Pieternella van Beek [898], geb. Sint
Philipsland 6-12-1886, overl. Rotterdam 21-12-1952, dr. van Jacob
Leendert van Beek [899], landbouwersknecht, en Johanna Mol [900].
Dit gezin vertrok op 7-5-1924 naar Rotterdam. Het woonde in Sint
Philipsland op het adres B37a = de personeelswoning bij de boerderij
´Vredenburg´ in de Henriëttepolder.
Het gezin woonde in mei 1947 Zwaluwstraat 13b, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Jacoba [901], geb. Sint Philipsland 29-3-1918, overl.
Roterdam 4-5-2007 tr. [110] Rotterdam 19-4-1944 Adriaan den Broeder
[902], geb. Genderen, chef verkoper manufacturen, zn. van Andries
den Broeder [903] en Wijnanda Jacoba Francken [904].
Dit gezin woonde in mei 1947 Zwaluwstraat 13 (B), Rotterdam,
ult. 1998 nog wonende aldaar.
2. Jacob Leendert [905], geb. Sint Philipsland 5-10-1919, volgt Xe.
 
 
 
IXd. Johannes Pieter van Dijke [507] (zn. van VIIIb), geb. Sint Philipsland
7-1-1895, landarbeider, overl. Bergen op Zoom 3-11-1983, begr.
7-11-1983, tr. [371] Sint Philipsland 30-7-1920 Adriaantje Kempeneers
[906], geb. Sint Philipsland 15-9-1898, veldarbeidster, overl. Bergen
op Zoom 1-4-1983, begr. 6-4-1983, dr. van Lauwrens Kempeneers [1814],
arbeider, en Sara Elisabeth Wagemaker [1815], arbeidster.
Dit gezin woonde in mei 1947-1983 Schoolstraat 2, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria [907], geb. Sint Philipsland 27-1-1921, landarbeid-
ster, overl. Tholen 15-8-2013, begr. Anna Jacobapolder 20-8-2013,
tr. [372] Sint Philipsland 14-4-1944 Cent Quist [908], geb. Sint
Philipsland 23-3-1921, landbouwersknecht, metselaar, overl./begr.
Bergen op Zoom/Anna Jacobapolder 30-4/3-5-2001, zn. van Johannes
Quist [911], landarbeider, en Marina Wagemaker [912].
Dit gezin woonde in mei 1947 Langeweg C 122, Anna Jacoba Polder
(Sint Philipsland), ult. 2001 Langeweg 23a, aldaar.
2.Sara Elisabeth [909], geb. Sint Philipsland 10-9-1924, overl. Sint-
Annaland 7-1-2010, tr. [373] Sint Philipsland 29-9-1949 Jan Marinus
Ligtendag [910], geb. Sint Philipsland 3-6-1924, aannemer van bouwwerken,
overl. Sint Philipsland 22-1-1991, zn. van Willem Adriaan Ligtendag [913],
metselaar, en Jannetje Noorthoek [914].
Sara woonde ult. 1999 Wilhelminastraat 46, Sint Philipsland,
vanaf 25-04-2007 Zorgcentrum De Schutse, Sint-Annaland.
 
 
 
IXe. Ananias van Dijke [511] (zn. van VIIId), geb. Kloetinge 29-5-1904, Oud
Gereformeerd, later Ned.Herv., landbouwer, overl. Goes 30-12-1971, begr.
Kloetinge, tr. [374] 's-Heer Abtskerke 17-5-1934 Maatje Jannetje Nijsse
[915], geb. Nisse 9-6-1907, overl. Goes 25-12-1973, begr. Kloetinge.
Ananias heeft het in de Noordhoek van Kloetinge gelegen
boerenbedrijf van zijn vader overgenomen, ult. 1997 plaatselijk
bekend Manneeweg 4. Ananias is opgevolgd door zijn jongste zoon
Leendert Giljaam.
Maatje is op 23-5-1934 ingekomen in Kloetinge, komende uit 's Heer
Abtskerke. Dit gezin woonde in mei 1947 Buys Ballotstraat 34,
Kloetinge.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maatje [916], geb. Kloetinge 8-6-1937, tr. [375] Kloetinge
25-8-1960 Hugo Bevelander [917], geb. Ossendrecht 4-6-1932,
landbouwer, overl. Ossendrecht 17-11-1999, begr. ald. 22-11-1999,
zn. van M.A. Bevelander en Isabella Antonia Jansen [919].
Cornelia woonde ult. 2010 O.L. Vrouw ter Duinenlaan 200,
Ossendrecht.
2. Jacob Leendert [920], geb. Kloetinge 17-4-1940, volgt Xf.
3. Leendert Guiljam [921], geb. Kloetinge 10-10-1942, volgt Xg.
4. Maatje Jacoba [922], geb. Kloetinge 5-1-1950, tr. [377] Goes Joop
van Beek [923], geb. Arnemuiden 6-10-1946, zn. van Van Beek [924] en
Marie van Belzen [925].
 
 
 
IXf. Cornelis Marinus van Dijke [519] (zn. van VIIId), geb. Kloetinge
28-5-1910, Oud Gereformeerd, later Ned. Herv., landbouwer, overl./begr.
Goes/Kapelle 30-5/2-6-1990, tr. [201] Kapelle 17-9-1954 Pieternella
Rottier [520], geb. Schore 30-10-1920, overl. Kapelle 27-12-2008, begr.
ald. 31-12-2008.
Pieternella was bij haar huwelijk weduwe van A. de Regt,
ult. 2008 wonende Bruelisstraat 115, Kapelle.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Jannetje [522], geb. Kapelle 11-3-1957, op 8-11-1977 ver-
trokken naar Domburg, tr. André de Buck, ult. 2010 won. E.D. van den
Broeckestraat 8, Oostkapelle.
2. Willemina Johanna [523], geb. Kapelle 11-3-1957, op 30-1-1978 ver-
trokken naar Amersfoort, tr. Ruud de Nus, ult. 1990 won. Amersfoort.
3. Hubertha Pieternella [524], geb. Kapelle 19-10-1958, op 4-11-1977 ver-
trokken naar Domburg, tr. [202] 28-8-1981 (Jan) J.G. Sinke [525], ult.
2010 won. Biezelingsestraat 90, Kapelle.
 
 
 
IXg. Hubrecht van Dijke [528] (zn. van VIIId), geb. Kloetinge 6-12-1912 , Oud
Gereformeerd, later Ned. Herv., landbouwer, overl. Heerenveen 19-6-1979,
Begr. Emmeloord 22-6-1979, tr.(1) [384] Wemeldinge 7-3-1946 Adriana Wabeke
[936], geb. Wemeldinge 27-1-1912, overl. Utrecht 28-2-1964, begr. Emmeloord
4-3-1964, dr. van Jacobus Wabeke [937], landbouwer te Wemeldinge, en
Adriana van der Schraaf [938].
Dit gezin woonde in mei 1947 Hogeweg 18, Wemeldinge, vanaf 18.5.1954
Lemsterweg 38, Rutten (N.O.P.).
Hubrecht heeft gewerkt in de Noord-Oostpolder als pionier en kwam daarna
in aanmerking voor een pachtboerderij.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Leendert [940], geb. Wemeldinge 14-5-1947, volgt Xh.
2. Leendert Guiljam [941], geb. Wemeldinge 28-4-1950, rechten-studie
voltooid in Groningen, ult. 1995 vrijwilliger voor Stichting
Eurotransplant te Leiden, ook aktief voor de Nierpatientenvereniging
te Bussum, ult. 1995 ongehuwd, wonende Scheveningselaan 152, Den
Haag-Kijkduin, ult. 2010 won. bij zijn moeder, Kerspelstr. 5, IJssel-
muiden.
 
Hubrecht van Dijke, tr.(2) [385] Emmeloord 28-6-1967 Jantjen van Dijk
[939], geb. Kampen 21-11-1919, overl. verm. Emmeloord 31-12-2008, begr.
ald. 5-1-2009.
Dit gezin woonde Lemsterweg 38, Rutten (N.O.P.), Jantjen ult. 2010
Kerspelstraat 5, IJsselmuiden.
 
 
 
IXh. Leendert Cornelis van Dijke [529] (zn. van VIIId), geb. Kloetinge
31-8-1914, Oud Gereformeerd, later Ned. Herv., landbouwer, later
werkzaam in de wegenbouw, overl./begr. Goes/Kapelle 8/12-6-1992, tr.(1)
[379] Kapelle 4-9-1942 Adriana Jacomina Mol [926], geb. Kapelle 3-4-1918
overl./begr. Kapelle 8/11-12-1958, dr. van Willem Mol [927] en Catharina
Zegers [928].
Dit gezin woonde in mei 1947 Dijkwelseweg C31, Kapelle, ult. 1958
Dijkwelseweg 70, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Catharina [930], geb. Kapelle 29-10-1944, tr. [382]
9-8-1968 N.D. Ribbens [931].
2. Willem Leendert [932], geb. Kapelle 6-9-1946, volgt Xi.
3. Catharina Anna [933], geb. Kapelle 18-4-1950, tr. [383] 24-10-1969
J.P. van Schaik [934].
 
Leendert Cornelis van Dijke, tr.(2) [381] Kapelle 11-5-1962 Leuntje
Westrate [929], geb. Vlissingen 14-11-1922.
Leuntje woonde ult. 1992 Bruelisstraat 24, Kapelle.
 
Uit dit huwelijk:
1. Leuntje Jannetje Leonie [935], geb. Goes 8-2-1963, ult. 1998
wonende Klaasputhoek 5, Kloetinge.
 
 
 
IXi. Adriaan (Adrian) Van Dyke [632] (zn. van VIIIe), geb. Sint Philipsland
31-1-1877, machinebankwerker/monteur, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
25-3-1943, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A., tr.(1) [433] Adriana
Pieternella (Jennie) Luijk [1044], geb. verm. Sint Philipsland 1875,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1924, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A..
 
Uit dit huwelijk:
1. Clayton (Cornelius) [1050], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 10-2-1908
volgt Xj.
2. Milton [1046], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 4-4-1909, overl./begr.
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 14/20-6-1983, tr. [435] Martha N.N. [1047]
geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 17-1-1915, overl. verm. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 14-7-1983.
3. Lawrence [1048], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 17-10-1910,
overl. 4-6-2004, tr. [436] Jennie Boss [1049], geb. verm. Grand Rapids,
Mi., U.S.A. 8-10-1917. Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen.
4. Harold [1051], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 8-1912, overl.
verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 28-10-1912.
 
Adriaan (Adrian) Van Dyke, tr.(2) [434] Lena de Korne [1045].
 
 
 
IXj. Cornelis (Cornelius) Van Dyke [633] (zn. van VIIIe), geb. Sint
Philipsland 1-5-1878, schrijnwerker/meubelmaker, overl. Grand Rapids,
Mi., U.S.A. 1939, tr. [437] Jessie Reitberg [1052], geb. verm. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 1880, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1930, begr.
Grand Rapids, Mi., U.S.A..
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia L. [1053], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 24-11-1903,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 7-7-1994, begr. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A., tr. [438] John Hoolsema [1054], geb. verm. Grand Rapids,
Mi., U.S.A. 15-4-1890, overl. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1953.
2. Albert C. [1055], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 20-4-1907,
volgt Xk.
 
 
 
IXk. Marinus (Martin) Van Dyke [636] (zn. van VIIIe), geb. Sint Philipsland
25-5-1882, metselaar, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1952, tr. [439]
Cornelia Defouw [1056], geb. 1886, overl. verm. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 1946, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A..
 
Uit dit huwelijk:
1. Cleon Jay [1057], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 11-5-1913,
volgt Xl.
2. Iva Margarite [1058], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 19-1-1917
tr. [440] Jack Bates [1059], geb. 16-9-1914, overl. 24-11-1990.
3. Marvin John (Bud) [1060], geb. 19-6-1918, overl. 3-11-1977, tr.
[441] Jean Hoedeman [1061], geb. 18-10-1917, overl. 1-11-1982.
4. Lorraine Anne [1062], geb. 22-7-1922, overl. 4-7-1991, tr. [442]
George McClellan [1063], geb. 22-1-1908, overl. 4-2-1980.
5. Lawrence Henry [1064], geb. 3-5-1924, overl. 9-2-1982, tr. [443]
Rosilla Reidt [1065].
6. Raymond Thomas [1066], geb. 28-3-1929, tr. [444] Margaret Kooiman
[1067].
 
 
 
IXl. Cent Van Dyke [640] (zn. van VIIIe), geb. Sint Philipsland 15-3-1887,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1937, begr. Garfield Cemetery, tr.
[445] Elizabeth de Blaaij [1068], geb. verm. Sint Philipsland 1884,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1954, begr. Garfield Cemetery, dr. van
Isaac de Blaaij [1817] en Adriana N.N. [1818].
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia [1069], geb. 1909, overl. 11-6-1989, begr. Dutton, Mi, USA,
tr. [446] Cornelius Gebuys [1070], geb. 1909, overl. 19-11-1979,
begr. Dutton, Mi, USA.
2. Isaac [1071], geb. 13-10-1912, volgt Xm.
3. Jennie [1074], geb. 22-4-1917, tr. [448] John Walma [1075], geb.
12-11-1916.
 
 
 
IXm. Lawrence (Louis) Van Dyke [643] (zn. van VIIIe), geb. verm. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 1892, verhuizer, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1971, begr. Fairplains Cemetery, tr. [449] Cornelia(Kate) Schriver
[1076], geb. 1893, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1970, begr.
Fairplains Cemetery.
 
Uit dit huwelijk:
1. Donald Cornelius [1077], geb. 23-10-1929, volgt Xn.
 
 
 
IXn. Adrian Van Dyke [763] (zn. van VIIIf), geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
11-11-1892, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 27-4-1948, begr. Grand
Rapids, Mi., U.S.A., tr.(1) [501] Susan VanderLinde [1189], geb. 1893,
overl. 1922, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A..
 
Uit dit huwelijk:
1. Adrian Fredrick [1190], geb. 8-2-1916, volgt Xo.
2. Jean Marian [1191], geb. 24-2-1921, tr. [503] Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 13-6-1946 Lambert Zwart [1192], geb. 6-6-1917, overl.
Jenison, Mi, USA 22-6-1970.
 
Adrian Van Dyke, tr.(2) [502] Johanna (Josephine) DeLeeuw [1193], geb.
19-4-1896, overl. 4-10-1988, begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
 
 
 
IXo. Isaac Van Dyke [773] (zn. van VIIIf), geb. Cascade Township,Mi.,USA
17-4-1906, overl./begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A./Chapel Hill Cemetery
13/16-4-1988, tr. [504] Evelyn Dalson [1194], geb. 1907.
 
Uit dit huwelijk:
1. Mary Ann [1195], geb. 26-10-1930, tr.(1) [505] Max Rayburn [1196],
geb. 13-8-1926, tr.(2) [506] Robert Hollebeek [1197], geb. 6-7-1921.
2. Barbara Jean [1198], geb. 25-12-1931, tr. [507] William Harris
Henderson [1199], geb. 28-5-1927.
3. Richard Edward [1200], geb. 3-2-1933, tr. [508] Martina Van Dyke
[1201], geb. 15-2-1933.
4. Carol Sue [1202], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1-3-1936, tr. [509]
Albert Richard Talsma [1203], geb. 25-12-1934.
5. James Robert [1204], geb. 20-6-1938, volgt Xp.
6. Sally Jo [1206], geb. 8-7-1945, tr. [511] Stephen R. Turner [1207],
geb. 16-3-1943.
7. Roger Alan [1208], geb. 14-7-1948, tr. [512] Janice K. Suttorp
[1209], geb. 8-7-1950.
 
 
 
IXp. Adrian (Edward/Ed) Van Dyke [785] (zn. van VIIIg), geb./ged.(ned.herv.)
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 9-3-1892/29-10-1893, overl. in het huis van
zijn dochter Sharon in Californi‰ 11-3-1968, begr. Evergreen Park,
Illinois, tr.(1) [515] Chicago, Illinois, USA 9-9-1916 Hazel Marie
Scofield [1214], geb. Niles, Mi, USA 14-2-1893, overl. Chicago,
Illinois, USA 15-6-1928, begr. Garfield Cemetery.
 
Uit dit huwelijk:
1. Edward Kermit [1215], geb. 22-3-1918, overl. Kankakee, Illinois, USA
20-9-1933, begr. Garfield Cemetery.
2. Muriel Lavina [1216], geb. 13-4-1922, tr.(1) [517] Frederick M. Behr
[1217].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
Muriel Lavina, tr.(2) [518] Romney Scott [1218].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
Muriel Lavina, tr.(3) [519] James Carmickle [1219].
3. Gloria May [1220], geb. 16-5-1926, tr. [520] Fort Meyers, Florida,
USA 5-11-1944 Joe Doerfler [1221], geb. New York City, N.Y., USA
29-7-1922.
Dit gezin woonde ult. 1995: 3046 Palmer Ct., Flossmoor, Illinois
60422.
 
Adrian (Edward/Ed) Van Dyke, tr.(2) [516] na 1928 Blanche Dunning [1224]
geb. 13-1-1909, overl. Markham, Illinois, USA 13-5-1975.
Uit dit huwelijk:
1. Sharon [1222], geb. Harvey, Illinois, USA 20-1-1943, tr. [521] Paul
Lindsey [1223].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
2. Noreen [1225], geb. Harvey, Illinois, USA 4-11-1947.
 
 
 
IXq. Cornelius (Clayton) Van Dyke [787] (zn. van VIIIg), geb./ged. Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 1-11-1894/21-6-1896, overl./begr. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A./Garfield Cemetery 19/22-5-1996, tr. [522] Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 12-9-1917 Mary Faasse [1226], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
18-7-1894, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 2-4-1989, begr. Garfield
Cemetery.
Clayton was lid van de Eerste Nederlandse Hervormde Gemeente.
 
Uit dit huwelijk:
1. John [1227], geb. Washington D. C., USA 30-7-1918, overl. Washington
D. C., USA 28-8-1918.
2. Ruth Adrianna [1228], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 19-11-1919, tr.
[523] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 19-2-1943 Adrian Faasse [1229].
3. Jane [1230], geb. 23-5-1921, tr.(1) [524] Grand Rapids, Mi., U.S.A.
6-5-1943 Leonard van 't Hof [1231].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
Jane, tr.(2) [525] verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 15-12-1964
Clinton Peck [1232].
4. John [1233], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 9-8-1923, volgt Xq.
5. Nellie [1234], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 12-2-1925, tr. [526]
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 30-4-1949 Adrian Kaan [1235], overl./begr.
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 5/7-6-1997.
6. Laura Margaret [1236], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 9-11-1926, tr.
[527] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 11-8-1948 John Peter DeVries [1237],
overl. 12-7-1995.
7. Josephine [1238], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 20-3-1931, tr.
[528] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 5-8-1952 James Brandt [1239].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
8. Marianne [1240], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 16-6-1934,
volgt Xr.
9. Lois (vr) [1242], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 9-4-1936,
overl./begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 17/19-11-1992, tr. [530]
5-12-1981 Ivan Wheland [1243].
Lois was lid van de Eerste Nederlandse Hervormde Gemeente.
 
 
 
IXr. Marinus Johannes (Martin) Van Dyke [795] (zn. van VIIIg),
geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids, Mi., U.S.A. 21-8-1904/25-2-1906,
overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 28-11-1986, begr. Garfield Cemetery,
tr.(1) [531] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 1-3-1928 Laura Marion DeWinter
[1244], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 17-6-1909, overl. Detroit,
Michigan, USA 11-11-1969.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. James Robert [1245], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 12-9-1928 ,
werkzaam bij Traverse City State Hospital, daarna in dienst van de
staat Michigan, vrijwilligerswerk bij Cherryland Humane Society.
Veteraan in het Amerikaanse leger, in Afrika dienst gedaan als
geneeskundige gedurende het Koreaanse conflict, volgt Xs.
 
Marinus Johannes (Martin) Van Dyke, tr.(2) [532] Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 11-8-1951 Gertrude N. Quackenbush [1246], geb. Fyfe Lake,
Michigan, USA 3-3-1913, overl./begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
29-9/2-10-1990.
 
 
 
IXs. Johannes Marinus (John/Jack) Van Dyke [796] (zn. van VIIIg),
geb./ged.(ned.herv.) Grand Rapids, Mi., U.S.A. 22-6/10-10-1908, zakenman
overl./begr. Lansing, Mi, USA/Lansing(Mt.Hope Cemetery) 20/23-3-1991,
tr. [707] Lansing, Mi, USA 16-1-1937 Barbara Winnifred George [1716],
geb. Fostoria, Ohio, USA 3-1-1914, overl. Lansing, Mi, USA 30-7-1969,
begr. Lansing(Mt.Hope Cemetery).
Johannes heeft in Grand Rapids de Madison School en de South High
School gevolgd. Vervolgens bezocht hij 2 jaar de Davenport
zakenhogeschool en studeerde economie. Gedurende 3« jaar was
Johannes in dienst van The Berkey & Gay Furniture Company
(meubilair). Op dokter's advies nam hij ontslag en vertrok naar
Texas waar hij 8 maanden op een boerderij werkte. Hij keerde terug
naar Berkey & Gay maar na 1 jaar ging deze zaak failliet. Vervolgens
ging Johannes werken op het Grand Rapidskantoor van de Hollandse
Ovenmaatschappij. Aangezien de zaken daar niet zo goed gingen
vertrok hij naar Lansing en ging ca 2 jaar werken voor Sears
Roebuck.
Hij ontmoette daar Barbara George met wie hij 2 jaar later is
getrouwd. Hij werkte achtereenvolgens 2 jaar voor de Lansing Credit
Exchange en 13 jaar voor een auto-eigenaren
verzekeringsmaatschappij, eerst als schrijver, later was Johannes
belast met de inkoop van alle noodzakelijke formulieren, leveringen
etc. Hierna ging hij werken bij de staat Michigan -
comptabiliteits-divisie - waar hij was belast met het invoeren van
een inventaris-systeem voor alle bezittingen van de staat. Hij heeft
hiervoor niet alleen de procedure vastgesteld, maar hij had een staf
van 9 personen, die in de staat rondreisden en die in elk
departement een inventaris maakten van de bezittingen.
Intussen waren een zoon en een dochter geboren, die de trots en de
blijdschap van de Van Dijke-familie waren. Na 2 jaar ziekbed is
Barbara in 1969 overleden. Ze heeft haar oudste kleinkind gezien
maar de andere 3 kleinkinderen werden na 1969 geboren. Johannes'
laatste job voor de staat van Michigan was het liquideren van de
Kinchloe Air Base te Kinross, Michigan, en het vaststellen van een
inventarisuitrusting van de staatsgevangenis, die aldaar was
gevestigd. In 1978 is Johannes met pensioen gegaan na 28 jaar
dienstverband. In 1943 kwam hij bij de Okemos Community Church als
koordirekteur op verzoek van ds. Harold Jayne. 9 jaar later heeft
hij deze functie neergelegd, nadat hij een muziek-bibliotheek had
gesticht.
Nog later werd hij benoemd tot lid van het muziek-bestuur. Gedurende
meer dan 45 jaar was Johannes lid van de Okemos Broederschapskerk.
Hij werd door de gouverneur van de staat van Michigan aangesteld om
het programma vast te stellen voor de zustersteden met Japan, na
zijn pensionering is hij hiermede verdergegaan. Hij was lid en
voormalig president (1976) van de Okemos Kiwanis Club. Gedurende
vele jaren was hij koorleider van het Okemos kerkgenootschap.
Johannes is naast zijn vrouw begraven op de Glendalebegraafplaats te
Okemos, Michigan. Hij heeft zijn naam wettelijk gewijzigd in John
Van Dyke toen hij op 26-1-1970 zijn paspoort kreeg. Zijn vrienden
noemden hem Jack, zijn familie "Johnnie".
Het laatste woonadres van dit echtpaar was 2700 Burcham Drive, East
Lansing, Michigan, U.S.A.
 
Uit dit huwelijk:
1. Alan Robert [1717], geb. Charlotte, Mi, USA 24-4-1946, volgt Xt.
2. Kay Ellen [1718], geb. Lansing, Mi, USA 20-6-1947, Biblothecaris,
tr. [708] Okemos, MI, USA 28-8-1971 Kenneth George Fauth [1719],
geb. Owosso, Mi, USA 22-10-1943, Politicoloog.
 
 
 
IXt. Morris Van Dyke [797] (zn. van VIIIg), geb./ged.(ned.herv.) Grand
Rapids, Mi., U.S.A. 30-8-1909/4-10-1910, overl. Grand Rapids 2-4-2003,
tr.(1) [533] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 2-9-1937 Edith Lotterman [1247],
geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 30-4-1910, overl. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 26-5-1940, begr. Restlann Cemetery.
 
Uit dit huwelijk:
1. Marilyn Jean [1248], geb./ged. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1-3/25-6-1939, tr. [535] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 6-2-1959 Vernon
Ross Kuiper [1252], geb. Ellsworth, Michigan, USA 16-8-1934.
Vernon en Marilyn zijn door Dr. Jerome de Jong getrouwd in de
Immanuel Hervormde Kerk.
2. Barbara Ann [1249], geb./ged. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
29-4/6-9-1940, tr. [536] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 3-9-1959 David A.
DeGood [1253], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 31-5-1940.
David en Barbara zijn door Dr. Jerome de Jong getrouwd in de
Immanuel Hervormde Kerk.
 
Morris Van Dyke, tr.(2) [534] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 25-11-1943
Ardith Van Emst [1250], geb. Fremont, Michigan, USA 13-2-1919,
overl./begr. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 11/14-2-2000.
 
Uit dit huwelijk:
1. Sandra Kay [1251], geb./ged. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1-8/27-10-1946, natuurwetenschap gestudeerd aan de Grand Rapids
Junior College, tr. [537] Grand Rapids, Mi., U.S.A. 26-8-1966 Thomas
Clare Baas [1254], geb. Falmouth, Michigan, USA 14-11-1943 ,
straalvliegtuig-werktuigkundige in het Amerikaanse leger van
1961-1965, in 1969 graad gehaald in de luchtvaartmachinebouw aan de
Western Michigan University, vanaf 1965-1999 werkzaam voor General
Electric Company.
Thomas en Sandra zijn door Dr. Jerome de Jong getrouwd in de
Immanuel Hervormde Kerk. Het nieuwe pijporgel is bij die
gelegenheid voor de eerste keer in gebruik genomen.
Thomas heeft medewerking verleend bij het in kaart brengen van
de Amerikaanse Van Dijke's. De samensteller van deze genealogie
heeft Thomas enkele keren in ons land ontmoet, ult. 1998 wonende
6687 Apache Way, West Chester, Ohio 45069, USA.
 
 
 
IXu. Abraham van Dijke [552] (zn. van VIIIi), geb. Sint Philipsland 13-9-1913
tuindersknecht, overl. Leidschendam 1-5-1983, tr. [386] Sint Philipsland
19-7-1940 Hebrina Catharina Verhage [942], geb. Sint Philipsland
9-1-1917, landarbeidster, overl. Zoetermeer 13-8-1980, dr. van Jacob
Willem Verhage [943], landarbeider, en Izabella Cornelia Nieuwelink
[944].
Abraham is op 13-5-1946 met zijn gezin van Sint Philipsland naar
Zoetermeer vertrokken, toendertijd wonende Vlamingstr. 33, vanaf
1955 Zegwaartseweg 168, aldaar. Het gezin is in 1955 van Zoetermeer
naar Benthuizen vertrokken, waar Johannis lid is geworden van de
Gereformeerde Gemeente, diaken aldaar van 1960 tot 1968, in welk
jaar het gezin is teruggekeerd naar Zoetermeer, diaken aldaar van
1970 tot 1983, wonende van Galenstraat 5, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Lena Izabella [945], geb. Sint Philipsland 23-9-1940, overl./begr.
verm. Ridderkerk/Ridderkerk 6/11-10-2000, tr. [388] Zoetermeer
9-1-1964 Pieter Voorwinden [946], geb. Leiden 8-7-1940, overl.
Ridderkerk 31-1-2000, begr. ald. 4-2-2000.
Dit echtpaar woonde ult. 2000 Zwaluw 48, Ridderkerk.
2. Jacob Willem [947], geb. Sint Philipsland 21-10-1943, volgt Xu.
3. Izabella Cornelia [948], geb. Zoetermeer 26-11-1948, tr. [389]
Zoetermeer 14-1-1969 Willem Flach [949], geb. Ridderkerk 26-6-1947,
overl. Ridderkerk 6-3-1993.
Izabella woonde ult. 2010 Lagendijk 117, Ridderkerk.
4. Adriana [950], geb. Zoetermeer 16-5-1950, tr. [390] Zoetermeer
20-12-1972 Cornelis Weening [951], geb. Zoetermeer 14-5-1946.
Dit gezin woonde ult. 2010 Muzieklaan 57, Zoetermeer.
5. Maria [952], geb. Zoetermeer 10-9-1952, tr. [391] Zoetermeer
13-12-1978 Johannes Leune [953], geb. Benthuizen 30-5-1948.
Dit gezin woonde ult. 2000 Dr. Tilanuslaan 16, Woerden, ult.
2010 Oudelandseweg 42/B, aldaar.
6. Neeltje Abrahamina [954], geb. Zoetermeer 4-2-1954, tr. [392]
Zoetermeer 20-4-1977 Maarten Jan Paul [955], geb. Sliedrecht
13-3-1955, Dr. predikant, zn. van Hendrik Paul [2380] en Aaltje Bos
[2381].
Dit gezin woonde ult. 2010 Marshalldreef 26, Ede (Gld).
7. Adriaan [956], geb. Zoetermeer 11-7-1955, volgt Xv.
8. Krijn [957], geb. Zoetermeer 28-4-1958, volgt Xw.
 
 
 
IXv. Jan van Dijke [557] (zn. van VIIIi), geb. Sint Philipsland 5-8-1917,
aanvankelijk landbouwersknecht, later eigenaar van een
loon-sproeibedrijf, weer later begonnen met het telen van gladiolen, wat
is uitgegroeid tot een familiebedrijf waarin ook zijn zoons
participeerden. Op grote schaal werden, ook voor derden, gladiolen
geteeld, gerooid, gewassen en gedroogd en tenslotte werden de
gladiolenbollen exportklaar gemaakt, overl./begr. Sint Philipsland
21/25-2-1994, tr. [393] Sint Philipsland 26-2-1943 Hendrika Faasse [958]
geb. Sint Philipsland 12-6-1920, landarbeidster, dr. van Dingeman Faasse
[959], brandstoffenhandelaar, en Jannetje Hendrika den Braber [960], overl.
overl. Sint-Annaland 8-12-2006, begr. Sint Philipsland 12-12-2006.
Dit gezin woonde in mei 1947 Karreveld A 166, Sint Philipsland, ult.
1994 Stationsstr. 17, aldaar, Hendrika ult. 1998 Eendrachtstraat 46,
aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan [961], geb. Sint Philipsland 25-12-1943, volgt Xx.
2. Dingeman [962], geb. Sint Philipsland 15-1-1948, volgt Xy.
 
 
 
IXw. Jacob van Dijke [743] (zn. van VIIIj), geb. Nieuw- en Sint Joosland
3-8-1911, overl./begr. Goes/Borssele 19/24-1-1995, tr. [484] Borssele
7-7-1937 Cornelia Adriana Blok [1157], geb. Borssele 13-3-1913,
overl./begr. Borssele 23/28-9-1998, dr. van Jacobus Blok [1948] en
Maatje Meeuwse [1949].
Dit gezin woonde in mei 1947 Eelen D13a, Hellendoorn, ult. 1993
Kon.Julianastraat 3, Kloetinge, ult. 1995 Hollepoldersedijk 16a,
Borssele, waar Cornelia ult. 1998 nog woonachtig was.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Suzanna Maatje [1158], geb. Hellendoorn 11-3-1940, tr. [485]
Rotterdam 21-6-1962 Jan Blok [1159], geb. 30-1-1938.
Dit gezin woonde ult. 1998 Korenbloem 23, Barendrecht, vanaf
april 1999 Herfst 103, Dronten, ult. 2010 Metselaarsgilde 31, ald.
2. Jacobus Pieter [1160], geb. Hellendoorn 26-6-1948, volgt Xz.
3. Pieter Jacobus [1161], geb. Hellendoorn 28-1-1951, volgt Xaa.
 
 
 
IXx. Willem Cornelis van Dijke [744] (zn. van VIIIj), geb. Nieuw- en Sint
Joosland 30-9-1912, landbouwer, overl./begr. Hellendoorn 4/8-6-1966, tr.
[483] Hellendoorn 26-9-1940 Willemina Valk [1153], geb. Hellendoorn
29-9-1919, overl. 18-2-2002, dr. van Derk-Jan Valk [1954] en Fenna
Antonia Klein Rozeboom [1955].
Dit gezin woonde in mei 1947 Eelerberg D13c, Eelen en Rhaan, welk
adres is gewijzigd in Steenhaarweg 3, Hellendoorn, het laatste
woonadres van dit echtpaar. Willemina is in 1972 hertrouwd met Jan
Bendijk, ult. 2002 wonende Lage Esweg 3, Lemele.
Willem is gedurende 20 jaar secretaris geweest van de Landelijke
Rijvereniging "De Hertruiters" alsmede bestuurslid van de Prov.
Kring Overijssel. Hij is in oktober 1928 geslaagd voor het toela-
tingsexamen van de Rijkslandbouw-Winterschool te Goes, waarvoor
hij in april 1930 het diploma kreeg uitgereikt.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Suzanna Pieternella [1154], geb. Hellendoorn 17-10-1941, tr.
[805] Hellendoorn 19-12-1963 Johan Kloosterman [1956], geb. Kampen
12-10-1940, veehouder, zn. van Klaas Kloosterman [1957] en Johanna
Koers [1958].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Schuilenburgerweg 33a,
Hellendoorn.
2. Pieter [1156], geb. Hellendoorn 26-3-1946, volgt Xab.
3. Fenna Antonia Willemina [1155], geb. Hellendoorn 3-11-1961, ult.
2002 ongehuwd.
 
 
 
IXy. Jacob Pieter van Dijke [612] (zn. van VIIIk), geb. Groede 16-9-1916,
overl. Knokke (Belgi‰) 21-6-1999, crematie te Brugge (België) op
26-6-1999, tr. [430] Krabbendijke 9-7-1942 Apolonia Cornelia Blok [1039]
geb. Krabbendijke 21-4-1920.
Jacob heeft in april 1937 diploma behaald van de Rijkslandbouwwinter-
school te Goes
Hij heeft in 1942 het op de hofstede Baarzande te Groede
(Zeeuws-Vlaanderen) gevestigde bedrijf van zijn ouders overgenomen.
Op 12-10-1944 werden de schuur en de woning door oorlogshandelingen
verwoest. Het huis werd in 1950 herbouwd, de schuur in 1952. In 1985
werd de hofstede verkocht aan Daniël Jan Dees, toen woonachtig in de
Flevo-polder. Jacob was bij zijn overlijden het oudste lid van de
Lionsclub West Zeeuwsch-Vlaanderen.
Dit gezin woonde in mei 1947 O 138, Groede, ult. 1999 te Knokke.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria [1040], geb. Groede 19-1-1946, tr. [431] Jacob Buth
[1041], geb. Den Bommel 22-1-1944, ult. 1993 vaatchirurg in
Eindhoven.
Dit gezin woonde ult. 1969 Bentincklaan 67c, Rotterdam, ult.
1993 Eind 7, Son en Breughel, ult. 2010 Ruusbroeclaan 23,
Eindhoven.
2. Maria Johanna [1042], geb. Groede 14-6-1955, tr. [432] Frank Ernest
Helena Geijssens [1043], geb. Maldeghem (Belgi‰) 13-4-1954.
Dit gezin woonde ult. 1999 Berkenlaan 5, Lembeke (België) (Gem.
Kaprijke).
 
 
 
IXz. Dirkje Pieternella van Dijke [621] (dr. van VIIIl), geb. Sint
Philipsland 29-8-1906, [242].
 
Kind(eren):
1. Pieter Eliza [622], geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 11-2-1924 ,
elektricien, in 1944 verhuisd van Sint Philipsland (A169) naar St.
Bernardusstraat 37, Maastricht, in 1946 daarvandaan naar onbekende
bestemming vertrokken.
 
 
 
IXaa. Adrian Eddie VanDyke [823] (zn. van VIIIm), geb. Nieuw-Beijerland
9-10-1933, direkteur benzinemaatschappij, overl. Houston (Texas) 28-2-2009,
tr. [538] Kalamazoo,Mi, USA, 13-8-1954 Peggy Ann Warner [1255], geb. 14-12-1936.
In 1972 is dit gezin naar Texas vertrokken.
 
Uit dit huwelijk:
1. Judy (ook Judith) [1256], geb. 15-12-1953, tr. [539] Rich. O. Jefforson [1257].
Dit gezin woonde ult. 1995 in Oklahoma.
2. Adrian William [1258], geb. verm. Kalamazoo,Mi, USA 23-3-1955, volgt
Xac.
 
 
 
IXab. Leendert van Dijke [675] (zn. van VIIIn), geb. 's-Gravendeel 8-2-1911,
binnenschipper, overl./begr. Dordrecht/Heerjansdam 29-11/4-12-1997, tr.
[455] Zuid-Beijerland 28-5-1936 Willemina Aarnoudse [1089], geb. Sint
Philipsland 6-8-1914, overl. Dordrecht (Zorgcentrum "Vreedonk")
15-10-1996, begr. Heerjansdam 19-10-1996, dr. van Johannes Aarnoudse
[1842] en Elizabeth de Ruijter [1843].
Dit gezin woonde in mei 1947 Geldeloozepad 83, Dordrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella [1090], geb. Rotterdam 14-8-1937, tr. [742] Teunis Dirk
Wulffel‚ [1844], geb. Rotterdam 8-11-1930.
Dit echtpaar woonde ult. 1999 Mr. van Houtenstraat 25,
Ridderkerk.
2. Johannes Leendert [1091], geb. Dordrecht 22-12-1939 , tot 1971
schipper, vanaf 1974 Intern controleur, volgt Xad.
3. Leendert Johannes [1092], geb. Sint Philipsland 26-9-1942 , tot 1979
schipper, daarna ambtenaar Rijkswaterstaat, volgt Xae.
4. Janna Pieternella [1093], geb. Dordrecht 3-2-1947, tr. [743] Peter
Leopold Voet [1845], geb. Lünenburg (Dld) 16-11-1944.
5. Elizabeth [1094], geb. Dordrecht 26-10-1952, tr. [744] Willem
Klootwijk [1846], geb. Dordrecht 5-9-1948.
 
 
 
IXac. Johannes van Dijke [684] (zn. van VIIIn), geb. 's-Gravendeel 4-12-1915,
schipper motorschip "Corjo" (samengesteld uit de namen Cornelia en
Johannes), overl. Bruinisse 24-10-2009, begr. ald. 28-10-2009, tr.(1)
[456] Rotterdam 7-6-1939 Cornelia Oosters [1095], geb.
Zuid-Beijerland 23-12-1914, overl. Zierikzee 8-9-1978, dr. van Gerrit
Oosters [1096] en Elizabeth Maria van Leeuwen [1097].
Dit gezin woonde ult. 1947 Voorstraat 72, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Maria [1101], geb. Zuid-Beijerland 1-8-1940, overl./begr.
Dordrecht 11/16-4-1996, tr. [460] Bruinisse 22-1-1965 Frans Kik
[1102], geb. Bruinisse 30-8-1942.
Elizabeth is op 7-8-1964 van St.Ph. naar Rotterdam vertrokken,
in 1970 naar Dordrecht, ult. 1996 wonende Buiten Walevest 10,
aldaar, waar Frans ult. 2010 nog woonachtig is.
2. Pietje Johanna [1103], geb. Zuid-Beijerland 26-4-1943, tr. [461]
Krimpen a/d IJssel 29-12-1965 Willem Speksnijder [1104], geb.
Ouderkerk a/d IJssel 19-11-1936.
3. Adriaantje Anna Elizabeth [1105], geb. Sint Philipsland 31-5-1946,
overl. 8-11-2013, crematie Middelburg 13-11-2013, tr.(1)[462] Piet
Vis [1106], tr. (2) Bram Wilkens.
Na het door scheiding ontbonden huwelijk met Piet Vis is
Adriaantje op 22-3-1965 van Sint Philipsland naar Rotterdam
vertrokken, ult. 2013 wonende Oude Haven 31, Zierikzee.
4. Johannes [1107], geb. Rotterdam 29-11-1952, volgt Xaf.
 
Johannes van Dijke, tr.(2) [457] Ridderkerk 9-10-1979 Francina Antonia
Hendrina Magritha Visser [1098], geb. Ridderkerk 9-5-1937, dr. van
Gerardianus Visser [1099] en Adriaantje Plaisier [1100].
Dit kinderloze echtpaar woonde ult. 2009 Dr. de Kockstraat 83,
Bruinisse. Francina (roepnaam Frannie) heeft een bijdrage geleverd
aan het familie-onderzoek.
 
 
 
IXad. Jilles van Dijke [685] (zn. van VIIIn), geb. 's-Gravendeel 27-7-1917,
schipper, overl. Dordrecht 8-2-2004, begr. ald. 13-2-2004, tr. [463]
's-Gravendeel 1-10-1941 Elizabeth Snijders [118], geb. ’s-Gravendeel
22-11-1917, dr. van Aart Snijders [1906] en Hendrika Valk [1907].
Dit gezin woonde ult. 2004 Mazelaarsstraat 6, Dordrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Aart [1109], geb. Dordrecht 19-11-1942, volgt Xag.
2. Aart Johannes [1110], geb. 's-Gravendeel 4-5-1947, volgt Xah.
3. Jilles [1113], geb. Dordrecht 16-5-1950, volgt Xai.
4. Hendrika Pietje [1111], geb. Dordrecht 13-3-1957, overl.
Giessenburg 10-5-2005, begr. Giessen-Oudekerk 14-5-2005, tr. [464]
Giessenburg 28-12-1988 Jan Kuiper [1112], geb. Giessendam 29-5-1953,
zn. van Jan Kuiper [1914] en Aartje de Gier [1915].
Dit echtpaar, waaruit geen kinderen zijn geboren,
ult. 2010 wonende Bovenkerkseweg 82, Giessenburg.
5. Pieter Adrianus [1114], geb. Dordrecht 20-3-1960, volgt Xaj.
 
 
 
IXae. Pieter van Dijke [686] (zn. van VIIIn), geb. Sint Philipsland 6-3-1920,
schipper, overl. Gouda 28-2-2005, begr. Sprang-Capelle 5-3-2005, tr. [465]
Sint Philipsland 19-12-1946 Maria van den Berg [1115], geb. Bruinisse
1-3-1926, dr. van Cornelis van den Berg [1116] en Adriana Verwijs [1117].
Dit gezin woonde ult. 1998 Burg. Vermeulenstraat 7, Sprang-Capelle,
Maria woonde ult. 2010 te Capelle aan den IJssel.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis [1118], geb. Hoedekenskerke 1-6-1947, volgt Xak.
2. Adriana Pietje Cornelia [1119], geb. Waalwijk 23-7-1960, tr. [467]
Dussen 26-5-1988 Jan Zeeuw [1120], geb. Rotterdam 10-10-1963.
Dit gezin woonde ult. 2010 Bermweg 86, Capelle aan den IJssel.
 
 
 
IXaf. Johannes van Dijke [698] (zn. van VIIIo), geb. Zuid-Beijerland 6-6-1926,
ged. Sint Philipsland in de Oud Geref. Kerk 12-9-1926, schipper, overl.
Ridderkerk 19-4-2004, begr. Krimpen a/d IJssel 24-4-2004, tr.
[468] Sint Philipsland 9-4-1952 Janna Pieternella Domenie [1121], geb.
Sint Philipsland 28-6-1929, dr. van Willem Jan Domenie [1874], schipper,
en Helena Wilhelmina van den Bos [1875].
Dit gezin woonde in mei 1947 Bas Jungeriusstraat 250A, Rotterdam,
vervolgens Schepenstraat 17B, Krimpen aan den IJssel, vanaf 2-1-1994
Bazielkruid 82, aldaar. Johannes verblijft vanaf omstreeks 1995 in
Verpleeghuis Salem in Ridderkerk.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham [1122], geb. Rotterdam 11-8-1953, schipper, tr. [469]
Haamstede 18-4-1975 Gerritje Hendrika Pieternella van het Hoofd
[1123], geb. Dordrecht 20-6-1956, dr. van Adrianus van het Hoofd
[1876] en Adriaantje Janna van Sluis [1877].
Dit kinderloze echtpaar woonde ult. 1998 Schepenstraat 31D,
Krimpen aan den IJssel, ult. 2000 Pr. Bernhardstraat 19, aldaar.
2. Willem Jan [1124], geb. Terneuzen 9-4-1957, volgt Xal.
3. Marinus [1125], geb. Terneuzen 9-4-1957, volgt Xam.
 
 
 
IXag. Pieter Leendert van Dijke [604] (zn. van VIIIp), geb. Sint Philipsland
2-3-1930, schipper, overl. Goes 19-9-2003, begr. Zierikzee 24-9-2003,
tr. [427] Sint Philipsland 28-10-1959 Johanna Meijer
[1032], geb. Rotterdam 16-8-1934, dr. van Cornelis Marinus Meijer
[1033], winkelier te Rotterdam, en Neeltje Mol [1034].
Dit echtpaar woonde ult. 2003 Mastgatstraat 8, Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem Marinus [1035], geb. Steenbergen 6-12-1960, ult. 1995
ongehuwd.
2. Neeltje Maria Adriana [1036], geb. Sint Philipsland 23-9-1965, tr.
[429] Zierikzee 7-5-1993 Cornelis Johannes Jan van de Sande [1037],
geb. Zierikzee 11-6-1966.
Dit gezin woonde ult. 1995 Haringvlietstr. 22, Zierikzee, ult.
2010 Lange Sint Janstraat 32, aldaar.
3. Cornelia Adriana Machilina [1038], geb. Roosendaal 24-5-1971.
 
 
 
IXah. Adriaan Jacobus van Dijke [833] (zn. van VIIIs), geb. Sint Philipsland
17-6-1897, landbouwer, van 10-11-1919-1942 pachter van de hofstede 'De
Wiel' te Nisse, overl. Nisse 17-12-1943, tr. [542] Krabbendijke
15-9-1919 Catharina Cornelia Krijger [1262], geb. Krabbendijke 15-3-1896
overl. Goes (Huize 'Randwijck') 16-10-1987, crematie Middelburg 20-10-1987,
dr. van Joseph Pieter Krijger [1263] en Belia Boudewijna de Graaff
[1264].
 
Uit dit huwelijk:
1. Jozina Belia [1265], geb. Nisse 9-9-1920, overl. Rotterdam 1-8-1997,
tr. [544] Nisse 15-6-1944 Joost Jacobus de Koeijer [1266], geb.
Yerseke 26-9-1915, overl. Ede (Gld) 6-11-1999.
Jozina is op 1-9-1937 toegelaten tot de Rijkskweekschool te Middelburg
(Pedagogische Academie voor Basisonderwijs = PABO), ontslagen
aldaar op 22-6-1940.
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Nolensstraat 35A, Rotterdam.
Joost heeft het laatste deel van zijn leven korte tijd in Ede
gewoond.
2. Boudewijn Abraham [1267], geb. Nisse 31-3-1922 landbouwer/pachter
van de hofstede 'De Wiel' te Nisse, volgt Xan.
3. Abraham [1270], geb. Nisse 13-10-1923, vertegenwoordiger
landbouwersknecht en handelaar, overl. Goes 24-6-1991, crematie
Middelburg 28-6-1991, tr. [546] Nisse 16-8-1957 Annigje Aafje de Vries
[1271], geb. Utrecht 21-11-1930, overl. Goes 8-4-2012, crematie
Middelburg 13-4-2012.
Dit kinderloze echtpaar woonde ult. 1991 Witte de Withstraat 3,
Goes, waar Annigje ult. 2012 nog woonachtig was.
 
 
 
IXai. Jacobus Anthonie van Dijke [832] (zn. van VIIIs), geb. 's-Gravenpolder
30-12-1898, landbouwer, overl. Dronten 26-9-1979, otr/tr.(1) [540]
Tholen 16/31-5-1928 Elisabeth Cornelia Olivia van Nieuwenhuijzen [1259],
geb.Kortgene 9-3-1901, overl./begr. Zuidzande 20/23-12-1950, dr. van
Johannis Karel van Nieuwenhuijzen [2297] en Tannetje Kornelia van
Nieuwenhuijze [2298].
Dit gezin is in 1934 in Zuidzande gekomen waar men de hoeve in
Groote Bladelijnspolder heeft betrokken, in 1947 plaatselijk bekend W29.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannis Abraham [1261], geb. Zuidzande 17-4-1940, volgt Xao.
 
Jacobus Anthonie van Dijke, tr.(2) [541] 's-Heer Arendskerke 25-2-1953
Elisabeth Adriana de Vlieger [1260], geb. Nieuw- en Sint Joosland
3-9-1910, overl./begr. Dronten 15/19-12-1991.
Dit kinderloze echtpaar woonde achtereenvolgens in Cadzand, Kampen
en Dronten.
 
 
 
IXaj. Pieter van Dijke [834] (zn. van VIIIs), geb. 's-Gravenpolder 3-4-1902,
landbouwer, overl. Goes 6-5-1971, tr. [549] Colijnsplaat 13-7-1927
Jacomina Pieternella Dees [1272], geb. Zaamslag 11-9-1903, overl. Goes
9-4-1974.
Dit echtpaar is in 1927 uit Zuid-Beveland naar de hofstede 'Den
eersten Noorman' in Zuidzande gekomen waar men in 1935 een nieuwe
schuur liet bouwen. Vanaf 1943 wonende Emelissedijk 12, Colijnsplaat,
ult. 1971 Bernhardstraat 24, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jozina Adriana [1273], geb. Cadzand 30-12-1928, overl. Kortgene
1-12-1996, tr. [550] Kortgene 25-3-1954 Marinus Jacobus Wiskerke
[1274], geb. Kortgene 8-2-1923, huisarts, overl. Barendrecht
21-11-1999, crematie Middelburg 26-11-1999.
Dit gezin woonde ult. 1998 Bernhardstraat 17 D, Kortgene, waar
Marinus bij zijn overlijden nog woonachtig was.
2. Adriana Jozina [1275], geb. Cadzand 15-3-1932, overl. Middelburg
24-2-2008, crematie ald. 29-2-2008, tr. [551] Kortgene 27-3-1953
Charles Louis Verhoeven [1276], geb. Goes 26-12-1925,
zeeman.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding. Adriana woonde ult.
1998 Eendrachtsweg 1, Middelburg.
3. Abraham Jacobus [1277], geb. Cadzand 19-1-1935, volgt Xap.
4. Jacobus Abraham [1278], geb. Cadzand 17-12-1938, volgt Xaq.
5. Adriaan Pieter [1282], geb. Cadzand 20-5-1941, volgt Xar.
6. Franklin Jacobus [1283], geb. Colijnsplaat 9-6-1945, volgt Xas.
 
 
 
IXak. Anthonie Gerardus van Dijke [835] (zn. van VIIIs), geb. 's-Gravenpolder
19-7-1905, landbouwer, overl./begr. Goes 26/29-9-1965, otr/tr. [553]
Wolphaartsdijk 29-5/18-6-1928 Sara Maria Jacomina de Jager [1284], geb.
Wolphaartsdijk 5-6-1907, overl./begr. Rilland/Middelburg 25/29-3-1986.
Anthonie was pachter van de kapitale hofstede "Landlust", die werd
gebouwd in 1847, een jaar nadat een schorrengebied in de voormalige
gemeente Wolphaartsdijk was bedijkt, waardoor "De Perponcherpolder"
ontstond, een polder, die ult. 1996 behoorde tot de gemeente Goes.
De hofstede bestaat o.a. uit een fraaie woning met halfronde
bovenramen, wat uniek is voor de streek. Van 1847 tot 1996 heeft
"Landlust" een 8-tal eigenaars gehad en evenzovele pachters. Vanaf
1870 is de pacht in dezelfde familie gebleven, zij het met een
vertakking naar de vrouwelijke lijn. De fam. Adriaan de Jager -
Vermeule pachtte de hofstede van 1883 tot 1903. In 1928 is de pacht
overgegaan op de familie Van Dijke - de Jager.
Anthonie is in februari 1932 gekozen als lid van de commissie van toe-
zicht op de jaarvergadering van de Vereniging Landbouw en Veeteelt te
Wolphaartsdijk.
Anthonie was vrijgesteld als gewoon dienstplichtige wegens broeder-
Dienst.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham [1285], geb. Wolphaartsdijk 31-5-1931, volgt Xat.
2. Laura Adriana [1286], geb. Wolphaartsdijk 25-6-1934, tr. [554] Goes
11-12-1957 Willem Hendrik van Gorsel [1287], geb. Tholen 16-5-1935,
zn. van Johannis Evert van Gorsel [1288] en Adriana van
Nieuwenhuijzen [1289].
Dit gezin woonde ult. 1998 Luchtenburgseweg 6, Tholen.
 
 
 
IXal. Jacobus Adriaan van Dijke [871] (zn. van VIIIt), geb. Klaaswaal
15-1-1906, landbouwer, overl./begr. Rotterdam/Klaaswaal 13/17-8-1964,
tr. [574] Oud-Beijerland 7-11-1928 Marie Johanna van der Linde [1332],
geb. Oud-Beijerland 8-5-1908, dr. van Pieter Adriaan van der Linde
[1858] en Magdalena Levina van der Cingel [1931].
Dit gezin woonde in mei 1947 Nieuw Cromstr.dijk 449, Klaaswaal, ult.
1964 Koninginneweg 103, Oud-Beijerland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Tanna Jacoba [1333], geb. Klaaswaal 15-1-1931, tr. [575] 25-3-1954
Jac. van der Waal [1334], geb. Klaaswaal.
2. Magdalena Levina [1335], geb. Klaaswaal 14-6-1932, overl. Markham
Moor (Engeland) 14-2-1996, tr. [576] Klaaswaal 9-1-1958 Jacob de
Jongh [1336], geb. Mijnsheerenland 12-8-1931.
Dit gezin woonde in 1957 Blaakschedijk 252, Klaaswaal.
3. Martina Jacomina [1337], geb. Klaaswaal 28-2-1934, overl. 3-5-2007,
tr. [577] 6-6-1956 P.C. Mast [1338].
Dit gezin woonde ult. 1960 Arent van Lierstraat 38, Puttershoek.
4. Adriana Pieternella [1339], geb. Klaaswaal 15-6-1938, tr. [578]
28-12-1960 Abraham Joos Cornelis van de Velde [1340], geb.
22-12-1935, zn. van Jan Cornelis Jacobus van de Velde [1341] en
Elisabeth Wilhelmina Steendijk [1342].
Dit gezin woonde in 1960 Boomdijk 4, Klaaswaal, ult. 2010
Patrijs 2, Maasdam.
 
 
 
IXam. Adriaan Marinus van Dijke [857] (zn. van VIIIu), geb. Sint Philipsland
20-2-1915, landbouwer, overl./begr. Bergen op Zoom/Tholen 19/23-12-1998,
tr. [561] Nieuw-Beijerland 21-11-1946 Lena Jacoba de Heer [856], geb.
Piershil 1-8-1922, overl./begr. Tholen 1/7-5-2013, dr. van Adrianus Johannes
de Heer [1302], landbouwer, en Elisabeth Geertrui Zoeteman [1303].
Dit gezin woonde in mei 1947 op boerderij "De Slaakhoeve", gelegen
in de in 1907 tot stand gekomen Prins Hendrikpolder (waterschap in
de gemeenten Sint Philipsland (Zeeland) en Steenbergen
(Noord-Brabant). De boerderij is ca 3 km buiten Sint Philipsland
gelegen, behorende tot de gemeente Steenbergen. Adriaan heeft bij de
boerderij een woonhuis voor zijn gezin laten bouwen. Lena woonde
voor haar huwelijk op een boerderij te Piershil, gelegen onder
Nieuw-Beijerland, welke boerderij ult. 2000 nog steeds wordt bewoond
door een familie de Heer (adres: Kreekkant 4, Piershil). Lena woonde
ult. 2013 in Tholen in een aanleunwoning van Zorgcentrum "Ten Anker",
Prins Clauslaan 3.
 
Uit dit huwelijk:
1. Karel Willem [1304], geb. Steenbergen 6-7-1947, volgt Xau.
2. Adrianus Johannes [1305], geb. Steenbergen 13-5-1949, volgt Xav.
3. Elisabeth Geertrui [1306], geb. Steenbergen 5-6-1950, tr. [563] Joos
de Regt [1307], geb. Kapelle 13-10-1950, landbouwer.
Dit gezin woonde ult. 2010 ’s-Gravenpolderse Oudedijk 1, Kapelle.
4. Elisabeth Pieternella [1308], geb. Steenbergen 25-11-1953, tr. [564]
Steenbergen 12-9-1975 Gabriël Gerard de Neve [1309], geb.
Steenbergen 15-2-1948, verkoopleider, ult. 1998 acc. manager Firma
Koudijs-Wouda Mengvoeders, zn. van Willem Pieter de Neve [1312] en
Soetje Timmers [1313].
Dit gezin woonde ult. 2013 v. Gaverenlaan 27, Steenbergen.
5. Johannes-Jan [1310], geb. Steenbergen 21-6-1957, tr. [585] Yvonne
Willemijntje Wollendorf [1356], geb. Den Haag 6-6-1955.
Dit kinderloze huwelijk is ontbonden door scheiding.
Johannes-Jan woonde ult. 1998, ongehuwd zijnde, Herelsestraat
90, Heerle, ult. 2013 in Bergen op Zoom.
6. Helena Adriana Jacoba [1311], geb. Steenbergen 17-9-1963.
Linda woonde ult. 1998, ongehuwd zijnde, Koestraat 11,
Middelburg.
 
 
 
IXan. Marinus Cornelis van Dijke [858] (zn. van VIIIu), geb. Sint Philipsland
18-2-1916, overl. Tholen 5-2-2004, begr. ald. 10-2-2004, landbouwer en
eigenaar van de boerderij 'Slaakhoeve', tr. [566] Piershil 14-5-1941
Magcheltje van Bergeijk [1314], geb. Piershil 31-10-1914, dr. van Adam
van Bergeijk [861], landbouwer, en Aartje Neeltje Maria Barendregt [862].
Huwelijksgetuigen: Adriaan Marinus van Dijke, oud 26 jaren,
landbouwer, wonende te Steenbergen, broer van de bruidegom, en
Hendrik van Bergeijk, oud 47 jaren, landbouwer, wonende te Piershil.
Dit gezin woonde in mei 1947 op boerderij "De Slaakhoeve", gelegen
in de in 1907 tot stand gekomen Prins Hendrikpolder (waterschap in
de gemeenten Sint Philipsland (Zeeland) en Steenbergen
(Noord-Brabant). De boerderij staat ca 3 km buiten Sint Philipsland,
maar behoort tot de gemeente Steenbergen. Het echtpaar woonde ult.
1981 Stationsstraat 3, St Philipsland, ult. juni 1999 Zorgcentrum
Ten Anker, Prins Clauslaan 7, Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Pieternella [1317], geb. Steenbergen 29-3-1942, overl.
Nieuwdorp 17-10-2006, tr. [568] Steenbergen 4-12-1970 Jacobus Cornelis van As
[1318], geb. Oosterland 24-6-1935.
Het echtpaar woonde ult. 2006 Pr. Margrietstraat 85, Nieuwdorp (Zld) waar Jacobus
ult. 2013 nog steeds woonachtig is.
2. Karel Willem [1319], geb. Steenbergen ("Slaakhoeve") 9-2-1944, volgt
Xaw.
3. Adam [1320], geb. Steenbergen 31-5-1947, volgt Xax.
4. Aartje Neeltje Maria [1321], geb. Steenbergen 26-1-1952, tr. [569]
Veere 20-12-1973 Franciscus de Nooyer [1322].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding in juni 1981. Aartje
woonde ult. 2000 in Middelburg.
5. Jannetje [1323], geb. Steenbergen 1-12-1954, tot 1994
kraamverzorgster, overl. Wissenkerke 15-4-2007, begr. ald. 20-4-2007,
tr. [811] Kapelle 9-1993 (Ko)Jacobus Adriaan Koeman 1967], geb.
Wemeldinge 20-7-1957, zn. van Jacobus Adriaan Koeman [1968] en
Johanna Catarina Tannetje Burger [1969].
Dit gezin woonde ult. 2000 Orisantstraat 1, Wissekerke.
6. Suzanna Geertruida [1324], geb. Steenbergen 24-8-1962, tr. [570]
Sint Philipsland 5-6-1987 William Legh Banfield [1325], geb.
Brighton, Engeland 12-10-1959, landmeter, zn. van Joseph Marcus
Banfield [1326], aannemer, en Gerritje van Leeuwen [1327].
William is van Britse nationaliteit en woonde in 1987 te
Scherpenzeel. Huw. get.: Joseph Marcus Banfield, vader van de
bruidegom, en Jannetje van Dijke, zuster van de bruid. Dit gezin
woonde ult. 2000 Fluitekruidlaan 54, Scherpenzeel (Gld.).
 
 
 
IXao. Abraham van Dijke [867] (zn. van VIIIu), geb. Steenbergen 15-4-1920,
overl. Binnenmaas 25-6-1998, tr. [572] Numansdorp 22-1-1946 Anthonia de
Bruijne [1328], geb. Numansdorp 12-5-1917, dr. van Hendrik Pieter de
Bruijne [1329] en Lidewij Tol [1330].
Voor haar huwelijk woonde Anthonia (Toos) in Numansdorp op Lize's
Hoeve en Abraham (Bram) op de boerderij 'Slaakhoeve' in Sint
Philipsland. Na hun huwelijk woonden zij op een mooie boerderij
in Mijnsheerenland op het adres Hoflaan 1, waar Abraham tot zijn
overlijden heeft gewoond.
 
Uit dit huwelijk:
1. Karel Willem [1331], geb. Mijnsheerenland 14-1-1950, volgt Xay.
 
 
 
IXap. Adriaan Marinus van Dijke [843] (zn. van VIIIv), geb. Sint Philipsland
14-4-1918 (tweeling), landbouwer en fruitteler, overl./begr. Tholen/Sint
Philipsland 22/27-9-1999, tr. [556] Ooltgensplaat 16-9-1948 Geertruida
Adriana van Nieuwenhuijzen [1290], geb. Ooltgensplaat 26-2-1925.
Voor hun huwelijk woonde Adriaan op boerderij 'Bouwlust' te Sint
Philipsland, Geertruida op (boerderij) 'Buitenlust' te
Ooltgensplaat. Na hun huwelijk woonden zij op boerderij 'Hoge Bomen'
te Sint Philipsland, ult. 1999 Gladiolenstraat 28, aldaar.
In april 1937 heeft Adriaan het diploma behaald aan de Rijkslandbouw-
winterschool te Goes.
In 1968 was hij voorzitter van de Weegbrugvereniging ’’Haven’’ te
Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Marinus [1291], geb. Sint Philipsland 10-2-1950, volgt Xaz.
 
 
 
IXaq. Abraham Pieter Karel van Dijke [851] (zn. van VIIIv), geb. Sint
Philipsland 25-8-1925, landbouwer en fruitteler, overl. Zierikzee
6-3-2014, crematie aldaar, tr. [557] Aalten 5-3-1952 Dela Elisabeth
Wisselink [1292], geb. Aalten 19-11-1928.
Abraham woonde in 1947 Oude Polder B1, Sint Philipsland (=boerderij
"Bouwlust"), later heeft hij met zijn gezin de in de Oude Polder
gelegen boerderij "De Hooge Boomen" bewoond. Het echtpaar woonde
ult. 2014 Nieuwe Haven 35, Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1. Marianne Louwrina [1293], geb. Aalten 22-5-1953, tr. [558] John
Beijersbergen van Henegouwen [1294], ult. 2014 won. Flaauwers
2. Johan Adriaan [1295], geb. Sint Philipsland 13-2-1955, tr. [720]
Simone Huberts [1296].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding in ca 1988. Ult. 1995
woonde Johan, ongehuwd zijnde, in Brouwershaven, ult. 2014 samen-
wonende met Anita in Den Osse. .
3. Adriaan Marinus [1297], geb. Sint Philipsland 8-8-1959, volgt Xba.
 
 
 
IXar. Marinus Cornelis van Dijke [852] (zn. van VIIIv), geb. Sint Philipsland
4-12-1926, landbouwer en fruitteler, overl. Steenbergen 22-7-2009, tr.
[560] Dirksland 27-8-1953 Adriana Maria Stehouwer [1298], geb. Melissant
3-3-1931.
Adriana woonde voor haar huwelijk op boerderij "Akkerzorg" te
Melissant, daarna tot op heden op de in ca 1986 vernieuwde boerderij
"Bouwlust", Zuiddijk 70, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maatje Helena [1299], geb. Sint Philipsland 18-5-1956.
2. Adriaan Marinus Cornelis [1300], geb. Sint Philipsland 19-9-1959,
volgt Xbb.
3. Suzanna Adriana [1301], geb. Sint Philipsland 5-7-1966.
 
 
 
IXas. Cornelis van Dijke [711] (zn. van VIIIw), geb. Sint Philipsland
19-6-1887, los werkman/bootwerker, overl. Rotterdam 30-8-1961, tr.(1)
[470] Rotterdam 8-2-1911 Maria Wilhelmina Marc‚ [1126], geb. Tilburg
27-3-1891, dr. van Hendrik Marc‚ [1127] en Maria Catharina Peulen [1128]
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding d.d. 2-1-1919.
 
Uit dit huwelijk:
1. Machiel [1129], geb. Rotterdam 9-6-1911, aanvankelijk badmeester,
later chef tolgaarde Beneluxtunnel te Rotterdam, volgt Xbc.
 
Cornelis van Dijke, tr.(2) [472] Rotterdam 5-11-1919 Trijntje
Kuivenhoven [1130], geb. Rotterdam 17-2-1898, overl. Poortugaal 9-8-1952
dr. van Nicolaas Kuivenhoven [1131] en Elizabeth Kreeft [1132].
Dit gezin woonde in mei 1947 Proveniersingel 66, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Eliza [1134], geb. Rotterdam 18-5-1920, overl./begr.
Capelle aan den IJssel/Rotterdam 3/7-6-1996, tr. [728] Rotterdam
24-12-1952 Huibrecht Groenenboom [1816], geb. Rotterdam 8-11-1901,
overl. Rotterdam 7-1-1968.
Cornelia woonde in mei 1947 Proveniersingel 66, Rotterdam, ult.
1996 Noordmolenstr. 38, aldaar.
Huibrecht woonde ult. 1998 vermoedelijk Leijerwaard 264,
Rotterdam.
 
Cornelis van Dijke, tr.(3) [474] Rotterdam 25-11-1953 Elizabeth van der
Waal [1133], geb. 27-1-1912.
 
 
 
IXat. Dingeman van Dijke [723] (zn. van VIIIw), geb. Rotterdam 7-3-1891, los
werkman, overl. Rotterdam 21-8-1957, tr. [475] Rotterdam 23-5-1917
Adriana Haak [1135], geb. Rotterdam 12-11-1893, overl./begr. Rotterdam
30-1/3-2-1972, dr. van Johannes Jacobus Haak [1136] en Adriana van der
Hard [1137].
Dit gezin woonde in mei 1947 Frederikstraat 81(A), Rotterdam,
Adriana woonde ult. 1972 Homerusstraat 426, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria [1138], geb. Rotterdam 31-3-1918, overl. ald. 18-11-2006,
tr. [477] Rotterdam 3-8-1949 Jan den Hartog [1139].
2. Machiel [1147], geb. Rotterdam 4-9-1920, overl. Oegstgeest 26-5-1945
3. Johannes Jacobus [1145], geb. Rotterdam 18-10-1922, metselaar,
overl. Ridderkerk 23-12-1961, tr. [480] Rotterdam 8-10-1952 Johanna
Christina van Valderen [1146], geb. Rotterdam 28-5-1924.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
4. Adriana [1140], geb. Rotterdam 3-3-1925 (tweeling), tr. [478]
Rotterdam 9-1-1952 Antoon Deutz [1141], overl. ald. 11-4-2001.
5. Pieter [1142], geb. Rotterdam 3-3-1925 (tweeling), volgt Xbd.
6. Cornelia [1143], geb. Rotterdam 29-12-1926, overl. ald. 2-11-2005,
tr. [479] Rotterdam 27-7-1955 Dirk van Zwieten [1144], overl.
Rotterdam 24-7-2001.
Dit gezin woonde ult. 1972 Dantesstraat 228, Rotterdam.
 
 
 
IXau. Jan van Dijke [726] (zn. van VIIIw), geb. Rotterdam 29-2-1892, stoker,
tr. [285] Rotterdam 17-5-1916 Johanna Adriana van 't Slot [727], geb.
Rotterdam 14-10-1896, dr. van Hendrik Petrus van 't Slot [728] en
Elizabeth Mathilda de Goeij [729].
Dit gezin woonde in mei 1947 Multatulistraat 7b, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria [735], geb. Rotterdam 17-2-1917, overl. Rotterdam 28-2-1917.
2. Elisabeth Mathilda [736], geb. Rotterdam 14-4-1918, tr. [296]
Hoogland [737].
Dit gezin woonde in mei 1947 Boogjes 47, Rotterdam.
 
 
 
IXav. Marinus van Dijke [725] (zn. van VIIIw), geb. Rotterdam 10-1-1896,
havenarbeider, overl. Rotterdam 15-1-1971, tr. [481] Rotterdam 28-5-1924
Wilhelmina Hendrika Koppenol [1148], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel
24-8-1900.
Dit gezin woonde in mei 1947 Narcissenstraat 7a, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Machiel [1149], geb. Rotterdam 17-11-1924, overl. Rotterdam
29-12-1970.
 
 
 
IXaw. Machiel van Dijke [734] (zn. van VIIIw), geb. Rotterdam 30-8-1899,
overl. Rotterdam 10-11-1939, tr. [482] Catharina Hillegonda Kukler
[1150], geb. Rotterdam 14-4-1903, overl. Rotterdam 27-3-1963.
Catharina woonde in mei 1947 Beijerlandsestraat 40a, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Agatha [1151], geb. Rotterdam 14-8-1931.
2. Machiel [1152], geb. Rotterdam 30-8-1933, ult. 1995 ongehuwd, ult.
2010 wonende Oostmaasstraat 69/D, Rotterdam, schilder bij de
gemeente Rotterdam in de rang van technicus A.
 
 
 
IXax. Cornelis van Dijke [775] (zn. van VIIIz), geb. Rotterdam 28-10-1909,
overl. Rotterdam 13-5-2002, tr. [513] Rotterdam 20-4-1938 Neeltje van
Loon [1210], geb. Rotterdam 28-4-1914, overl/begr. ald. 3/7-6-2004, dr.
van Pieter Antonie van Loon [2382] en Willempje van der Neut [2383].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 Eben Haezerstraat 68b, Rotterdam,
vanaf begin 2002 Verpleegtehuis Smeetsland, Pietersdijk 6, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Krijn [1211], geb. Rotterdam 9-6-1939, volgt Xbe.
2. Willy [1212], geb. Rotterdam 10-12-1942, tr. [514] Rotterdam
20-12-1962 Christiaan Huibert Isendoorn [1213], geb. Rotterdam
13-3-1941, vertegenwoordiger.
Dit echtpaar woonde ult. 2002 Ebenhaezerstraat 68a, Rotterdam.
 
 
 
IXay. Adriaan Cornelis van Dijke [574] (zn. van VIIIaa), geb. Rotterdam
3-1-1905, direkteur van de N.V. Internationale Controle Mij te
Rotterdam, overl./begr. Rotterdam 28-11/2-12-1963, tr. [399] Rotterdam
2-12-1925 Catolina Moelker [968], geb. Rotterdam 20-2-1907, dr. van
Adriaan Moelker [2399] en Johanna Cornelia de Jonge [2400].
Dit gezin woonde in mei 1947 Krekelstraat 16a, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maatje [969], geb. Rotterdam 14-4-1926, overl. Roosendaal 14-8-1997,
tr. 1. [400] Rotterdam 16-7-1947 Adrianus Abraham Jansen [970], geb.
Rotterdam 14-1-1925, overl. Roosendaal 13-4-1993
Dit echtpaar woonde in Roosendaal en Nispen. Dit huwelijk is
ontbonden door scheiding te Rotterdam op 8-10-1954.
tr. 2. Rotterdam 12-1-1959 Adrianus Abraham Jansen (970)
2. Adriaan Cornelis [971], geb. Rotterdam 22-11-1936, volgt Xbf.
3. Cornelia [972], geb. Rotterdam 22-8-1941, overl./begr. Ridderkerk
26/30-10-2001, tr. [401] 7-1-1960 J.P. Pelger [973].
Dit gezin woonde ult. 1995 Boksdoornstraat 7, Ridderkerk.
 
 
 
IXaz. Krijn Marinus van Dijke [569] (zn. van VIIIaa), geb. Rotterdam 13-9-1910
kunstschilder, overl./begr. Ede/Dieren 31-10/4-11-1980, tr.(1) [395]
Rotterdam 29-8-1934 Susanna Catharina Breda [963], geb. Rotterdam
23-4-1910.
Krijn had een te Rotterdam op 22-1-1937 geboren stiefzoon Hans
Koorevaar, die op 13-4-1960 is gehuwd met H. Hogerwerf.
Het gezin woonde in mei 1947 Hordijk 86, Rotterdam. Het huwelijk is
ontbonden door scheiding te Rotterdam op 6-2-1952.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maatje [965], geb. Rotterdam 26-4-1939, tr.(1) [397]
Rotterdam 1960 Gerrit Hol [966], medewerker van de N.V.
Internationale Controle Maatschappij te Rotterdam. Hij was ook
semi-profvoetballer in het eerste elftal van Feijenoord, overl.
Rotterdam 13-9-1961.
Dit gezin woonde Almstein 27, Rotterdam
Johanna Maatje, tr.(2) [398] Schiedam 20-12-1963 Willem Timmer [967]
geb. Schiedam 14-2-1935, directeur/eigenaar van het Rotterdamsch
Zandstraal- en Schildersbedrijf (R.Z.B.), gevestigd aan de Eemhaven
in Rotterdam, overl. Rotterdam 11-9-1980, zn. van Cornelis Timmer
[2384] en Jenneke Willemina van Schenkhof [2385].
Johanna woonde ult. 2002 Westdijk 69, Mijnsheerenland, ult. 2010
M. van Eijsden-Vinkstraat 431, Rotterdam.
 
Krijn Marinus van Dijke, tr.(2) [396] Rotterdam 5-3-1952 Dirkje de Hoon
[964], geb. Den Haag 14-4-1915.
Dit gezin woonde in 1971 te Ede. Dirkje woonde ult. 1998 vermoedelijk
Anjerveld 1, Bergen op Zoom, ult. 2002 in een bejaardentehuis, aldaar.
 
 
 
IXba. Cornelis Krijn van Dijke [580] (zn. van VIIIab), geb. Sint Philipsland
27-7-1908, landbouwknecht/fabrieksarbeider/los werkman, overl./begr.
Sint Philipsland 11/14-8-1999, tr. [402] Sint Philipsland 20-5-1938 Dina
Reijngoudt [974], geb. Sint Philipsland 14-10-1911, overl./begr. Sint
Philipsland 8/13-3-1995, dr. van Marinus Reijngoudt [975], landarbeider,
en Maria Poulina Nieuwelink [976].
Cornelis behoorde tot de Oud Gereformeerde Gemeente.
Huw.get.: Jacobus Johannes van Dijke, broer van de bruidegom,
wonende te Leende, en Jacobus Mol, zwager van de bruid. Dit gezin
woonde ult. 1988 Gladiolenstraat 18, Sint Philipsland, Cornelis ult.
1999 Pr.Hendrikstr. 12, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Willem [977], geb. Sint Philipsland 12-1-1942 ,
havenarbeider, stratenmaker, werkzaam in een invalidenwerkplaats,
volgt Xbg.
2. Maria Poulina [978], geb. Sint Philipsland 30-3-1944, tr. [404] Sint
Philipsland 13-3-1964 Abraham Verwijs [980], geb. Sint Philipsland
22-12-1940, havenarbeider, chauffeur, zn. van Laurus Verwijs [981],
grondwerker, en Dina Cornelia Neele [982].
Dit gezin woonde ult. 2010 Linnenstraat 18, 's-Gravendeel.
3. Jan Johannes [979], geb. Sint Philipsland 9-4-1947, volgt Xbh.
4. Dina Cornelia [984], geb. Sint Philipsland 31-5-1953, ongehuwd.
 
 
 
IXbb. Jacobus Johannes van Dijke [581] (zn. van VIIIab), geb. Sint Philipsland
7-8-1909, hoofd ass. rijksbelastingen, overl./begr. Breda 4/9-2-1989,
tr. [407] Leende 24-3-1943 Klaartje Neeltje Rooseboom [986], geb.
Snellerwaard 22-6-1920, overl. Breda 7-3-2007.
Jacobus is in januari 1936 als hulpkommies van Sint Philipsland naar
Leende vertrokken waar hij in december 1935 als zodanig is benoemd.
Dit gezin woonde in mei 1947 Madeliefstraat 55, Eindhoven, vanaf
1971 Zorgvlietstraat 269, Breda, Klaartje ult. 2012 nog wonende
aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Marinus [987], geb. Leende 14-4-1945, ult. 2012 ongehuwd,
binnenschipper op de rijnvaart aan boord van het motorschip Atlantis.
2. Ietje [988], geb. Eindhoven 27-6-1947, tr. [408] Leiden 28-2-1974
H.P. van der Velde [989].
Dit gezin woonde ult. 2012 Snoeklaan 245, Voorhout.
3. Marinus Willem [990], geb. Eindhoven 20-12-1948, volgt Xbi.
4. Bastiaantje [991], geb. Eindhoven 29-11-1950, ult. 2012 ongehuwd en wonende
Pr. Hendrikstraat 148, Breda.
Uit relatie:
1.Jacco Aron van Dijke, geb. Breda 6-2-1988, ult. 2012 studerende bio-medisch,
hbo Avans Breda, wonende Pr. Hendrikstraat 148, Breda.
 
 
 
IXbc. Johannes van Dijke [586] (zn. van VIIIab), geb. Sint Philipsland
4-5-1912, schaapherder, gereformeerd, overl. Kilsyth, Vic, Australië
13-12-1998, tr. [409] Steenbergen 26-1-1934 Johanna Lientje van Strien
[992], Ned. Herv., geb. Sint-Maartensdijk 1-12-1913, overl. Dandenong
(Austr.) 30-3-2006, dr. van Marinus van Strien [993] en Jozina Maria
Janna Quaak [994].
Dit gezin is op 2-3-1933 van Sint Philipsland naar Steenbergen
vertrokken op het adres Wijk H64, en op 8-5-1940 van Steenbergen
naar Rotterdam.
Het gezin woonde in mei 1947 in de Ouden Polder B35 te Sint
Philipsland, op 26-5-1951 hiervandaan naar Espel(N.O.Polder)
vertrokken en op 7-10-1955 geëmigreerd naar Australië, aldaar
wonende 38 Terrigal Crescent, Kilsyth 3137, Victoria.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Jacomina [995], geb. Steenbergen 20-6-1934, tr. [411]
Poortvliet 18-8-1955 Jan Pieter Geluk [996], geb. Poortvliet
18-8-1931, landarbeider, zn. van Marinus Geluk [1008], landbouwer,
en Adriana de Graaf [1009].
Dit gezin woonde ult. 1971 Strijensepad 1, Poortvliet, ult. 2010
Philips de Goedestraat 24, aldaar.
2. Jozina Maria Janna [997], geb. Steenbergen 25-8-1938, tr. [413] Mont
Evelyn (nabij Melb.) 23-1-1960 Stanley Beaumont [998], geb.
Manchester(Engeland) 21-10-1927.
3. Cornelia [999], geb. Rotterdam 23-2-1941, tr. [414] Mont Evelyn
(nabij Melb.) 2-6-1962 Hendrik Noorbergen [1000], geb. in onbekende
plaats in de Provincie Groningen d.d. 5-12-1938.
Hendrik is op 12-jarige leeftijd met zijn ouders geëmigreerd.
4. Johanna Lientje [1001], geb. Sint Philipsland 15-8-1944, tr. [415]
Melbourne (Austr.) 14-3-1964 Peter Bold [1002], geb. Melbourne
(Austr.) 16-12-1936.
5. Geertje Janna [1003], geb. Sint Philipsland 7-10-1947, tr. [416]
St.Mary's (nabij Sydney) 1964 Steven Piening [1004].
Steven is geboren op 2 december, vermoedelijk aan het begin van
de jaren '40, in een onbekende plaats in de provincie Groningen;
hij is op zeer jonge leeftijd met zijn ouders geëmigreerd.
6. Marina Lijntje [1005], geb. Sint Philipsland 24-2-1951, overl.
Sydney (Austr.) 3-10-1971.
Toen Marina overleed was zij verloofd met Rinus Esler.
7. Jan Marinus [1006], geb. Espel (N.O.Polder) 15-2-1952, volgt Xbj.
8. Marinus Willem [1007], geb. Ramspol (N.O.Polder) 14-2-1953, ult. 1993
ongehuwd.
9. Gerardina Jacoba [1010], geb. Ens (N.O.Polder) 5-4-1955, tr. [417]
Richmond (nabij Sydney) 12-4-1975 Glen Corkill [1011], geb. in
onbekende plaats in Australië d.d. 10-2-1953.
 
 
 
IXbd. Krijn van Dijke [587] (zn. van VIIIab), geb. Sint Philipsland 2-6-1913,
landarbeider, betonafwerker, grondwerker, tr. [419] Bergen op Zoom
28-8-1944 Willemijna Jasperina van Bemden [1012], geb. Poortvliet
2-7-1917, overl. Poortvliet 28-12-1964, dr. van Jan Marinus van Bemden
[1903] en Pouwlina Maria den Braber [1904].
Dit gezin woonde in mei 1947 Strijenham C19 (ult. 1998 plaatselijk
bekend Onder de Zeedijk 8), een buurtschap aan de Oosterschelde bij
het Tholense Gat in de voormalige Gem. Poortvliet (sedert 1-7-1971
nieuwe gemeente Tholen). Krijn woonde vanaf 1965 Molenstraat 20,
aldaar, ult. 2013 in het appartementencomplex Stadlander aan de Kaaij
in Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pouwlina Maria [1013], geb. Bergen op Zoom 22-2-1945, tr. [420]
Poortvliet 14-5-1965 Adriaan Cornelis van Dijke [1014], geb.
Oud-Vossemeer 8-10-1942, chauffeur, zn. van Dani‰l Marinus van Dijke
[1021], havenarbeider, en Jannetje Lindhoud [1022].
Dit gezin woonde ult. 1998 Groenendaal 32, Halsteren, ult. 2010
Hoge Braak 23, aldaar.
Adriaan is verwant aan een ander geslacht Van Dijke.
2. Marinus Willem [1015], geb. Poortvliet 22-12-1947, volgt Xbk.
3. Jan Marinus [1016], geb. Poortvliet 25-10-1950, aanvankelijk
verwarmingsmonteur, vanaf ca. 1990 carrosseriebouwer, in november
1993 door het bestuur van de Industrie- en Voedingsbond CNV
gehuldigd vanwege 25-jarig lidmaatschap, volgt Xbl.
4. Cornelis Jan [1017], geb. Poortvliet 21-1-1954, volgt Xbm.
5. Geertje Willemijna [1018], geb. Poortvliet 26-8-1955, tr. [422]
Tholen 12-6-1981 Jan de Wolf [1019], geb. Vlissingen 15-5-1954, overl.
Grijpskerke 23-9-2005, begr. ald. 28-9-2005, zn. van Florus de Wolf
[1885] en Lourina van Keulen [1886].
Dit gezin woonde tot sept. 1998 Poolsterstraat 16, Oost-Kapelle,
daarna Bergwei 61, Grijpskerke (bij Middelburg)
6. Jacobus Johannis [1020], geb. Poortvliet 2-2-1957, volgt Xbn.
 
 
 
IXbe. Hubrecht van Dijke [588] (zn. van VIIIab), geb. Sint Philipsland
26-6-1916, overl. Vlaardingen 29-10-1997, tr. [423] Naarden 29-4-1942
Wilhelmina Clasina van Straalen [1023], geb. Monster 8-5-1918.
Dit gezin woonde in mei 1947 Keverdijk 51, Naarden, vanaf 24.10.1958
te Naaldwijk, vanaf 31-1-1977 Adriaen Brouwerstraat 102, Maassluis,
ult. 1997 nog wonende aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Adriana [1024], geb. Naarden 21-3-1946, tr. [424] Willem
Groenheide [1025].
2. Wilhelmina Klazina [1026], geb. Naarden 13-9-1947, tr. [425] Arthur
Bührmann [1027].
3. Olga [1028], geb. Bussum 17-5-1950.
Olga heeft een partnerschap met Ken Gates, die 2 kinderen heeft
t.w. Rolinka Katrina, geb. 2-9-1984, en Victoria Maxine, geb.
9-3-1987, beide geb. te Smarden, Engeland en beide dragen de
naam Gates-van Dijke.
4. Cornelis Jan [1029], geb. Bussum 9-1-1954, volgt Xbo.
5. Sylvia [1030], geb. Bussum 24-12-1954, tr. [426] Joop Joost
Overkleeft [1031].
 
 
 
IXbf. Pieter van Dijke [589] (zn. van VIIIab), geb. Sint Philipsland 31-3-1918
schipper, overl./begr. Arnhem/Anna Jacobapolder 25-11-2001/30-11-1918,
tr. [226] Geertje Geertruida Heijkamp [590], geb. Jutphaas 19-9-1921.
Het huwelijk is in 1981 ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Geertruida [1986], geb. Rotterdam 7-2-1942, ult. 2000
sluiswachter R'dam, tr.(1) [819] Ouderkerk a/d IJssel 6-10-1962 Arie
Johannes Bruss‚ [1988], geb. Ouderkerk a/d IJssel 3-11-1936, overl.
Rotterdam 6-6-1972, tr.(2) [818] Rotterdam 28-6-1974 Roelof Boermann
[1987], geb. Roermond 14-8-1937, schipper, overl. Barendrecht
6-9-1996.
Geertje woonde ult. 2010 Geullestraat 50, Rotterdam.
2. Marinus Willem [1974], geb. Jutphaas 6-1-1946, volgt Xbp.
3. Belia Maria [591], geb. Naarden 30-6-1947, overl. Naarden 1-7-1947.
4. Dirk Pieter [1980], geb. Mechelen (Belgi‰) 20-8-1951, volgt Xbq.
5. Hubrecht Servaas [1973], geb. Frankfurt am Main 6-10-1958, volgt Xbr.
 
 
 
IXbg. Cent van Dijke [650] (zn. van VIIIac), geb. Zierikzee 5-9-1902,
smit/bankwerker, overl. Meerkerk 14-12-1980, tr. [450] Ritschenhausen,
Duitsland 14-5-1945 Judigh de Jongh [1078], geb. Middelburg 18-10-1916,
lerares typen, overl. Schiedam 11-5-2000.
Dit gezin woonde in mei 1947 Boomgaardstr. 24, Rotterdam, Cent
woonde vanaf jan. 1976 Kon. Julianastraat 27, Meerkerk. Het huwelijk
is ontbonden door scheiding te Den Haag d.d. 29-11-1966
 
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieter [1079], geb. Meiningen, Duitsland 15-5-1945, volgt
Xbs.
2.Ida Maria [1080], geb. Rotterdam 8-3-1947, tr. 20-8-1968, ult. 1995
wonende Britsenburg 48, Rotterdam.
 
 
 
IXbh. Lambrecht van Dijke [651] (zn. van VIIIac), geb. Rotterdam 30-8-1904,
machine-bankwerker, tr. [265] Cornelia de Beer [666].
Dit gezin woonde in mei 1947 Hovendaal 88, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Bertha [667], geb. Rotterdam 21-10-1938, directie-secretaresse, tr.
[266] Pieter Hoogendoorn [668].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Klooslaan 6, Ridderkerk.
 
 
 
IXbi. Abraham Jan van Dijke [654] (zn. van VIIIac), geb. Rotterdam 15-8-1908,
schilder/zandstraler, overl. Enschede 19-1-1982, tr. [451] Enschede
6-11-1937 Arendina Geertruida Bakker [1081], geb. Lonneker 28-5-1912.
Dit gezin woonde in mei 1947 Hengeloschestraat 45, Enschede, vanaf
1953 Papaverstraat 81, aldaar, waar Arendina ult. 1998 nog
woonachtig was.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jannie [1082], geb. Enschede 1-10-1939, tr. [452] verm. Enschede
2-4-1965 H. Voortman [1083].
Dit gezin woonde ult. 2010 Goorstraat 30, Heesch.
2. Cornelis [1084], geb. Enschede 27-11-1946, volgt Xbt.
 
 
 
IXbj. Willem van Dijke [752] (zn. van VIIIad), geb. Zierikzee 24-10-1904,
chauffeur/smid/bankwerker, overl. Zierikzee 23-8-1977, tr. [489]
Zierikzee 6-11-1935 Adriana den Herder [1162], geb. Zierikzee 25-11-1913
overl. Utrecht 26-2-1955.
Dit gezin woonde in mei 1947 St. Domusstraat D321, Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham [1163], geb. Zierikzee 11-12-1936, volgt Xbu.
2. Willem [1164], geb. Zierikzee 5-12-1938, volgt Xbv.
 
 
 
IXbk. Gerard van Dijke [755] (zn. van VIIIad), geb. Zierikzee 17-10-1914,
hulpfitter/monteur, overl. Rotterdam 26-7-1995, begr. Zierikzee, tr.
[494] Zonnemaire 18-4-1940 Pieternella Geelhoed [1175], geb. Zonnemaire
20-6-1917, overl./begr. Zierikzee 15/19-6-2002, dr. van Adriaan Geelhoed
[1176] en Dina Plaating [1177].
Gerard heeft belijdenis gedaan te Zonnemaire op 2-7-1939, lidmaat
van de Gereformeerde kerk, aldaar.
Volgens een advertentie in de Zierikzeese Nieuwsbode van 22-8-1938
was Gerard taxichauffeur bij Glerum.
Dit gezin woonde in mei 1947 St.Domusstraat C146, Zierikzee, ult.
1995 de Vagerstraat 8, aldaar, waar Pieternella ult. 1998 nog
woonachtig was.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janny [1178], geb. Zierikzee 11-10-1941, tr. [496] Adriaan Katsman
[1179].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Villa-Novastraat 17,
Wolphaartsdijk.
2. Adriaan Abraham [1180], geb. Zierikzee 17-8-1943, volgt Xbw.
3. Dineke [1181], geb. Zierikzee 19-8-1947, tr. [497] Cornelis van
Felius [1182], geb. Noordgouwe 3-10-1945, zn. van Cornelis Leendert
van Felius [1183] en Elisabet van Splunder [1184].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 's-Heer Arendstraat 20, Zierikzee.
4. Greta [1185], geb. Zierikzee 9-10-1955, tr. [499] 3-4-1974 Cornelis
Maarten van de Velde [1186], geb. Zierikzee 22-2-1954, zn. van
Johannes Martinus van de Velde [1187] en Maria Steenepoorte [1188].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Mantelmeeuwstraat 3, Zierikzee.
Het fruit-, loon-, verhuur- en transportbedrijf van Cornelis was
ult. 2010 gevestigd Oudeweg 25, aldaar.
 
 
 
IXbl. Jacob Jacobus van Dijke [2056] (zn. van VIIIaf), geb. Ellewoutsdijk
9-11-1896, landman/liftbestuurder, overl. Eindhoven 23-6-1977, tr. [875]
Oud-Vossemeer 4-10-1928 Magdalena Hendrika van Driel [2114], geb.
Oud-Vossemeer 24-3-1899, overl. Eindhoven 20-7-1968, dr. van Marinus van
Driel [2115], landman, en Dina van den Boogaard [2116].
Dit gezin woonde in mei 1947 Lorentzstraat 46, Eindhoven.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janna Dingena Dina [2117], geb. Eindhoven 30-7-1929, kantoorbediende,
overl. Alkmaar 24-1-1991, tr. [877] Eindhoven 2-2-1956 Louis Maarten
Swart [2118], geb. Amsterdam 10-3-1924, overl. Egmond 31-1-1989.
 
 
 
IXbm. Jacobus Jacob van Dijke [2057] (zn. van VIIIaf), geb. Ellewoutsdijk
31-5-1898, ned.herv., loondorser, landarbeider, bureauhouder VVO,
rijksambtenaar, overl. Bergen op Zoom 27-4-1950, tr. [878] Oud-Vossemeer
17-7-1930 Jacoba Hendrika Molenaar [2119], geb. Oud-Vossemeer 14-9-1905,
ned.herv., dr. van Cornelis Molenaar [2120], landman, en Jacoba den
Engelsman [2121].
Dit gezin woonde in mei 1947 Zilverstraat A 55, Oud-Vossemeer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janna Jacoba [2122], geb. Oud-Vossemeer 26-7-1931, ned.herv., tr.
[880] Oud-Vossemeer 13-11-1952 Mathijs Pieter de Jager [2123], geb.
Rotterdam ca. 1927, chauffeur, zn. van Pieter Adriaan de Jager
[2324], landarbeider, en Martina Pieternella Pleune [2325].
Dit echtpaar woonde ult. 1995 te Rotterdam, ult. 2000 Ilpenstein
34, aldaar.
2. Cornelis Jacob Jacobus [2124], geb. Oud-Vossemeer 29-9-1934,
ned.herv., kantoorbediende, overl. Rotterdam 18-1-1972, tr. [881]
Amsterdam 27-12-1967 Wilhelmina Elisabeth Takken [2125], geb.
Amsterdam 10-10-1939.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
3. Jacob Cornelis Charles [2126], geb. Oud-Vossemeer 1-9-1943, volgt
Xbx.
 
 
 
IXbn. Adriaan Cornelis van Dijke [2061] (zn. van VIIIaf), geb. Poortvliet
28-10-1904, Hoofd van de Openbare Lagere School te Oostkapelle,
overl./begr. Middelburg/Oostkapelle 10/13-5-1986, tr. [882] Terneuzen
4-8-1932 Adelaida Magdalena Romeijnsen [2127], geb. Terneuzen 27-9-1907,
overl. Domburg 23-3-1978, dr. van Francois Romeijnsen [2128] en Maria
Philomena Aerssens [2129].
Dit gezin woonde in mei 1947 Dorpsstraat 64, Oostkapelle (Gem.
Domburg), vanaf 1968 Domburgseweg 25, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janny Maria [2130], geb. Krimpen aan de IJssel 3-10-1933,
kantoorbediende, overl. Dordrecht 5-3-1994, tr. [883] Papendrecht
23-2-1961 Marinus Anthonie Goudswaard [2131], geb. Kortgene
17-1-1935.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding Papendrecht 21-9-1984.
2. François Jacob [2132], geb. Hei- en Boeicop 13-3-1935, volgt Xby.
3. Maria Philomena [2133], geb. Hei- en Boeicop 6-5-1937, overl./begr.
Breda/Etten-Leur 8/11-10-2001, tr. [885] Cornelis de Oude [2134],
geb. ca. 1923, overl./begr. Etten-Leur 25/29-7-2005 (82jr), zn. Van
Leendert Johannes de Oude [2271] en Maatje Pieternella van
Sluis [2272].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 Brederolaan 14, Etten-Leur.
4. Jacob François [2135], geb. Oostkapelle 2-2-1944, volgt Xbz.
5. Johannes Jacobus [2136], geb. Middelburg 23-2-1947, afdelingsmanager
tr. [886] Kaatsheuvel 8-4-1972 Petronella Louisa Gijsberta van
Boxtel [2137], geb. Waalwijk 24-2-1947, dr. van Michael Petrus van
Boxtel [2138] en Wilhelmina Margaretha de Moor [2139].
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Het echtpaar woonde
ult. 2010 J. van Ruysdaelstraat 19, Waalwijk.
 
 
 
IXbo. Simon van Dijke [2080] (zn. van VIIIah), geb. Oud-Vossemeer 20-7-1915,
landarbeider/grondwerker, overl./begr. Tilburg/Oud-Vossemeer 9/14-5-1991
tr. [936] Oud-Vossemeer 19-2-1959 Leentje van den Tempel [2140], geb.
Den Haag 8-10-1925, dr. van Martinus van den Tempel [2301] en Leentje
Ouweneel [2302].
Leentje was eerder gehuwd met Ridderhof, welk huwelijk is ontbonden
door scheiding.
Simon woonde in mei 1947 in de Hikkepolder C 63, Oud-Vossemeer, ult.
1961 Duivekeetseweg 8, aldaar; Leentje woonde ult. 2010 Burg.
Versluijsstraat 8, Oud-Vossemeer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jan [2142], geb. Oud-Vossemeer 21-1-1957,
overl. Oud-Vossemeer 10-9-1960.
2. Leentje [2143], geb. Oud-Vossemeer 15-10-1959, tr. [938]
Tholen 10-12-1976 Dirk van der Sande [2144], geb. Tholen 7-9-1952,
overl. Tholen 25-3-1990.
Lenie woonde ult. 2010 Kon. Wilhelminastraat 5, Tholen.
3. Anna [2145], geb. Oud-Vossemeer 11-10-1961, tr. Tholen [939]
4-8-1989 Marinus Westdorp [2146], magazijnbediende, geb. Sint-Analand
1-2-1962.
Dit echtpaar woonde ult. 2005 Hoenderweg 80, Sint-Annaland.
4. Elizabeth Cornelia [2147], geb. Oud-Vossemeer 28-3-1964, tr. [940]
Sint-Maartensdijk 21-11-1997 Dirk Krijn Opree [2148], ult. 2005
inpak-medewerker, geb. Scherpenisse 3-5-1951.
Dit echtpaar woonde ult. 1997 Abraham Crijnssenstraat 31,
Tholen, ult. 2005 Hoogstraat 45, aldaar.
5. Wilhelmina Christina [2149], geb. Oud-Vossemeer 22-4-1966, tr. [941]
Tholen 4-12-1987 Marinus Johannes van Vuuren [2150], geb. Utrecht
22-3-1965.
Dit echtpaar woonde ult. 2005 Bou Kooijmanstraat 78,
Oud-Vossemeer.
6. Simon Cornelis [2151], geb. Oud-Vossemeer 22-11-1970, overl. Breda
29-4-2012, begr. Oud-Vossemeer 4-5-2012, ongehuwd, wonende Burg.
Versluijsstraat 8, Oud-Vossemeer.
 
 
 
IXbp. Cornelis van Dijke [2085] (zn. van VIIIah), geb. Oud-Vossemeer 18-2-1920
landarbeider, overl. Tholen Zorgcentrum Ten Anker 19-7-2006, tr. [887]
Oud-Vossemeer 9-1-1947 Maria Jacoba Havermans [2153], geb. Oud-Vossemeer
14-8-1927, dr. van Adrianus Gabriël Havermans
[2154] en Johanna Veraart [2155].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Veerstraat B 315, Oud-Vossemeer,
ult. 2000 Secr. Rijstenbilstraat 26, aldaar, Maria ult. 2010 Prins
Clauslaan 13, Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adrianus [2156], geb. Oud-Vossemeer 19-12-1947,
vrachtwagenchauffeur, ondertr./tr.(1) [888] Tholen 10-4/3-5-1968
Magdalena Johanna van den Hoven [2157], geb. Leiden ca. 1948, dr.
van Adriaan Abraham van den Hoven [2158], smid, en Klazina Adriana
van der Werff [2292].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding te Tholen 6-3-1973.
Cornelis Adrianus, tr.(2) [890] Jane van Dort [2159].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
Cornelis Adrianus, tr.(3) [891] Sint Philipsland 27-12-1979 Suzanna
Catharina Verwijs [2160], geb. Sint Philipsland 23-9-1955,
verkoopster, dr. van Marinus Cornelis Verwijs [2161], uitvoerder, en
Christina Maan de Kok [2162].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding
Arrondissementsrechtbank Breda 27-7-1982. Suzanna hertr. Sint
Philipsland 30-3-1984 Willem de Viet.
Cornelis Adrianus, tr.(4) [894] Jane van Dort [2159].
Cornelis is met dezelfde vrouw getrouwd als in zijn tweede
huwelijk. Ook dit vierde huwelijk is ontbonden door scheiding.
Cornelis Adrianus, tr.(5) [895] Lia Veraaij [2164].
Cornelis woonde ult. 1996 Westersingel 30, Bergen op Zoom. Voor
zover bekend zijn uit geen van zijn 5 huwelijken kinderen
geboren.
Cornelis Adrianus, tr. (6) Hennie Hogendam, ult. 2008 won. in Tilburg
2. Johanna Maria [2165], geb. Oud-Vossemeer 1-11-1950, tr.(1) [896]
Hagenaars [2166], tr.(2) [897] C.C. Cornelissen [2167], overl.
Johanna woonde ult. 2008 Marehoekstraat 37, Oud-Vossemeer.
3. Anna [2168], geb. Bergen op Zoom 12-12-1961, tr. [898] Gerrit Moret
[2169], ult. 2008 wonende Weelhoekstraat 43, Oud-Vossemeer.
 
 
 
IXbq. Jacob Izak van Dijke [2094] (zn. van VIIIai), geb. Anna Paulowna
28-10-1917, Econ.Drs., overl. Den Haag 26-8-2005, ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, tr. [899] Voorburg 23-9-1943 Wietske Charlotte de
Haan [2171], geb. Bonn (Dld) 5-3-1916.
Dit gezin woonde in mei 1947 Koninginnelaan 21, Rijswijk, ult. 2010
Jan Muschlaan 282, Den Haag.
 
Uit dit huwelijk:
1. Louisa Catharina [2172], geb. Den Haag 22-11-1946, secretaresse, tr.
en tr.kerk(ned.herv.) [900] Den Haag/Scheveningen 5-6-1971 Norbert
Joseph Dominique André de la Porte [2173], geb. Arnhem 29-7-1945,
zn. van André de la Porte [2174] en Dijckmeester [2175].
Dit echtpaar woonde ult. 1971 Kringloop 19, Amstelveen, ult.
1972 A. van Leeuwenhoeklaan 80, Oosterhout, ult. 2005 Rembrandt-
laan 92, Bilthoven.
 
 
 
IXbr. Jacob van Dijke [2102] (zn. van VIIIaj), geb. Oud-Vossemeer 15-3-1917
(tweeling), ned.herv., huisschilder, overl./begr. Middelburg
26/31-8-1995, tr. [902] Oud-Vossemeer 4-4-1946 Helena Johanna Pollie
[2176], geb. Oud-Vossemeer 2-10-1919, overl. Middelburg 28-5-2003, dr.
van Andreas Frederik Pollie [2177], manufacturier, en Maatje Giljam
[2178].
Dit echtpaar woonde in mei 1947 Veerstraat B 305, Oud-Vossemeer,
Johanna ult. 2001 Buitenhove 181, Middelburg.
 
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Frederik [2179], geb. Oud-Vossemeer 18-5-1947, volgt Xca.
2. Dignus George [2180], geb. Oud-Vossemeer 14-4-1950, volgt Xcb.
3. Maatje Maria [2181], geb. Oud-Vossemeer 25-1-1956, tr. [990] Joost
van Belzen [2345].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
4. Jacob [2182], geb. Oost- en West-Souburg 4-1-1960, overl. Wassenaar
10-6-1961.
5. Helena Johanna [2183], geb. Oost- en West-Souburg 1-4-1962, tr.
[991] E. de Boer [2346].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 Segeerssingel 68, Middelburg, ult.
2010 vermoedelijk Paul Butterfieldstraat 53, aldaar.
 
 
 
IXbs. Jan Krijn van Dijke [2108] (zn. van VIIIaj), geb. Den Haag 31-7-1933,
aanvankelijk scheepswerktuigkundige, later humanistisch vormingswerker,
tr.(1) [904] Den Haag 5-9-1958 Maria Alida Sprenger [2184], geb.
Pematang Siantar, Sumatra, Indonesi‰ 3-5-1935, dr. van W. Sprenger
[2185] en J.M.C. Pronk [2186].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan Krijn [2187], geb. Den Haag 4-4-1960, ult. 2001 wonende
Barenszstraat 75-II, Den Haag.
 
Jan Krijn van Dijke, tr.(2) [906] Den Haag 8-1-1965 Ingrid Dankmeijer
[2188], geb. Den Haag 12-3-1936, overl. Den Haag 2-3-1992, dr. van E.
Dankmeijer [2189] en A.E. Buss [2190].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding. Jan Krijn woonde ult. 2000
Barentszstraat 752, Den Haag, ult. 2001 van Hogendorpstraat 26-a,
aldaar.
Uit een eerder huwelijk van Ingrid Dankmeijer met Donald Mac de Ploeg
werd geboren Patrick Mac de Ploeg, die de naam Van Dijke heeft aange-
nomen. Hij huwde met Betty…… waaruit zijn geboren Maurits en Maarten
van Dijke.
 
Uit dit huwelijk:
1. Michael Andrew [2191], geb. Den Haag 8-1-1965, ult. 2008 relatie met
Armande de la Bije, wonende Larenseweg 4 te Vorden.
 
 
 
IXbt. Jacob van Dijke [2111] (zn. van VIIIaj), geb. Den Haag 25-7-1937, overl. Goes
21-3-2010, crematie Den Haag 27-3-2010,
Tr.[908] Theodora Carolina Anneke van Beusekom [2192], geb. Voorst 9-9-1943,
overl. Goes 21-3-2010.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding. Jacob woonde ult. 1996 ter
Braaklaan 49, Uithoorn, ult. 2001 Waterborg 13, Medemblik, ult. 2010
Sleutelbloemstraat 53, Heinkenszand, ongehuwd.
zijnde.
 
Uit dit huwelijk:
1. Kirsten [2193], geb. Den Haag 8-5-1966, ult. 2001 ongehuwd zijnde,
wonende in Arnhem, ult. 2001 Hoofd Communicatie Projektorganisatie
Betuweroute, Tiel, ult. 2010 wonende Valeriaanstraat 15, Heinkenszand.
2. Marycke [2194], geb. Den Haag 5-5-1969, ult. 1991 wonende Uilenstede
82-549, Amstelveen, ult. juli 1993 Nickeriestraat 52-III, Amsterdam,
ult. 2001 nog in A'dam woonachtig.
3. Cielja [2195], geb. Amsterdam 17-7-1971, ult. 1992 wonende
Uilenstede 10-44, Amstelveen, ult. 2001 wonende in Vinkeveen,
ongehuwd zijnde.
 
 
 
IXbu. Adriaan van Dijke [2112] (zn. van VIIIaj), geb. Den Haag 4-2-1940,
aanvankelijk horecaondernemer, ult. 2000 medewerker
(logistiek/chauffeur) in een aan zijn zoons toebehorend bedrijf, tr.(1)
[909] Tine Magaretha Kwadijk [2207].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. Nicole [2196], geb. Den Haag 19-7-1960, stewardess, tr. [912]
Breukelen 29-10-1987 Jhr Marc Bernard Herman van den Brandeler
[2197], geb. Redruth (Cornwall, Engeland) 21-4-1951,
directeur-eigenaar B.A.C. Aviation Consultancy te
Soest/beroepsvlieger, overl. 2000, zn. van Jhr Albert Willem van den
Brandeler [2198], kapitein-ter-zee (vlieger), en Maria Albertine
Jos‚phine Trautwein [2199].
Marc tr. 1) Sassenheim 7-5-1976 (echtscheiding ingeschreven
aldaar 23-12-1983) Deborah Gabri‰lle Wilhelmina van Zonneveld,
geb. Sassenheim 11-12-1953, dr van George Joseph van Zonneveld
en Yttje Disselkoen.
 
Adriaan van Dijke, tr.(2) [910] 20-6-1967 Truus Willy Dicky van der
Woude [2203], dr. van Dirk Cornelis van der Woude [2255] en Jannetje
Hulst [2256].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding omstreeks 1976/1977.
Uit dit huwelijk:
1. Udo Dirk [2204], geb. Den Haag 16-3-1969, volgt Xcc.
2. Bob-Jan [2205], geb. Den Haag 26-8-1971, volgt Xcd.
 
Adriaan van Dijke, tr.(3) [911] 30-1-1987 Goveryna Jacoba Elizabeth
Apolonia Hartman [2206], geb. 21-3-1946.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding op 30-6-1999. Adriaan is 20
jaar zelfstandige ondernemer in de horeca geweest, eigenaar van
broodjeszaak "Broodje Uniek", gevestigd in de Piet Heinstraat te Den
Haag); daarvoor heeft hij diverse beroepen uitgeoefend, te weten
filmoperator, auto-monteur, zeevarende, medewerker in schoenmakerij,
medewerker in restanrant en barkeeper. Vanaf 1-7-1998 is Adriaan in
dienst getreden bij Simmplicity B.V., een computerbedrijf van zijn
zonen Udo en Bob-Jan van Dijke. Adriaan woonde ult. 2010
Thorbeckelaan 341, Den Haag.
 
 
 
Xa. Cornelis Marinus van Dijke [879] (zn. van IXa), geb. Middelburg
23-9-1908, grondwerker, overl. Hoorn 23-9-1997, tr.(1) [701] Medemblik
4-4-1936 Maria Lechtenböhmer [1691], geb. Schaesberg 18-11-1914, overl.
Hoorn 8-11-1936.
Maria is overleden tijdens de geboorte van haar levenloos geboren
tweeling.
 
Uit dit huwelijk:
1. [2353], geb. 8-11-1936 (levenloos, tweeling).
2. [2354], geb. 8-11-1936 (levenloos, tweeling).
 
Cornelis Marinus van Dijke, tr.(2) [702] Andijk 7-7-1938 Cornelia Bakker
[1692], geb. Andijk 19-1-1915, overl. Andijk 27-7-2011, crematie Hoorn
2-8-2011, dr. van Jacob Bakker [1693] en Geertje Zwuup [1694].
Dit gezin woonde in mei 1947 Oostenweg 12, Andijk, Cornelia ult.
1998 Viskuil 9, aldaar, ult. 2011 Huize Sorghvliet, Sorghvlietlaan
50, kamer 83, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jozeph Leendert [1695], geb. Andijk 14-12-1938, volgt XIa.
2. Jacobus Cornelis [1696], geb. Rotterdam 19-1-1940, volgt XIb.
3. Cornelia [1697], geb. Rotterdam 27-8-1941, overl. Andijk 11-2-1942.
4. Cornelia [1698], geb. Andijk 4-10-1945, verpleegkundige, tr. [767]
Andijk 3-9-1973 Reinder Munnik [1900], geb. Venhuizen 20-2-1949,
centralist bij de Provincie Noord-Holland, zn. van Reinder Munnik
[2364] en Catharina Oud [2365].
Dit gezin woonde ult. 2001 Laan van Athene 57, Alkmaar.
5. Martina [1699], geb. Andijk 25-10-1949 (tweeling), ult. 1994 wonende
Ransuilstraat 22, Alkmaar, ult. 2004 Offenbachstraat 50, aldaar,
ongehuwd.
6. Willem [1700], geb. Andijk 25-10-1949 (tweeling), volgt XIc.
7. Marinus [1701], geb. Andijk 12-12-1954 ,ult. 2001 ongehuwd, wonende
Oosterweg 12, Andijk.
8. Abraham [1702], geb. Andijk 22-6-1962 , ult. 2001 ongehuwd, wonende
Pastoor Roozenlaan 32, Amstelveen, lid van de politieke partij
Centrumdemocraten (CD), in 1999 kandidaat voor de Provinciale Staten.
 
 
 
Xb. Jozeph van Dijke [881] (zn. van IXa), geb. Wissenkerke 8-7-1911, overl.
Colijnsplaat 19-12-1998, tr. [362] Kortgene 26-1-1933 Levina Cornelia
Wisse [883], geb. Kortgene 26-1-1914, overl. Delfzijl 31-10-2008, cre-
matie te Appingedam, dr. van Adriaan Wisse [884] en Adriana Plascherce
[885].
Jozeph was vanaf 1962 eigenaar van Hotel-Café-Restaurant ´Havenzicht´
te Kamperland.
Dit gezin woonde in mei 1947 B80, Wissenkerke, Jozeph verbleef bij
overlijden in Zorgcentrum "Rustoord", Dr. Maasstraat 4,
Colijnsplaat.
 
Uit dit huwelijk:
1. Martina Adriana [886], geb. Kortgene 10-4-1933 , overl. Delfzijl
25-6-2009, ult. 1994 wonende Oude Schans 111, Delfzijl, tr. [788]
Sieko Bos [1929].
Dit gezin woonde ult. 1998 te Delfzijl.
2.Adriana Jozephine [887], geb. Wissenkerke 13-5-1944,
tr. 1) Wissenkerke 22-12-1965 Adrie de Haze
tr. 2) (789) Kees Bokslag (1930), ult. 2008 wonende Evertsenstraat 5/09, Goes.
 
 
 
Xc. Cornelis Gerardus van Dijke [895] (zn. van IXb), geb. Oost- en
West-Souburg 10-11-1920, overl. Hilversum 7-8-2008, tr. [698] Apeldoorn
11-2-1952 Jitske van der Woude [1680], geb. Ferwerderadeel 17-2-1927.
Cornelis G. woonde in mei 1947 Baambruggestraat 145, Den Haag, ult.
1998 A. Noordewierlaan 6, Bussum.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Gerredina Elisabeth [1681], geb. Bussum 12-10-1955 tr. Jan
Jacobus Ekelmans, geb. 25-3-1952.
2. Bram Cornelis Jan [1682], geb. Bussum 12-11-1958, volgt XId.
3. Jeanet [1683], geb. Bussum 2-12-1964, tr. Johan Nicolaas Wassenaar,
geb. 31-3-1956.
 
 
 
Xd. Jozeph van Dijke [896] (zn. van IXb), geb. Oost- en West-Souburg
19-10-1921 , Instrumentmaker PTT, later Burochef Bijzondere Diensten bij
de Centrale Direktie PTT, overl./begr. Den Haag 10/15-9-1986, tr. [693]
Bandoeng/Den Haag (bij volmacht) 5-1-1949 Jitske Franx [1668], geb. Den
Haag 17-11-1924, overl. Den Haag 18-9-2008, dr. van Cornelis Franx [1669]
en Fransje Strak [1670].
Dit gezin woonde in 1949 Thomsonlaan 95, Den Haag, vanaf 1953
Irisplein 7, aldaar, waar Jitske tot 2003 woonachtig was, daarna
Zorginstelling Duinhage, Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1. Frederika Wilhelmina [1671], geb. Den Haag 21-9-1950, tr. [694]
2-3-1973 J. Tanis [1679], geb. 1943.
2. Cornelia Gerredina Elizabeth [1672], geb. Den Haag 9-11-1953, tr.
Toon Margadant.
3. Franske Josephine [1673], geb. Den Haag 9-6-1956, tr. Martin Krebbers.
4. Bram Cornelis Otto [1674], geb. Den Haag 26-7-1960, volgt XIe.
5. Frank Jan Jacobus [1675], geb. Den Haag 8-2-1965, volgt XIf.
 
 
 
Xe. Jacob Leendert van Dijke [905] (zn. van IXc), geb. Sint Philipsland
5-10-1919, land- en fabrieksarbeider, waterstoker/meelbewerker, overl.
Rotterdam 6-2-1989, tr. [689] Oud-Vossemeer 21-7-1949 Maatje Izaäka
Kievit [1661], geb. Oud-Vossemeer 18-10-1920, dr. van Marinus Kievit
[2295], manufacturier, en Maria Lena Douw [2296].
Dit gezin woonde ult. 1989 Den Hertigstraat 35a, Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Lena [1662], geb. Oud-Vossemeer 19-6-1951, tr. [690] Rhoon
19-6-1975 J. de Wee [1663].
2. Pieternella [1664], geb. Rotterdam 16-4-1955, tr. [691] 14-12-1978
Bartel Adriaan Kloet [1665], zn. van Bartel Jan Kloet [1666] en
Jacoba Hendrika Beukelaar [1667].
 
 
 
Xf. Jacob Leendert van Dijke [920] (zn. van IXe), geb. Kloetinge 17-4-1940,
caravanhandelaar, tr. [688] Goes 2-7-1964 M.C. (Marie) van den Broek
[1658], geb. Goes 12-12-1942.
Jacob woonde ult. 1973 Hoofdstraat 15, Biezelinge, ult. 1994 Het Wed
51, Houten. Het huwelijk is ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1.Maria Jolanda [1659], geb. Goes 21-5-1968. Mirian was ult. 2000 lid
van Atletiekvereniging Phoenici‰rs te Utrecht.
2. J.A.C. (Jack) [1660], geb. Goes 3-8-1973.
 
 
 
Xg. Leendert Guiljam van Dijke [921] (zn. van IXe), geb. Kloetinge
10-10-1942, landbouwer, tr.(1) [685] Driewegen 21-3-1969 J.C. Koster
[1651].
Leendert heeft het in de Noordhoek gelegen boerenbedrijf, ult. 1997
plaatselijk bekend Manneeweg 4, Kloetinge, van zijn vader
overgenomen.
Dit gezin woonde ult. 1969 Schengestraat 8,
's-Heer-Hendrikskinderen. Het huwelijk is ontbonden door scheiding
tussen 1971 en 1974.
 
Uit dit huwelijk:
1. Anno [1655], geb. 18-5-1972.
 
Leendert Guiljam van Dijke, tr.(2) [686] Veere 18-10-1974 Sara van
Waarde [1652], geb. Kattendijke 12-3-1946, dr. van Abraham van Waarde
[1653] en Dina Jansens [1654].
Dit gezin woonde ult. 2010 Manneeweg 6, Kloetinge.
 
Uit dit huwelijk:
1. Ronald [1656], geb. Goes 18-9-1975 , ult. 2002 wonende Pr.
Julianastraat 36 te Wemeldinge, ult. 2008 ongehuwd.
2. Linda [1657], geb. Goes 13-9-1982, ult. 2002 studerende HBO
Communicatie aan de Hoge School te Vlissingen, ult. 2008 communicatie-
adviseur bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, ongehuwd.
 
 
 
Xh. Jacobus Leendert van Dijke [940] (zn. van IXg), geb. Wemeldinge
14-5-1947, landbouwer, tr. [681] Emmeloord 6-6-1980 Sietske Meester
[1640], geb. Vierhuis-Rohel 28-7-1950, dr. van Walter Meester [1641] en
Neeltje van Tiel [1642].
Dit gezin woonde ult 1998 Lemsterweg 38, Rutten, ult. 2010 Buitenom 69,
aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Hubrecht Walter [1643], geb. Emmeloord 26-7-1981.
2. Adriana Jantje Neeltje [1644], geb. Emmeloord 8-3-1983.
3. Leendert Jacobus [1645], geb. Emmeloord 8-9-1986.
 
 
 
Xi. Willem Leendert van Dijke [932] (zn. van IXh), geb. Kapelle 6-9-1946,
agr.assistent, overl. Biezelinge 7-6-2013, begr. ald. 13-6-2013, tr. [683]
Kapelle 11-9-1970 Cornelia Machelina Zandee [1646], geb. Biezelinge
31-10-1948, dr. van Adriaan Wouter Zandee [1647] en Janna Breeweg [1648],
ult. 2013 won. Waardekenshoekplein 2, Biezelinge.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriënne Janine Leunette [1649], geb. Kapelle 3-11-1972, ult.
1998 wonende Keizerstraat 1, Goes, ult. 2001 Gildenstraat 17,
Kapelle-Biezelinge, kunstenares, docente tekenen en schilderen, tr.
Oostburg (gemeente Sluis) 31-11-2007 Jacob Clement, geb. Lisse
21-5-1950, ult. 2013 wonende Goedleven 4, Waterlandkerkje.
2. Janine Willemien Corneli [1650], geb. Kapelle 2-5-1976, kunstenares,
opleiding Academie St. Joost, Breda (beelden en tekeningen), tr.
Bergen op Zoom 23-11-2001 Hermanus Jacobus Marinus Hoevenaars,
maatschappelijk werker, geb. Roosendaal 27-6-1975, ult. 2013 won.
Bakkerstraat 22, Scherpenisse.
 
 
 
Xj. Clayton (Cornelius) Van Dyke [1050] (zn. van IXi), geb. Grand Rapids,
Mi., U.S.A. 10-2-1908, overl. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 15-4-1994, begr.
Grandville Cemetery, tr. [649] 23-8-1928 Cornelia VanderMarkt [1552],
geb. 20-8-1901, overl. 21-9-1992.
 
Uit dit huwelijk:
1. Geneva [1553], geb. 15-11-1932, tr. [650] Larry Van Loo [1557].
2. Edward [1554], geb. 2-1-1935, tr. [651] Shirley Griffith [1558],
geb. 15-4-1937.
3. Mina [1555], geb. 23-7-1937, tr. [652] Carl Haverman [1559], geb.
1-12-1930.
4. Gladys [1556], geb. 11-10-1938, tr. [653] Fred Butterworth [1560],
geb. 27-5-1933.
 
 
 
Xk. Albert C. Van Dyke [1055] (zn. van IXj), geb. verm. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 20-4-1907, overl. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 3-3-1958, tr.
[648] Fern Rosenga [1549], geb. 17-9-1909.
 
Uit dit huwelijk:
1. Robert Rae [1550], geb. 15-10-1937.
2. Mary Wilson [1551], geb. 2-7-1942.
 
 
 
Xl. Cleon Jay Van Dyke [1057] (zn. van IXk), geb. verm. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 11-5-1913, tr. [647] 19-10-1933 Theressa VanderMeulen [1541],
geb. 3-7-1912.
 
Uit dit huwelijk:
1. Marv [1542], tr. [721] Dorothy N.N. [1808].
2. Jake [1543], tr. [722] Betty N.N. [1809].
3. Don [1544], tr. [723] Lil N.N. [1810].
4. Marjorie [1545], tr. [724] N.N. Hendges [1811].
5. Dave [1546], tr. [725] Ruth N.N. [1812].
6. Cleon [1547].
7. Sherri [1548].
 
 
 
Xm. Isaac Van Dyke [1071] (zn. van IXl), geb. 13-10-1912, tr. [447] 3-6-1937
Kathryn Nellie Goudzward [1072], geb. 21-12-1915, overl. 1-6-1988.
 
Uit dit huwelijk:
1. Carol [1073], geb. 4-2-1938.
 
 
 
Xn. Donald Cornelius Van Dyke [1077] (zn. van IXm), geb. 23-10-1929, tr.
[646] Ruth Arlene Stehouwer [1536], geb. 17-10-1930.
 
Uit dit huwelijk:
1. Robert Lawrance [1537], geb. 12-2-1948.
2. Daniel Lee [1538], geb. 29-11-1949.
3. Kathline Ruth [1539], geb. 7-3-1951.
4. Cherie Lyn [1540], geb. 9-7-1952, overl. 24-9-1953.
 
 
 
Xo. Adrian Fredrick Van Dyke [1190] (zn. van IXn), geb. 8-2-1916, overl.
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 7-6-1980, tr. [611] Grand Rapids, Mi., U.S.A.
14-10-1947 Pauline Nellie Schol [1426], geb. 1-3-1922.
 
Uit dit huwelijk:
1. Susan E. [1427], geb. 25-1-1950, tr. [612] Grand Rapids, Mi., U.S.A.
1-12-1973 Roger Osmun [1429].
2. Frederick P. [1428], geb. 4-1-1954, volgt XIg.
 
 
 
Xp. James Robert Van Dyke [1204] (zn. van IXo), geb. 20-6-1938, tr. [510]
Sandra Ann Petroline [1205], geb. 20-7-1940.
 
Uit dit huwelijk:
1. J. Michael [1937].
 
 
 
Xq. John Van Dyke [1233] (zn. van IXq), geb. Grand Rapids, Mi., U.S.A.
9-8-1923, tr. [607] 8-6-1950 Glenna A. Terhaar [1418], geb. 5-6-1927,
overl. 8-4-1983, begr. Jamestown, Mi, USA.
 
Uit dit huwelijk:
1. Mary [1419], geb. 30-10-1957, tr. [608] 10-1978 Matthew Thomas
Nichols [1421].
2. Randy [1420], geb. 10-12-1958.
 
 
 
Xr. Marianne Van Dyke [1240] (dr. van IXq), geb. verm. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 16-6-1934,[529], overl. 9-6-2006, won. Jenison, Mi., USA.
 
Kind(eren):
1. Ronald [1241], geb. verm. Grand Rapids, Mi., U.S.A. 17-9-1954.
 
 
 
Xs. James Robert Van Dyke [1245] (zn. van IXr), geb. Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 12-9-1928, werkzaam bij Traverse City State Hospital, daarna in
dienst van de staat Michigan, vrijwilligerswerk bij Cherryland Humane
Society. Veteraan in het Amerikaanse leger, in Afrika dienst gedaan als
geneeskundige gedurende het Koreaanse conflict, overheidsambtenaar,
overl. Interlochen, Mi., U.S.A. 14-8-1997, tr. [603] Grand Rapids, Mi.,
U.S.A. 9-4-1956 Helen Horback Todd [1411], geb. Lincoln Park, Mi, USA
12-5-1923, overl. Birchwood 12-8-2002.
De ouders van Helen zijn Michael en Emily (Rozwick) Horback.
Dit echtpaar was eigenaar van een restaurant nabij Detroit.
 
Uit dit huwelijk:
1. Robert Lynn [1412], geb. Detroit, Mi, USA 28-3-1957, volgt XIh.
2. Elaine Lucille [1413], geb. Detroit, Mi, USA 13-3-1958, tr. [604]
Traverse City, Mi, USA 19-4-1986 Brad Saffron [1414], geb.14-1-1955.
 
 
 
Xt. Alan Robert Van Dyke [1717] (zn. van IXs), geb. Charlotte, Mi, USA
24-4-1946, Technisch direkteur, tr. [709] Okemos, MI, USA 1-10-1967
Susan Bailey Foster [1720], geb. Lansing, Mi, USA 22-7-1946.
 
Uit dit huwelijk:
1. Paula Jean [1721], geb. Lansing, Mi, USA 21-2-1968, tr. [710]
Lansing, Mi, USA 22-8-1992 David Robert Kelley [1723], geb.
29-5-1961.
2. Lee Alan [1722], geb. Lansing, Mi, USA 5-1-1971.
 
 
 
Xu. Jacob Willem van Dijke [947] (zn. van IXu), geb. Sint Philipsland
21-10-1943, raadgevend ingenieur, tr. [679] Leiden 17-12-1968
Pieternella Anthonia Schouls [1633], geb. Leiden 21-7-1943, dr. van
Pieter Antony Schouls [1634] en Wilhelmina Rassor [1635].
Dit gezin woonde ult. 1998 van Poelgeestlaan 30, Koudekerk aan den
Rijn, ult. 2010 Weidedreef 3, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Pieter [1636], geb. Koudekerk aan den Rijn 29-7-1970, volgt
XIi.
2. Wilhelmina Catharina [1637], geb. Koudekerk aan den Rijn 6-9-1973.
3. Jacob Willem [1638], geb. Alphen aan den Rijn 4-7-1975, volgt XIaa.
4. Maria Johanna [1639], geb. Koudekerk aan den Rijn 3-2-1978.
 
 
 
Xv. Adriaan van Dijke [956] (zn. van IXu), geb. Zoetermeer 11-7-1955,
ingenieur, tr. [677] Alblasserdam 14-12-1979 Elisabeth Janna Cornelisse
[1628], geb. Alblasserdam 8-5-1959, dr. van Hein Cornelisse [1629] en
Elizabeth Brandwijk [1630].
Dit gezin woonde ult. 2010 Havenstraat 85, Ridderkerk.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina [1631], geb. Ridderkerk 21-5-1981.
2. Theodora Elizabeth [1632], geb. Ridderkerk 16-11-1985.
 
 
 
Xw. Krijn van Dijke [957] (zn. van IXu), geb. Zoetermeer 28-4-1958, Klinisch
Farmaceutisch analist, tr. [675] Heinkenszand 28-11-1980 Maatje
Weststrate [1621], geb. Nieuwdorp 24-12-1958, dr. van Cornelis
Weststrate [1622] en Pieternella Koppejan [1623].
Dit gezin woonde ult. 2000 Elstarstr. 88, Kapelle.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Cornelis [1624], geb. Kapelle 6-9-1981, roepnaam Arno, ult.
2000 hobby's: tennis, voetbal en folderen, student opleiding CE.
2. Pieternella [1625], geb. Kapelle 28-9-1983.
3. Cornelis [1626], geb. Kapelle 22-5-1987.
4. Catharina Hebrien [1627], geb. Kapelle 3-3-1992.
 
 
 
Xx. Adriaan van Dijke [961] (zn. van IXv), geb. Sint Philipsland 25-12-1943,
werkzaam in de gladiolenteelt samen met zijn vader en broer. Op grote
schaal werden, ook voor derden, gladiolen geteeld, gerooid, gewassen en
gedroogd. De gladiolenbollen werden in het familiebedrijf exportklaar
gemaakt. Terwijl broer Dingeman zich meer met het konstruktiewerk van
het bedrijf ging bezighouden is Adriaan met de gladiolenteelt verder
gegaan. Toen het met de teelt achteruit ging is hij failliet gegaan. Na
zijn overlijden heeft Dingeman de gebouwen van de curator gekocht,
overl./begr. Sint Philipsland 18/22-1-1998, tr. [666] Sint Philipsland
30-9-1966 Dana Reijngoudt [1599], geb. Sint Philipsland 11-12-1943,
overl./begr. Sint Philipsland 14/18-2-1998, dr. van Cornelis Reijngoudt
[1601], opzichter, en Maatje Bakker [1602].
Dana was vanaf de oprichting in 1959 lid van de Chr.Gem.Zangver.
V.Z.O.S. en gedurende 23 jaar vervulde zij de functie van
penningmeester.
Dit gezin woonde ult. 1998 Gladiolenstraat 18, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Maatje [1600], geb. Sint Philipsland 25-9-1968, verkoopster
tr. [668] Sint Philipsland 2-2-1990 Josephus Adrianus Franciscus
Johannes Verbraeken [1604], geb. Bergen op Zoom 19-4-1964, zn. van
Francois Johannes Verbraeken [1606] en Anna Cornelia Snepvangers
[1607].
Dit gezin woonde ult. 2000 Schelpkreekstraat 4, Sint
Philipsland.
2. Jan Adriaan Cornelis [1605], geb. Sint Philipsland 20-5-1978.
 
 
 
Xy. Dingeman van Dijke [962] (zn. van IXv), geb. Sint Philipsland 15-1-1948,
aanvankelijk samen met zijn vader en broer werkzaam in de
gladiolenteelt, later eigenaar van konstruktiebedrijf Van Dijke Zeeland
B.V. te Sint Philipsland, dat machines maakt voor hoofdzakelijk de
bloembollensector. Na het overlijden van zijn broer Adriaan in 1998
werden de tot diens eigendom behorende gebouwen door Dingeman van de
curator gekocht waardoor hij het aanvankelijke familiebedrijfsgebouw
weer in eigendom heeft gekregen naast zijn eigen konstruktiewerkplaats
op het Fliplandse industrieterrein. Ult. 1998 is het een bloeiend
bedrijf, dat land- en tuinbouwmachines en daarnaast ook wasmachines
levert voor het wassen van land- en tuinbouwprodukten. Veel machines
worden ge-exporteerd naar Noord- en Zuid-Amerika. Het aan de Kwekerijweg
6a te Sint Philipsland gevestigde constructie- en machinebouwbedrijf
bestond in september 2000 veertig jaar, tr. [670] Sint Philipsland
1-11-1968 Helena Willemina Geense [1608], geb. Sint Philipsland
30-12-1948, overl.22-11-2013, begr. Sint Philipsland 30-11-2013,
gezinsverzorgster, dr. van Abraham Geense [1609], chauffeur, en Maatje
Lijntje Quist [1610].
Dit gezin woonde ult. 2013 Krabbenkreekstraat 1a, Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika [1611], geb. Sint Philipsland 29-4-1969, administratief
medewerkster, tr. [671] Sint Philipsland 24-7-1987 Albert van de
Velde [1612], geb. Sint Philipsland 27-9-1967, electromonteur, zn.
van Johannes van de Velde [1613] en Maria Poulina den Engelsman
[1614].
Dit gezin woonde ult. 2010 Wilhelminastraat 61, Sint
Philipsland.
2. Maatje Lijntje [1615], geb. Sint Philipsland 1-7-1971,
produktiemedewerkster, tr. [673] Sint Philipsland 5-12-1991 Bastiaan
Jan Bolier [1616], geb. Sint Philipsland 2-4-1965, timmerman, zn.
van Jacob Bolier [1617], havenarbeider, en Adriana Willemina van
Herk [1618].
Dit gezin woonde ult. 1998 Schelpkreekstraat 1, Sint
Philipsland.
3. Jan Abraham [1619], geb. Sint Philipsland 22-10-1979, volgt XIv.
4. Dingeman Leen Willem [1620], geb. Roosendaal 27-10-1987.
 
 
 
Xz. Jacobus Pieter van Dijke [1160] (zn. van IXw), geb. Hellendoorn
26-6-1948, coördinator/werkverdeler, tr. [616] Dronten 28-7-1972
Christiana Huberta Murre [1441], geb. Rilland-Bath 14-4-1952, dr.
van Marinus Murre [1946] en Wilhelmina Leuntje Wisse [1947].
Dit gezin woonde ult. 2012 Jacob van Ruysdael 8, Creil (Gem.
Noordoostpolder).
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana [1442], geb. Lelystad 5-8-1973, tr. [801] Lelystad
16-9-1994 Marinus Christoffel Schouten [1951], geb. Meppel 1-10-1970,
Internationaal vrachtwagenchauffeur, wonende Karveel 07-69, Lelystad.
2.Marinus Jacobus [1443], geb. Lelystad 21-2-1979, volgt XIad.
 
 
 
Xaa. Pieter Jacobus van Dijke [1161] (zn. van IXw), geb. Hellendoorn
28-1-1951, landbouwer, tr.(1) [617] Goes 11-1-1973 Barendina Adriana van
de Vreede [1444], geb. Goes 4-8-1948, overl. Goes 19-12-1984.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacco [1446], geb. 6-11-1973.
2. Arnold [1447], geb. 1-3-1975, volgt XIu.
 
Pieter Jacobus van Dijke, tr.(2) [618] Goes 9-6-1988 M.J. van 't Leven
[1445], geb. verm. Driewegen 28-7-1967, dr. van Jan van 't Leven [1952]
en Jannie Meeuwse [1953].
Dit gezin woonde ult. 2010 Hollepoldersedijk 16, Borssele.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacoline [1448], geb. Borssele 27-7-1989.
2. Pieter [1950], geb. Borssele 30-12-1993.
 
 
 
Xab. Pieter van Dijke [1156] (zn. van IXx), geb. Hellendoorn 26-3-1946,
veehouder, tr. [619] Nijverhal 24-6-1971, tr.kerk [619] Hellendoorn
Hermina Rensen [1449], geb. Holten 30-3-1947, dr. van Hendrik Jan Rensen
[1450] en Hermina Johanna Vruggink [1451].
Dit gezin woonde ult. 2010 op de boerderij genaamd "Corneliahoeve",
gelegen Steenhaarweg 1, Hellendoorn.
 
Uit dit huwelijk:
1. Willem Cornelis [1452], geb. Hellendoorn 28-7-1974, ult. 1996
afgestudeerd aan de Hogere Landbouwschool (Ing. Veehouderij), ult.
2002 ongehuwd, wonende Steenhaarweg 1, Hellendoorn, veehouder.
2. Dianne [1453], geb. Almelo 10-11-1976, ult. 1996 studente
Levensmiddelentechnologie, ult. 2002 wonende Mariniersespel 28,
Leeuwarden, productieleidster.
 
 
 
Xac. Adrian William van Dijke [1258] (zn. van IXaa), geb. verm. Kalamazoo, Mi,
USA 23-3-1955, tr. [602] Katherine (Kathy) Clark Warner [1408].
Dit gezin woonde ult. 1995 verm. in Houston (Louisiana, USA).
 
Uit dit huwelijk:
1. Adrian Crispin, geb. Lake Charles, Louisiana, USA 4-9-1981, tr.
Danielle…
2. Katherine Maryann [1410], geb. Houston, Louisiana, USA 27-11-1983.
 
 
 
Xad. Johannes Leendert van Dijke [1091] (zn. van IXab), geb. Dordrecht
22-12-1939, tot 1971 schipper, vanaf 1974 Intern controleur, tr. [643]
Dordrecht 6-5-1964 Dirkje Donker [1526], geb. Papendrecht 22-7-1937, dr.
van Willem Donker [1527] en Hanna Bikker [1528].
Dit gezin woonde ult. 1998 Groene Kruislaan 41, Dordrecht, ult. 2010
Berkenhof 74, ald.
 
Uit dit huwelijk:
1. Ellen Ruth [1529], geb. Dordrecht 9-6-1965, tr. [738] Dordrecht
11-7-1991 Dirk Besjes [1837].
2. Eric Johan [1530], geb. Dordrecht 30-7-1966, volgt XIj.
3. Mirjam [1531], geb. Dordrecht 20-7-1971.
 
 
Xae. Leendert Johannes van Dijke [1092] (zn. van IXab), geb. Sint Philipsland
26-9-1942, tot 1979 schipper, daarna ambtenaar Rijkswaterstaat, tr.
[640] Raamsdonk 3-9-1971 Jacoba Hendrika Spuijbroek [1518], geb.
Raamsdonk 16-11-1943, dr. van Hendrik Gerard Spuijbroek [1519] en Jacoba
Maria Dank [1520].
Dit gezin woonde ult. 2010 Erasmuslaan 12, Dordrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1.Jacoba Maria [1521], geb. Raamsdonksveer 6-6-1973, verpleegkundige,
tr. [642] Dordrecht 28-9-1995 Theunis Johannes de Korte [1525], geb.
Dordrecht 9-8-1974.
Dit gezin woonde ult. 2005 Schoutenveld 502, Apeldoorn.
2. Leendert Johannes [1522], geb. Raamsdonksveer 17-7-1975.
3. Hendrik Gerard [1523], geb. Raamsdonksveer 29-3-1978.
4. Johannes Willem [1524], geb. Dordrecht 20-10-1983.
 
 
 
Xaf. Johannes van Dijke [1107] (zn. van IXac), geb. Rotterdam 29-11-1952,
binnenschipper, tr. [638] Ouderkerk a/d IJssel 20-12-1974 Adriana
Heuvelman [1512], geb. Ouderkerk a/d IJssel 3-2-1954, dr. van Teunis
Cornelis Heuvelman [1513] en Adriana Blonk [1514].
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes [1515], geb. Rotterdam 15-12-1975.
2. Adrianus Teunis [1516], geb. Rotterdam 10-12-1979.
3. Cornelia [1517], geb. Dordrecht 26-9-1988.
 
 
 
Xag. Johannes Aart van Dijke [1109] (zn. van IXad), geb. Dordrecht 19-11-1942,
natuurgeneeskundige, overl./begr. Gorinchem/Giessenburg 21/25-7-1998,
tr. [635] Dordrecht 31-5-1967 Emma Margaretha Edelman [1505], geb. Soest
10-11-1947, dr. van Gerrit Jan Edelman [1908] en Treintje van Egmond
[1909].
Dit gezin woonde ult. 1998 Peursumseweg 89, Giessenburg. Emmy hertr.
Giessenburg 1-6-2001 Floor de Bruin, weduwnaar van Alie v.d. Akker,
wonende Slingelandseweg 17, Giessenburg.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Trijntje Emma Margaretha [1506], geb. Dordrecht 26-7-1968,
tr. [636] Kruiningen 10-8-1990 J.M. (John) van Stee [1507], geb.
Yerseke 31-8-1968.
Dit gezin woonde ult. 2010 H. Dunantstraat 86, Kruiningen.
2. Gerrit Jan Jilles Johannes [1508], geb. Cothen (Gem. Wijk bij
Duurstede) 14-1-1970, volgt XIk.
3. Jilles Johannes [1511], geb. Dordrecht 4-5-1977, volgt XIl.
 
 
 
Xah. Aart Johannes van Dijke [1110] (zn. van IXad), geb. 's-Gravendeel
4-5-1947, machine-bankwerker, tr. [632] Dordrecht 24-5-1968 Margrietha
Maria van Doorn [1496], geb. Dordrecht 10-4-1948, dr. van Adrianus van
Doorn [1910] en Geertruida Jacoba Mulder [1911].
Dit echtpaar woonde na hun huwelijk op het motorschip Sleepboot
Betsy II, p/a Mazelaarsstraat 6, Dordrecht, ult. 2010 Brouwersdijk
343, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Margrietha [1497], geb. Dordrecht 15-3-1969, tr. [633]
Dordrecht 29-11-1990 Andreas Mattheüs van der Kolk [1498], geb.
Dordrecht 30-5-1969.
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Seringplantsoen 8, Rhenen.
2. Geertruida Jacoba [1499], geb. Dordrecht 20-10-1971, tr. [634]
Dordrecht 21-11-1991 Frederik de Kreij [1500], geb. Dordrecht
22-2-1970.
Dit gezin woonde ult. 1998 Houweningestraat 10, Dordrecht, ult.
2010 Van Eedenstraat 7, aldaar.
3. Jilles Adrianus [1501], geb. Dordrecht 15-2-1973 , ult. 1998 wonende
Nessestraat 56, Dordrecht, tr. Dordrecht 4-11-2005 Floride Ndaijikeza,
won. Johannes Spaanstraat 17, Dordrecht.
4. Adrianus Aart [1502], geb. Dordrecht 10-5-1976, volgt XIy.
5. Hendrika [1503], geb. Dordrecht 1-1-1981.
6. Aart Johannes [1504], geb. Dordrecht 5-9-1982, tr. Dordrecht 13-8-2004
Lijntje van Muylwijk.
 
 
 
Xai. Jilles van Dijke [1113] (zn. van IXad), geb. Dordrecht 16-5-1950,
sleepbootkapitein, overl./begr. Brandwijk 2/7-8-2009, tr.(1) [630] Zwijndrecht
29-7-1972 Ange Inge van der Vliet [1492], geb. Hendrik Ido Ambacht 13-5-1954,
dr. van Laurens Arie van der Vliet [1912] en Drogendijk [1913].
Het huwelijk is ontbonden door scheiding op 24-5-1984.
 
Uit dit huwelijk:
1. Michel Quirin [1493], geb. Zwijndrecht 23-1-1972 , ult. 1998 wonende
Ginnekenweg 77a, Breda.
2. Cindy Mariska [1494], geb. Dordrecht 16-11-1976.
 
Jilles van Dijke, tr.(2) [631] Dordrecht 7-6-1984 Gerdina de Deugd
[1495], geb. Zwijndrecht 14-12-1947.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, ult. 2004 wonende te
Molenaarsgraaf.
 
 
 
Xaj. Pieter Adrianus van Dijke [1114] (zn. van IXad), geb. Dordrecht
20-3-1960, schipper, tr. [629] Dordrecht 20-12-1984 Antje Clazina Visser
[1488], geb. Dordrecht 10-12-1966, dr. van Teunis Johannes Visser [1916]
en Willemina Helena Pluimert [1917].
Dit gezin woonde ult. 2010 Vorensaterstraat 50, Dordrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jilles [1489], geb. Dordrecht 30-10-1985, volgt XIac.
2. Willemina Helena [1490], geb. Dordrecht 10-9-1987, oproepkracht verzorgende,
tr. Dordrecht 19-10-2007 Willem Mosterdijk, Ict docent Hoornbeeck College,
Rotterdam, ult. 2010 won. p/a Burg. Drijberplein 22, Sliedrecht.
3. Elizabeth [1491], geb. Dordrecht 8-2-1993.
4. Teuntje Johanna [1921], geb. Dordrecht 9-1-1996.

5. Gerrit Pieter, geb. Dordrecht 2-1-2001.
6. Johannes Cornelis, geb. Dordrecht 19-11-2007.
 
 
 
Xak. Johannes Cornelis van Dijke [1118] (zn. van IXae), geb. Hoedekenskerke
1-6-1947, eigenaar van stuwadoorsbedrijf J.C. van Dijke, Amsterdam, tr.
[628] Raamsdonk 14-3-1973 Teuntje Cornelia Jaapje Spuijbroek [1483],
geb. Raamsdonk 10-4-1952, dr. van Hendrik Gerardus Spuijbroek [1347].
Dit gezin woonde ult. 2010 Heistraat 173, Sprang-Capelle.
 
Uit dit huwelijk:
1. [1928], geb. Vlissingen 11-1-1974 (doodgeb.man).
2. Jacoba Maria [1484], geb. Sprang-Capelle 6-12-1974.
3. Pieter [1485], geb. Sprang-Capelle 18-7-1977, medewerker
stuwadoorsbedrijf J.C. van Dijke B.V., Amsterdam, overl. Amsterdam
18-6-1998 (verkeersongeluk), begr. Capelle 24-6-1998.
4. Hendrik Gerard [1486], geb. Sprang-Capelle 11-5-1980,
schipper-kraanmachinist, tr. [956] Waalwijk 17-3-2000 Johanna Maria
van Asseldonk [2277], geb. Waalwijk 12-2-1979, administratief
medewerkster, dr. van Josephus Petrus Maria van Asseldonk [2278] en
Jacoba Kuijsten [2279].
5. Maria [1487], geb. Sprang-Capelle 8-7-1987.
 
 
 
Xal. Willem Jan van Dijke [1124] (zn. van IXaf), geb. Terneuzen 9-4-1957,
schipper, tr. [627] Ridderkerk 28-3-1980 Aaltje van der Slacht [1478],
geb. Rotterdam 2-4-1960, dr. van Enno van der Slacht [1878] en Catharina
Borger [1879].
Dit gezin woonde ult. 2010 Poldermeesterhof 15, Krimpen aan den
IJssel.
 
Uit dit huwelijk:
1. Janna Pieternella [1479], geb. Rotterdam 4-2-1981, ult. 2002
ongehuwd, wonende Poldermeesterhof 15, Krimpen aan den IJssel, volgt
XIm.
2. Enno [1480], geb. Rotterdam 22-9-1982.
3. Johannes [1481], geb. Ridderkerk 28-11-1984.
4. Catharina Debora [1482], geb. Krimpen a/d IJssel 21-9-1988.
 
 
 
Xam. Marinus van Dijke [1125] (zn. van IXaf), geb. Terneuzen 9-4-1957,
schipper, tr. [626] Rotterdam 4-9-1980 Wilhelmina Mudde [1472], geb.
Schiedam 22-7-1956, dr. van Jan Mudde [1880] en Neeltje Poppeliers
[1881].
Domicilieadres van dit gezin ult. 2010 Bazielkruid 82, Krimpen aan
den IJssel.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johanne Janna [1473], geb. Rotterdam 15-7-1981, tr. Hagenwil/Amriswil
14-4-2007, kerkelijk te Beckeried 5-5-2007 Tobias Tanner, geb.
Langenthal 9-7-1979, zn van Jacob Tanner en Catharina Niederhauser, won.
Zihlschlacht.
2. Neeltje Jantina [1474], geb. Rotterdam 15-10-1982, tr. Edam 20-10-2006,
kerkelijk te Leiden 21-10-2006 Simon van der Linden, geb. Amsterdam
7-12-1986, zn van F. van der Linden, won. te Leiden.
3. Marinus Bastiaan [1475], geb. Rotterdam 27-5-1985, tr. Ouderkerk a/d
IJssel 13-9-2007 Marieke Vermeulen, geb. Krimpen a/d IJssel 30-8-1986,
dr. van H. Vermeulen en C. Slobbe, won. te Nieuw-Lekkerland.
4. Wilhelmina Francina [1476], geb. Rotterdam 23-11-1986.
5. Paulina Hendrika [1477], geb. Rotterdam 22-10-1990.
 
 
 
Xan. Boudewijn Abraham van Dijke [1267] (zn. van IXah), geb. Nisse 31-3-1922
landbouwer/pachter van de hofstede 'De Wiel' te Nisse, overl. Leiden
19-3-1983, tr. [545] Nisse 4-4-1952 Geertruid Nieuwenhuijse [1268], geb.
Nisse 28-2-1927.
Geertruid woonde ult. 2010 Brilletjesdijk 3, Nisse, welke gemeente
vanaf 1-1-1970 is ingedeeld bij de gemeente Borssele.
 
Uit dit huwelijk:
1. Gerarda Louisa [1269], geb. Nisse 29-4-1958, tr. [762] Nisse
19-5-1984 Pieter Marinus Maria Huige [1603], geb. Hoedekenskerke
29-4-1959, landbouwer.
 
 
 
Xao. Johannis Abraham van Dijke [1261] (zn. van IXai), geb. Zuidzande
17-4-1940, landbouwer, tr. [600] Poortvliet 30-7-1964 Jannetje Johanna
Pieternella van Nieuwenhuijzen [1404], geb. Poortvliet 29-10-1942,
lerares, dr. van Johannes Adriaan van Nieuwenhuijzen [2299], landbouwer,
en Maria Heiltje Vogelaar [2300].
Dit gezin woonde ult. 2010 Vuursteenweg 5, Swifterbant.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Anthonie [1405], geb. Retranchement 19-1-1966, ult. 1995
ongehuwd.
2. Maria Johanna [1406], geb. Swifterbant 29-9-1968, tr. [601] Dronten
16-7-1993, tr.kerk [601] Biddinghuizen Cornelis Bernhard van der
Weijden [1407], geb. Nieuwveen 4-11-1967.
Dit gezin woonde ult. 1998 Harderringweg 13, Biddinghuizen.
 
 
 
Xap. Abraham Jacobus van Dijke [1277] (zn. van IXaj), geb. Cadzand 19-1-1935,
landbouwer, tr. [598] Wissenkerke 11-12-1959 Cornelia Lena Geluk [1400],
geb. Wissenkerke 29-8-1936, dr. van Cornelis Arie Geluk [1402] en Lena
Wisse [1403].
Dit echtpaar woonde ult.1959 Havelaarstraat 89, Colijnsplaat, ult.
2010 W.J.Kl.Wassinkstraat 18, Colijnsplaat.
 
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelis [1401], geb. Goes 14-4-1964, volgt XIx.
 
 
 
Xaq. Jacobus Abraham van Dijke [1278] (zn. van IXaj), geb. Cadzand 17-12-1938
landbouwer, tr. [552] Kortgene 21-12-1962 Magdalena Catharina de Regt
[1279], geb. Colijnsplaat 4-1-1942.
Dit gezin woonde ult. 2010 Emelissedijk 16, Colijnsplaat.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jeanette Jacomina [1280], geb. Colijnsplaat 3-8-1963, , ult. 2009
gehuwd, won. te Wissenkerke.
2. Jacqueline Pieternella [1281], geb. Colijnsplaat 7-6-1967, ult. 2009
gehuwd, won. te Wilhelminadorp.
 
 
 
Xar. Adriaan Pieter van Dijke [1282] (zn. van IXaj), geb. Cadzand 20-5-1941,
landbouwer, tr. [597] Kortgene 18-10-1963 Marianny Vogelaar [1397], geb.
Kortgene 3-2-1942.
Dit gezin woonde ult. 2010 Havelaarstraat 90A, Colijnsplaat.
 
Uit dit huwelijk:
1. Helena Jacomina [1398], geb. Colijnsplaat 30-10-1964, ult. 2009 gehuwd,
won. te Amsterdam.
2. Pieter Jan Johannis [1399], geb. Colijnsplaat 26-4-1967, ult. 2009
ongehuwd, won. te Amsterdam.
 
 
 
Xas. Franklin Jacobus van Dijke [1283] (zn. van IXaj), geb. Colijnsplaat
9-6-1945, landbouwer, tr. [596] Kortgene 18-12-1971 Jasperina J. Wisse
[1394], geb. 's-Heer Arendskerke 15-2-1947.
Dit gezin woonde ult. 2010 Oosthoekweg 1, Colijnsplaat.
 
Uit dit huwelijk:
1. Francois [1395], geb. Colijnsplaat 23-5-1973, ult. 2008 ongehuwd,
won. te Colijnsplaat.
2.Sigrid [1396], geb. Colijnsplaat 20-2-1975, geregistreerd partner-
schap 9-5-2005 met Sander Jacques Marie de Pont, geb. Vinkeveen
12-8-1967, won. te Amsterdam.
 
 
 
Xat. Abraham van Dijke [1285] (zn. van IXak), geb. Wolphaartsdijk 31-5-1931,
landbouwer, overl. Goes 8-6-2009, crematie Middelburg 12-6-2009,
tr. Rilland-Bath [592] 22-12-1954 Ina Willemijna Woutersen [1382],
geb. Rilland-Bath 5-6-1931.
Dit echtpaar woonde ult. 2009 Slotstraat 71, 's-Heer Arendskerke.
Abraham behoorde tot de 2de generatie, die de hofstede "Landlust"
in de Perponcherpolder heeft gepacht (zie ook toelichting bij IXak)
 
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie Gerardus [1383], geb. Wolphaartsdijk 12-9-1956, schutter
grootkaliber jachtklasse, volgt XIn.
2. Marjan [1384], geb. Wolphaartsdijk 19-3-1959, tr. [593] 5-11-1982
A.J. Hoondert [1386].
Dit gezin woonde ult. 2010 De Perponcherpolderweg 1,
Wolphaartsdijk.
3. Wouter [1385], geb. Wolphaartsdijk 16-7-1961, volgt XIo.
 
 
 
Xau. Karel Willem van Dijke [1304] (zn. van IXam), geb. Steenbergen 6-7-1947,
landbouwer, tr. [587] Antonia Aletta Pieternella de Wit [1361], geb.
Dinteloord 30-10-1947, dr. van Simon de Wit [1970] en Jenneke Nijhoff
[1971].
Dit gezin woonde ult. 2010 in een bij de boerderij "De Slaakhoeve"
(bij)gebouwd woonhuis. De boerderij is gelegen in de in 1907 tot
stand gekomen Prins Hendrikpolder (waterschap in de gemeenten Sint
Philipsland (Zeeland) en Steenbergen (Noord-Brabant). De boerderij
staat ca 3 km buiten Sint Philipsland in het dorp De Heen, Maarlo 5,
behorende tot de gemeente Steenbergen. Samen met zijn neef Adam van
Dijke beboerde Karel ult. 1998 de landerijen van de Slaakhoeve.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jenneke Lena Jacoba [1362], geb. Steenbergen 12-2-1976, tr. Marc de
Schutter, ult. 2010 wonende Steenbergseweg 99, Dinteloord.
2. Elisabeth Antonia Carola [1363], geb. Steenbergen 24-11-1977.
3. Simone Adriana [1364], geb. Steenbergen 20-4-1980.
 
 
 
Xav. Adrianus Johannes van Dijke [1305] (zn. van IXam), geb. Steenbergen
13-5-1949, vertegenwoordiger in landbouwmachines, tr. [586] Halsteren
ca. 1976 Jacomina Mol [1357], geb. Bergen op Zoom 15-2-1956, dr. van
Cornelis Mol [1933] en Dina W. Quist [1934].
Het huwelijk is in 1999 ontbonden door scheiding. Adri woonde ult.
2013 Rooseveltlaan 96, Bergen op Zoom.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Marinus Cornelis [1358], geb. Bergen op Zoom 2-2-1977.
2. Johannes Karel Willem [1359], geb. Bergen op Zoom 7-2-1979.
3. Dina Jacoba [1360], geb. Bergen op Zoom 27-7-1981.
 
 
 
Xaw. Karel Willem van Dijke [1319] (zn. van IXan), geb. Steenbergen
("Slaakhoeve") 9-2-1944, eigenaar schoonmaakbedrijf, tr. [584]
Wageningen 26-5-1972 Maria Willemina van de Plasse [1353], geb. Ede
2-6-1945, dr. van Job Benjamin van de Plasse [1965] en Anthoinetta Maria
Hoek van Dijke [1966].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Roemrijkhof 5, Kruisland (N.Br.).
 
Uit dit huwelijk:
1. René‚ [1354], geb. Sint Philipsland 25-1-1974, volgt XIab.
2. Jeroen [1355], geb. Sint Philipsland 6-4-1976, ult. 2013 zelfstandig ondernemer,
grafisch ontwerper, tr. Las Vegas, USA, Venessa Fleurij, geb. Den Haag
4-9-1981, ult. 2013 zelfstandig manueel fysiotherapeut, dr. van Nicolaas
Clemens Fleurij, geb. Amsterdam 10-5-1945, en Mecheld Wentink, geb. Rijswijk
30-6-1950. Jeroen en Tessa ult. 2013 wonende Oosteinde 69, Voorburg, lid van
Atletiekvereniging "Leiden Atletiek", als jeugdlid op verschillende onderdelen
Nederlands jeugdkampioen.
 
 
 
Xax. Adam van Dijke [1320] (zn. van IXan), geb. Steenbergen 31-5-1947,
landbouwer, tr. [582] Zoeterwoude 20-2-1974 Trijntje Cornelia van Spijker
[1346], geb. Zoeterwoude 25-1-1955, dr. van Thijs van Spijker [1352] en
Hendrika Cornelia Roest [1348].
Dit gezin woonde tot juli 2001 op de boerderij "De Slaakhoeve",
gelegen in de in 1907 tot stand gekomen Prins Hendrikpolder
(waterschap in de gemeenten Sint Philipsland (Zeeland) en
Steenbergen (Noord-Brabant). De boerderij staat ca 3 km buiten Sint
Philipsland in het dorp De Heen, Maarlo 1, behorende tot de gemeente
Steenbergen. Samen met zijn neef Karel Willem van Dijke heeft Adam
de landerijen van De Slaakhoeve beboerd.
Adam en zijn vrouw zijn begin juli 2001 naar Australië geëmigreerd,
waar zij woonachtig zijn op het adres 279 Nine Mile Rd., Sulphur
Creek, 7316 Tasmania.
 
Uit dit huwelijk:
1. Machteld Hendrika [1349], geb. Steenbergen 27-12-1974, tr. Howth,
Tasmanië 18-10-2008 Alister Andrew Geoffrey Mackinnon, geb. Tasmanië
9-4-1974, ult. 2008 won. 13 Monds Lane, Carrick Tas 7291, Australië.
2. Carola Cornelia [1350], geb. Steenbergen 31-10-1976, creatief therapeute,
tr. Dial Range, Tasmanië 28-3-2002 Kim de Rijke, geb. Bergen op Zoom
21-8-1976, antropoloog, zn. van Piet en Willie de Rijke, wonende
Brisbane, Australië.
3. Marinus Thijs [1351], geb. Steenbergen 9-1-1980, volgt XIz.
 
 
 
Xay. Karel Willem van Dijke [1331] (zn. van IXao), geb. Mijnsheerenland
14-1-1950, tr. [581] Binnenmaas 20-2-1991 Krystina Anna Radziejewska
[1343], geb. Wloclawek, Polen 14-11-1957.
Dit gezin woonde ult. 2010 Hoflaan 1/A, Mijnsheerenland, de voorma-
lage boerderij van zijn ouders, tegenover een mooi kasteel.
 
Uit dit huwelijk:
1. Antonie Matheus [1344], geb. Rotterdam 22-10-1991.
2. Lida Anthonia [1345], geb. Rotterdam 18-7-1993.
 
 
 
Xaz. Adriaan Marinus van Dijke [1291] (zn. van IXap), geb. Sint Philipsland
10-2-1950, bouwvakbestuurder, tr. [590] Sint Philipsland 19-12-1973
Jannetje Ligtendag [1373], geb. Sint Philipsland 18-5-1951, dr. van Jan
Marinus Ligtendag [910], aannemer van bouwwerken, en Sara Elisabeth van
Dijke [909].
Dit gezin woonde vanaf 1973 Orleanderstraat 48b, Sint Philipsland,
ult. 1998 Van der Zijpedreef 16, Rucphen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Marinus [1376], geb. Rucphen 18-4-1982.
2. Sara Elisabeth [1377], geb. Rucphen 5-11-1983.
3. Jan Marinus [1378], geb. Rucphen 6-2-1985.
4. Geertruida Maria [1379], geb. Rucphen 3-11-1986.
5. Hendrik Johannes Pieter [1380], geb. Rucphen 19-9-1988.
6. Willem Adriaan Marinus [1381], geb. Rucphen 22-10-1990.
 
 
 
Xba. Adriaan Marinus van Dijke [1297] (zn. van IXaq), geb. Sint Philipsland
8-8-1959, tr. (589) Brouwershaven 2-12-1993 Joyce Miranda Vermeulen [1371],
geb. Vlissingen 22-7-1966.
Dit gezin woonde ult. 2010 Stoofweg 1, Dreischor, ult. 2014 Kadeweg 12,
Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1.Beaudine Emmily [1372], geb. Brouwershaven 12-5-1994.
2.Fayline Isabeau, geb. Zierikzee 5-4-1997.
 
 
 
Xbb. Adriaan Marinus Cornelis van Dijke [1300] (zn. van IXar), geb. Sint
Philipsland 19-9-1959, landbouwer/teler, tr. [588] 21-6-1985 Elisabeth
Anna Maria Cornelia Brooijmans [1365], geb. Steenbergen 12-6-1957, dr.
van Leonard Franciskus Cornelius Brooymans [1367] en Elisabeth
Wilhelmina Barbara Doggen [1366].
Liesbeth was ult. 2014 medewerkster aan de Openbare basisschool "De
Luyster" te Sint Philipsland (groep 1 en 2), tevens secretaris
personeelsvergaderingen. Ult. 2005 maakte zij deel uit van het
damestennisteam van Ruucstoppelen 2 uit Sint Philipsland, dat
kampioen is geworden in de tweede klasse van de Zeeuwse districts-
competitie.
Marco boerde ult. 2014 op de boerderij "Bouwlust" te Sint
Philipsland, plaatselijk bekend Zuiddijk 70. Zijn gezin woonde ult.
2014 Esdoornhof 21, Sint Philipsland. Ult. 2002 was Marco lid van
Voetbalvereniging NOAD 1967 te Sint Philipsland, zo ook zijn jongste
zoon Leendert.
 
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Wilhelmina Anna Maria [1368], geb. Dirksland 24-6-1987.
2. Marinus Cornelis [1369], geb. Dirksland 14-2-1989, in 2001 deel
uitmakende van het eerste jongensteam van de Sint Philipslandse
tennisvereniging De Ruucstoppelen, kampioen in poule N van de
jeugdcompetitie district Zeeland.
3. Veerle Adriana Suzanna [1370], geb. Roosendaal 30-5-1993.
4. Leendert Willem Adriaan [2397], geb. Roosendaal 29-11-1994.
 
 
 
Xbc. Machiel van Dijke [1129] (zn. van IXas), geb. Rotterdam 9-6-1911 ,
aanvankelijk badmeester, later chef tolgaarde Beneluxtunnel te Rotterdam
overl. Rotterdam 7-4-1990, tr. [624] Rotterdam 26-8-1942 Maria
Wilhelmina Kok [1464], geb. Rotterdam 6-12-1914.
Dit echtpaar woonde na hun huwelijk Statenweg 161c, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Donald [1465], geb. Rotterdam 25-5-1951, volgt XIp.
2. Laura [1466], geb. Rotterdam 3-11-1953.
 
 
 
Xbd. Pieter van Dijke [1142] (zn. van IXat), geb. Rotterdam 3-3-1925
(tweeling), havenarbeider, overl. Rotterdam 30-11-2006, tr. [621]
Rotterdam 10-9-1952 Hendrika Zwaneveld [1454], geb. Rotterdam 3-2-1927,
overl. Rotterdam 7-3-1991, dr. van Antonius Zwaneveld [1455] en Cornelia
van den Ochtend [1456].
Pieter woonde ult. 1998 Hobokenstraat 10, Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Piet Hendrik [1457], geb. Rotterdam 9-4-1953, monsterkamer-beheerder
bij een graan- en expeditiebedrijf, ult. 2007 controleur werkzaamheden
in diverse havens en plaatsen, ult. 2007 wonende Hobokenstraat 10,
Rotterdam.
2. Abraham Johannes [1458], geb. Rotterdam 18-8-1955, volgt XIq.
3. Antonius [1459], geb. Rotterdam 27-7-1960, onderhoudsschilder, ult.
2010 won. Hobokenstraat 10, Rotterdam.
4. Hendrika Maria [1460], geb. Rotterdam 2-1-1963, tr. [776] Delft
2-4-1993 John van Boekel [1918], geb. Delft 30-11-1959.
 
 
 
Xbe. Krijn van Dijke [1211] (zn. van IXax), geb. Rotterdam 9-6-1939,
hoofdboekhouder/cq financieel directeur, tr.(1) [609] Rotterdam 1963
Maria Elisabeth Walchenbach [897], geb. Rotterdam 16-6-1944.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis [1423], geb. Rotterdam 19-1-1970, volgt XIr.
2. Helena [1424], geb. Rotterdam 22-12-1970, ult. 2010 ongehuwd,
wonende Duinendreef 26, 2940 Kapellen (België).
 
Krijn van Dijke, tr.(2) [610] Barendrecht 14-3-1975 Cornelia Ruberg
[1422], geb. Rotterdam 24-8-1947.
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Maasboulevard 210, 3331 ML Zwijndrecht
(Ridderkerk).
 
Uit dit huwelijk:
1. Eduard [1425], geb. Rotterdam 2-2-1980, ult. 2010 wonende van Anrooijstraat
89, 2983 VE Ridderkerk.
 
 
 
Xbf. Adriaan Cornelis van Dijke [971] (zn. van IXay), geb. Rotterdam
22-11-1936, verkoper, overl. Barcelona(Spanje) 18-4-1986, tr. [663]
Zwijndrecht 16-8-1961 Margaretha Maria de Boer [1591], geb. Rotterdam
5-4-1937.
Adriaan woonde tot zijn overlijden Isaac de Costastraat 50, Hengelo.
Het huwelijk is ontbonden door scheiding te Zwijndrecht op 3-7-1985.
 
Uit dit huwelijk:
1. Manfred [1592], geb. Rotterdam 8-3-1962, volgt XIs.
2. Ellis [1593], geb. Rotterdam 18-4-1964.
 
 
 
Xbg. Marinus Willem van Dijke [977] (zn. van IXba), geb. Sint Philipsland
12-1-1942, havenarbeider, stratenmaker, werkzaam in een
invalidenwerkplaats, overl. Terneuzen/begr. Oostburg 12/16-3-2007,
tr. [662] Oostburg 28-12-1972 Pleuntje Fieret [1588], geb. Oostburg
9-5-1943, kraamverpleegster, overl. Goes 3-6-2012, begr. Oostburg
8-6-2012.
Dit gezin woonde ult. 2007 Oudestad 25, Oostburg.
 
Uit dit huwelijk:
1. Dina [1589], geb. Oostburg 30-9-1977.
2. Geerard [1590], geb. Oostburg 8-4-1982, volgt XIw.
 
 
 
Xbh. Jan Johannes van Dijke [979] (zn. van IXba), geb. Sint Philipsland
9-4-1947, tr. [406] Nieuw-Lekkerland 27-12-1978 Cornelia Oosterwijk
[983], geb. Nieuw-Lekkerland 17-12-1951.
Dit gezin is in 1984 van Sint Philipsland naar Maasdam vertrokken,
ult. 2010 wonende Hoeksedijk 48, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Dina Cornelia [985], geb. Sint Philipsland 25-12-1979, verzorgende,
tr. Maasdam 10-11-2000 Johannes Jacobus de Graaf, geb. Maasdam
8-6-1977, locatiemanager GGZ, zn van Jacob Anthonie de Graaf en
Woutrina Havelaar, ult. 2010 won. Onder de Molen 6, ´s-Gravendeel.
 
 
 
Xbi. Marinus Willem van Dijke [990] (zn. van IXbb), geb. Eindhoven 20-12-1948
monteur, tr. [661] Kapelle 6-8-1971 Cornelia Vermaire [1583], geb.
Arnhem 27-11-1949, dr. van Marinus Jan Vermaire [1584] en Maria Heijboer
[1585].
Dit gezin woonde ult. 1998 Kloosterstraat 2, Hansweert (Gem.
Reimerswaal), ult. 2010 Scheldestraat 5, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Cornelis [1586], geb. Hansweert 29-10-1974.
2. Robin [1587], geb. Hansweert 14-11-1977.
 
 
 
Xbj. Jan Marinus van Dijke [1006] (zn. van IXbc), geb. Espel (N.O.Polder)
15-2-1952, tr. [660] Mont Evelyn, Austr. 1-1-1977 Alison June Rigg
[1578], geb. Fitzroy (nabij Melbourne) 16-9-1958.
De ouders van Jan Marinus zijn op 26-5-1951 van Sint Philipsland
naar Espel (N.O.Polder) vertrokken en op 7-10-1955 geëmigreerd naar
Australië.
 
Uit dit huwelijk:
1. Judith Marleen [1579], geb. East Melbourne (Austr.) 19-4-1977.
2. Michelle Nicole [1580], geb. Ferntree Gully, Austr. 3-2-1979.
3. Stephen John [1581], geb. Lilydale, Vic., Austr. 20-9-1981.
4. Sarah Louise [1582], geb. Yea, Victoria, Austr. 2-5-1986.
 
 
 
Xbk. Marinus Willem van Dijke [1015] (zn. van IXbd), geb. Poortvliet
22-12-1947, tekenaar/konstrukteur, tr. [659] Tholen 26-7-1974 Wilhelmina
Potter [1575], geb. Poortvliet 16-6-1948, dr. van Pieter Jan Potter
[1887] en Cornelia Helena Heijboer [1888].
Dit gezin woonde ult. 2010 Groot Verrehof 18, Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Helena [1576], geb. Sint-Maartensdijk 14-4-1977.
2. Willem Pieter [1577], geb. Sint-Maartensdijk 28-1-1983.
 
 
 
Xbl. Jan Marinus van Dijke [1016] (zn. van IXbd), geb. Poortvliet 25-10-1950,
aanvankelijk verwarmingsmonteur, vanaf ca. 1990 carrosseriebouwer, in
november 1993 door het bestuur van de Industrie- en Voedingsbond CNV
gehuldigd vanwege 25-jarig lidmaatschap, tr. [658] Tholen 7-6-1974
Johanna Pieternella Verkamman [1572], geb. Tholen 13-7-1952, dr. van
Arie Verkamman [1889] en Ymke Boersma [1890].
Peter en Annemarie zijn aangenomen kinderen. Dit gezin woonde ult.
1998 Patrijzenweg 45, Oud-Vossemeer, ult. 2010 Molenvlietsedijk
11, Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Peter Jan [1573], geb. Goirle 13-3-1983.
2. Annemarie Johanna [1574], geb. Hulst 16-10-1986.
 
 
 
Xbm. Cornelis Jan van Dijke [1017] (zn. van IXbd), geb. Poortvliet 21-1-1954,
zelfstandige drukker, tr. en tr.kerk(ned.herv.) [657] Tholen/Poortvliet
11-3-1976 Maria Johanna Overbeeke [1568], geb. Poortvliet 3-11-1953, dr.
van Joost Marinis Overbeeke [1891] en Jacomina Dekker [1892].
Dit gezin woonde ult. 2007 Abraham Crijnssenstraat 14, Tholen.
Cornelis heeft sinds 1991 een eigen drukkerij (D.T.P. opmaak,
ontwerpen van logo's, zetwerk, familie- en handelsdrukwerk), ult.
1998 gevestigd Zilverhoek 13a, Steenbergen, ult. 2006 Zilverhoek 7a,
aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacomina Willemijna Jasperina [1569], geb. Tholen 2-9-1977.
2. Maria Johanna Willemijna [1570], geb. Tholen 21-5-1980, ult. 2006
won. Abr. Crijnssenstraat 14, Tholen.
3. Krijn Joost Marinis [1571], geb. Tholen 12-4-1982.
 
 
 
Xbn. Jacobus Johannis van Dijke [1020] (zn. van IXbd), geb. Poortvliet
2-2-1957, metaalbewerker, tr. [656] Tholen 23-10-1981 Maatje Sara Istha
[1565], geb. Oud-Vossemeer 30-4-1960, dr. van Leendert Ista [1896] en
Kommertje Cornelia Niemantsverdriet [1897].
Dit gezin woonde ult. 1999 Kon. Julianastraat 127, Tholen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Willemijna Leandra [1566], geb. Tholen 2-3-1988.
2. Karina Johanna [1567], geb. Tholen 1-9-1991.
 
 
 
Xbo. Cornelis Jan van Dijke (1029) (zn. van IXbe), geb. Bussum 9-1-1954, aannemer,
tr. (654) Maassluis 17-7-1980 Henriëtte Bahlmann (1561), geb. Rotterdam 30-3-1955,
kleuterleidster, dr. van Hendrik Bahlmann (1562) en Francina Klapwijk (1563).
Dit gezin woonde ult. 2010 Jan Steenstraat 51, Maassluis.
 
Uit dit huwelijk:
1. Astrid Christine (1564), geb. Vlaardingen 7-7-1991.
 
 
 
Xbp. Marinus Willem van Dijke [1974] (zn. van IXbf), geb. Jutphaas 6-1-1946,
schipper in de binnenvaart, tr. [815] Rotterdam 26-8-1970 Willy de Man
[1975], geb. Rotterdam 25-10-1949, dr. van Cornelis de Man [1976] en Lena
Cornelia Laban [1977].
Dit echtpaar woonde ult. 2000 Zoommeer 3, Barendrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1. Saskia [1978], geb. Rotterdam 31-7-1972.
2. Inez [1979], geb. Rotterdam 13-11-1975.
 
 
 
Xbq. Dirk Pieter van Dijke [1980] (zn. van IXbf), geb. Mechelen (België)
20-8-1951, schipper in de binnenvaart, tr. [817] Maria Theodora Kouijzer
[1981], geb. Rotterdam 30-5-1955, schippersvrouw, dr. van Jakobus
Kouijzer [1982] en Bartholomea Johanna Meurs [1983].
Dit echtpaar woonde ult. 2000 M/S Matthiola, p/a postbus 24078, 3007
DB Rotterdam.
 
Uit dit huwelijk:
1. Veronique [1984], geb. Rotterdam 11-10-1979.
2. Matthieu [1985], geb. Rotterdam 22-4-1982.
 
 
 
Xbr Hubrecht Servaas van Dijke (1973) (zn van IXbf), geb. Frankfurt am Main
6-10-1958, schepenbouwer en ontwerper (Van Dijke Project Engineering B.V.),
tr. Klaipeda (Litouwen) 13-7-2002 Indira Laumeniene, geb. Klaipeda
10-12-1972, huisvrouw, dr van een havenarbeider.
Hubrecht woonde ult. 2000 Meerkoet 2, Oud-Beijerland, ult. 2005 Peitine
18-14, LT93147 Klaipeda (Litouwen).
 
Uit dit huwelijk:
1.Aiva, geb. Klaipeda 10-6-1994.
2.Arminas, geb. Klaipeda 5-11-2003.
 
 
 
Xbs. Willem Pieter van Dijke [1079] (zn. van IXbg), geb. Meiningen, Duitsland
15-5-1945, scheepswerktuigkundige G.H.V. (Groot Handels Vaart), tr.
[644] Den Haag 13-2-1969 Tineke de Boois [1532], geb. Den Haag 3-11-1943,
magnetiseur.
Dit gezin woonde ult. 2010 Kastanjehof 20, Meerkerk.
 
Uit dit huwelijk:
1. Saskia [1533], geb. Leiden 14-4-1967, gezinsverzorgster, tr. [645]
Meerkerk 22-9-1989 Johannes Gerardus Dame [1535], geb. Arkel 23-5-1968,
ult. 2010 won. Nassaustraat 19, Arkel.
2. Margreet [1534], geb. Den Haag 11-8-1970, ult. 2008 ongehuwd.
 
 
 
Xbt Cornelis van Dijke [1084] (zn. van IXbi), geb. Enschede 27-11-1946,
schoenmaker, tr. [453] Enschede 17-7-1970 Marthe Agnes Egberink [1085],
geb. Enschede 30-3-1950, dr. van G.J. Egberink [1086] en M. Jansen
[1087].
 
Uit dit huwelijk:
1. Korien [1088], geb. Enschede 17-8-1981.
 
 
 
Xbu. Abraham van Dijke [1163] (zn. van IXbj), geb. Zierikzee 11-12-1936,
scheepswerktuigkundige, tr.(1) [490] Zierikzee 19-4-1963 Helena Maria
Verkaart [1165] (stiefdochter van Theodorus Verkaart), geb. Den Haag
27-5-1941, dr. van Theodorus Verkaart [1167] en Maria Catharina van
Tiggelhoven [1166].
Dit echtpaar woonde ult. 1963 Raveslootstraat 6, Zierikzee; het
huwelijk is in 1981 ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria [1169], geb. Zierikzee 11-12-1963, tr. [1005]
Zierikzee 16-11-2001 Jeroen van der Mark [2373], geb. Woerden
30-3-1967, werkzaam in de bouw, zn. van Regmeer Rudolph Pablus van
der Mark [2374] en Joanna Louisa Geertruida van Kesteren [2375].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 Oude Haven 7, Zierikzee.
2. Nicole Helena Maria [1170], geb. 19-6-1966, ult. 1998 wonende
Minderbroederstraat 41, Zierikzee.
 
Abraham van Dijke, tr.(2) [492] Zierikzee 14-12-1984 Levina Geertruida
Cornelia van de Vate [1168], geb. Arnhem 1-5-1944, dr. van Pieter Willem
Leendert van de Vate [1779] en Thona Hendrikse [1864].
Ineke maakte ult. 2000 deel uit van het bestuur van de VVD Afdeling
Schouwen-Duiveland.
Dit kinderloze echtpaar woonde ult. 1984 Kreeftstraat 51, Zierikzee,
ult. 2002 Kloosterweg 40, Noordgouwe.
 
 
 
Xbv. Willem van Dijke [1164] (zn. van IXbj), geb. Zierikzee 5-12-1938,
isolateur, tr. [493] Zierikzee 19-11-1965 Neeltje Johanna Geluk [1171],
geb. Zierikzee 30-7-1946, dr. van Pieter Geluk [1172] en Wijnanda
Stoutjesdijk [1173].
Neeltje woonde in mei 1947 Scheepstimmerdijk A504, Zierikzee, ult.
1965 Plevierstraat 78, aldaar, ult. 2010 Speelmansplaat 13,
Zierikzee.
 
Uit dit huwelijk:
1. Wijnanda Adriana [1174], geb. Zierikzee 14-11-1971, tr. [1019]
Zierikzee 14-9-2001 Cornelis Johannes van der Linden [2401], geb.
Zierikzee 15-6-1962, ult. 2002 werkzaam in de verzekeringsbranche.
Dit echtpaar woonde ult. 2002 Schouwenbank 49, Zierikzee.
 
 
 
Xbw. Adriaan Abraham van Dijke [1180] (zn. van IXbk), geb. Zierikzee
17-8-1943, M.B.A. bedrijfsjurist (Mr.) fusie- en overnamespecialist, tr.
[614] Vlissingen 11-1-1963 Nellie Dina Flipse [1434], geb. Vlissingen
7-4-1940, lerares Nederlands, dr. van Chris Flipse [1435] en Louwrina
Bimmel [1436].
Dit gezin woonde ult. 2010 Pres. Kennedylaan 28 (Huize "'t Verseylt
Besteck"), Middelburg.
 
Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Gerard [1437], geb. Vlissingen 20-6-1963.
2. Petronella Lauwrina [1438], geb. Vlissingen 6-4-1968.
3. Adriaan Abraham [1439], geb. Vlissingen 1-9-1970 (tweeling).
4. Maud [1440], geb. Vlissingen 1-9-1970 (tweeling).
 
 
 
Xbx. Jacob Cornelis Charles van Dijke [2126] (zn. van IXbm), geb.
Oud-Vossemeer 1-9-1943, bankdirekteur, tr. [916] Rotterdam 11-7-1968
Magdalena Willemina van der Pols [2208], geb. Pernis 20-4-1944, dr. van
Aart van der Pols [2211] en Christina Geertruida de Bruin [2212].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Spinel 3, 's-Gravenzande.
 
Uit dit huwelijk:
1. Colinda [2209], geb. Rotterdam 6-1-1970.
2. Irene Brigitte [2210], geb. Numansdorp 16-12-1974.
 
 
 
Xby. François Jacob van Dijke [2132] (zn. van IXbn), geb. Hei- en Boeicop
13-3-1935, automatiseringsdeskundige, overl. Doesburg 26-10-2000, tr.
[918] Doetinchem 15-4-1966 Geertruida Maria ten Boom [2213], geb.
's-Hertogenbosch 5-9-1943, dr. van Jan ten Boom [2214] en Elisabeth
Hendrika Maria Knol [2215].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding maart 1988. François woonde
ult. 2000 Magnolialaan 32, Doesburg.
 
Uit dit huwelijk:
1. Robert François [2216], geb. Doetinchem 6-10-1968, officier bij de
KLU, overl. Rheden 14-1-1990 (verkeersongeval), ongehuwd.
2. Viola Bettina [2217], geb. Doetinchem 3-4-1972, tr. [953] 3-8-2001
Remco de Jager [2273].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 Dovenetelstraat 9, Rheden, ult. 2010
Suze Groenewegstraat 16, aldaar.
 
 
 
Xbz. Jacob François van Dijke [2135] (zn. van IXbn), geb. Oostkapelle
2-2-1944, juridisch medewerker, tr.(1) [920] Domburg 22-8-1968 Leijntje
Minderhoud [2218], geb. Domburg 6-9-1947, dr. van Cornelis Minderhoud
[2219] en Leijntje Labruyère [2220].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding 28-2-1984.
 
Uit dit huwelijk:
1. Madeleine Françoise [2221], geb. Middelburg 14-3-1969, ult. 2001
ongehuwd.
2. Jacqueline Cornèlie [2222], geb. Oostkapelle 26-8-1970, ult. 2001
ongehuwd.
 
Jacob François van Dijke, tr.(2) [922] 22-2-1988 Frieda Wilhelmina
Mariman [2223], geb. Clinge 23-4-1946, dr. van Adolphus Mariman [2224],
geb. Clinge 22-2-1902, en Magdalena Maria Sidonia de Maaijer [2225],
geb. Clinge 7-1-1904.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Dit echtpaar woonde
ult. 1996 Majoorwerf 24, Zoutelande, ult. 2010 Borne 19, aldaar.
 
 
 
Xca. Andreas Frederik van Dijke [2179] (zn. van IXbr), geb. Oud-Vossemeer
18-5-1947, Rijksambtenaar, tr. [924] Domburg 31-8-1971 Neeltje Adriana
van Oord [2226], geb. Waarde 22-10-1945, dr. van Jacobus van Oord [2227]
en Leuntje Pattenier [2228].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 H.M. van Randwyckhove 5, Zoetermeer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Helena Leuconia [2229], geb. Middelburg 28-5-1972.
2. Jacobus Marcelis [2230], geb. Arnemuiden 22-6-1973.
3. Andreas Joost [2231], geb. Zoetermeer 25-10-1981.
 
 
 
Xcb. Dignus George van Dijke [2180] (zn. van IXbr), geb. Oud-Vossemeer
14-4-1950, kwaliteitscoördinator, tr. [926] Arnemuiden 15-9-1972 Krina
de Ridder [2232], geb. Arnemuiden 31-8-1952, dr. van Cornelis de Ridder
[2233] en Marie van Belzen [2234].
Dit gezin woonde ult. 2010 Roelf Bosmastraat 27, Rijssen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Cornelis [2235], geb. Arnemuiden 17-12-1973, volgt XIt.
2. Maria Helena [2237], geb. Arnemuiden 6-10-1975, tr. [992] J. Lankamp
[2347].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 De Stroekeld 82, Rijssen
3. Helena Maria [2238], geb. Arnemuiden 2-7-1978, tr. [993] A.J. Voortman
[2348].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Esstraat 188, Rijssen.
4. Cornelis Pieter [2239], geb. Arnemuiden 6-2-1982.
5. Andrea Geertje [2240], geb. Arnemuiden 22-7-1983.
6. Maarten Willem [2241], geb. Middelburg 5-3-1985.
7. Dignus-Jan [2242], geb. Almelo 20-2-1989.
8. Krina [2243], geb. Almelo 3-10-1994.
9. Niek [2244], geb. Almelo 29-3-1996.
 
 
 
Xcc. Udo Dirk van Dijke [2204] (zn. van IXbu), geb. Den Haag 16-3-1969, tr.
[928] Helmond 26-1-1996 Eugenie Pauline Beatrice van Schaik [2245], geb.
Helmond 25-1-1969, dr. van Josef Richard van Schaik [2246] en Maria
Kartini Logeman [2247].
Dit gezin woonde ult. 2000 Mient 253, Den Haag, ult. 2001
Gruttosingel 4, aldaar, ult. 2010 Cobbenhagenstraat 16, Rijswijk.
Udo en Eugenie waren ult. 2000 werkzaam in een tot hun eigendom
toebehorende computer-onderdelen handelsfirma Simplicity, gevestigd te
Den Haag.
 
Uit dit huwelijk:
1. Imani Willy Maria [2248], geb. Den Haag 21-6-1997.
2. Melvin Joshua [2254], geb. Den Haag 26-2-2001.
 
 
 
Xcd. Bob-Jan van Dijke [2205] (zn. van IXbu), geb. Den Haag 26-8-1971, tr.
[929] Den Haag 2-8-1996 Patricia Jouvenaar [2249], geb. Den Haag
5-2-1973.
Dit gezin woonde ult. 2000 Watermunt 40, Rijswijk. Bob-Jan was ult.
2000 samen met zijn broer Udo Dirk mede-eigenaar van de
computeronderdelen handelsfirma Simmplicity, gevestigd te Den Haag.
 
Uit dit huwelijk:
1. Lisa Marie [2250], geb. Den Haag 2-10-1997.
 
 
 
XIa. Jozeph Leendert van Dijke [1695] (zn. van Xa), geb. Andijk 14-12-1938,
ass. bedrijfsleider, tr. [706] Enkhuizen 23-4-1965 Ria Elbertsen [1711],
geb. Enkhuizen 29-4-1943, dr. van Gerrit Adolf Elbertsen [1712] en
Hendrikje Edelenbosch [1713].
Dit gezin woonde ult. 2001 Jacob Grootstraat 5, Midden Beemster.
 
Uit dit huwelijk:
1.Ronald [1714], geb. Andijk 24-12-1966, volgt XIIa.
 
 
 
XIb. Jacobus Cornelis van Dijke [1696] (zn. van Xa), geb. Rotterdam 19-1-1940
stuurman Groot Handelsvaart en opzichter Rijkswaterstaat, tr. [705]
Amsterdam 28-5-1964 Pina Adelaar [1707], geb. Amsterdam 14-12-1944.
Dit gezin woonde ult. 1994 Karveel 51-01, Lelystad, ult. 2010
Schoener 3621, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Marinus [1708], geb. Andijk 10-3-1966, volgt XIIc.
2. Christa Diana Corrina [1709], geb. Enkhuizen 7-3-1968, onderwijzeres,
ult. 2009 samenwonend met Pieter Hermus, won. Het Stadseiland 8,
Lelystad.
3. Natascha Dina [1710], geb. Enkhuizen 17-3-1971, tr. Bloemendaal
13-8-2004 Peter Jansen, geb. Mijdrecht 12-9-1966, zn. van Jacob Leendert
Cornelis Jansen en Emma Arina van der Wal.
 
 
 
XIc. Willem van Dijke [1700] (zn. van Xa), geb. Andijk 25-10-1949 (tweeling),
Stuurman, later kapitein op de grote vaart, tr. [704] Andijk 3-3-1978
Jenny Evelyn Ruiter [1703], geb. Andijk 21-1-1956, overl. Andijk 11-11-2009,
dr. van Jan Ruiter [2357], landbouwer, en Jantje Lotterman [2358].
Dit gezin woonde ult. 2012 Kleingouw 201, Andijk.
 
Uit dit huwelijk:
1. Gerard Cornelis [1704], geb. Hoorn 29-6-1983, Drs. Planologie, ult. 2012
Ongehuwd, wonende Kleingouw 201, Andijk.
2. Robert Jan [1705], geb. Andijk 18-5-1986, ult. 2012 ongehuwd, register-
accountant bij Deloitte in Amsterdam, wonende in Zaandam.
3. Joost Willem [1706], geb. Andijk 20-3-1991, ult. 2012 ongewuwd, studerende aan
Universiteit van Twente te Enschede, wonende op de campus.
 
 
 
XId. Bram Cornelis Jan van Dijke [1682] (zn. van Xc), geb. Bussum 12-11-1958,
beleidscoördinator diaconaal centrum, tr. [699] Nederhorst den Berg
15-2-1980 Alie Ymker [1684], geb. Amsterdam 28-6-1959, dr. van Harm
Ymker [1685] en Grada van Zwam [1686].
Dit gezin woonde ult. 1995 Wiersmastraat 13, Kollumerzwaag, ult.
2010 Poelruit 31, Buitenpost (Fr).
Bram heeft een goed betaalde baan opgegeven voor een nieuwe functie bij
de hulporganisatie ’’Mensenkinderen’’. Deze organisatie is een initiatief
van een aantal predikanten.
 
Uit dit huwelijk:
1. Hannah [1687], geb. Huizen 26-4-1984.
2. Harmen [1688], geb. Kollumerzwaag 7-3-1987.
3. Hege (m) [1689], geb. Kollumerzwaag 13-10-1989.
4. Ruben [1690], geb. Kollumerzwaag 9-3-1992.
 
 
 
XIe. Bram Cornelis Otto van Dijke [1674] (zn. van Xd), geb. Den Haag
26-7-1960, groepsleider, leraar Aardrijkskunde, ult. 2001
Netwerkbeheerder, tr. [696] Den Haag 22-2-1996 Astrid Grace Eysma [1676]
geb. Vught 24-10-1960, school maatschappelijk werkster, dr. van David
Johannes Eysma [1677] en Francine Louise Celestine Wener [1678].
Dit gezin woonde ult. 1998 Stokroosstraat 71-I, Den Haag, ult. 2008
Rozenstraat 8, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Tom David Joseph [1822], geb. Den Haag 7-4-1996.
2. Mick Louis [2352], geb. Den Haag 16-7-1999.
 
 
 
XIf. Frank Jan Jacobus van Dijke [1675] (zn. van Xd), geb. Den Haag 8-2-1965,
netwerkbeheerder, tr. [745] Den Haag 12-11-1990 Georgette Delnaaij
[1847], geb. Den Haag 12-6-1968, lerares schoonheidsverzorging, dr. van
Robert Delnaaij [1848] en Margaretha Wilhelmina Wijsman [1849].
Dit gezin woonde ult. 1995 Soesterbergstraat 47, Den Haag, ult. 1996
Irisplein 13, aldaar, ult. 2010 Trude Mertenslaan 32, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Tim [1850], geb. Den Haag 7-8-1991.
2. Bob [1851], geb. Den Haag 20-1-1993.
3. Danique Juliet [2351], geb. Den Haag 2-12-1997.
 
 
 
XIg. Frederick P. Van Dyke [1428] (zn. van Xo), geb. 4-1-1954, tr. [613]
Grand Rapids, Mi., U.S.A. 2-11-1977 Sarah VanderMolen [1430].
 
Uit dit huwelijk:
1. Andrew F. [1431], geb. 4-10-1981.
2. Hilary S [1432], geb. 4-1-1985.
3. Megan E. (vr) [1433], geb. 3-2-1990.
 
 
 
XIh. Robert Lynn Van Dyke [1412] (zn. van Xs), geb. Detroit, Mi, USA
28-3-1957, tr.(1) [605] Traverse City, Mi, USA 13-5-1978 Betty Jane
Raken [1415].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding.
 
Uit dit huwelijk:
1. Emily Lynn [1417], geb. Traverse City, Mi, USA 24-5-1980.
 
Robert Lynn Van Dyke, tr.(2) [606] Traverse City, Mi, USA 19-3-1988
Marilyn Kay Richards [1416], geb. Iron River, Mi, USA 29-6-1946.
 
 
 
XIi. Abraham Pieter van Dijke [1636] (zn. van Xu), geb. Koudekerk aan den
Rijn 29-7-1970, konstrukteur, tr. [795] Leiden 21-12-1994 Marion Simonse
[1938], geb. Leiden 4-12-1971, ziekenverzorgende, dr. van Gerard Simonse
[1939] en Johanna Cornelia Sollie [1940].
Dit gezin woonde ult. 1999 Anna van Burenstraat 26, Leiderdorp, ult.
2010 Acacialaan 58, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Laura [1941], geb. Leiderdorp 21-5-1998.
 
 
 
XIj. Eric Johan van Dijke [1530] (zn. van Xad), geb. Dordrecht 30-7-1966,
Electrotechnisch monteur, tr. [739] Dordrecht 3-6-1992 Neeltje Elizabeth
Leeuwestein [1838], geb. Dordrecht 26-10-1972, dr. van Johannes Teunis
Leeuwestein [1839] en Hendrika Elizabeth Romijn [1840].
Dit gezin woonde ult. 1998 Craijensteijnstraat 107, Dordrecht, ult.
2010 Werkenmondestraat 18, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Julian Theodoor [1841], geb. Dordrecht 8-8-1995.
 
 
 
XIk. Gerrit Jan Jilles Johannes van Dijke [1508] (zn. van Xag), geb. Cothen
(Gem. Wijk bij Duurstede) 14-1-1970, klassiek homeopaath, tr.(1) [637]
Dordrecht 24-7-1991 Marjan Nagl‚ [1509], geb. Dordrecht 31-1-1971.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding op 9-6-1993.
 
Uit dit huwelijk:
1. Deborah Wilhelmina Emma [1510], geb. Dordrecht 10-6-1992.
 
Gerrit Jan Jilles Johannes van Dijke, tr.(2) [778] Alblasserdam
22-3-1996 Gerdina Korteland [1922], geb. Alblasserdam 25-4-1971.
 
Uit dit huwelijk:
1. Emma Margaretha [1923], geb. verm. Alblasserdam 5-9-1997.
2. Aart Jan [2395].
 
 
 
XIl. Jilles Johannes van Dijke [1511] (zn. van Xag), geb. Dordrecht 4-5-1977,
aanvankelijk vrachtwagenchauffeur, ult. 2002 meubelbezorger, tr. [787]
Hoornaar (Gemeente Giessenlanden) 24-4-1998 Vanessa Noordermeer [1927],
geb. Naaldwijk 19-6-1979, dr. van Theodorus Cornelis Maria Noordermeer
[2391], hoofd studiezaal Rijksarchief, en Catharina Johanna Maria Albers
[2392], ziekenverzorgende.
Dit echtpaar woonde ult. 2002 Prinses Beatrixstraat 122, Arkel (Gem.
Giessenlanden), ult. 2005 Henry Dunantstraat 32, Kruiningen.
 
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Theodorus Yoram [2393], geb. Gorinchem 29-11-1998, rooms
katholiek.
2. Jilles Johannes Yizry [2394], geb. Gorinchem 31-12-1999.
3. Gabriël Engelbertus [2396], geb. Gorinchem 11-8-2002.
4. Joanna Margaretha Emelie, geb. Goes 22-9-2003.
 
 
 
XIm. Janna Pieternella van Dijke [1479] (dr. van Xal), geb. Rotterdam
4-2-1981, ult. 2002 ongehuwd, wonende Poldermeesterhof 15, Krimpen aan
den IJssel, [1020].
 
Kind(eren):
1. Aaltje Shakira [2402], geb./ged.(ned.herv.) Dordrecht/Capelle aan
den IJssel 19-7/1-9-2002.
 
 
 
XIn. Anthonie Gerardus van Dijke [1383] (zn. van Xat), geb. Wolphaartsdijk
12-9-1956, schutter grootkaliber jachtklasse, tr. [594] Wouw 3-12-1982
Jozina Elizabeth Maria Doggen [1387], geb. Wouw 1-8-1959.
Dit gezin woonde ult. 2010 Platteweg 9, Nieuw-Vossemeer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Arnoldus [1388], geb. Nieuw-Vossemeer 15-10-1986.
2. Jozina Johanna [1389], geb. Nieuw-Vossemeer 9-7-1989.
 
 
 
XIo. Wouter van Dijke [1385] (zn. van Xat), geb. Wolphaartsdijk 16-7-1961,
tr. [595] 20-2-1987 Clazina Jozina Cornelia Dobbelaar [1390], geb.
Ovezande 12-9-1963.
Wouter behoort tot de 3de generatie Van Dijke, die de hofstede
"Landlust", gelegen in De Perponcherpolder, heeft bewoond. Hij heeft
in 1996, het jaar dat de polder 150 jaar bestond, de hofstede met al
de landerijen die daarbij horen gekocht van de eigenaresse Mevr.
Gratema-Quarles van Ufford (Den Haag). Door deze transaktie is
Wouter in plaats van pachter, eigenaar van "Landlust" geworden,
plaatselijk bekend Perponcherpolderweg 3, Wolphaartsdijk.
 
Uit dit huwelijk:
1. Loes Ina Johanna [1391], geb. Goes 31-10-1991.
2. Suzan Clazina [1392], geb. Goes 12-10-1993.
3. Frank Abraham Jacobus [1393], geb. Wolphaartsdijk 16-9-1995.
 
 
 
XIp. Donald van Dijke [1465] (zn. van Xbc), geb. Rotterdam 25-5-1951, acteur,
tr. [625] Maria Eva Josepha Reimering [1467], geb. Den Haag 13-7-1962,
dr. van W.Th.B. Reimering [1468] en M.M. Coomans [1469].
Dit gezin woonde ult. 1995 Schepenstraat 16/a, Rotterdam, ult. 2001
Ruijchrocklaan 139, Den Haag.
 
Uit dit huwelijk:
1. Ivy (vr) [1470], geb. Rotterdam 27-12-1989.
2. Isaak Finn [1471], geb. Rotterdam 3-6-1993.
 
 
 
XIq. Abraham Johannes van Dijke [1458] (zn. van Xbd), geb. Rotterdam
18-8-1955, technicus, tr. [623] Rotterdam 18-12-1985 Hendrika Dirks
[1461], geb. Rotterdam 5-8-1955, overl. ald. 11-7-2002.
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding in 1988. Abraham woonde
ult. 1998 Klaverstraat 138a, Rotterdam, ult. 2010 Klaverstraat 7, ald.
 
Uit dit huwelijk:
1. Rolinka [1462], geb. Rotterdam 27-9-1982.
2. Frank [1463], geb. Rotterdam 13-8-1985.
Uit nieuwe relatie (geen huwelijk) met Maartje Mariska Klompenhouwer,
geb. 15-12-1965, overl. 29-4-2001, is geb. Veruschka Klompenhouwer. Haar
naam is veranderd in Van Dijke.
 
Uit deze relatie:
1. Veruschka van Dijke, geb. Rotterdam 11-12-1989.
Ult. 2007 woonde Abraham met zijn dochter Veruschka op het adres Klaver-
straat 7, Rotterdam.
 
 
 
XIr. Cornelis van Dijke [1423] (zn. van Xbe), geb. Rotterdam 19-1-1970,
kraanmachinist, tr. [1002] Spijkenisse 29-3-1999 Johanna Huiberta van
Etten [2366], geb. 20-9-1967, dr. van Gerard Marinus van Etten [2390] en
Derktje Balkema [2389].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 M. Roosenboomstraat 18, Spijkenisse.
 
Uit dit huwelijk:
1. Wessel [2367], geb. Spijkenisse 31-12-1995.
2. Duco [2368], geb. Spijkenisse 27-10-1999.
 
 
 
XIs. Manfred van Dijke [1592] (zn. van Xbf), geb. Rotterdam 8-3-1962,
supervisor, tr. [664] Nieuw-Lekkerland 8-8-1986 Elianne Wensveen [1594],
geb. Rotterdam 22-5-1963, dr. van W. Wensveen [1595] en J.E. Verhoeff
[1596].
Dit gezin woonde ult. 1995 Kortedreef 24, Lekkerkerk, ult. 1998 da
Costastraat 18, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Cindy [1597], geb. Gouda 13-4-1991.
2. Denise [1598], geb. Gouda 1-10-1992.
 
 
 
XIt. Jacob Cornelis van Dijke [2235] (zn. van Xcb), geb. Arnemuiden
17-12-1973, uitvoerder, tr. [954] Rijssen 24-5-1996 Gerri-Janne
Ligtenberg [2236], geb. Almelo 9-1-1974, tandartsassistente, dr. van Jan
Ligtenberg [2349] en Johanna Kwintenberg [2350].
Dit echtpaar woonde ult. 2001 Groenling 46, Rijssen, ult. 2010 verm.
Arkeheem 21, aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1. Dignus Dick [2274], geb. Rijssen 11-8-1998.
2. Johanna [2333], geb. Almelo 21-5-2000.
 
 
 
XIu Arnold van Dijke (1447), (zn van Xaa), geb. 1-3-1975, tr. Leontine
Walraven, ult. 2010 wonende Nachtegaallaan 43, Goes.
 
Uit dit huwelijk:
1. Youri, geb. Goes 26-7-2003.
2. Wesley, geb. Goes 17-11-2005.
 
 
 
XIv. Jan Abraham van Dijke (1619), (zn. van Xy), geb. Sint Philipsland
22-10-1979, opleiding mechatronica Hoge School Zeeland, Vlissingen,
directielid Van Dijke Zeeland B.V., Sint Philipsland, tr. Sint
Philipsland 19-9-2003, tr. Ned.Herv.Kerk, Oude Tonge, Adriana Cornelia
Pipping, geb. Oude Tonge 1-8-1980, ult. 2010 won. Plataanstraat 33, Sint
Philipsland.
Harm-Jan maakt vanaf 1-3-2008 deel uit van de ledenraad van de Rabobank,
Oosterschelde. Ult. 2002 was hij lid van de Tennisvereniging Ruucstoppelen,
Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Helena van Dijke, geb. Sint Philipsland 21-8-2004.
2. Aberdina Hendrika Lijntje, geb. Sint Philipsland 8-1-2008.
3. Dingeman Cornelis Matthias, geb. Sint Philipsland 29-12-2010.
 
 
 
XIw. Geerard van Dijke (1590), (zn. van Xbg), geb. Oostburg 8-4-1982, vracht-
wagenchauffeur, tr. Sint-Maartensdijk 29-8-2003, kerk Sint Philipsland
29-8-2003, Jacoba Johanna Reijngoudt, geb. Sint Philipsland 15-9-1982,
ult. 2010 wonende Zuidzandsestraat 61, Oostburg, ult. 2013 Achterstraat 50,
Sint Philipsland.
 
Uit dit huwelijk:
1.Pleuntje Dina van Dijke, geb. Knokke 9-9-2004.
2.Jacoba Johanna van Dijke, geb. Knokke 8-8-2006.
3.Marina Willemina, geb. Knokke 5-9-2009.
4.Cornelia, geb. Bergen op Zoom 16-12-2012.
 
 
 
XIx Pieter Cornelis van Dijke (1401) (zn. van Xap), geb. Goes 14-4-1964,
samenlevingsovereenkomst per 19-1-2001 met Monique Minnaard, geb. ´s Heer-
Abtskerke 23-2-1971, dr. van Johannes Jan Minnaard en Geertje Houwaart,
ult. 2009 won. Oosterscheldestraat 10, Wissenkerke.
 
Uit deze relatie:
1.Mick van Dijke, geb. Goes 15-3-2000 (tweeling).
2.Tim van Dijke, geb. Goes 15-3-2000 (tweeling).
 
 
 
XIy. Adrianus Aart van Dijke [1502] (zn. van Xah), geb. Dordrecht 10-5-1976,
tr. en tr.kerk(Gr) [822] Dordrecht/Oud-Beijerland 27-10-2000 Jannetje
Mallegrom [1991].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 De Wacht 4, 's Gravendeel.
 
Uit dit huwelijk:
1. Aart Johannes [2344], geb. verm. 's Gravendeel 18-8-2001.
 
 
 
XIz. Marinus Thijs van Dijke (1351), (zn. van Xax), geb. Steenbergen 9-1-1980,
werkzaam in de metaal, samenwonend met Laura Jean Jackson, geb. Burnie
(Tasmanië, Australië) 3-3-1978, zonder beroep, wonende in Burnie.
 
Uit deze relatie:
1. Mia Ida van Dijke, geb. Burnie 26-12-2006.
 
 
 
XIaa. Jacob Willem van Dijke (1638) (zn. van Xu), geb. Alphen aan den Rijn
4-7-1975, technisch tekenaar, tr. (807) Hendrik-Ido-Ambacht 30-9-1999,
Tr. kerk (Geref.Gem.) Leiderdorp 30-9-1999 Hillegonda Cornelia van der
Vlies (1960), geb. Rijssen 11-2-1977, intercedente, dr. van Arie Willem
van der Vlies (1961) en Neeltje Maaike Elisabeth Lichtharm (1962), ult.
2005 won. Reeweg 40, Hendrik-Ido-Ambacht, ult. 2010 Burg. van Akenwijk 8,
aldaar.
 
Uit dit huwelijk:
1.Levi Jacob Willem, geb. verm. Hendrik-Ido-Ambacht mei 2004
(tweeling) overl. 2005.
2.Aron, geb. verm. Hendrik-Ido-Ambacht mei 2004 (tweeling).
 
 
 
XIab. René (1354) (zn. van Xaw), geb. Sint Philipsland 25-1-1974, ult. 2013
atletiektrainer en zelfstandig hardlooptrainer, tr. Leiden
25-9-2004 Saskia Denise Poot, geb. Leidschendam 19-11-1977, ult. 2013 productie-
leider (directeur)van twee melkfabrieken bij Campina, dr. van
Jerre Johan Pieter Poot en Albertina Geertruida Mittertreiner, ult. 2013
won. Laan van Avant-Garde 500, Rotterdam.
René was lid van Atletiekvereniging Parthenon te Dordrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1. Amber, geb. Zoetermeer 26-2-2007.
2. Iris, geb. Capelle aan den IJssel 23-8-2008.
3. Esmée, geb. Rotterdam 12-9-2010.
 
 
 
XIac. Jilles van Dijke (1489) (zn. van Xaj), geb. Dordrecht 30-10-1985, binnenvaart-
schipper, tr. Alphen a/d Rijn 1-9-2006 Adri Marianna Aarnoudse, geb. Oud-
Beijerland 25-2-1983, dr. van Arend Dingenus Aarnoudse, ult. 2010 directeur van
de Johannes Calvijnschool te Sliedrecht, en Marianna Lena van Vliet.
Het waladres van Jilles was ult. 2010 Vorensaterstraat 50, Dordrecht.
 
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Adrianus, geb. Dordrecht 7-7-2007.
2.Marianna Lena, geb. Dordrecht 20-10-2008.
 
 
 
XIad. Marinus Jacobus van Dijke (1443) (zn. van Xz), geb. Lelystad 21-2-1977,
Technisch specialist loonbedrijf, tr. Veenendaal 7-6-2007 Johanna Maria
Goverse, geb. Alkmaar 1-4-1978, mondhygiëniste, dr. van Albert Cornelis
Goverse en Johanna Hendrina den Boer, wonende Dukaat 57, Dronten.
 
Uit dit huwelijk:
1.Jacobus Albert Jurrian, geb. Dronten 6-10-2009.
2.Marien Lauren, geb. Dronten 29-9-2011.
 
 
 
XIIa. Ronald van Dijke [1714] (zn. van XIa), geb. Andijk 24-12-1966,
elektro-technicus, tr. [1003] Middenbeemster 31-5-1996 Ilone Riesebosch
[2369].
Dit huwelijk is ontbonden door scheiding op 1-9-2001. Ronald woonde
ult. 2001 Rijperweg 41, Middenbeemster.
 
Uit dit huwelijk:
1. Stan [2370], geb. Purmerend 6-4-1999.
 
 
 
XIIb. René Cornelis van Dijke [1715] (zn. van XIa), geb. Enkhuizen 16-11-1968,
timmerman, tr. [1004] Las Vegas (Amerika) 2-8-1992 Frederika van Dalen
[2372], geb. 19-12-1965, dr. van Frederik van Dalen [2378] en Maatje
Brouwer [2379].
Dit echtpaar woonde ult. 2010 Latenstein 15, Middenbeemster.
 
Uit dit huwelijk:
1. Rody [2371], geb. Purmerend 30-1-1998.
 
 
XIIc. Cornelis Marinus van Dijke [1708] (zn. van XIb), geb. Andijk 10-3-1966,
manager financiële administratie, tr./tr.kerk [995] Rotterdam/Vreeland
11-8/3-9-1999 Resy Mariët Schonk [2355], geb. De Bilt 1-12-1970,
verloskundige, dr. van Martinus Klaas Adrianus Schonk [2359] en Bertha
Johanna Francisca Witteveen [2360].
Dit gezin woonde ult. 2012 Oostrandpark 54, Lelystad.
 
Uit dit huwelijk:
1.Marit Catootje [2356], geb. Lelystad 5-2-2001.
2.Anne Dina, geb. Lelystad 23-4-2003.
3.Joost Corné Maarten, geb. Lelystad 19-6-2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatst aangepast (donderdag 23 oktober 2014 19:54)